Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Troels Lund beder udvalg om at se på brandmænds kræftrisiko

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer Lennart Damsbo-Andersen (S), at ministeren har bedt Erhvervssygdomsudvalget se på de nyeste forskningsresultater for brandmænds kræftrisiko. Ministeren vil orientere Beskæftigelsesudvalget om udvalgets tilbagemelding.

Troels Lund: Det går den gale vej med arbejdsmiljømålene

SVAR:

Beskæftigelsesministeren anerkender i et svar til Carl Valentin (SF), at der er en sammenhæng mellem Arbejdstilsynets bevillinger og aktivitetsniveau. Ministeren mener også, at det går den gale vej med opfyldelsen af arbejdsmiljømålene, hvorfor et ekspertudvalg vil komme med anbefalinger til en forbedret indsats i 2018.

Troels Lund vil forebygge nedslidning i udsatte brancher

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at han og regeringen vil forebygge nedslidning i udsatte brancher som f.eks. fødevarebranchen og på den måde fastholde borgerne på arbejdsmarkedet længere.