Afholdt Kursus: Kunstig intelligens i den offentlige sektor - Efteråret 2019


Ifølge den seneste rapport fra McKinsey, der er udarbejdet i samarbejde med Disruptionrådet og Beskæftigelsesministeriet, vurderes det, at den eksisterende teknologi allerede kan automatisere cirka 40 procent af danskernes arbejdstimer.

På trods af den dystopiske overskrift findes der store potentialer i kunstig intelligens og den robotstyrede automatisering. På kursusforløbet vil vi arbejde med at forstå teknologien og med at se nye jobmuligheder, der opstår på grund af teknologien. Kunstig intelligens har nemlig potentiale til at frigøre flere ressourcer til andre ting, og det er her, at fordelene ligger både for medarbejdere og borgere.

På forløbet vil vi se på, hvordan vores rammer forandres, når kunstig intelligens anvendes til at løse opgaver i den offentlige sektor. Og hvordan kan kunstig intelligens bringes i spil til at løse flere opgaver bedre for de samme ressourcer i den offentlige sektor?

Program

Undervisningsforløbet består af tre moduler, der hver især belyser, hvad kunstig intelligens i øjeblikket anvendes til på et specifikt område – og hvad mulighederne er på længere sigt. Hvert modul varer seks timer fra kl. 10.00 til 16.00. På kurset vil du møde en gennemgående kursusleder og en række gæsteundervisere. 

Modul 1- Ledelse i brugen af kunstig intelligens og automatiseringsprocesser

Tirsdag d. 22 Oktober

Hvad er kunstig intelligens? Vi indleder første kursusgang med en indføring i, hvad konceptet egentligt dækker over. Der gives et overblik over i hvor høj grad, vi allerede anvender kunstig intelligens i en lang række funktioner i den offentlige opgaveløsning, og hvor potentialet ligger for yderligere anvendelse af kunstig intelligens. Med udgangspunkt i en række cases arbejdes der med nogle af de dilemmaer, der knytter sig til anvendelsen af kunstig intelligens – både ud fra et teknisk- og et etisk synspunkt. På første modul får vi besøg af tre spændende gæster:

 

Bjarne Kjær Ersbøll, professor, DTU, Institut for Matematik og Computer Science

Bjarne arbejder med anvendt statistik og dataanalyse og har stor erfaring i applikation af disse fagområder og vil på den baggrund give en introduktion til anvendelse af dataanalyse og Big Data. 
For at udnytte potentialet i big data og kunstig intelligens er der, ifølge Bjarne, behov for, at medarbejdere og ledere i det offentlige får større strategisk indsigt i de praktiske tilgange til anvendelse af big data.

Thomas Clemmen Christensen, business partner og salgsdirektør, Enversion 

Hvordan kan rutineopgaver i det offentlige automatiseres, og hvordan sker det i fakturahåndtering? Thomas skærer ud i pap, hvad der karakteriserer en opgave, der kan overtages af AI og kommer med nogle eksempler på, hvor det kan ske i fremtiden. Vi skal i denne forbindelse tale om og arbejde med, hvor I jeres egne organisationer, I eventuelt ser opgaver, der kan overtages af robotter. Thomas vil efterfølgende tage et reality check!

Standardisering og beslutningsstøtte til sagsbehandling

Thomas Hildebrandt, forsker, IT-Universitetet

Kunstig intelligens benyttes allerede i dag til beslutningsstøtte i sundhedsvæsenet f.eks. til at identificere kræft og afgøre, hvilken behandling der er den rigtige. Men AI benyttes endnu ikke til at forbedre arbejdsgange. Meget arbejde med at forbedre arbejdsgange har bygget på en 50 år gammel metode baseret på identifikation af “Best-practice” og derefter prøve at standardisere og tvinge processerne til at følge disse. Denne fremgangsmåde virker desværre meget dårligt for vidensbaserede arbejdsgange der indeholder mange uforudsigelige elementer. Oplægget vil beskrive hvordan AI kan benyttes til forbedre arbejdsgange på hospitaler uden at indføre rigide procedurer - og give eksempler på hvordan dette afprøves i kommunal sagsbehandling i forskningsprojektet EcoKnow.org støttet af innovationsfonden.

Tirsdag 22. oktober, kl. 10.00 - 16.00 Den Sorte Diamant, København K


Modul 2 - Anvendelse og potentialet for Big Data 

Christian Bang, Information engineer fra Enversion A/S.

Christian brænder for sundhedsdata, og hvordan de sammen med kunstig intelligens kan skabe et proaktivt sundhedsvæsen, hvor sygdom kan forebygges på forkant. Christian har i de sidste fire år arbejdet med at forudsige sygdom på baggrund af sundhedsdata, og vil i sit oplæg fortælle om to digitale løsninger udviklet af Enversion, der allerede i dag adresserer nogle af de store udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Christian vil stille skarpt på de nuværende udfordringer, der fortsat begrænser teknologiens implementering, og hvordan han tror, det danske sundhedsvæsen kommer til at se ud, når man har løst disse udfordringer.

Etiske dilemmaer og overvejelser

Peter Hesseldahl, redaktør: digital omstilling, Mandag Morgen

Hvilke etiske dilemmaer opstår med brugen af kunstig intelligens i det offentlige til samkøring af data, sortering, diagnosticering og analyser? Og hvordan til det ændre menneskets arbejdsopgaver og ikke mindst forholdet mellem klient og sagsbehandler? Disse overvejelser vil Peter Hesseldahl introducere som afslutning på dagen. 

Drømmer kunstig intelligens om elektriske får?

 

Kasper Marstal, CEO, Bytes & Brains

Hvordan virker AI i sundhedsvæsenet egentlig i praksis? Hvordan implementeres det - og hvilke udfordringer kan man støde på, når man forsøger at implementere kunstig intelligens i sit arbejde? Kasper Marstal vil bringe eksempler på anvendelse af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet og komme med nogle mulige løsninger på implementeringsproblemer. Han vil også kort fortælle om sit eget i Bytes & Brains, som har god erfaring med at løse denne slags udfordringer. 

Tirsdag 5. november, kl. 10.00 - 16.00 Den Sorte Diamant, København K


Modul 3 -Kunstig intelligens, beskæftigelse og arbejdsmarked

Anders Kofod-Petersen er direktør og professor fra Alexandra Instituttet.

Anders fortæller blandt andet om sit arbejde med samfundspartnerskabet DABAI (Danish Center for Big Data Analytics Innovation), der er det hidtil største samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige med henblik på at skabe overblik over, hvilke data man har liggende, og hvordan man kan få meget mere ud af dem.

Onsdag, 13. november, kl. 10.00 - 16.00, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K


Kursus: Kunstig intelligens i den offentlige sektor - Efteråret 2019

Skræddersyet undervisningsforløb i kunstig intelligens i samarbejde med Altinget og Copenhagen Healthtech Cluster

Tid: Opstart - Tirsdag 22. oktober 2019

Sted: Copenhagen Healthtech Cluster, Nørregade 7 B, 1165 København K

Pris: 11.995 kr. ex. moms

Prisen dækker hele forløbet inklusiv kursusmateriale og forplejning.

Fast underviser: Henning Langberg

 

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Afdelingsleder Magnus Vind Lorenz, magnus@altinget.dk eller 60407682.