Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Som et nyt initiativ er dette netværk lanceret med fast base i Aarhus, hvor vi mødes i Dokk1 ved Aarhus Havn.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i Maj 2020 til et særligt døgnmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er inkluderet.

Nedenfor kan du se programmet for 2019/2020. 

 

 

Digital læring og omstilling i uddannelse

Ole Sejer Iversen, Professor ved Aarhus Universitet i Child Computer Interaction ved Center of Advanced Visualization and Interaction

Ole Sejer Iversen er professor i Child Computer Interaction ved Center of Advanced Visualization and Interaction (CAVI) på Aarhus Universitet og fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. Han er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere inden for teknologiforståelse og digitalisering, herunder digital læring og omstilling i uddannelser, der er et af de helt store fokusområder lige nu. Ole Sejer Iversen har blandt andet undersøgt, hvordan skoler i de nordiske lande arbejder med at understøtte de såkaldte 21st century skills og i et nyt forskningsprojekt forklarer Ole Sejer Iversen, hvordan vi gør danske skolebørn til fremtidens digitale designere.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, 28. november 2019 9.30-12.30

 

Strategisk udvikling af uddannelsesområdet

Peter Sørensen, Borgmester i Horsens og bestyrelsesformand for VIA University College

Borgmester i Horsens, Peter Sørensen er formand for VIA University College og formand for Danske Professionshøjskoler. I sit oplæg vil han tale om strategisk udvikling af uddannelsesområdet, profilering af professionshøjskolesektoren og samspillet mellem uddannelse og kommunal udvikling. I Horsens er man for eksempel ved at etablere et ambitiøst uddannelsescampus midt i byen.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, 22. januar 2020 9.30-12.30

 

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26 marts 2020

 

Altingets uddannelsespolitiske døgnmøde på Bornholm 13.-14. maj 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

 

 

Lighed i uddannelse

Agi Csonka, Programansvarlig i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

En af uddannelsessystemet store og langvarige udfordringer ligger i den ulighed, der hersker blandt danske børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller overhovedet gå i gang med en. Agi Csonka vil til dagens møde rette fokus mod, hvordan uligheden grundlægges i familien, og hvad lærere og pædagoger konkret kan gøre for at mindske uligheden. Vi vil endvidere diskutere betydningen af et opstillet ideal for den gode uddannelse og herigennem en etableret ulighed i samfundets syn på de forskellige fagligheder.

Grønbechs Hotel, Allinge, 13 maj 2020

 

Social mobilitet og uddannelse

 

Torben Tranæs, Forskningsdirektør i VIVE

Får Danmark nok ud af investeringerne på skole- og socialområdet? I Torben Tranæs oplæg vil vi tale om den social mobilitet i Danmark, og hvad forskningen siger om dette. Torben har i denne forbindelse bl.a. set på forskellen på social mobilitet i USA ift. Danmark. Her diskuteres bl.a at undersøgelse viser at børn af lavindkomstgrupper i Danmark ser frem til højere økonomisk tryghed end i USA. Spørgsmålet er således om det skyldes det danske velfærdssystem eller om det skyldes at børnene vokser op og får et vellønnet middelklassejob. Denne debat vil Torben på vores samling dykke dybere ned i.  

Grønbechs Hotel, Allinge, 13 maj 2020

 

Mød ordførerne

 

Til dagens møde inviterer vi et panel bestående af udvalgte uddannelsesordførere til debat. På mødet får netværket således rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, Juni 2020 9.30-12.30