Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Som et nyt initiativ er dette netværk lanceret med fast base i Aarhus, hvor vi mødes på Aros midt i Aarhus. 

På netværksmødet inviterer vi altid en videnperson, der trækker linjerne op og præsenterer vigtige pointer. Herfra er det afgørende gennem dialog får lejlighed til at dele viden og hente inspiration. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i maj 2020 til et særligt døgnmøde på Kragerup Gods på Vestsjælland. Forplejning og overnatning er i den forbindelse er inkluderet.

Netværkets faste mødeledere er Morten Bramming og Jeanette Svendsen. Som projektlederteam på Uddannelsesdebatten har de et bredt kendskab til hele uddannelsessektoren og et omfattende netværk blandt sektorens beslutningstagere, forskere, interesseorganisationer og fagprofessionelle. Morten og Jeanette tilrettelægger netværksarrangementerne med fokus på oplæg og input, der inspirerer og udfordrer deltagerne. Og de bringer i fællesskab procesværktøjer i spil, der skubber til dialog og netværksopbygning og sikrer højt udbytte for deltagerne.

Vi sætter trivsel på dagsordenen

Mødelederne skriver om den kommende sæson:  

"Andelen af studerende, der oplever et højt stressniveau er på knap 10 år steget fra 29% til 41 %. Hos de helt unge er stigningen fra 23% til 30%. En undersøgelse fra SDU viser at 5% af drengene og 10 % af pigerne på gymnasier og erhvervsuddannelse har lav grad af livstilfredshed. VIVEs nyeste undersøgelse viser, at 46 % af alle piger på 19 år på et eller andet tidspunkt har modtaget psykologhjælp. Det har store samfundsmæssige og personlige konsekvenser, når unge ikke trives. Det koster, når de unge halter igennem eller ikke færdiggør uddannelse, og det har langtrækkende konsekvenser for den enkelte
unge, når livet gør ondt og faglige og sociale fællesskaber virker utilgængelige. Vi ved allerede meget om, hvad der styrker trivsel, og hvad der er årsager til unges mistrivsel. Og årsagerne er ualmindelige komplekse. I løbet af 2020 vil vi derfor sætte unges trivsel på dagsordenen."

Nedenfor kan du se programmet for 2020. 

Mistrivsel blandt unge – hvordan skal de klare en uddannelse?

Anne Görlich, Adjunkt, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv. Mange unge kæmper med en række af udfordringer, og det skaber bekymring blandt de voksne. Lærere, vejledere, pædagoger, psykologer og andre fagprofessionelle står hver dag i udfordrende situationer med unge, som udviser tegn på mistrivsel. Samtidig ser vi et væld af begreber, der forsøger at indfange de nye tendenser, men hvad er der på spil? Anne Görlich er en af forfatterne bag den nye bog ”Ny udsathed i ungdomslivet”, og forsker i unges mistrivsel og undersøger hvilke tiltag, som kan hjælpe unge til at starte og gennemføre en uddannelse.

Aros, Aros Allé 2, 8000 Aarhus, 27. februar 10-13

 

Altinget og Mandag Morgen Summit 202: Den store omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. 

Du kan på dagen vælge at deltage i et af de tre spor:  Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, 26 marts 2020 kl. 9.30-16.30

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

 

Det årlige uddannelsespolitiske døgnmøde på Kragerup Gods 13.-14. maj

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på det skønne Kragerup Gods i Vestsjælland. I flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for sammen med de øvrige netværksdeltagere at fordybe dig i nye tendenser på uddannelsesområdet.

Overnatning, transport og forplejning er inkluderet fra og til Kragerup Gods

Det overordnede program for turen lyder: 

13. maj

 • Bus fra Aarhus til Kragerup Gods kl. 7.00
 • Velkomst
 • Oplæg (TBA)
 • Fælles frokost i Hvælvingekælderen 
 • Workshop
 • Oplæg ved Torben Tranæs
 • Walk and Talk i godsets skove
 • Middag i Restaurant Blixen
 • Aftenkaffe

14. maj

 • Morgenmad
 • Transport retur kl. 8.00

Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, 13.-14 maj, 2020

 

Lighed i uddannelse

Agi Csonka, Programansvarlig i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

En af uddannelsessystemet store og langvarige udfordringer ligger i den ulighed, der hersker blandt danske børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller overhovedet gå i gang med en. Agi Csonka vil til dagens møde rette fokus mod, hvordan uligheden grundlægges i familien, og hvad lærere og pædagoger konkret kan gøre for at mindske uligheden. Vi vil endvidere diskutere betydningen af et opstillet ideal for den gode uddannelse og herigennem en etableret ulighed i samfundets syn på de forskellige fagligheder.

Kragerup Gods, 13 maj 2020

 

Social mobilitet og uddannelse

 

Torben Tranæs, Forskningsdirektør i VIVE

Får Danmark nok ud af investeringerne på skole- og socialområdet? I Torben Tranæs oplæg vil vi tale om den social mobilitet i Danmark, og hvad forskningen siger om dette. Torben har i denne forbindelse bl.a. set på forskellen på social mobilitet i USA ift. Danmark. Her diskuteres bl.a at undersøgelse viser at børn af lavindkomstgrupper i Danmark ser frem til højere økonomisk tryghed end i USA. Spørgsmålet er således om det skyldes det danske velfærdssystem eller om det skyldes at børnene vokser op og får et vellønnet middelklassejob. Denne debat vil Torben på vores samling dykke dybere ned i.  

Kragerup Gods, 13 maj 2020

Hvordan skaber vi fællesskaber, hvor unge trives? 

Jens Christian Nielsen, lektor og ph.d., DPU -  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

En lang række undersøgelser peger på, at fællesskaber – og oplevelsen af at tilhørighed - er afgørende for unges trivsel, udvikling og læring. Men hvordan ser sådanne fællesskaber ud? Hvad kendetegner dem og hvordan hjælper vi med at støtte og stilladsere sådanne fællesskaber? Jens Christian Nielsen har forsket i trivsel og mistrivsel blandt unge og vil på mødet sætte fokus på hvad vores uddannelser kan gøre for at skabe læringsmiljøer, der både kan fremme trivsel blandt unge og hjælpe unge i mistrivsel.

Aros, Aros Allé 2, 8000 Aarhus, 24 september 2020