Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Jeg medgiver, at de nuværende regler om voksenlærlingeforløb kan få nogle til at fravælge forløbet

SVAR:

DAGPENGE: Beskæftigelsesministeren svarer Karsten Hønge (SF), at han medgiver, at de eksisterende regler for voksenlærlinge på dagpengeområdet kan få betydning for, om en medarbejder vælger at påbegynde et voksenlærlingeforløb. Derfor vil der, som en del af et serviceeftersyn af uddannelsesindsatsen på beskæftigelsesområdet, blive set på voksenlærlingeordningen.

Hummelgaard: EU's barselsdirektiv skal senest træde i kraft i august 2022

SVAR:

BARSELSDIREKTIV: Beskæftigelsesministeren svarer Fatma Øktem (V), at regeringen har ambitioner om at fremsætte og vedtaget lovforslaget om gennemførelse af direktivet til næste folketingssamling. Derved får Udbetaling Danmark tid til at udvikle den nødvendige it-understøtning af de nye regler. Direktivet skal senest træde i kraft 2. august 2022. 

Hummelgaard: Et nyt ydelsessystem skal være udgiftsneutralt bortset fra den midlertidige finansiering til det midlertidige børnetilskud

SVAR:

BØRNETILSKUD: Beskæftigelsesministeren svarer Hans Andersen (V), at Ydelseskommissionens anbefalinger samlet set skal være udgiftsneutrale. Et nyt ydelsessystem skal være udgiftsneutralt i forhold til de årligt anvendte udgifter på området bortset fra den midlertidige finansiering, der blev afsat til det midlertidige børnetilskud.