Kursus: Kunstig intelligens i den offentlige sektor


Ifølge den seneste rapport fra McKinsey, der er udarbejdet i samarbejde med Disruptionrådet og Beskæftigelsesministeriet, vurderes det, at den eksisterende teknologi allerede kan automatisere cirka 40 procent af danskernes arbejdstimer.

På trods af den dystopiske overskrift findes der store potentialer i kunstig intelligens og den robotstyrede automatisering. På kursusforløbet vil vi arbejde med at forstå teknologien og med at se nye jobmuligheder, der opstår på grund af teknologien. Kunstig intelligens har nemlig potentiale til at frigøre flere ressourcer til andre ting, og det er her, at fordelene ligger både for medarbejdere og borgere.

På forløbet vil vi se på, hvordan vores rammer forandres, når kunstig intelligens anvendes til at løse opgaver i den offentlige sektor. Og hvordan kan kunstig intelligens bringes i spil til at løse flere opgaver bedre for de samme ressourcer i den offentlige sektor?

Program

Undervisningsforløbet består af tre moduler, der hver især belyser, hvad kunstig intelligens i øjeblikket anvendes til på et specifikt område – og hvad mulighederne er på længere sigt. Hvert modul varer seks timer fra kl. 10.00 til 16.00. På kurset vil du møde en gennemgående kursusleder og en række gæsteundervisere. 

Modul 1- Ledelse i brugen af kunstig intelligens og automatiseringsprocesser

Onsdag d. 22 Maj 2019

Hvad er kunstig intelligens? Vi indleder første kursusgang med en indføring i, hvad konceptet egentligt dækker over. Der gives et overblik over i hvor høj grad, vi allerede anvender kunstig intelligens i en lang række funktioner i den offentlige opgaveløsning, og hvor potentialet ligger for yderligere anvendelse af kunstig intelligens. Med udgangspunkt i en række cases arbejdes der med nogle af de dilemmaer, der knytter sig til anvendelsen af kunstig intelligens – både ud fra et teknisk- og et etisk synspunkt.På første modul får vi besøg af Bjarne Kjær Ersbøll, der er professor på DTU ved Institut for Matematik og Computer Science. Bjarne arbejder med anvendt statistik og dataanalyse og har stor erfaring i applikation af disse fagområder. På første undervisningsgang giver Bjarne en introduktion til anvendelse af dataanalyse og Big Data. For at udnytte potentialet i Big Data og kunstig intelligens er der ifølge Bjarne behov for, at medarbejdere og ledere i det offentlige får større strategisk indsigt i de praktiske tilgange til anvendelse af Big Data.

 
Modul 2 - Anvendelse og potentialet for Big Data 

Mandag d. 3. Juni 2019

Der bliver indsamlet et stigende antal data i den offentlige sektor, men hvordan får vi bragt dataen i spil på en hensigtsmæssig måde?

Et af de områder, hvor data særligt boomer, er på sundhedsområdet - også den data, der indsamles af borgerne selv. Tendensen er, at borgerne selv vil indtage en langt mere central rolle i deres egen behandling. På sundhedsområdet er man allerede nået langt, men hvordan ser brugen af data ud for fremtiden på sundhedsområdet, og hvad kan andre sektorer lære af erfaringerne med sundhedsdata? 

Kunstig intelligens har et enormt potentiale på sundhedsområdet til at overvåge og analysere store mængder rådata, som kan være vanskelige at overskue for den enkelte sundhedsfaglige person eller forsker. Men hvordan sikrer vi patienterne mod fejl forårsaget af analyser og konklusioner, som der ikke har været mennesker ind over? En stuegang på sundhedsområdet, hvor både den aktuelle status på anvendelse af kunstig intelligens i sundhedssektoren, udenlandske erfaringer og potentialet belyses og illustreres via cases.

På modulet får vi besøg af Christian Bang, Information engineer fra Enversion A/S. Christian brænder for sundhedsdata, og hvordan de sammen med kunstig intelligens kan skabe et proaktivt sundhedsvæsen, hvor sygdom kan forebygges på forkant. Christian har i de sidste fire år arbejdet med at forudsige sygdom på baggrund af sundhedsdata, og vil i sit oplæg fortælle om to digitale løsninger udviklet af Enversion, der allerede i dag adresserer nogle af de store udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Christian vil stille skarpt på de nuværende udfordringer, der fortsat begrænser teknologiens implementering, og hvordan han tror, det danske sundhedsvæsen kommer til at se ud, når man har løst disse udfordringer.

 

 

På andet modul får vi besøg af Michel Christian Nemery, der er ledende overlæge på Herlev hospital. Michel har i en årrække arbejdet med at bruge kunstig intelligens til at analysere sundhedsdata. Michel fortæller blandt andet om, hvordan samarbejdsprojekter med IBM, Phillips og Siemens er med til at introducere AI teknologi og avanceret dataanalyse. Den digitale transformation sætter også krav til den ledelsesmæssige opgave. På modulet spørger vi, hvordan erfaringerne med sundhedsdata kan perspektiveres til andre dele af den offentlige sektor?

 
Modul 3 -Kunstig intelligens, beskæftigelse og arbejdsmarked

Tirsdag d. 18. Juni 2019

Ny teknologi er allerede i fuld gang med at forandre arbejdsmarkedet. Mange jobs er ikke længere knyttet til en fysisk arbejdsplads. Hvor opstår de nye job i den nærmere fremtid, og hvilke job forsvinder? I den offentlige forvaltning ligger der et stort potentiale for anvendelse af kunstig intelligens i forbindelse med den aktive arbejdsmarkedspolitik, som vil kunne medføre en bedre anvendelse af ressourcerne hos de medarbejdere, der arbejder for at bringe ledige i beskæftigelse. Hvordan ser mulighederne ud for at anvende kunstig intelligens til at optimere beskæftigelsesindsatsen ud? Hvad er faldgruberne, og hvordan håndteres de?

På modulet får vi besøg af  Anders Kofod-Petersen, Direktør og professor fra Alexandra Instituttet. Anders fortæller blandt andet om hans arbejde med samfundspartnerskabet DABAI (Danish Center for Big Data Analytics Innovation), der er det hidtil største samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige med henblik på at skabe overblik over, hvilke data man har liggende, og hvordan man kan få meget mere ud af dem.

Kursus: Kunstig intelligens i den offentlige sektor

Skræddersyet undervisningsforløb i kunstig intelligens i samarbejde med Altinget og Copenhagen Healthtech Cluster

Tid: Opstart - Onsdag d. 22. Maj 2019

Sted: Copenhagen Healthtech Cluster, Nørregade 7 B, 1165 København K

Pris: 11.995 kr. ex. moms

Prisen dækker hele forløbet inklusiv kursusmateriale og forplejning.

Fast underviser: Henning Langberg

 

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Afdelingsleder Magnus Vind Lorenz, magnus@altinget.dk eller 60407682.

Tilmelding