Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Vi har fundet en balance for, hvornår et erstatningsbeløb kan nedsætte folke- eller førtidspensionen

SVAR:

OVERFØRSELSINDKOMST: Beskæftigelsesministeren svarer Torsten Gejl (ALT), at erstatninger, der udbetales som en løbende ydelse, er skattepligtige, og at en indtægtsregulering på grundlag af en løbende skattepligtig udbetaling er et udtryk for, at pensionens størrelse fastsættes målrettet i forhold til behov. Der er derfor fundet en balance for, hvornår et erstatningsbeløb kan nedsætte folke- og førtidspensionen eller fradrages i kontanthjælpen.

Hummelgaard: Vi prioriterer den grønne omstilling før dagpengesystemet

SVAR:

DAGPENGE: Beskæftigelsesministeren svarer Karsten Hønge (SF), at fire ud af fem på arbejdsmarkedet er medlem af en a-kasse, og at de borgere, der tegner private lønsikringer, også er medlemmer af en a-kasse. Hummelgaard er åben over for tiltag, der kan styrke dagpengesystemet, men at der er andre opgaver, der prioriteres højere, eksempelvis den grønne omstilling.

Hummelgaard: Med den nye beskæftigelsesindsats kan udsatte borgere dele en fuldtidsstilling

SVAR:

RIMELIGHEDSKRAV: Beskæftigelsesministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at der er indført en fritagelse fra rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob, og at der fremadrettet bruges en metode for opgørelse af rimelighedskravet, således at støttede ansatte og ordinært ansatte tælles ud fra timetal. Derfor kan flere udsatte borgere dele en fuldtidsstilling.

Hummelgaard: I april samlede vi opgaver om tilsyn i Governance- og Tilsynsenheden

SVAR:

KONTROL: Beskæftigelsesministeren svarer Torsten Gejl (ALT), at ministeriet i april 2019 samlede opgaverne om tilsyn i den dertil oprettede enhed Governance- og Tilsynsenheden. Enheden varetager tilsynet med blandt andre ATP og Udbetaling Danmark og er i tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hummelgaard: Kun undtagelsesvist kan kommunen beslutte at sagen senere skal genoptages

SVAR:

FØRTIDSPENSION: Beskæftigelsesministeren svarer Hans Andersen (V), at kommunen kun undtagelsesvis kan beslutte, at en sag om førtidspension skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt, og at det ofte forekommer i sager om pension til unge med uforudsigelige sygeforløb. Ministeren oplyser antallet af sager, der senere skal genoptages, i en tabel.

Hummelgaard: Forskellen i satserne afspejler, at mænd har en højere gennemsnitsløn end kvinder

SVAR:

BARSEL: Beskæftigelsesministeren svarer Astrid Carøe (SF), at den overordnede udfordring er, at forskellen i satserne afspejler, at mænd gennemsnitsløn i Danmark er højere end kvinders. Derfor vil ministeriet se på retsstillingen og på, om der er behov for at ændre omregningssatserne for ATP-bidrag, sygedagpenge og barselsdagpenge for mænd og kvinder med ukendt arbejdstid.

Hummelgaard: Hvis man har optjent folkepension i Danmark, kan man få den udbetalt i et andet land

SVAR:

FOLKEPENSION: Beskæftigelsesministeren svarer Michael Aastrup Jensen (V), at EU/EØS-borgere har ret til at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i et EU/EØS-land samt Schweiz, hvis retten til pensionen er optjent under bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Danske statsborgere kan få udbetalt folkepension i alle lande, hvis man har boet i Danmark i mindst 30 år. 

Hummelgaard: Løn og vilkår i et fleksjob skal fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiver og den fleksjobansatte

SVAR:

ARBEJDSVILKÅR: Beskæftigelsesministeren svarer sit udvalg, at løn og ansættelsesvilkår i et fleksjob skal fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiver og den fleksjobansatte, og at dette skal ske på grundlag af jobcenterets vurdering af fleksjobberens arbejdsevne. Hvis arbejdsområdet ikke er dækket af en overenskomst skal løn og vilkår fastsættes efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren.