Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i den statiske vurdering af borgeren

SVAR:

PROFILERING: Beskæftigelsesministeren svarer Samira Nawa (R), at profilafklaringsværktøjet anvender en række objektive informationer om den ledige, som indhentes via registre. Der indgår ikke personfølsomme oplysninger i den statiske vurdering af borgeren. Efter kritik af profilafklaringsværktøjet er der dog taget initiativ til at belyse sagen nærmere. 

Hummelgaard: Havarikommissionen undersøger jernbaneulykker i Danmark

SVAR:

ULYKKE: Beskæftigelsesministeren svarer Christian Juhl (EL), at Havarikommissionen er ansvarlig for at undersøge jernbaneulykker i Danmark. Kommissionen vil senere offentligøre en endelig rapport om togulykken 2. januar 2019. Her vil det fremgå, om der kan placeres et ansvar i forhold til arbejdsulykker, der har medført fysiske skader.