Direktør for Kapital og Markedsregulering
Vil du være med til at løse samfundsudfordringer og skabe de bedst mulige rammer for dansk vækst og synliggøre finanssektorens samfundsrolle?

Søg dette job
I Finans Danmark ønsker vi at bidrage til fremtidens Danmark, og her spiller den finansielle sektor en stor rolle. Sektoren bidrager bl.a. til vækst og udvikling i Danmark, den bæredygtige omstilling samt den øgede digitalisering. Som direktør for Kapital og Markedsregulering står du i spidsen for en afdeling med syv medarbejdere specialiseret inden for forskellige fagområder - kapitalkrav, regnskabsregler, compliance, værdipapir, pengemarked mm. I afdelingen følges udviklingen i reguleringen af den finansielle sektor tæt. Blikket er både rettet mod nuværende og kommende regulering, og hvordan reguleringen påvirker medlemmers forretning. Rollen kræver indsigt og interesse i og fokus på alle områder inden for kapital- og solvenskrav, regnskabsregler og likviditetsforhold. Det gælder fx de kommende Baselkrav, NEP-krav til banker og likviditet på obligationsmarkedet. Du vil også skulle arbejde med emner som gennemsigtighed på kapitalmarkedet, clearing og afvikling af værdipapir mm. Finans Danmarks ambition er, at være en strategisk sparringspartner for sektoren, politikerne samt andre stakeholders. Du kommer i rollen til at have tæt samarbejde med mange forskellige interessenter bl.a. ministerier, tilsyn, andre interesseorganisationer osv. Du indgår i nationale og europæiske samarbejdsfora herunder udvalg og arbejdsgrupper, hvor du repræsenterer sektorens interesser. Afdelingen fungerer som sekretariat for Kapitalmarked Danmark (tidl. Børsmæglerforening Danmark), som arbejder for en positiv udvikling af værdipapirhandlen ved at varetage fælles interesser for medlemskredsen. Du skal i den forbindelse sikre en effektiv bestyrelsesbetjening. Afdelingen driver en række fagspecifikke udvalg- og arbejdsgrupper, som består af repræsentanter fra medlemmerne. Du skal fungere som sparringpartner for de udvalgsansvarlige medarbejdere om håndtering af relevante sager samt proces herfor, og også være bindeled mellem udvalg op imod Finans Danmarks bestyrelse og Kapitalmarked Danmark. Et centralt element i stillingen er, at du understøtter afdelingens arbejde for gennem analyse at belyse konsekvenserne af regulering. Med afsæt heri udarbejdes løsningsforslag til justering af nuværende samt kommende regulering til gavn for sektoren og samfundet. Om dig Som kandidat til stillingen forventes du at have en økonomisk uddannelsesbaggrund på kandidatniveau samt solid erfaring fra en finansiel institution eller en offentlig myndighed, der beskæftiger sig med regulering indenfor den finansielle sektor. Derudover forventes du at have erfaring med kapital- og solvenskrav og likviditetsforhold. For at få succes i rollen er det essentielt med en god politisk forståelse samt naturlig interesse i at følge de politiske dagsordener. Som person skal du have høj analytisk kapacitet, være struktureret, systematisk og besidde stærke kommunikative evner og være i stand til at formidle kompleks information på en let forståelig måde. Som leder forventes du at have erfaring med ledelse af fagligt stærke medarbejdere, være lyttende, empatisk, motiverende og anerkendende. Kontakt og ansøgning I arbejdet med at rekruttere en ny direktør arbejder Finans Danmark sammen med Heidrick & Struggles, der således varetager processen. Interesserede kandidater kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Principal hos Heidrick and Struggles, Rasmus Riisgaard Cordes på +45 3337 7600, eller administrerende direktør hos Finans Danmark Ulrik Nødgaard på +45 3016 1200. Send motiveret ansøgning og CV. Du søger stillingen via knappen 'Søg dette job' her på siden. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ulrik Nødgaard uln@fida.dk Tlf.: 30161200 Ansøgningsfrist: Løbende
    Søg dette job

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen