Finn Sørensen (EL) spørger beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen, om oversendelse af redegørelse om EF-Domstolens afgørelse i Viking Line-sagen og Lavalsagen