EL: Har arbejdsgivere lovhjemmel til at pålægge ansatte at oplyse, om de har deltaget i en demonstration?