Afholdt Ledelse i Sundhedsvæsenet


At lede i sundhedssektoren er en kompleks ledelsesopgave. Kompleksiteten viser sig på mange måder. Den viser sig blandt andet i form af komplekse samarbejdsrelationer, modstridende mål og interesser eller skæve økonomiske incitamenter. Men den kommer også til udtryk i form af silotænkning og enhedsegoisme, kulturforskelle, faglige konflikter og strukturelle barrierer. Kompleksiteten bliver ikke mindre når man som leder også skal forholde sig til de politiske forandringer på sundhedsområdet. 

 

Vi tilbyder en uddannelse der klæder dig på til de svære ledelsesudfordringer sundhedsvæsenet byder på. Masterclassen henvender sig til ledere af ledere inden for sundhedsvæsenet. Det kan eksempelvis være vicedirektører, enhedschefer, ledende overlæger og ledende oversygeplejersker samt klinikchefer inden for hospitalsvæsenet, mens målgruppen inden for primærsektoren typisk er forvaltningsledere og institutionsledere på højt niveau.

 

Seks moduler - fra teori til praksis

I et forløb over 6 moduler vil du stifte bekendtskab med en række stærke ledelsesteorier og dygtige rådgivere med stor erfaring inden for sundhedsledelse. Den teori du bliver introduceret til, vil blive bragt tæt sammen med din ledelsesmæssige praksis. Du skal i forløbet identificere en af dine primære ledelsesudfordringer, arbejde konkret med den og medvirke til at give sparring til andre.

Tidligere regionsdirektør for region hovedstaden og nu ledelsesrådgiver Hjalte Aaberg fra Aaberg & Karsvang vil være tovholder og gennemgående figur i forløbet. Hjalte har bedrevet ledelse på strategisk niveau og har stor ledelsesmæssig indsigt og erfaring. Både som politiker og som topembedsmand, har Hjalte erfaring med at navigere i krydspresset mellem politiske forandringer og ledelse af medarbejder. Derudover vil vi få besøg af en række gæsteundervisere, med omfattende indblik i sundhedsvæsenet.

Modul 1 - torsdag 11. april

Strategisk ledelse og forandringsledelse

Gæsteunderviser: Jacob Kjellberg, professor og programleder, VIVE

På første modul introduceres du til nogle af de stærkeste teorier inden for strategisk ledelse og forandringsledelse.

Modulets gæsteunderviser er professor Jakob Kjellberg. Han vil redegøre for nogle af mest centrale sundhedspolitiske udviklingstendenser og ændrede rammevilkår, som gør sig gældende i disse år. Emner som sundhedsreform, det nære sundhedsvæsen, værdistyring og nærhedsfinansiering samt den betydning det kan få for den daglige ledelsesmæssige praksis i sundhedsvæsenet, vil være noget af det Jakob vil bringe i spil, og som der vil blive mulighed for at drøfte med ham og resten af holdet.

 

Modul 2 - torsdag 25. april

Det personlige lederskab og relationel ledelse

Gæsteunderviser: Mickael Bech, professor i Statskundskab ved AaU, fhv. dir. i VIVE

På andet modul samler vi op på de teorier, der blev introduceret på første modul. Derudover vil der blive sat mere fokus på det personlige og det relationelle i god ledelse.

Modulets gæsteunderviser er professor Michael Bech. Michael vil bl.a perspektivere teorier og udviklingstendenserne gennemgået på modul 1 med praktiske eksempler. Med udgangspunkt i "det personlige lederskab" og "relationel ledelse" får du mulighed for at identificere den eller de primære ledelsesmæssige udfordringer du ønsker at arbejde med i resten af forløbet.

 

Modul 3 - torsdag 9. maj

Dit personlige lederskab i fokus

Gæsteundervisere: Nels Karsvang, ledelsesrådgiver, Aaberg & Karsvang og Kjeld Møller Pedersen, professor i Sundhedsøkonomi, SDU

På tredje modul får du mulighed for at pitche dit endelige bud på en relevant ledelsesmæssig udfordring. Du får intensiv feedback med henblik på at få defineret en klar og tydelig ledelsesmæssig opgave. 

Modulets ene gæsteunderviser er Nels Karsvang. Nels er bl.a. magister i Psykologi og Filosofi & Videnskabsteori. Han arbejder med en bred vifte af topledere i private og offentlige virksomheder. På modulet vil der blive lavet kobling mellem din personlige stil, og din ledelsesmæssige udfordring og de værktøjer du har tilegnet dig på de tidligere moduler. Endvidere tages der afsæt i bekræftelses-bias, kognitiv-bias, Dunning-Kruger-effekten, Thinking fast and slow, psykologisk tryghed og flow teori. Som deltager vil du komme til at stå personligt styrket og eftertænksom i forhold til din ledelsesmæssige udfordring.

Modulets anden gæsteunderviser er professor Kjeld Møller Pedersen. Kjeld vil gå ind i nogle af de mest presserende udfordringer inde for sundhedsvæsenet, herunder give sine bud på, hvordan vi kommer fra siloledelse til klyngeledelse.

 

Modul 4 - torsdag 23. maj

Selvstudier

Ud fra de teorier og den litteratur og de diskussioner, vi har haft på de første moduler, vil vi på 4 undervisningsgang arbejde intensivt med egne cases. Det kan gøres hjemme, men man kan også møde op på kursusstedet, hvor Nels Karsvang og Hjalte Aaberg vil bistå med sparring i ønsket omfang.

Vi guider dig i dine selvstudier og giver dig en template med researchspørgsmål, som du skal udfylde i dine studier. Du søger input fx i din egen organisation eller ved at foretage dine egne researchstudier online eller i litteraturen, hvor spændende cases kan hjælpe til at inspirere dig i dit eget projekt.

 

Modul 5 - torsdag 6. juni

Best Practice

Gæsteundervisere: Tine Lundbak, ledende oversygeplejerske, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet. Peter Fosgrau, administrerende sygehusdirektør for Sygehus Sønderjylland.

På baggrund af de valgte ledelsesmæssige udfordringer vil der på modul 5 blive inviteret to relevante ledere inden for sundhedsområdet, som vil holde oplæg om deres ledelsesmæssige praksis. Som deltager får du mulighed for at spejle dine ledelsesmæssige overvejelser og praksis i disse. De to ledere og deres cases vil være håndplukket på baggrund af de ledelsesmæssige udfordringer vi har identificeret tidligere i forløbet. Der vil således være tale om et modul, som vil være meget praksisnært fra start til slut og give dig god mulighed for reflektion over egen ledelsesmæssig praksis.

Modulets ene gæsteunderviser er Tine Lundbak, som vil komme ind på, hvordan man får sine egne ledere til at gøre sig umage, tænke i ambitioner og præstere bedre fremfor at lede efter gennemsnittet.

Modulets anden gæsteunderviser er administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau fra Sygehus Sønderjylland og han vil fokusere på ledelse af tværsektorielle opgaver. Med udgangspunkt i Region Syddanmark og særlig det sønderjyske eksempel vil Peter komme ind på, hvad der skal til for at opbygge og videreudvikle et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer. 

 

Modul 6 - torsdag 20. juni

Sæt det hele i spil

Gæsteunderviser: Ole Toft, sundhedsanalytiker, Altinget

På det afsluttende modul samler vi op på kursusforløbet. Der vil være mulighed for at lære af hinandens ideer og erfaringer. Det vil blive gjort med udgangspunkt i, at deltagerne pitcher resultaterne af deres målrettede indsatser.

Endelig vil modulets gæsteunderviser være Altingets Sundhedspolitiske analytiker Ole Toft, som vil redegøre for de politiske strømninger på det sundhedspolitiske område. Oplægget vil blive fulgt op af en fælles drøftelse af i hvilket omfang de daglige ledelsesmæssige udfordringer svarer til de rammebetingelser politikerne skaber, og et panel af sundhedspolitikere vil deltage i en afsluttende debat med deltagerne herom.

 Foreløbig Litteraturliste

(1) Ledelse over grænser, Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet. Holm-Petersen, Christina; Buch, Martin Sandberg; Jørgensen, Ola. Væksthus for Ledelse, 2014

(2) Ledelse på tværs i de danske sygehuse. Jeppe Plesner, Anne Birgitte Christensen, Mickael Bech og Magnus Larsson*. Scandinavian Journal of Public Administration, 2012.

Rick Maurer (Modstandsniveauer i forandringer) (Introduction to Change without Migraines), Elisbeth Kubler Ross (Forandringskurven), David Elrod & Donald Tippett (The "death valley" of change), Frederic Laloux (The Future of Management Is Teal), Les Greenberg (Emotioner i forandringsprocesser), Otto Scharmer (Teori U), Roger Martin (Play to win – strategi), Flemming Poulfelt (Strategi med mening) og Frederic Laoux (Reinventing organizations). 

Det får du ud af uddannelsen

En kombination af forskningsbaserede indsigter og praktiske cases, der gør dig i stand til at identificere ledelsesmæssige udfordringer og tage stilling til, hvordan ledelsesmæssig praksis kan bringes i spil som løsning.

Værktøjer til at skabe og lede medarbejdere og skabe forandring i din organisation.

Din egen case i form af en eksekveringsklar ledelsesopgave. Du skaber dit eget ledelsesmæssige projekt med udgangspunkt i en aktuel udfordring fra din organisation, og får sparring undervejs fra kursusleder, deltagere og eksperter.

Med forbehold for ændringer


Ledelse i Sundhedsvæsenet

Skræddersyet undervisningsforløb om ledelse i Sundhedsvæsenet

Tid: Opstart - Torsdag 11. april 2019

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Pris: 29.495 kr. ex. moms

 

Fast underviser:

Hjalte Aaberg, selvstændig konsulent i Aaberg & Karsvang, fhv. direktør i Region Hovedstaden

 

Udfyld kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder for deltagelse