Sagsbehandling i det offentlige


Altingets kursus om sagsbehandling i det offentlige

Formålet med kurset er at give kursisterne en forståelse for de krav, der stilles til offentlige myndigheders sagsbehandling. Kursisterne får gennemgået de vigtigste regler for sagsbehandling i den offentlige sektor med hovedvægt på forvaltningslovens og offentlighedslovens krav til sagsbehandling, samt begrebet "god forvaltningsskik". Der fokuseres på anvendelsen af reglerne i praksis.

Kurset inkluderer også de vigtigste regler fra forordningen om databeskyttelse og fra databeskyttelsesloven, som har relevans for sagsbehandlingen i det offentlige.

På kurset får deltagerne blandt andet gennemgået følgende emner:

•         Forvaltningslovens og offentlighedslovens anvendelsesområde -– hvornår skal lovene bruges? Eksempelvis undersøges, hvornår man er part i en sag? Og hvad er en "afgørelse" i forvaltningslovens forstand?

•         Inhabilitet

•         Officialprincippet - Hvordan og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager?

•         Partshøring.

•         Forvaltningsmyndighedernes pligt til at journalisere og notere

         Begrundelse af afgørelser og klagevejledning

         Princippet om lovmæssig forvaltning – herunder hvordan fortolkes love, saglighedsbegrebet, lighedsprincippet og pligten til at skønne konkret

         Tavshedspligt

         De vigtigste regler i databeskyttelsesforordning og lov, der vedrører behandling af oplysninger, og den registreredes rettigheder.               

 

Underviseren er cand.jur. og journalist Therese Monberg, som har mangeårig erfaring med undervisning i forvaltningsret, både på universitetet og på en lang række af kurser for offentlige myndigheder.

Therese Monberg har skrevet bogen ”Sagsbehandling”, som kursisterne vil modtage på kurset.

Sagsbehandling i det offentlige

Altingets kursus om sagsbehandling i den offentlige sektor 

Fast underviser: Therese Monberg

Tid: 25 og 26 maj 2020

Begge dage er fra 10.00-16.00

Sted: Ny kongensgade 10, København - Altinget

Pris: 9.995 kr. ex. moms

Prisen dækker hele forløbet inklusiv kursusmateriale, kursusbog og forplejning. 

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Afdelingsleder Magnus Vind Lorenz, magnus@altinget.dk eller 60407682.

Underviseren er cand.jur. og journalist Therese Monberg, som har mangeårig erfaring med undervisning i forvaltningsret, både på universitetet og på en lang række af kurser for offentlige myndigheder.

Tilmelding

Faktureringsadresse

Udfyld hvis faktureringsadressen er en anden