Kursus: Data og Kunstig intelligens i praksis- Foråret 2020


For at udnytte potentialet med den stigende mængde data blandt offentlige organisationer er det nødvendigt at kigge på mulighederne med kunstig intelligens. Medarbejdere såvel som ledere i det offentlige skal have en større strategisk indsigt i de praktiske tilgange til anvendelse af data og ikke mindst viden om, hvordan organisationen skal geares til denne omstilling.

På forløbet tager vi udgangspunkt i deltagernes egen praksis. Hvordan kan vi arbejde bedre med at anvende statistik og dataanalyse, og hvilken rolle kan kunstig intelligens komme til at spille, hvis vi skal implementere teknologien? Hvad kræver det fra organisationen, hvis vi skal sætte teknologien i spil? 

Der findes store potentialer i kunstig intelligens og den robotstyrede automatisering. På kursusforløbet vil vi arbejde med at forstå teknologien og med at se nye muligheder, der opstår med teknologien. Kunstig intelligens har potentiale til at frigøre flere ressourcer til andre ting, og det er her, at fordelene ligger både for medarbejdere og borgere.

På forløbet vil vi se på, hvordan vores rammer forandres, når kunstig intelligens anvendes til at løse opgaver i den offentlige sektor. Og hvordan kan kunstig intelligens bringes i spil til at løse flere opgaver bedre for de samme ressourcer?

Program

Undervisningsforløbet består af tre moduler, der hver især belyser, hvad kunstig intelligens i øjeblikket anvendes til på et specifikt område – og hvad mulighederne er på længere sigt. Hvert modul varer seks timer fra kl. 10.00 til 16.00. På kurset vil du møde en gennemgående kursusleder og en række gæsteundervisere. 

 

1. modul: 18. marts 2020

Kasper Marstal, CEO, Bytes & Brains

Hvordan virker AI i sundhedsvæsenet egentlig i praksis? Hvordan implementeres det - og hvilke udfordringer kan man støde på, når man forsøger at implementere kunstig intelligens i sit arbejde? Kasper Marstal vil bringe eksempler på anvendelse af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og komme med nogle mulige løsninger på implementeringsproblemer. Han vil også kort fortælle om sit eget i Bytes & Brains, som har god erfaring med at løse denne slags udfordringer. 

 

Standardisering og beslutningsstøtte til sagsbehandling

 

Thomas Hildebrandt, forsker, IT-Universitetet

Kunstig intelligens benyttes allerede i dag til beslutningsstøtte i sundhedsvæsenet f.eks. til at identificere kræft og afgøre, hvilken behandling der er den rigtige. Men AI benyttes endnu ikke til at forbedre arbejdsgange. Meget arbejde med at forbedre arbejdsgange har bygget på en 50 år gammel metode baseret på identifikation af “Best-practice” og derefter prøve at standardisere og tvinge processerne til at følge disse. Denne fremgangsmåde virker desværre meget dårligt for vidensbaserede arbejdsgange, der indeholder mange uforudsigelige elementer. Oplægget vil beskrive hvordan AI kan benyttes til forbedre arbejdsgange på hospitaler uden at indføre rigide procedurer - og give eksempler på hvordan dette afprøves i kommunal sagsbehandling i forskningsprojektet EcoKnow.org støttet af innovationsfonden.

Etiske dilemmaer og overvejelser


Peter Hesseldahl, redaktør: digital omstilling, Mandag Morgen

Hvilke etiske dilemmaer opstår med brugen af kunstig intelligens i sundhedssystemet? Og hvilke dilemmaer bliver vi som samfund og individer stillet overfor, når samkøring af data, sortering, diagnosticering og analyser bliver mere omfattende? Disse overvejelser vil Peter Hesseldahl diskutere som afslutning på dagen. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 18. marts 2020, kl. 10.00 - 16.00

 

2. modul: 19. marts 2020

Examples of deployment

Lisa Mallner, AI Investment Manager


Det datadrevne sundhedsvæsen

Hvem skal bruge sundhedsdata - og til hvad? Spørgsmålet er titlen på Klaus Høyers bog, der opfordrer til at fokusere på gode dataanalyser fremfor mange dataanalyser - analyser som kan give fejlagtige indtryk, eller som kan fejlfortolkes. Klaus vil med forskellige cases diskutere potentialer, myter og faldgruber i ambitionen om et mere datadrevet sundhedsvæsen. 

Klaus Høyer, professor ved KU, Afdeling for Sundhedstjenesteforsikring 

 


3. modul: 20. marts 2020

Kunstig intelligens, beskæftigelse og arbejdsmarked

 

Anders Kofod-Petersen er direktør og professor fra Alexandra Instituttet.

Anders fortæller blandt andet om sit arbejde med samfundspartnerskabet DABAI (Danish Center for Big Data Analytics Innovation), der er det hidtil største samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige med henblik på at skabe overblik over, hvilke data man har liggende, og hvordan man kan få meget mere ud af dem.


Data, algoritmer og kunsten at forudsige fremtiden

Thomas Terney, ph.d. i kunstig intelligens

Kursus: Data og Kunstig intelligens i praksis- Foråret 2020

Skræddersyet undervisningsforløb i data og kunstig intelligens i samarbejde med Altinget og Copenhagen Healthtech Cluster

Tid: 18, 19 og 20 marts 2020

Sted: Ny kongensgade 10, København - Altinget

Pris: 14.495 kr. ex. moms

Prisen dækker hele forløbet inklusiv kursusmateriale og forplejning.

Fast underviser: Henning Langberg

 

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Afdelingsleder Magnus Vind Lorenz, magnus@altinget.dk eller 60407682.

Tilmelding

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en anden