Kirsten Normann Andersen (SF) spørger ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde, om man kan antage, at ældre medarbejdere oftere har længere anciennitet end unge medarbejdere og dermed har en længere opsigelsesvarsel, som tæller med i opgørelsen over sygefravær