Jan E. Jørgensen (V) spørger beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen, om oversigt over praksis i de øvrige EU-lande for så vidt angår den arbejdsretlige håndtering af spørgsmål om udstationerede arbejdstagere og udenlandsk baserede arbejdsgivere