Masterclass i offentlig ledelse


Ledelse er en balancekunst: Politisk tæft, faglighed og værdiskabelse

Skal du holde trit med opdragsgivere og interessenter, må du være lydhør og fleksibel. Samtidig må du imidlertid også have en klar rød tråd i din praksis, hvis du skal være fagligt troværdig. Nogle gange kan du udøve ledelse ud fra en klar hierarkisk position. Andre gange må du agere i mere uklare roller i forskellige netværk og fællesskaber. Alt dette er balancer. Men for at balancere må man have et pejlemærke, nemlig blikket for den værdi, der skabes for borgere og samfund.

Det får du ud af uddannelsen:

Vi tilbyder en masterclass, som giver dig begreber og redskaber til at kunne udvikle dit handlerum i en hverdag, der kræver balancegang. Mere specifik vil denne masterclass klæde deltagerne på til at: 

Lede opad: det vil sige udvikle mandat i dialog med opdragsgivere og interessenter
Lede nedad: det vil sige skabe motiverende præmisser for faglig praksis
Lede udad: det vil sige udvikle tværgående samarbejder på tværs af fag og sektorer
Lede indad: det vil sige udvikle forståelse for egne ressourcer og måder at påvirke på.

 

For hver af disse praksisfelter giver masterclassen dig:

  • Forståelse for den institutionelle kontekst og de spændingsfelter, som den indeholder
  • Mulighed for at iagttage og analysere styrker og svagheder ved din egen måde at håndtere spændingsfelterne
  • Inspiration og perspektiver fra fremtrædende ledere og forskere i den offentlige sektor
  • Øvelser og feedback, der giver dig mulighed for at udfordre og udvikle din nuværende praksis som leder.

 

Undervisningen henter begreber og eksempler fra en af de absolutte klassikere inden for offentlig ledelse:

Moore, Mark H (1995/1997): 'Creating Public Value. Strategic Management in Government'. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Det er ikke afgørende, at du har læst bogen. Men vi foreslår, at du anskaffer den, så du kan følge med i udvalgte passager, der bruges i undervisningen.

 

Program

Uddannelsen forløber over seks undervisningsgange:

 

Modul 1: Hvordan udvikler du dit mandat i dialog med politiske opdragsgivere og interessenter? 

At skabe og udvikle sit mandat er en konstant proces. Der er mange, der er med til at forme dit mandat, og de er ikke altid enige indbyrdes. Der er derfor brug for

Ekstern oplægsholder: Bo Smith

Chefforhandler for European Spallation Source (ESS), Styrelsen for Forskning og Innovation, formand for Det Faglige Råd for National Koordination (RUVU)

26. februar 2020 kl. 9.00-15.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Modul 2: Hvordan udvikler du et stærkt fagligt miljø? 

Det er ikke nok at have et mandat fra sine opdragsgivere. Det skal også føres ud i livet. Her er der brug for at omsætte politiske intensioner i konkrete opgaver og arbejdsbetingelser, som er inspirerende og giver faglig mening.

Ekstern oplægsholder: Torben Mogensen

Fhv. vicedirektør på Hvidovre Hospital

12. marts 2020 kl. 9.00-15.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Modul 3: Hvordan baner du vej for tværgående samarbejde? 

Mange af velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses i et samspil, som inddrager borgerne samt forskellige fag, organisationer og sektorer. Tværgående samarbejder bryder imidlertid grænser og synliggør spændingsfelter. Det kræver en aktiv og nærværende ledelse at få tværgående samarbejde sat på sporet.

Ekstern oplægsholder: Christine Brochdorf

Kommunaldirektør hos Egedal Kommune

25. marts 2020 kl. 9.00-15.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Modul 4: Hvordan måler du den værdi, der skabes? 

Der er brug for at sætte klare pejlemærker for den offentlige værdiskabelse. Det er dog langtfra simpelt at sætte mål og udvikle målinger, som giver troværdige pejlinger på den komplekse opgaveløsning. Forskellige skoler inden for offentlig styring strides om at udpege de rette metoder. Men hvordan bruger man som leder mål og målinger fornuftigt?

Ekstern oplægsholder: Lene Holm Pedersen

Professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

15. april 2020 kl. 9.00-15.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Modul 5: Hvordan kan man blive ved med at udvikle sin lederrolle? 

God ledelse kræver evnen til at omgå egne svagheder og styrker. Ligeledes kræver det evnen til at finde ud af, hvordan man påvirker andre, og til at forstå, hvorfor andre reagerer, som de gør. Det er en læreproces, der nødigt skal stoppe.

Ekstern oplægsholder: Steen Visholm

Professor MSO ved Center for Organisationspsykologi, Roskilde Universitet

29. april 2020 kl. 9.00-15.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Modul 6: Hvordan integrerer du din strategiske praksis? 

Her samler vi trådene fra de forrige undervisningsgange og ser på, hvordan man som leder integrerer og udvikler sin strategiske praksis. Her vil Tobias Stax dele ud af sine erfaringer og agere sparringspartner for deltagerne.

Ekstern oplægsholder: Tobias Stax

Administrerende direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

15. maj 2020 kl. 9.00-15.30, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

 

Praktisk information

Undervisningsforløbet består af seks moduler, der kaster lys over udfordringer og handlemuligheder i offentlig ledelse. Hvert modul varer 6,5 time fra kl. 09.00 til 15.30. På kurset vil du møde en gennemgående underviser samt en række oplægsholdere. Til hver undervisningsgang vil der være en lille praktisk øvelse, som deltagerne kan bruge til udvikling af egen praksis. Erfaringerne fra disse øvelser vil blive anvendt som materiale i undervisningen.

 

 

 

 

 

Masterclass i offentlig ledelse

Masterclass i offentlig ledelse

Masterclass skræddersyet af Klaus Majgaard i samarbejde med Altinget.

Tid: Opstart - Onsdag 26. februar 2020

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Pris: 29.995 kr. ekskl. moms. Prisen dækker hele forløbet inklusive forplejning.

Fast underviser

Klaus Majgaard
Cand.scient.adm. og ph.d. i offentlig styring og ledelse

Klaus Majgaard har været kontorchef i Økonomistyrelsen, børne- og kulturdirektør i Fredericia, børne- og ungedirektør i Odense og kommunaldirektør i Furesø. Derudover har han været forsker og underviser på CBS og skrevet bøgerne 'Offentlig styring – simpel, reflekteret og transformativ' (Hans Reitzels forlag, 2013) samt 'Handlekraft i velfærdsledelse' (Hans Reitzels forlag, 2017).

 

Har du spørgsmål til forløbet, kontakt gerne Christine Færch, ferch@altinget.dk eller +45 3073 6289

Tilmelding