Jurist med forretningsforståelse til stilling som faglig koordinator

Søg dette job
Danske Fysioterapeuter søger en juridisk konsulent, der både har mod på alsidige juridiske rådgivningsopgaver og på at tage ansvar for udvikling og koordination af særlige områder med afgørende betydning for foreningens strategiske ambitioner.
 • Har du mod på at understøtte og udvikle selvstændige fysioterapeuters erhvervsmuligheder gennem bred og alsidig rådgivning?
 • Vil du være med til at udvikle frugtbare samarbejdsrelationer med partnere i branchen og sikre fysioterapeuters interesser i aftaleforhold i sektoren?
 • Er du optaget af at skabe værdi for medlemmerne gennem professionel rådgivning og medlemsdialog?
Fysioterapeuter, der er selvstændige erhvervsdrivende, driver forretning med store og mindre klinikker. Nogle har deres primære indtægter fra praksisoverenskomsterne med det offentlige, andre fra privatkunder, forsikrings- og pensionsselskaber. For dem alle gælder, at kvalitetsudvikling, erhvervsvilkår og forretningsforståelse er knyttet uløseligt sammen. Den faglige koordinator bliver en del af det team, som rådgiver medlemmer af Danske Fysioterapeuter i opstart og drift af selvstændig virksomhed, regler og krav der følger af sundhedsloven, markedsføring af sundhedsydelser, konkurrenceretlige forhold og reglerne som følger af de praksisoverenskomster, der er aftalt for fysioterapipraksis. Som koordinator vil du få et særligt ansvar for at udvikle samarbejdet med forsikrings- og pensionsselskaber på vegne af fysioterapeuter i praksissektoren. Det vil skulle ske med tæt og løbende medlemsinvolvering og -dialog. Endvidere vil du blive ansvarlig for sekretariatssamarbejdet med de offentlige forhandlingsparter om kvalitet og modernisering af den fysioterapeutiske praksissektorsektor, herunder sikre inddragelse og koordination med relevante interne og eksterne parter. Endelig vil du skulle understøtte teamet i udviklingsprocesser og innovation i mødet med medlemmerne. Øvrige opgaver i funktionen omfatter
 • Implementere, udvikle og løbende forhandle i relation til praksisoverenskomsten.
 • Rådgive medlemmer om kollektive aftaler, herunder medvirke til at sikre deres individuelle interesser og muligheder.
 • Indgå i sekretariatssamarbejdet med de offentlige forhandlingspartnere.
 • Undervise på medlemsmøder og -arrangementer.
 • Samarbejde med formand og bestyrelsesmedlemmer samt foreningens forhandlingsudvalg.
 • Samarbejde med andre praksisorganisationer.
 • Bidrage til medlemsrettet kommunikation om egne ansvarsområder.
Din profil Du er solidt juridisk forankret og har blik for værdien af at opbygge og vedligeholde konstruktive arbejdsrelationer. Det er en fordel, hvis du har et bredt kendskab til erhvervsjuridiske områder, der indvirker på små- og mellemstore virksomheders erhvervsvilkår. Din forretningsforståelse er veludviklet og du er en stærk netværker. Samtidig forstår du at gøre kompliceret stof forståeligt og nyder at lære fra dig. Du har en veludviklet organisationsforståelse, motiveres af mange medlemskontakter og af at levere værdi til medlemmerne i en kontekst med mange bundlinjer. Som person er du positiv og imødekommende og motiveres af at bringe andres kompetencer i spil i udvikling af opgaveløsningen og skabe fremdrift i de processer, som du er en del af. Derfor ser du stillingen som faglig koordinator som et næste skridt i din udvikling. Vi tilbyder
 • Rige muligheder for at udvikle rådgiverkompetencer på et højt niveau.
 • Et fagligt spændende og udfordrende miljø med fokus på kvalitet i opgaveløsningen, opgavefællesskaber og udvikling.
 • Mulighed for sammen med andre koordinatorer i Danske Fysioterapeuter at udvikle dine kompetencer gennem før-leder forløb.
 • Et job, hvor du får mulighed for at præge indhold og får ansvar.
 • Et job i en dynamisk organisation med en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor, og hvor sparring og dialog vægtes højt.
 • Attraktive løn- og ansættelsesvilkår, herunder flekstid, mulighed for hjemmearbejde og gode muligheder for kompetenceudvikling.
Du bliver en del af Team erhverv, der består af fem medarbejdere og en leder. Lønnen forhandles individuelt med udgangspunkt i dine kompetencer, kravene til stillingen og den interne overenskomst. Der er tale om en fastansættelse på fuldtid. Tiltrædelse: 15. august 2022 Sådan ansøger du Ansøgning inkl. CV skal være os i hænde senest onsdag den 1. juni 2022 kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler i to runder, hhv. den 10. juni og den 16. juni. Mellem første og anden samtale gøres der brug af en erhvervsrettet personlighedstest. Er du interesseret - og har lyst til at vide mere? Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for medlemsrelationer, erhverv og kommunikation, Sille Frydendal på tlf. 6029 8389 eller på mail; sf@fysio.dk Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
  Søg dette job
  Danske Fysioterapeuter varetager som fag- og brancheforening de fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser for 15.000 fysioterapeuter, som både er offentligt ansatte, selvstændige og praktiserende.

  Du kan læse mere om vores organisation og mission på fysio.dk. Vi er ca. 70 medarbejdere i sekretariatet i København, plus en valgt formand og fem regionsformænd, der arbejder på fuld tid.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen