Kursus: EU og dansk forvaltningsret


Løs konflikter EU-regler og danske regler, så du sikrer god sagsbehandling

Altinget og Djøf afholder kursus i EU og dansk forvaltningsret. På kurset vil du modtage værktøjer til at løse konflikter mellem EU-regler og danske regler, så du sikrer god sagsbehandling.

Kurset er relevant for dig, der er sagsbehandler eller leder i den offentlige forvaltning og arbejder med EU-retlige problemstillinger og forvaltningsret.

Vi tilbyder et kursus, der giver dig metoder og redskaber til at:

  • Forstå, hvordan EU-retten griber ind i dansk forvaltningsret
  • Vide, hvor og hvornår EU-retten indebærer, at du må bruge de danske forvaltningsregler anderledes, eller de danske regler må vige for særlige EU-regler
  • Finde relevant EU-materiale
  • Forstå EU-domstolens fortolkningsstil og de domstolsskabte principper om EU-konform fortolkning
  • Hvordan direkte virkning og kravet om EU-rettens forrang frem for nationale regler fungerer

Program:

Kurset forløber over to dage, der hver varer syv timer fra kl. 9.00 til 16.00. Datoerne er 27. april og 28. april 2020.

Første kursusdag har fokus på den almindelige sagsbehandling. Dagen vil blandt andet give dig indsigt i fortolkning af danske regler, der gennemfører EU-regler, og aktindsigt i sager af EU-retlig relevans.

Anden kursusdag fokuserer på håndhævelse af EU-regler, retsvirkningerne af hjemmelsmangler og sagsbehandlingsfejl samt kildesøgning inden for EU-retten.

Kursets undervisere er Morten Broberg, professor og ph.d. ved Københavns Universitet, og Christian Østrup, chefkonsulent i Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriet.

Morten Broberg forsker og underviser i EU-ret på København Universitet. Han har stor international erfaring fra EU-Domstolen og forskellige udenlandske forskningsinstitutioner og universiteter.

Christian Østrup har 25 års erfaring fra bl.a. Justitsministeriet. Han har indgående viden om juridiske discipliner, der er relevant for ministerier og styrelser, der skal implementere EU-regler i dansk ret. Christian har desuden været ekstern lektor i EU-ret på KU.

Det får du ud af kurset:

  • Viden om, hvordan EU-retten anvendes korrekt, og hvad du skal gøre, når EU-retten og dansk ret strider mod hinanden
  • Indsigt i EU-rettens indgriben i dansk forvaltningsret
  • Indgående kendskab til databaser med relevant EU-materiale
Kursus: EU og dansk forvaltningsret

Kursus om EU og dansk forvaltningsret i samarbejde med Altinget og Djøf

Tid: 27-28. april 2020 (begge dage inkl.)

Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1112 København

Pris: 10.900 kr. ex. moms (9.500 kr. ex. moms for medlemmer af Djøf)

Kursusleder er Morten Broberg, professor og ph.d. ved Københavns Universitet, og Christian Østrup, chefkonsulent i Koncern Jura i Miljø- og Fødevareministeriet

Udfyld kontaktformularen for at høre mere om dine muligheder for deltagelse. Du kan også kontakte kursusleder Philip Dueholm på dueholm@altinget.dk eller 60407626.

Tilmelding