EL: Har Lund Poulsen givet et skævt billede af aftalen om seniorpension?