Troels Lund redegør for Aftale om supplerende dagpenge