Bliv
kontaktet

Uddannelse - Aarhus

Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. I netværket undersøger vi tendenser på uddannelsesområdet og diskuterer hvad sektoren har brug for i fremtiden. I denne sæson sætter vi blandt andet fokus på (mis)trivsel blandt de unge, hvilket er et gennemgående problem på alle uddannelsesinstitutioner. På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer.

Mødeleder

Netværkets faste mødeledere er Morten Bramming og Jeanette Svendsen. Som projektlederteam på Uddannelsesdebatten har de et bredt kendskab til hele uddannelsessektoren og et omfattende netværk blandt sektorens beslutningstagere, forskere, interesseorganisationer og fagprofessionelle. 

Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Som et nyt initiativ er dette netværk lanceret med fast base i Aarhus, hvor vi mødes på Aros midt i Aarhus.

Vi sætter trivsel på dagsordenen: I denne sæson sætter vi fokus på et problem, der er gennemgående for hele uddannelsessektoren. Andelen af studerende, der oplever et højt stressniveau er på knap 10 år steget fra 29% til 41 %. Hos de helt unge er stigningen fra 23% til 30%. En undersøgelse fra SDU viser at 5% af drengene og 10 % af pigerne på gymnasier og erhvervsuddannelse har lav grad af livstilfredshed. VIVEs nyeste undersøgelse viser, at 46 % af alle piger på 19 år på et eller andet tidspunkt har modtaget psykologhjælp. Det har store samfundsmæssige og personlige konsekvenser, når unge ikke trives. Det koster, når de unge halter igennem eller ikke færdiggør uddannelse, og det har langtrækkende konsekvenser for den enkelte unge, når livet gør ondt og faglige og sociale fællesskaber virker utilgængelige. Vi ved allerede meget om, hvad der styrker trivsel, og hvad der er årsager til unges mistrivsel. Og årsagerne er ualmindelige komplekse. I løbet af 2020 vil vi derfor sætte unges trivsel på dagsordenen.

Program

2/2-2021

Jens Christian Nielsen, lektor og ph.d., DPU -  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Hvordan skaber vi fællesskaber, hvor unge trives?

En lang række undersøgelser peger på, at fællesskaber – og oplevelsen af at tilhørighed - er afgørende for unges trivsel, udvikling og læring. Men hvordan ser sådanne fællesskaber ud? Hvad kendetegner dem og hvordan hjælper vi med at støtte og stilladsere sådanne fællesskaber? Jens Christian Nielsen har forsket i trivsel og mistrivsel blandt unge og vil på mødet sætte fokus på hvad vores uddannelser kan gøre for at skabe læringsmiljøer, der både kan fremme trivsel blandt unge og hjælpe unge i mistrivsel.

Aros, Aros Allé 2, 8000 Aarhus, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets uddannelsespolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af uddannelsesdanmark.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser