Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lund Poulsen: 12.800 har været igennem ressourceforløb

SVAR:

RESSOURCEFORLØB: Beskæftigelsesministeren svarer Karsten Hønge (SF), at siden reformens ikrafttrædelse er cirka 12.800 ressourceforløb blevet afsluttet, og i maj
2018 var der cirka 22.300 igangværende forløb.

Lilleholt: Flere grønne jobs i 2016

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser til sit udvalg, at den grønne energibeskæftigelse i Danmark steg fra 29.800 årsværk i 2015 til 31.200 i 2016, svarende til en stigning på 4,7 pct. Til sammenligning var den gennemsnitlige årlige vækst i beskæftigelsen i 2014-2016 på ca. 1,0 pct. for erhvervslivet generelt.

Troels Lund vil ikke udvide voksenlærlingeordningen

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer Andreas Steenberg (R), at en rapport i 2013 kunne konkludere, at ledige, der har gennemført et voksenlærlingeforløb, efterfølgende øger deres beskæftigelsesgrad, mens beskæftigelsesgraden reduceres for beskæftigede, der har gennemført et voksenlærlingeforløb. Ministeren mener derfor ikke, at det vil være givtigt at udvide voksenlærlingeordningen til faglærte beskæftigede.

Troels Lund trak evaluering af jobreform tilbage efter kritik

SVAR:

UDVALG: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) oplyser i et svar til Leif Lahn Jensen (S), at Beskæftigelsesministeriet har besluttet at trække ”Effektevaluering af Jobreform fase 1” tilbage fordi, der har været rejst kritik af analysen.

Kristian Jensen oplyser om akademikere i kommuner

SVAR:

Finansministeren oplyser til udvalget, hvor mange akademikere, der er ansat i kommunerne. Akademikere, der er ansat i stillinger, der ikke forudsætter en akademisk uddannelse, fremgår ikke af opgørelsen, selvom eksempelvis chefer kan forventes at besidde en sådan uddannelse.

Sådan vil regeringen forenkle aktiveringstilbuddene

SVAR:

Troels Lund Poulsen (V) svarer Leif Lahn Jensen (S), at regeringen vil forenkle den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, hvilket forventes at indbringe 1 milliard kroner som følge af adfærdsændringer i kommunerne.