Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Bestyrelsesarbejde i andelsforeningen medfører som udgangspunkt fradrag i dagpengene

SVAR:

DAGPENGE: Beskæftigelsesministeren svarer Anne Honoré Østergaard (V) at bestyrelsesarbejde i andelsforeningen medfører som udgangspunkt fradrag i dagpengene, hvis arbejdet er et privat hverv. 
Hvis der ikke udbetales vederlag for varetagelse af hvervet, skal der ikke ske fradrag i dagpengene for hvervet, og det er derigennem muligt at påtage sig bestyrelsesarbejde i andelsforeningen uden at få fradrag i dagpengene.

Hummelgaard: En række indikatorer peger på, at udviklingen bevæger sig i en positiv retning

SVAR:

DAGPENGE: Beskæftigelsesministeren svarer Karsten Hønge (SF), at ingen har opbrugt deres dagpengeret per 1. september på grund af coronakrisen, og alle dagpengeudfald er derfor parallelforskudt længere frem i tid, end de ellers ville være indtruffet. Derudover peger en række indikatorer også i retning af, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. 

Bramsen: Veteraner skal have den anerkendelse og godtgørelse, de er berettigede til

SVAR:

ARBEJDSSKADE: Forsvarsministeren svarer Lise Bech (DF), at Erhvervssygdomsudvalget skal følge op på dommen om anerkendelse af PTSD som en erhvervssygdom. Forsvarsministeriet vil selvsagt følge den praksis, der bliver lagt som konsekvens af dommen. Veteraner skal selvfølgelig have den anerkendelse og godtgørelse, de er berettigede til.

Mogensen: Det er svært at forestille sig et efterår fri for restriktioner

SVAR:

CORONA: Kulturministeren svarer Nils Sjøberg (R), at regeringen vil indkalde til forhandlinger om yderligere økonomisk hjælp til august. Selvom der heldigvis er blevet åbnet op for store dele af Danmark i løbet af sommeren, er det svært at forestille sig et efterår fri for restriktioner.