Hummelgaard: Forskellen i satserne afspejler, at mænd har en højere gennemsnitsløn end kvinder