Ældrepolitisk netværk


Et fortsat stigende antal ældre i samfundet afkræver politisk fokus og handlingsplaner for at sikre ældre borgere et godt og værdigt ældreliv. I Altingets fagpolitiske netværk retter vi fokus mod den aktuelle dagsorden på ældreområdet og diskuterer muligheder og udfordringer ved fremtidens befolkningssammensætning.

Altingets ældrepolitiske netværk er en mulighed for at møde interessenter og professionelle aktører og udveklse erfaringer med ligesindede i det ældrepolitiske fagområde. Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen og i Altingets egne lokaler, inviteres der i august måned til et særligt døgnmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel på Bornholm.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft. Ole vil facilitere alle møder og moderere debatterne undervejs.

Programmet for netværkets første sæson ses nedenfor

 

Erfaringer med demensrejsehold 

Pia Wiberg, Leder af Demensbyggerigruppens arbejde

I fem år har et særligt demensbolig-rejsehold rejst rundt i landet og rådgivet kommunale forvaltninger og plejecentre om hvordan man bedst indretter og driver plejehjem og ældreboliger, hvor stadig flere er demente. Lederen af Demens Alliancens rejsehold, Pia Wiberg, fortæller om de gode løsninger og udfordringer, som rejseholdet har mødt igennem årene eller er med til at rådgive om rundt i landet. Rejseholdet består blandet af læger, sygeplejersker og arkitekter og andre fagfolk, som har specialiseret sig på demensområdet.

Kirsten Groth Willesen, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Udfordringen med stadigt flere lette og svært demente spiller en stor rolle på plejeområdet. Sundhedsstyrelsen har været rundt i hele landet med sit demens-rejsehold. Her er de kommet med indspark til, hvordan ledelse og den enkelte medarbejder bedre kan håndtere udfordringen. Kirsten Groth Willesen vil fortælle om de redskaber, Sundhedsstyrelsens har haft med på rundrejserne, men efterspørger også respons fra de deltagere, som allerede har taget dem i brug. Dermed er der både lagt op til debat og dialog - med et særligt fokus på, hvad plejepersonale gør med de stadigt flere voldelige og udadreagerende borgere.

Blox, Bryghuspladsen, indgang D, 1472 København K, 5. februar 2020 kl. 09.30-12.30

 
Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  
 
Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.  
 
Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  

På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  
Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling  

Øksnehallen, København, 26. marts, Øksnehallen

 

Altingets ældrepolitiske døgnmøde på Bornholm 5. maj - 6. maj 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på ældreområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Torben Klitmøller Hollmann, formand i social- og sundhedssektoren, FOA

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Jakob Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

(Med forbehold for ændringer)  

 

Fra Sundhedsministeriet til Københavns Kommune

Jakob Manghezi Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Som topembedsmand i Sundhedsministeriet har Jakob Krogh været med til at udarbejde en lang række af de seneste års omfattende sundhedsudspil. Men i snart et år har han nu i stedet været del af topledelsen for Sundheds- og ældreområdet i Danmarks største kommune. Jakob vil blandt andet fortælle om på, hvilke måder han har måtte revidere sin opfattelse af sundhedsvæsnets problemer og især løsningerne. Sammen med Jakob tager vi også temperaturen på den aktuelle sundhedspolitiske situation og de mest aktuelle tiltag.


Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til ældreplejesektoren

Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA

Der er mange udfordringer på ældreområdet, men særligt rekruttering og fastholdelse af plejepersonalet er igen og igen et tema, der dukker op i vores ældrepolitiske netværk.

Men hvad siger de ansatte selv? Vi får besøg sektorformand i FOA, Torben Hollmann, der nu med to år på posten, repræsenterer størstedelen af plejepersonalet. Hvis der ikke er råd til at skrue voldsomt op for lønnen, hvad er så FOA's bud på at gøre det mere attraktivt at arbejde med ældre? Det får vi Torben Hollmanns bud på, samtidigt man at han også opdaterer os på, hvor FOA vil sætte ind de kommende år på medlemmernes vegne. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, 5. maj - 6. maj 2020

 


Status fra Christiansborg før det nye folketingsår

Birgitte Vind (S), Ældreordfører

Hvad har regeringen fokuseret på i forhold til ældreområdet, og hvad der er af planer fremadrettet? Vi har inviteret to ordførere fra hver sin blok, der skal fortælle om politiske planer og fokus, og så skal vi selvfølgelig give vores besyv og anbefalinger fra netværket med, når vi indgår i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 10. september 2020, kl. 9.30 - 12.30