Kontorchef til Beskæftigelsesministeriets Kontor for Seniorpolitik, Pension og Tilsyn
Har du erfaring med at håndtere komplekse politiske problemstillinger? Kan du skabe resultater gennem en anerkendende ledelsesstil? Vil du have ansvaret for at udvikle det danske pensionssystem, og understøtte regeringens ambitioner på tilbagetrækningsområdet? Og vil du samtidigt bidrage til at understøtte gode rammer for, at de seniorer, der kan og vil, kan blive på arbejdsmarkedet? Så har vi en spændende stilling som kontorchef i Kontor for Seniorpolitik, Pension og Tilsyn til dig.

Flere seniorer i beskæftigelse og justeringer af de førtidige tilbagetrækningsordninger Kontor for Seniorpolitik, Pension og Tilsyn styrer og koordinerer ministerbetjening, forbereder politiske udspil og implementerer politiske aftaler. Du vil komme til at stå i spidsen for politikområder med stor betydning for velfærdssamfundet og den enkelte dansker. Kontoret er en drivkraft i departementet inden for folkepension, tidlig pension, seniorpension og efterløn samt fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Kontorets ansvarsområder rummer komplekse problemstillinger, hvor løsningerne skal findes gennem nytænkning og samarbejde på tværs af departementet, i Beskæftigelsesministeriets koncern og med interessenter. I den kommende tid er der særligt et fokus på udvikling af nye seniorpolitiske initiativer i en tid, hvor virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft, mens seniorer kan opleve udfordringer med at blive anset som relevant og værdifuld arbejdskraft. Derudover vil en central opgave være at understøtte regeringen med at realisere sine ambitioner i regeringsgrundlaget om justeringer af tidlig pension og seniorpension. Kontoret varetager ligeledes Beskæftigelsesministeriets opgaver i relation til de selvejende institutioner og fonde i regi af ATP-koncernen og LD Fonde. ATP-koncernen og LD Fonde varetager bl.a. forvaltningen af ATP-pensionen og dyrtidsmidlerne og har en samlet formue på ca. 1.000 mia. kr. Opgaverne består dels i at politikudvikle området, udvikle organisationsstruktur og governance samt dels i at varetage ministeriets konkrete tilsyn med bestyrelserne for de selvejende institutioner og fonde. Kontor for Seniorpolitik, Pension og Tilsyn er en del af Center for Arbejdsmiljø, Pension og Analyse. Du bliver en del af et ledelsesteam bestående af 3 kontorchefer og afdelingschefen for centret. Du refererer til afdelingschefen. Du får det daglige ledelses- og personaleansvar for 9 fagligt ambitiøse og dygtige medarbejdere (7 AC-medarbejdere og 2 studentermedhjælpere). Dine vigtigste opgaver bliver at:
 • have det overordnede ansvar for ministeriets arbejde med pensionsområdet
 • bidrage til at understøtte politikudviklingen på seniorområdet med henblik på at sikre de politiske rammer for, at de seniorer, der kan og vil, får bedre mulighed for at blive på arbejdsmarkedet
 • medvirke til effektivt og strategisk tilsyn med tilknyttede institutioner (fx ATP, AES, UDK mv.)
 • skabe rammerne for et stærkt fagligt miljø, hvor politik og viden går hånd i hånd
 • omsætte idéer og politiske visioner til konkret handling og fagligt solide beslutningsgrundlag
 • være faglig sparringspartner for dine medarbejdere og sikre høj kvalitet i opgaveløsningen
 • medvirke til at fastholde og udvikle gode samarbejdsrelationer med vores interessenter og målgrupper.
Bliv vores nye kollega Vi forventer, at du er cand.polit., cand.oecon., cand.scient.pol. eller lignende - gerne suppleret med en lederuddannelse. Det er en fordel, hvis du har kendskab til beskæftigelsesområdet, men det er ikke et krav. Du har enten ledelseserfaring eller har udvist talent for ledelse - gerne fra en politisk ledet organisation. Som leder kan du skabe resultater gennem en anerkendende, engageret, motiverende og delegerende ledelsesstil. Vi forestiller os, at du:
 • er fagligt stærk og har erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger
 • kan operationalisere og eksekvere strategiske beslutninger
 • er ambitiøs, nytænkende og udviklingsorienteret
 • har politisk tæft og kan agere på et område med stor politisk bevågenhed
 • kan planlægge, koordinere og styre en stor variation af opgaver
 • har stærke kommunikative kompetencer og analytisk sans.
Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er en fuldtidsstilling. Vi vil gerne have, at du starter den 1. august 2023. Du ansættes efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med aflønning i løngruppe 1 (lønramme 37). Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål for en 5-årig periode. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Hvis du er tjenestemand i forvejen vil ansættelse kunne ske som tjenestemand. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Spørgsmål og ansøgning Fik du ikke svar på alle dine spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte afdelingschef Simon Gravers Jacobsen på tlf.nr. 2526 2780. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-chef Rikke Perlman i Beskæftigelsesministeriets HR på tlf.nr. 7220 5174. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Send din ansøgning elektronisk via linket nedenfor. Vi skal have din ansøgning, cv og eksamenspapirer senest søndag den 11. juni 2023. Vi forventer at holde samtaler fredag d. 16. juni og mandag d. 26. juni. Der indgår test i ansættelsesforløbet. Der indgår test i ansættelsesforløbet.
Vi arbejder for flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked
I Beskæftigelsesministeriets departement arbejder vi tæt sammen med ministeren om at omsætte politikernes visioner til faktiske løsninger, som borgerne mærker i deres hverdag. Det er således vores kerneopgave at understøtte ministeren og Folketinget ved at udarbejde materiale og politisk sparring på højt fagligt niveau. Som departement er det samtidig vores opgave at sætte retning for hele ministerområdet.

Du kan læse mere om os og vores arbejde på www.bm.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00