Afdelingschef med ansvar for arbejdsmarked, infrastruktur og erhvervspolitik til Finansministeriets departement
Vi søger en afdelingschef, der vil få det overordnede ansvar for Finansministeriets arbejde relateret til opgaver vedrørende arbejdsmarked, infrastruktur, erhvervspolitik og en række centrale budget- og investeringsområder.

Om stillingen Som afdelingschef i Finansministeriet får du en væsentlig rolle i at give regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik. Den ledige stilling har bl.a. fokus på opgaver vedrørende arbejdsmarked, infrastruktur, herunder Lynetteholmen, samt erhvervspolitik, og du bliver konkret ansvarlig for følgende:
  • Sager på Udenrigsministeriets, Erhvervsministeriets, Økonomiministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Kulturministeriets, Kirkeministeriets og Transportministeriets områder
  • Finansministeriets arbejde med udvikling og reformer på ovenstående områder.
Som afdelingschef bliver du en del af Finansministeriets øverste ledelse, hvor du med et stort ledelsesrum får mulighed for at agere med strategisk udsyn, skabe resultater og sætte eget præg på opgaveløsningen og den eksterne dagsorden. Stillingen indebærer personaleansvar for to kontorchefer. Der vil være et tæt samarbejde omkring de faglige opgaver med departementets øvrige afdelingschefer. Om dig Vi søger en afdelingschef, der har:
  • relevant ledelsesmæssig erfaring og veludviklede ledelseskompetencer, herunder i forhold til at inspirere til nytænkning og til at sætte mål og retning
  • dokumenteret erfaring med politiske beslutningsprocesser fra et departement - og med samarbejde på højt niveau
  • et skarpt blik for processer og deadlines.
  • en tilgang kendetegnet ved lydhørhed såvel som integritet, personligt engagement og gennemslagskraft
  • god dømme- og beslutningskraft til med sikker hånd at styre processer og prioritere opgaver i en travl hverdag
  • lyst til at arbejde med personligt og strategisk lederskab.
Om Finansministeriet Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet, sikrer effektivisering af den offentlige sektor samt fremmer en holdbar klima- og miljøudvikling. Vi er et hus, der er karakteriseret ved medarbejdere, der er ambitiøse på egne og samfundets vegne, og som motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne gør en forskel. Du kan læse mere om Finansministeriet her. Ansættelsesvilkår Stillingen er klassificeret i lønramme 39. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 3. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes på relevant niveau, og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Peter Stensgaard Mørch på mail psm@fm.dk eller via departementschefsekretær Tobias Brogaard Larsen på telefon 2526 2785. Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag senest den 10. april 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Kandidater skal være indstillet på at gennemføre et testforløb i forbindelse med ansættelsessamtalerne. Finansministeriet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.
Slotsholmens maskinrum
Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor.

I Finansministeriet er vi ambitiøse på samfundets vegne. Dine opgaver spiller ind i den politiske proces og giver mulighed for at bidrage til forandringer i samfundet og gøre en forskel.

I Finansministeriet får du alsidige og udfordrende arbejdsopgaver, der accelererer din faglige udvikling og udfordrer din evne til nytænkning. Du vil opleve et højt tempo og mulighed for stor selvstændighed i opgaveløsningen, men uanset hvor travlt der er, hjælper vi hinanden og sikrer, at opgaven følges til dørs.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00