Hummelgaard: Ydelseskommissionen vil gennemføre en høring, hvor relevante interessenter vil kunne komme til orde