Kirsten Normann Andersen (SF) spørger ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde, om Finansministeriet og/eller Beskæftigelsesministeriet foretaget analyser af sygefraværet inden for sammenlignelige områder inden for det private og offentlige område