Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lund Poulsen: 106.400 personer var ledige i oktober

SVAR:

LEDIGHED: Beskæftigelsesministeren svarer Leif Lahn Jensen (S), at der i oktober 2018 var en ledighed på 3,9 procent, og at der siden sommeren 2015 er kommet 153.100 flere job i den private sektor.

Jarlov: 12.605 medlemmer er dækket af en firmapension

SVAR:

PENSION: Erhvervsministeren svarer Thomas Jensen (S), at der samlet set er 12.605 medlemmer dækket af pensionsordninger i firmapensionskasser, hvor pensionisterne udgør 10.136 af den samlede medlemskreds, og lønmodtagerne udgør 2.469 medlemmer.

Lund Poulsen: Der er omfattende mangel på sygeplejersker i hele landet

SVAR:

MANGEL: Beskæftigelsesministeren svarer Sundheds- og Ældreudvalget, at der er blevet ansat 5.900 flere sygeplejersker siden 2001, men at der ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings halvårlige vurderinger af rekrutteringssituationen ses omfattende mangel på sygeplejersker.