Hummelgaard: Løn og vilkår i et fleksjob skal fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiver og den fleksjobansatte