HR CHEF SØGES TIL PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON
Vil du spille en central rolle i udviklingen af HR på Professionshøjskolen Absalon? Vil du være en del af et stærkt fællesskab, hvor understøttelsen af uddannelse og forskning er hjerteblod? Er du en strategisk stærk og helhedsorienteret leder? Så er stillingen som HR chef måske noget for dig.

Søg dette job
På Absalon ser vi medarbejderne som vores største ressource, og derfor søger vi nu en ny HR chef, der kan være med til at udvikle området, og som kan engagere og motivere medarbejdere i afdelingen. Vi har for nylig besluttet at ændre vores organisering, så HR området - der hidtil har været en del af HR og Kommunikation - udskilles som en selvstændig afdeling med egen chef. Den nye afdeling kommer pr. 1. august til at hedde "HR og Organisation". Udgangspunktet er rigtig godt, og der er potentiale og vilje til at styrke vores indsats. Absalon har i sin strategi fra 2022-2025 en indsats for et styrket professionelt arbejdsfællesskab, som bl.a. sigter mod at professionalisere og udvikle vores fælles løsninger på tværs af organisationen. Ambitionen med det ny HR og Organisation er at understøtte dette, så HR og den organisatoriske kompetenceudvikling videreudvikles til gavn for alle, der arbejder eller studerer på Absalon. Du bliver HR chef på en fremsynet og ambitiøs uddannelsesinstitution, som uddanner nogle af samfundets vigtigste fagprofessionelle, fx lærere, sygeplejersker, pædagoger mv. Og du træder ind i stillingen på et spændende tidspunkt, hvor vi er godt i gang med en strategisk omstilling af Absalon med et stærkt fokus på kvalitet og relevans. På Absalon arbejder vi målrettet med at styrke vores ledelseskultur og -kompetencer, så vi sammen kan lykkes med vores strategi. Vi har sat barren højt, og et både stærkere og dygtigere ledelsesfællesskab skal være med til at indfri vores ambitioner som organisation. Du vil indtræde i et ledelsesfællesskab, hvor vi arbejder tæt, tænker i helheder og arbejder med udgangspunkt i samme fortælling og efter samme mål på tværs af både funktion, centre og fagligheder. Dette forudsætter et fælles forpligtende fokus på både vores strategi og vores kerneopgave, og at vi - både hver især og sammen - bruger vores tid og energi på løsninger og fremdrift. Det forudsætter også ærlighed, tillid og ikke mindst mod, evne og ansvar til at se løsninger og ikke problemer. Vi forventer, at du investerer i fællesskabet og relationerne, kan arbejde målrettet men samtidig have det sjovt og være godt selskab for dine kolleger på tværs af hele organisationen. Din profil Det er vigtigt, at du kan sikre den strategiske udvikling og drift i afdelingen, samt at du Har ambitioner for at udvikle afdelingen med forståelse og respekt for driften. Du kan sætte retning og klare mål for udvikling af HR på Absalon og ved samtidig, at en stabil drift er forudsætningen for udviklingsaktiviteterne. Er stærk og tydelig i din kommunikation. Du evner at lytte og skabe en ligeværdig dialog med ledere og medarbejdere. Du er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt på flere niveauer. Er en teamplayer, der både tænker på afdelingen og på Absalon, hvor du kan arbejde tæt sammen med lederne på hele Absalon - og med direktionen og fællesfunktionerne. Du kan samle interesserne, er kompromissøgende og kan indtage en mediatorrolle, når det er nødvendigt. Er pålidelig, vedholdende og engageret i din tilgang til andre. Du sætter pris på ordentlighed og gode relationer til både kolleger og medarbejdere. Du har en god gennemslagskraft, er beslutningsdygtig og er god til at lede på tværs af organisationen via et tæt samarbejde med andre chefer, ledere og nøglemedarbejdere på Absalon. Har talent for strategisk ledelse af HR og forandringsledelse. Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring eller et meget tydeligt talent for ledelsesopgaven. Dine erfaringer fra HR-området har du formentlig hentet i uddannelsesverdenen eller et andet sted i den offentlige sektor. Er struktureret i dine arbejdsmetoder. Med Absalons organisering med mange uddannelsessteder, er det en stilling, der kalder på administrativ tæft, en evne til kompleksitetsreduktion og en struktureret tilgang til arbejdet i HR. Desuden forventer vi du har en relevant akademisk uddannelse. Dine arbejdsopgaver Du bliver ansvarlig for den strategiske og daglige ledelse af HR: Det overordnede ansvar. Som HR chef får du det overordnede ansvar for at udvikle det nye HR og Organisation på Absalon og for at sikre en solid drift af området. Du indgår i relevante samarbejdsfora, som HR har ansvaret for, herunder betjening af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Ledelse. Du har det overordnede personaleansvar i HR og Organisation, hvor du skal skabe et højt engagement i den nyetablerede afdeling med tydelige mål for opgaver og samarbejde. En væsentlig ledelsesmæssig opgave bliver at sikre, at den nye organisering kommer godt fra start, så ledere og medarbejdere oplever at være en del af et godt arbejdsfællesskab - og være med til at konkretisere ambitionerne med den nye organisering. Nyfokusering af HR på Absalon. Opgaven er at sikre en professionel HR organisation på Absalon; HR- og organisationsudviklingsindsatsen skal nyfokuseres efter en årrække med en (bevidst) satsning på de mere klassiske HR funktioner. Eksempler herpå er:
 • Vi forventer at vedtage et nyt ledelsesgrundlag på Absalon i begyndelsen af juni 2022; et ledelsesgrundlag der understøtter det tværgående perspektiv. HR og Organisation kommer til at spille en afgørende rolle i, at grundlaget lever og holdes ved lige i organisationen, og i at den ledelsesudvikling, der sættes i gang, er funderet i ledelsesgrundlaget.
 • Vi har gode kompetenceudviklingsforløb for vores undervisere. HR er i dag - og skal også fremover - være med til at organisere, drive og videreudvikle kompetenceudviklingsforløb, så kompetenceudviklingen følger Absalons strategiske indsatsområder. Særligt ligger lige for en stor opgave i, at være med til at videreudvikle Absalons eget ambitiøse kompetenceudviklingsforløb for undervisere (PAL).
 • Videreudvikle en række klassiske HR instrumenter som f.eks. MUS og LUS, planlægningsværktøj til undervisernes opgaveporteføljer, værktøj til tidsregistrering mm. HR har ansvaret for, at disse instrumenter og værktøjer implementeres og vedligeholdes.
 • Vores forskellige HR politikker (f.eks. trivselspolitik, rygepolitik mv.) skal genbesøges i de kommende år.
 • Vi skal videreudvikle vores indsats for at on-boarde nye medarbejdere.
Netværk. Du forventes at være synlig i og tilgængelig for organisationen - og engagere dig i samarbejdet på tværs. Vi har et godt og aktivt netværk for fællesfunktioner på tværs af landets professionshøjskoler - også her forventes du at lægge et engagement. Dine kolleger Med direkte reference til professionshøjskoledirektøren får du ledelsesansvaret for HR og Organisation. Du bliver direkte personaleleder for to teamledere (Team Løn og Team Jura) samt for de ca. 5 medarbejdere, der arbejder med organisationen og udviklingen heraf. I alt består afdelingen af i alt ca. 16 medarbejdere og bliver organiseret således:
 • Team Løn. Teamet ledes af en teamleder og består herudover af fire medarbejdere. Teamet har ansvar for løn, ferie/fravær, tidsregistrering, kørselsafregning, censorafregning mv. Der er igangsat et arbejde for at digitalisere arbejdsgangene yderligere.
 • Team Jura. Teamet ledes af en teamleder og består herudover af fem medarbejdere. Teamet har ansvaret for HR-systemet og arbejder med rekrutteringer, lønforhandlinger, sager om afskedigelse, advarsler mv.
 • Fem medarbejdere, herunder en chefkonsulent, der refererer direkte til HR-chefen. Disse medarbejdere arbejder med betjening af Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, står for APV, organisations-, ledelses- og kompetenceudvikling, herunder lektorkvalificering, MUS, LUS, on-boarding af nye medarbejdere mv.
Du får arbejdssted i Slagelse lige op og ned af stationen og bliver en del af vores fællesfunktioner og af en fagligt ambitiøs chefgruppe. Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi vægter at opnå resultater, men hvor vi også konstruktivt udfordrer og støtter hinanden. Vi arbejder altid for at skabe løsninger, der kommer de studerende til gavn. Sådan ansøger du Til information samarbejder vi med Genitor i denne rekruttering.
 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område. Lønniveauet er ca. 925.000,- kr. inkl. pension.
 • Stillingen er på fuld tid med opstart den 1. eller 15. august 2022.
 • Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte professionshøjskoledirektør Kristian Ørnsholt på tlf. 7248 2324 eller partner i Genitor Martin Isenbecker på tlf. 2565 9231.
 • Ansøgning og relevante bilag sendes senest den 6. juni 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
 • Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale den 22. og den 23. juni 2022 og 2. ansættelsessamtale den 28. juni 2022. Imellem de to samtaler vil Genitor gennemføre test.
Hvis du vil videre mere om Professionshøjskolen Absalon, kan du med fordel orientere dig på vores hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger, bl.a. om vores uddannelser, vores forskning og vores organisering: https://phabsalon.dk/ Du kan læse vores strategi 2022-2025 her: https://phabsalon.dk/om-absalon/strategi Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.
  Søg dette job
  Om Professionshøjskolen Absalon
  Professionshøjskolen Absalon er en af Danmarks seks professionshøjskoler. Vi uddanner fremtidens lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, socialrådgivere og mange flere.

  I Region Sjælland udbyder Absalon de fleste af regionens mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Vores uddannelser er tæt forbundet med en praktisk virkelighed, fordi de er tæt knyttet til de professioner, vi uddanner til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Men også gennem praksisnær forskning, udvikling og videreuddannelse.

  På en professionshøjskole bliver man professionel. Med alt, hvad der ligger af kompetence, forberedelse og faglighed i det begreb. Men man bliver også en god kollega, fordi man lærer i - og af - et tæt fællesskab.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen