Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Som et nyt initiativ er dette netværk lanceret med fast base i Aarhus, hvor vi mødes i Dokk1 ved Aarhus Havn.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i april 2019 til et særligt døgnmøde på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er inkluderet.

David Erichsen er netværkets faste mødeleder. David er indehaver af Erichsen Kommunikation og fhv. kommunikationschef for Danske Professionshøjskoler.

Nedenfor kan du se programmet for 2018/2019.

 

Fremtidens uddannelsespolitiske overskrifter

Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken

En konstruktiv tilgang til journalistik om uddannelsesområdet rummer også et fokus på en kultur, der mange steder i uddannelsessektoren er udfordret af resignation og metaltræthed efter utallige strukturforandringer. Denne pointe illustrerer Jacob Fuglsang med en rejse gennem et skole- og uddannelsesforløb oplevet fra elevens perspektiv med beskrivelser fra hans bog 'Den store løgn om uddannelse - om selvmodsigelserne i det danske uddannelsessystem'. Til dagens møde gennemgår Jacob Fuglsang de aktuelle udfordringer på uddannelsesområdet med afsæt i hans mangeårige virke som uddannelsesredaktør på Politiken, og pt. et fellowship hos Constructive Institute på Aarhus Universitet.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, fredag 21. september 2018 9.30-12.30

 

Det danske uddannelsessystems (slet) skjulte styrker

Claus Holm, institutleder DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

Det er internationalt anerkendt, at det danske uddannelsessystem yder et stort bidrag til social sammenhængskraft i et samfund præget af relativt stor lighed både uddannelses- og indkomstmæssigt. Af samme grund taler man til stadighed om Nordic Exceptionalism og om the Nordic Secret som udtryk for en bestemt samfunds- og uddannelsesmodel. Men hvori består dens kvaliteter, og er vi ved at sætte dem over styr?

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, tirsdag 13. november 2018 9.30-12.30

 

Brug valgkampen til at sætte et uddannelsespolitisk aftryk

Rasmus Jønsson, seniorrådgiver hos bureauet MUST, politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for transportminister Magnus Heunicke (S)

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er valgkampen i fuld gang, selv om Lars Løkke Rasmussen endnu ikke har trykket på valgknappen. Politikerne har øget deres fokus på at kommunikere mærkesager, blive eksponeret og  finde platforme, hvor der kan diskuteres politik foran et publikum. Et fokus der kun vil intensiveres frem til valgdagen. Som uddannelsesinstitution er der muligheder for at bruge de kommende måneder til at få politikerne i tale og få gjort opmærksom på sig selv. Rasmus Jønsson vil med afsæt i sin mangeårige erfaring som politisk rådgiver, politisk kommentator og kendskab til Christiansborg indefra give et bud på, hvordan uddannelsessektoren kan bruge valgkampen optimalt i sit politiske arbejde.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, tirsdag 5. februar 2019 9.30-12.30

  

Uddannelsesdøgnet 2019, 23.-24. april

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • 'Forståelse for strategiske udviklingsprocesser' - oplæg ved Lene Tanggaard, Aalborg Universitet
  • Frokost
  • 'Strategisk ledelse i uddannelsessektoren' - oplæg ved Flemming Bridal Rasmussen, Syddansk Universitet
  • Workshop i grupper
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets restaurant 'Vilhelm' og efterfølgende fri debat i 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Forståelse for strategiske udviklingsprocesser

Lene Tanggaard, Professor, Ph.d., Aalborg Universitet 

Hvis vi skal øge effekten af de strategiske udviklingsprocesser i uddannelsessektoren, er nytænkning et must. Men hvilken nytænkning og hvilke eksperimenter kan være med til at understøtte den udvikling? Lene Tanggaard giver os et indblik i nytten af integrativ tænkning, praksisnærhed og gensidigt arbejde og understreger samtidigt, at dedikation og tålmodighed er nøgleord for at opnå den nødvendige effekt. Hun argumenterer i sit oplæg for, at strategiske udviklingsprocesser ofte kun lykkes, hvis der er forståelse for opgaven, samt nærhed til - og forståelse for - pædagogisk praksis.

Grønbechs Hotel, tirsdag 23. april 2018

 

Strategiske valg for uddannelse i udkanten

Laust Joen Jakobsen

Laust Joen Jakobsen, Formand for bestyrelsen på Campus Bornholm, rådgivende konsulent, fhv. rektor, Professionshøjskolen UCC

Hvordan skabes de optimale betingelser for uddannelse udenfor de store byer, og burde man mere offensivt bruge uddannelse til egnsudvikling? Laust Joen Jakobsens oplæg tager afsæt i Campus Bornholm og de strategiske valg, der er truffet for at sikre et bæredygtigt tilbud om uddannelse på Bornholm. Laust Joen Jakobsen er også formand for interim bestyrelsen, som arbejder med rekonstruktionen af VUC SYD. 

Grønbechs Hotel, tirsdag 23. april 2018

 

Den politiske dagsorden

Vi inviterer til dagens møde et panel bestående af udvalgte uddannelsesordførere til debat. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket således rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, 3. juni 2019 9.30-12.30

 

(Med forbehold for ændringer)