Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lauritzen: Fradraget mindsker den merudgift, som disse borgere har, i forhold til andre borgere

SVAR:

ÆNDRINGSFORSLAG: Fradraget mindsker den merudgift, som pendlere, der passerer broen i forbindelse med transport mellem bolig og arbejdsplads, har i forhold til andre pendlere, som ikke har denne merafgift. Hvis der bliver etableret kollektiv trafik over broen, kunne der også blive indført standardfradrag for pendlere, der ville benytte sig af den kollektive transport.