Kursus: Procesretfærdighed


Skab dynamik i en sagsgang, få opbakning til afgørelser, og forebyg klager

Altinget og Djøf afholder kursus i procesretfærdighed. Kurset vil give dig værktøjer til at ændre dynamikken i en sagsgang, skabe opbakning til afgørelser og forebygge klager.

Kurset vil være relevant for dig, der træffer afgørelser på vegne af en myndighed, en organisation, en forening eller et selskab, hvor borgere, kunder og klienter bliver berørt.

Vi tilbyder et kursus, der giver dig metoder og redskaber til at:

  • Få indsigt i teorien om procesretfærdighed
  • Navigere i svære sager
  • Analysere og vurdere virkningerne af den valgte procesform
  • Skabe tilfredshed til trods for afslag og en professionalisering af din måde at kommunikere på i afgørelsesprocesser

Program:

Kurset finder sted 11. marts 2020 fra kl. 9.00 til 16.00.

Kursusdagen starter med et overordnet indblik i begrebet procesretfærdighed. Herefter arbejder vi med de fire grundelementer i procesretfærdighed: neutralitet, tillid, respekt og det at føle sig hørt.

Ved at bruge de fire elementer og vælge måden, du agerer i afgørelses- og beslutningsfeltet, kan du tydeligere påvirke borgerens oplevelse af procesretfærdighed. Du får værktøjer til at koble metoderne op på dit praktiske arbejde.

Kursets underviser er Mie Marcussen, der er forfatter og indehaver af Marcussen & Company. Hun underviser på KU’s masteruddannelse i konfliktmægling og er ekstern lektor på SDU. Mie har været personalejuridisk rådgiver og forhandler for bl.a. DI og vært på DR’s program ”I krig med naboen”.

Det får du ud af kurset:

  • Kendskab til undersøgelser på området
  • Træning i at være neutral, opbygge tillid og sikre, at alle parter føler sig hørt og respekteret
  • Indsigt i, hvordan du skaber gode procesflow, som sikrer større tilfredshed i sagsbehandling med borgerkontakt, bedre medlemsservice eller kundepleje
  • Sparring og feedback på håndtering af konkrete sager
  • Mindsket risiko for at møde klager eller negative læserbreve
Kursus: Procesretfærdighed

Kursus om procesretfærdighed i samarbejde med Altinget og Djøf

Tid: 11. marts 2020

Sted: CfL, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København

Pris: 5.200 kr. ex. moms (4.600 for medlemmer af Djøf)

Kursusleder er Mie Marcussen, indehaver, Marcussen & Company

Udfyld kontaktformularen for at høre mere om dine muligheder for deltagelse. Du kan også kontakte kursusleder Philip Dueholm på dueholm@altinget.dk eller 60407626.

Tilmelding