Afholdt Hvad kan vi lære af det skotske sundhedsvæsen?


Rejsekursus: Hvad kan vi lære af det skotske sundhedsvæsen?

Hvorfor Skotland?

Skotterne har de seneste år turdet tænke nyt på en stribe områder. Samtidig har det skotske sundhedsvæsen ligheder med det danske sundhedsvæsen, både i forhold til udfordringer, indretning, finansiering, og fordi der er nogenlunde lige mange skotter og danskere.

Vil den skotske opprioritering af almen praksis rent faktisk gavne patienterne? Kan skotterne bremse problemerne med overbehandling med tiltaget Realistic Medicine? Kan den skotske version af akut-telefonen danne skole for regionernes forskellige lægevagter? Og hvordan går det med det berømte skotske fokus på kvalitet i sundhedsvæsenet?

De og mange andre spørgsmål skal vi forsøge at finde svar på, når Altinget inviterer læsere, forskere, beslutningstagere og embedsmænd fra kommuner, regioner og hele sundhedsdanmark med på en forårstur i det skotske sundhedsvæsen.

En tur, hvor vi også skal høre mere om skotternes planer om at kombinere social- og sundhedsvæsenet, erfaringerne med telemedicin og skotternes kvalitetsfokus på sygehusene.

På turen kommer du både til at møde interessante forskere, centrale embedsmænd og en del af de fagfolk, der har ansvaret for, at planerne bliver til virkelighed.

Oplægsholderne ved, at du som deltager har et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen. Derfor vil alle oplæg også indeholde dialog, da oplægsholderne gerne vil høre om dine erfaringer fra det det danske sundhedsvæsen.

Vi forbereder alle oplægsholdere på, at vi er lige så interesserede i at høre, hvad der er gået dårligt, som hvad der er gået godt. Målet er, at du får brugbare ideer med hjem til Danmark og udvidet dit danske netværk blandt sundhedsprofessionelle.

PROGRAM

Dag 1

Afgang fra Københavns Lufthavn: 13:40
Ankomst Edinburgh Lufthavn: Klokken 14.30

Kl. 16.00 Indtjekning på hotel (fælles transport til hotel )

Der er ikke lagt program for eftermiddagen. Dermed er det mulighed for en lille gåtur i Edinburgh. Eller du kan på eget initiativ aftale et sent kaffemøde. Eksempelvis med den person i Skotland, som har din jobfunktion. Skulle du have svært ved at finde personen, vil vi gerne hjælpe dig.

Kl. 19.00 Fælles middag

Hotel: Mercure Edinburgh City 54-58 Princes St, Edinburgh


Dag 2

Introduktion til det skotske sundhedsvæsen

Alison Taylor, Head of Integration Division, Directorate for Health & Social, Care Integration, Scottish Government

Turen starter med et helikopterblik på det skotske sundhedsvæsen. Skotterne har mange af de samme problemer at slås med som danskerne. Samtidig har skotternee tænkt nyt på en række områder. Alison Taylor giver en status og fortæller om, hvordan de forsøger at løse problemerne.

Regeringshovedkvateret, Andrew’s House, Regents Road, Edinburgh


Realistic Medicine
Lucy Munro, Associate Medical Director, NHS Skotland 

Den vestlige verdens sundhedsvæsener kæmper med at undgå overbehandling i takt med, at stadig flere behandlingsmuligheder presser sig på. Men fordi man kan behandle, er det ikke sikkert, at man skal. Med initiativet Realistic Medicine forsøger man at bekæmpe behandlinger, som er unødige, eller hvor effekten ikke står mål med ulemperne. Det sker blandt andet med mere systematisk patientinddragelse, fokus på evidens og fokus på fordele og ulemper for den enkelte patient.

Andrew’s House, Regents Road, Edinburgh

Telemedicin og sundheds-it

Dr. Margaret Whoriskey, leder, Technology Enabled Care Programme and Digital Health Care Innovation

Skotterne har i højere grad end Danmark centraliseret udrulningen og udviklingen af Telemedicin. Margaret Whoriskey fortæller om konkrete projekter og gode såvel som bitre erfaringer med at implementere nye løsninger og skabe infrastruktur.

Andrew’s House, Regents Road, Edinburgh


En indgang til sundhedsvæsenet

Bl.a. Dr. Laura Ryan, leder, NHS 24

Hvordan kan man bedst indrette en lægevagt? Det er man langt fra enige om i Danmark. I tre callcentre har man i Skotland samlet skotternes aftenlægevagt i NHS 24. Men langt fra kun det. Via et nummer kan skotterne komme i kontakt med lægevagten og andet specialuddannet personale, hvor man kan få rådgivning om henholdsvis psykisk sygdom og medicinspørgsmål.

NHS 24 har samtidig en hjemmeside, der guider patienter videre til en stribe andre offentlige sites og telefonlinjer, hvor man kan få hjælp til alt fra angst til muskel-skeletproblemer.

Vi besøger et af callcentrene og taler med lederen af alle tre callcentre, Laura Ryan og flere af hendes ansatte vil fortælle om NHS 24 og tankerne bag den samlede sundhedsindgang, hvor sygeplejersker, og ikke læger, er den første indgang. NHS 24 driver også Scottish Centre for Telehealth and Telecare, som faciliterer andre telemedicinske løsninger og udviklingen af dem.

NHS 24, Norseman House, Ferrymuir, South Queensferry (udkanten af Edinburgh)
 

Dag 3

Social- og sundhedspolitik i én indsats

(oplægsholdere offentliggøres snarest) 

Skotland er også gået nye veje i forhold til at kombinere den sociale og sundhedsmæssige indsats. Det har man blandt andet taget hul på i Glasgow, hvor sundheds- og socialmyndigheder arbejder tæt sammen. Det er planen, at vi besøger Glasgow City Health and Social Care Partnership, der står bag dette arbejde i Glasgow, der har boligområder med store sundhedsmæssige- og socialeproblemer.  Vi vil forberede oplægsholderne på, at vi meget gerne vil høre, hvordan social- og sundhedsaktører arbejder sammen i lyset af de barrierer, man ser i Danmark.

Glasgow City Health and Social Care Partnership

 

Kvalitet i stedet for kvantitet – skotske erfaringer

Det danske kvalitetsfokus i sundhedsvæsenet sker blandt andet efter skotsk forbillede, hvor både regioner og danske sundhedsministre har været på besøg. Men hvor langt er man i Skotland, og hvad er erfaringerne? Det spørgsmål vil vi forsøge at få besvaret ved et besøg på Golden Jubilee National Hospital, der på en stribe områder er førende i Skotland med hensyn til at øge kvalitet og patientsikkerhed. Her vil hovedfokus være på, hvordan man konkret har arbejdet med at forbedre kvaliteten og patientsikkerheden.

Lokation kommer snarest.

 

Dag 4

Styrkelse af sundhedsvæsenet uden for sygehusene

John Gillies, professor, University of Edinburgh, samt vicedirektør, Scottish School of Primary Care, tidl. formand, den skotske pendant til Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

En af landets førende eksperter på området fortæller om den økonomiske og strukturelle satsning, som skotterne har sat i gang i primærsektoren, herunder de praktiserende læger. Men hvad er det præcist, de har sat gang i, og hvordan er erfaringerne indtil videre?

Lokation kommer snarest.

 

Kan det sammenhængende sundhedsvæsen måles?

Stuart Anderson, chef for Informatics School, Edinburgh University

SCIROCCO - Maturity Model for Integrated Care er et online analyse-værktøj, der kan vurdere, hvor godt rustet forskellige sundhedsområder er til at samarbejde på tværs af sektorer. Systemet er udviklet til EU-landenes kommunale- og regionale sundhedsmyndigheder. Skotske NH 24 har været med til at udvikle værktøjet i et EU-samarbejde og vil demonstrere det.

Lokation kommer snarest.

 

HJEMREJSE 

Kl. 15.00 Afgang fra Edinburgh Lufthavn

(Programmet er med forbehold for ændringer)

 


Hvad kan vi lære af det skotske sundhedsvæsen?

DATO  1. maj - 4. maj 2018

PRIS   16.495 kr. ekskl. moms. 

PRAKTISK  fly/transport, hotel og forplejning er inkl. prisen.

Rejseleder
Ole Møbjerg Toft, sundhedspolitisk analytiker på Altinget og Arena.

"Turen skal ikke kun vise et glansbillede af det skotske sundhedsvæsen. Vi skal se nærmere på lovende skotske sundhedstiltag og lære af deres fejl."  

Kontakt Ole: 40 32 82 83