Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Som et nyt initiativ er dette netværk lanceret med fast base i Aarhus, hvor vi mødes på Aros midt i Aarhus. 

På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i maj 2020 til et særligt døgnmøde på Kragerup Gods på Vestsjælland. Forplejning og overnatning er i den forbindelse er inkluderet.

Netværkets faste mødeledere er Morten Bramming og Jeanette Svendsen. Som projektlederteam på Uddannelsesdebatten har de et bredt kendskab til hele uddannelsessektoren og et omfattende netværk blandt sektorens beslutningstagere, forskere, interesseorganisationer og fagprofessionelle. Morten og Jeanette tilrettelægger netværksarrangementerne med fokus på oplæg og input, der inspirerer og udfordrer deltagerne. Og de bringer i fællesskab procesværktøjer i spil, der skubber til dialog og netværksopbygning og sikrer højt udbytte for deltagerne.

Vi sætter trivsel på dagsordenen

Mødelederne skriver om den kommende sæson:  

"Andelen af studerende, der oplever et højt stressniveau er på knap 10 år steget fra 29% til 41 %. Hos de helt unge er stigningen fra 23% til 30%. En undersøgelse fra SDU viser at 5% af drengene og 10 % af pigerne på gymnasier og erhvervsuddannelse har lav grad af livstilfredshed. VIVEs nyeste undersøgelse viser, at 46 % af alle piger på 19 år på et eller andet tidspunkt har modtaget psykologhjælp. Det har store samfundsmæssige og personlige konsekvenser, når unge ikke trives. Det koster, når de unge halter igennem eller ikke færdiggør uddannelse, og det har langtrækkende konsekvenser for den enkelte
unge, når livet gør ondt og faglige og sociale fællesskaber virker utilgængelige. Vi ved allerede meget om, hvad der styrker trivsel, og hvad der er årsager til unges mistrivsel. Og årsagerne er ualmindelige komplekse. I løbet af 2020 vil vi derfor sætte unges trivsel på dagsordenen."

Nedenfor kan du se programmet for 2020. 

Mistrivsel blandt unge – hvordan skal de klare en uddannelse?

Anne Görlich, Adjunkt, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv. Mange unge kæmper med en række af udfordringer, og det skaber bekymring blandt de voksne. Lærere, vejledere, pædagoger, psykologer og andre fagprofessionelle står hver dag i udfordrende situationer med unge, som udviser tegn på mistrivsel. Samtidig ser vi et væld af begreber, der forsøger at indfange de nye tendenser, men hvad er der på spil? Anne Görlich er en af forfatterne bag den nye bog ”Ny udsathed i ungdomslivet”, og forsker i unges mistrivsel og undersøger hvilke tiltag, som kan hjælpe unge til at starte og gennemføre en uddannelse.

Aros, Aros Allé 2, 8000 Aarhus, 27. februar 10-13

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26 marts 2020

 

Det årlige uddannelsespolitiske døgnmøde på Kragerup Gods 13.-14. maj

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på det skønne Kragerup Gods i Vestsjælland. I flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for sammen med de øvrige netværksdeltagere at dykke ned i mulighederne for, at medlemmerne selv skaffer medlemmer.

Hvad indholdet skal være – om det skal være et gennemgående, eller der skal være 2 forskellige temaer – bestemmer netværkets deltagere i god tid inden døgnmødet

Overnatning, transport og forplejning er inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det overordnede program for turen lyder: 

•   Transport til Kragerup Gods

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat

•   Fælles middag med lokale råvarer

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, 13.-14 maj, 2020

 

Lighed i uddannelse

Agi Csonka, Programansvarlig i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

En af uddannelsessystemet store og langvarige udfordringer ligger i den ulighed, der hersker blandt danske børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller overhovedet gå i gang med en. Agi Csonka vil til dagens møde rette fokus mod, hvordan uligheden grundlægges i familien, og hvad lærere og pædagoger konkret kan gøre for at mindske uligheden. Vi vil endvidere diskutere betydningen af et opstillet ideal for den gode uddannelse og herigennem en etableret ulighed i samfundets syn på de forskellige fagligheder.

Kragerup Gods, 13 maj 2020

 

Social mobilitet og uddannelse

 

Torben Tranæs, Forskningsdirektør i VIVE

Får Danmark nok ud af investeringerne på skole- og socialområdet? I Torben Tranæs oplæg vil vi tale om den social mobilitet i Danmark, og hvad forskningen siger om dette. Torben har i denne forbindelse bl.a. set på forskellen på social mobilitet i USA ift. Danmark. Her diskuteres bl.a at undersøgelse viser at børn af lavindkomstgrupper i Danmark ser frem til højere økonomisk tryghed end i USA. Spørgsmålet er således om det skyldes det danske velfærdssystem eller om det skyldes at børnene vokser op og får et vellønnet middelklassejob. Denne debat vil Torben på vores samling dykke dybere ned i.  

Kragerup Gods, 13 maj 2020

Hvordan skaber vi fællesskaber, hvor unge trives? 

Helle Rabøl Hansen, Adjunkt, ph.d. og jurist

En lang række undersøgelser peger på, at fællesskaber – og oplevelsen af at være ’indenfor’ - er afgørende for unges trivsel. Men hvordan ser sådanne fællesskaber ud? Hvad kendetegner dem og hvordan hjælper vi med at støtte og stilladsere sådanne fællesskaber. Helle Rabøl Hansen har forsket indenfor marginalisering i skolen og skolemobning og vil på mødet sætte fokus på konsekvenserne af at være ekskluderet, og hvad vores uddannelser kan gøre for at undgå den mistrivsel, det medfører.

Aros, Aros Allé 2, 8000 Aarhus, 24 september 2020