Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere er en del af den gruppe, der kan være en del af ny ordning

SVAR:

LEDIGHED: Beskæftigelsesministeren svarer Ellen Trane Nørby (V), at gruppen, der har ret til ordningen ”seks ugers jobrettet uddannelse”, består af ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere samt dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere med korte videregående uddannelser, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 

Hummelgaard: Når parterne har indgået en ny kollektiv overenskomst for chauffører, skal de henvende sig til Færdselsstyrelsen

SVAR:

OVERENSKOMST: Beskæftigelsesministeren svarer Niels Flemming Hansen (K), at relevante overenskomstparter skal henvende sig til Færdselsstyrelsen, når parterne har indgået en ny kollektiv overenskomst for chauffører. Hensigten er at give Færdselsstyrelsen mulighed for at vurdere, om den pågældende overenskomst lever op til lovens krav hurtigst muligt, efter at overenskomsten er indgået.