Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Vi vil blandt andet fremlægge et forslag om ret til tidlig pension

SVAR:

TILTAG: Beskæftigelsesministeren svarer Torsten Gejl (ALT), at fokus skal være på, hvordan man løfter borgere ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal der arbejdes på, at ledige og beskæftigede får de nødvendige kompetencer, som vil blive efterspurgt i fremtiden, arbejdsmiljøloven skal ændres, og regeringen vil fremlægge et forslag om ret til tidlig pension rettet mod nedslidte lønmodtagere.

Hummelgaard: Et af initiativerne er, at flygtninge i højere grad skal blive en del af arbejdsmarkedet

SVAR:

FORSTÅELSESPAPIR: Beskæftigelsesministeren svarer Morten Dahlin (V), at forståelsespapiret ikke er et regeringsgrundlag og at det derfor ikke er udtømmende. Derudover oplister han en række initiativer, blandt andet at regeringen generelt vil øge beskæftigelsen, sikre at familiesammenførte og flygtninge i stigende grad bliver en del af arbejdsmarkedet og give de ældre mulighed for at arbejde på nedsat tid.

Rosenkrantz-Theil: Pointen er, at store virksomheder bør oprette flere praktikpladser

SVAR:

PRAKTIKPLADS: Børne- og undervisningsministeren svarer Anni Matthiesen (V), at den pågældende udtalelse forholder sig til 3F's opgørelse i Fagbladet 3F. Pointen er, at alle store virksomheder bør finde ud af, hvordan flere praktikpladser kan oprettes fremfor, hvordan praktikpladserne bliver opgjort i forhold til forskellige opgørelsesmetoder.