Kontorchef til fællesstatsligt analysecenter­
Vil du være med til at løse nogle af de mest komplekse problemer i staten gennem analyser af høj kvalitet? Så er du måske den nye kontorchef i Økonomistyrelsens Center for Modernisering og Analyse.

Søg dette job
Om Center for Modernisering og Analyse (CMA) CMA driver strategisk vigtige analyser og projekter på tværs af staten i tæt samarbejde med vores kolleger i Finansministeriet og i andre ministerier. I centret vil du dermed have hele staten som arbejdsplads, og du vil indgå i samarbejde med beslutningstagere på højeste niveau på tværs af staten. Om stillingen Som kontorchef vil du bl.a. kunne få ansvar for at:
 • udvikle den fællesstatslige analyseenhed 'Statens Analyser og Implementering' (SAI) samt gennemføre analyser i regi af SAI, fx budgetanalyser for specifikke institutioner. Læs mere om SAI her.
 • udvikle dagsordenen og udarbejde analyser inden for 'fælles løsninger'. Fælles løsninger har til formål at øge kvaliteten og effektiviteten på opgaver, som går på tværs af staten, herunder, fx udvikling og implementering af allerede etablerede løsninger, som fx Statens Administration, Statens IT og Statens Facility Management
 • drive dagordenen inden for advanced analytics, som fokuserer på at udvikle konkrete automatiseringsløsninger for statslige aktører og at identificere relevante områder for øget automatisering i staten
 • gennemføre klimaanalyser, som identificerer omkostningseffektive veje til at reducere CO2e-aftryk på tværs af staten
 • bidrage til udviklingen og driften af Økonomistyrelsen, fx gennem organisations- og forbedringsanalyser og håndtering af sager ift. varetagelse af dele af Danmarks deltagelse i OECD
 • udvikle CMA som en god arbejdsplads, herunder særligt at fastholde og udvikle talentfulde og ambitiøse medarbejdere
Du vil få fagligt ansvar for en række analyser og en eller flere dagsordener, og du vil få personaleansvar for ca. 10 medarbejdere ud af centrets i alt ca. 40. Du vil også blive en del af en stærk chefgruppe, som prioriterer tæt og løbende sparring. Hverdagen er præget af en positiv tilgang til nye udfordringer og en ligefrem og åben kommunikation. Vi lægger stor vægt på arbejdsglæde, og at vi har mulighed for at udvikle os både fagligt og personligt. De konkrete ansvarsområder vil blive tilpasset på baggrund af kompetencer og erfaring. Om dig Som kontorchef kan du nikke genkendende til følgende karakteristika:
 • du kan levere analyser med høj kvalitet i en politisk kontekst
 • du er dygtig til at styre processer og levere til tiden
 • du er skarp til interessenthåndtering, samarbejde og relationer, både eksternt i et miljø, hvor der kan være modstridende interesser, og internt i CMA og Finansministeriet
 • du tænker strategisk og praktisk om din ledelsesgerning, så du kan levere konkrete resultater, samtidig med at du har blik for det strategiske
 • du er behagelig at samarbejde med og kan sikre trivsel, udvikling og motivation for talentfulde medarbejdere
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med personaleledelse. Om Økonomistyrelsen I Økonomistyrelsen udvikler og understøtter vi en ansvarlig og effektiv drift i de statslige institutioner, så vores kollegaer i staten kan bruge mest mulig tid på deres kerneopgaver. Vi sætter brugeren - vores kollegaer rundt om i staten - i centrum og er en lyttende, hjælpsom og resultatskabende samarbejdspartner. Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til 'Hemmeligt' og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen. Flere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingen, er du er velkommen til at kontakte vicedirektør Thomas Gloy på tlf. 60 52 50 41. Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen "Søg stillingen" senest den 10. august 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 33 og 34. Du skal være indstillet på at gennemgå tests som en del af ansættelsesforløbet. Økonomistyrelsen ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.
  Søg dette job

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen