Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Som et nyt initiativ er dette netværk lanceret med fast base i Aarhus, hvor vi mødes på Aros midt i Aarhus. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i Maj 2020 til et særligt døgnmøde på Kragerup Gods på Vestsjælland. Forplejning og overnatning er i den forbindelse er inkluderet.

Nedenfor kan du se programmet for 2019/2020. 

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26 marts 2020

 

Det årlige uddannelsespolitiske døgnmøde på Kragerup Gods 13.-14. maj

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på det skønne Kragerup Gods i Vestsjælland. I flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for sammen med de øvrige netværksdeltagere at dykke ned i mulighederne for, at medlemmerne selv skaffer medlemmer.

Hvad indholdet skal være – om det skal være et gennemgående, eller der skal være 2 forskellige temaer – bestemmer netværkets deltagere i god tid inden døgnmødet

Overnatning, transport og forplejning er inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det overordnede program for turen lyder: 

•   Transport til Kragerup Gods

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat

•   Fælles middag med lokale råvarer

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, 13.-14 maj, 2020

 

Lighed i uddannelse

Agi Csonka, Programansvarlig i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

En af uddannelsessystemet store og langvarige udfordringer ligger i den ulighed, der hersker blandt danske børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller overhovedet gå i gang med en. Agi Csonka vil til dagens møde rette fokus mod, hvordan uligheden grundlægges i familien, og hvad lærere og pædagoger konkret kan gøre for at mindske uligheden. Vi vil endvidere diskutere betydningen af et opstillet ideal for den gode uddannelse og herigennem en etableret ulighed i samfundets syn på de forskellige fagligheder.

Kragerup Gods, 13 maj 2020

 

Social mobilitet og uddannelse

 

Torben Tranæs, Forskningsdirektør i VIVE

Får Danmark nok ud af investeringerne på skole- og socialområdet? I Torben Tranæs oplæg vil vi tale om den social mobilitet i Danmark, og hvad forskningen siger om dette. Torben har i denne forbindelse bl.a. set på forskellen på social mobilitet i USA ift. Danmark. Her diskuteres bl.a at undersøgelse viser at børn af lavindkomstgrupper i Danmark ser frem til højere økonomisk tryghed end i USA. Spørgsmålet er således om det skyldes det danske velfærdssystem eller om det skyldes at børnene vokser op og får et vellønnet middelklassejob. Denne debat vil Torben på vores samling dykke dybere ned i.  

Kragerup Gods, 13 maj 2020

 

Mød ordførerne

 

Til dagens møde inviterer vi et panel bestående af udvalgte uddannelsesordførere til debat. På mødet får netværket således rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Dato kommer snarest