Skarp, selvstændig og udadvendt chefjurist til kiropraktorerne
Dansk Kiropraktor Forening søger en chefjurist med selvstændig fagligt ansvar, primært inden for ansættelses- og klinikdriftsfeltet, men også være med til at præge udviklingen, sætte retningen og sikre driften for en hel sundhedsprofession. Du vil være med til at styrke fagets udvikling, og gennem individuel medlemsrådgivning og undervisning vil du være med til at gøre hverdagen nemmere for medlemmerne og standen som helhed.

I et sundhedsvæsen under forandring vil du få mulighed for at bidrage til udviklingen af kiropraktorområdet som en integreret del af sundhedsvæsenet i samarbejde med dine kollegaer, de folkevalgte organer, offentlige myndigheder, faglige organisationer samt medlemmerne. Gennem direkte betjening af bestyrelse & politiske udvalg, bidrag til overenskomstforhandlinger og interessevaretagelse samt ikke mindst direkte rådgivning af medlemmer, vil du få berøring med en bred vifte af emner og områder med jura som gennemgående omdrejningspunkt. Vi har en rar arbejdsplads, hvor vi lægger stor vægt på gensidig hjælpsomhed, engagement, gode relationer, initiativ, humor og fleksibilitet. Da vi er en meget lille organisation, er der et stort potentiale for faglig udvikling, ikke mindst i bredden af opgaver, da vi bliver berørt af den faglige udvikling og reguleringen inden for sundhedssektoren generelt. Dine primære opgaver:
  • Rådgive både arbejdsgivere og ansatte kiropraktorer inden for det ansættelsesretlige området, herunder søge løsninger, der er juridisk holdbare, og er direkte implementerbare ude i klinikkernes daglige drift samt konfliktløse de få sager, der går i hårdknude.
  • Rådgive om klinikdrift og relaterede spørgsmål samt medvirke til at forberede, forhandle og implementere overenskomsten med HK for klinikpersonale. Endvidere understøtte arbejdet med praksisoverenskomsten samt det løbende arbejde i samarbejde med Danske Regioner/RLTN, ikke mindst i klagesager.
  • Interessevaretagelse med de generelle og overordnede sundhedsjuridiske briller, herunder at udforme officielle høringssvar, samt fungere som sparringspartner i udviklingen af politik samt rådgive/undervise medlemmerne om gældende ret.
Som chefjurist vil du skulle varetage opgaver på et selvstændigt niveau og hele vejen fra strategiformulering til praktisk gennemførelse. Du skal indgå i tæt samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere, ikke mindst den juridiske studentermedarbejder, samt strategisk sparring med direktør og formand. Først og fremmest søger vi en jurist, der motiveres af og har lyst til at støtte og rådgive kiropraktorerne i ansættelsesret mv., og som trives med en stor kontaktflade. Pragmatisme og tålmodighed er her vigtige egenskaber, men evne til samtidig at kunne skære igennem er også vigtig. Vi ønsker os en god holdspiller, der er uhøjtidelig og god til at skabe relationer. Vi ønsker også en person, der er åben for nye idéer, imødekommende, nysgerrig og samtidig har respekt for andres holdninger. Og så skal du kunne strukturere og prioritere opgaver samt forvalte meget stor frihed under ansvar. Det er en fordel, hvis du har kendskab til ansættelsesret, lovgivning af relevans for autoriserede sundhedspersoner og sundhedsvæsenet generelt. Tillige vil det være et stort plus, hvis du har erfaring med eller et blik for dynamikken i en fagpolitisk styret medlemsorganisation. Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse (cand.jur. eller lignende). Ansøgning og kontakt Stillingen er på fuld tid og kontraktansættelse med udgangspunkt i relevant offentlig overenskomst. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Jakob Bjerre på 2671 1602. Vi skal modtage din ansøgning senest fredag den 12. august 2022 kl. 12.00. Samtaler afholdes den tirsdag den 16. august 2022 med henblik på ansættelse pr. 1. oktober 2022. Der vil indgå test ved ekstern konsulent i processen.
Om os
DKF er interesseorganisation for de danske kiropraktorer, og sekretariatet samarbejder i det daglige tæt med professionens øvrige organisationer og institutioner. Sekretariatet beskæftiger sig med politisk interessevaretagelse, forhandling og medlemsbetjening af vores ca. 1000 medlemmer. Sekretariatet består i dag af 8 fuldtidsmedarbejdere + 2 studenter og er centralt beliggende i gode lokaler på Frederiksberg.

Læs mere om os på www.danskkiropraktorforening.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00