Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hummelgaard: Sagsbehandlingstiden for veteransager er inden for målsætningen

SVAR:

VETERANER: Beskæftigelsesministeren svarer sit udvalg, at to af de fire veteraninitiativer, som den tidligere beskæftigelsesminister igangsatte, er afsluttet, og at de to sidste er satspuljefinansierede frem til 2021. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er inden for målsætningen om en sagsbehandlingstid på 12 måneder.