Afholdt Altingets Bestyrelseskursus for Civilsamfundet


Altinget sikrer dig dine bestyrelseskvalifikationer

Som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem på en tung post, har du ansvar for at sikre organisationens retning og strategi, men er du parat til de krav og udfordringer som bestyrelsesarbejdet kommer med? Eller har du et ønske og brug for at styrke dine egne kompetencer i bestyrelsen? Så er Altingets Bestyrelsesuddannelse for Civilsamfundet noget for dig!

Alt tyder på at der bliver fordret til en mere professionel bestyrelse end før i tiden p.b.a. forandringer i det politiske landslag og fondenes indflydelse. Med Frivilligrådets ’good governance’ initiativ, tyder det også på at deres retningslinjer bliver sat som standard at leve op til og dette vil udfordre mange bestyrelsers arbejde. Det betyder for dig, at arbejdet kan blive endnu mere komplekst.

Derfor lancerer Altinget nu et helt nyt bestyrelseskursus, som vil hjælpe dig som bestyrelsesformand eller hvis du sidder på en tung bestyrelsespost, med at nå jeres mål og fremtidssikre dine bestyrelseskvalifikation. Dette betyder ikke udelukkende bestyrelsesarbejde, men også sparring og udvikling sammen med direktionen. Vi vil derfor hjælpe dig med at udvikle bestyrelsesarbejdet, gøre jeres bestyrelse mere professionel og styrke hele direktionen.

Det får du ud af det

Igennem 3 moduler klæder vi dig på med praktisk viden og værktøjer, som sikrer dig både den faglige viden og sparring med ligesindede bestyrelsesformænd og relevante bestyrelsesmedlemmer, da vi sørger for at matche din organisation med andre relevante organisationer.

Program

Lovgivning, ’good governance’ og økonomi

Vi sætter kurset i gang med noget af det vigtigste og ofte sværeste arbejder for en bestyrelse, nemlig hvilke logmæssige krav bliver der sat til en bestyrelse. Hvert enkelt medlem skal kunne kende lovgivningen det berører deres arbejde, men samtidig er dette også et tungt område.

Mandag d. 20. januar 2020

 

Vejledning og rådgivning af din direktør og direktionen

Som bestyrelsesmedlem er en af dine vigtigste opgaver at vejlede og rådgive jeres direktion. Som direktionens ’sparringspartner’, er det også din opgave at afholde MUS-samtaler, for at sikre at direktionen har de bedste vilkår og give direktøren de så gode udviklingsmuligheder som muligt. Til sidst, men ikke mindst, ser vi nærmere på hvordan du, sikrer overensstemmelse imellem bestyrelsen og direktionens forventninger. Præcis dette punkt, kan have store konsekvenser for samarbejdet imellem bestyrelsen og direktion.

Torsdag d. 06. februar 2020

 

Strategi og forventninger

Bestyrelsen er i samarbejde med direktionen ansvarlig for, at der til enhver tid findes en plan for den langsigtede værdiskabelse i organisationen. Det der er noget nyt er, at denne rolle er under forandring. Bestyrelsens rolle er nemlig ikke længere kun den godkendende part, men også den bidragende part. Fremtiden byder på hastige forandringer, som gør det essentielt for bestyrelsen at have strategi og strategisk ledelse højt på agendaen.

Torsdag d. 27. februar 2020

                  

Hvert modul varer 5 timer fra kl. 09.00 til 14.00.

 

 

Med forbehold for ændringer


Altingets Bestyrelseskursus for Civilsamfundet

Et kursus for bestyrelsesformænd/kvinder og dem på tunge bestyrelsesposter.

Tid: Opstart - Mandag d. 20. januar 2020 kl. 09.00

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Pris: 11.995 kr. ekskl. moms. Prisen dækker hele forløbet inklusiv forplejning.