Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Støjberg: Udlændinge bør være villige til at betale for at lære dansk

SVAR:

Udlændinge- og integrationsministeren svarer Holger K. Nielsen (SF), at hun går ud fra, at udlændinge tager højde for, at de skal lære dansk, inden de flytter til Danmark, og at de også er villige til at betale noget for det. Det er ikke urimeligt, men det er det derimod, at det offentlige skal betale for folk, som selv tjener penge.

Løhde vil undersøge bonusser i kommuner og regioner

SVAR:

Innovationsministeren svarer Peter Skaarup (DF), at det er op til den enkelte ledelse at skrue resultatløn sammen. Ministeren vil henvende sig til KL og Danske Regioner for at få undersøgt, hvordan resultatløn bruges her.

Troels Lund: Det koster Socialdemokratiets forslag om fuldtidsaktivering

SVAR:

Beskæftigelsesministeren har på forespørgsel fra udvalget beregnet, hvad Socialdemokratiets forslag om fuldtidsaktivering i udspillet "Retfærdig og realistisk - et udlændingeudspil, der samler Danmark" koster. Ministeren anslår, at forslaget vil koste i omegnen af halvanden milliard kroner per år.

Løhde: En forøgelse af den offentlige lønsum med én procent koster mere end 3 milliarder kroner

SVAR:

Innovationsministeren svarer Finn Sørensen (EL), at en forøgelse af den offentlige lønsum med 1 pct. i nationalregnskabet svarer til en umiddelbar udgiftsstigning på ca. 3¼ mia. kr. Når der regnes efter indkomstskat og anden tilbageløb, svarer virkningen på den strukturelle saldo til omtrent halvdelen. Det er op til den enkelte kommune at foretage den udgiftspolitiske prioritering. 

Troels Lund: Regeringen vil fremlægge et handicappolitisk udspil

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer udvalget, at regeringen inden sommer vil præsentere et handicappolitisk udspil, der har til formål at få flere handicappede ind på arbejdsmarkedet. Ministeren oplyser desuden om gældende regler for handicappedes fortrinsret.