Krag: Indtægterne fra skat og bloktilskud er de vigtigste kommunale indtægter