Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Troels Lund oplyser om arbejdsulykker hos danske og udenlandske virksomheder

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer Mattias Tesfaye (S), at udenlandske virksomheder skal anmelde arbejdsulykker på lige fod med danske virksomheder. Fra 2018 og frem vil man grundet et nyt anmeldesystem kunne se fordelingen af arbejdsulykker mellem danske og udenlandske virksomheder.

Riisager vil ikke ændre loven for skolebestyrelser

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Mattias Tesfaye (S), at ministeren ikke ser grund til at ændre lovgivningen for sammensætningen af skolebestyrelser på erhvervsuddannelserne, så arbejdsmarkedets parter altid er sikret repræsentation.

Ole Birk: Regeringen har godkendt DSB's indmelding i DI

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren svarer Henning Hyllested (EL), at regeringen har godkendt, at DSB kan melde sig ind i DI, og at overenskomstansatte i DSB dermed kan omfattes af kollektive overenskomster indgået af DI.