Ældrepolitisk netværk


Et fortsat stigende antal ældre i samfundet afkræver politisk fokus og handlingsplaner for at sikre ældre borgere et godt og værdigt ældreliv. I Altingets fagpolitiske netværk retter vi fokus mod den aktuelle dagsorden på ældreområdet og diskuterer muligheder og udfordringer ved fremtidens befolkningssammensætning.

Altingets ældrepolitiske netværk er en mulighed for at møde interessenter og professionelle aktører og udveklse erfaringer med ligesindede i det ældrepolitiske fagområde. Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen, inviteres der i august måned til et særligt døgnmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel på Bornholm.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft. Ole vil facilitere alle møder og moderere debatterne undervejs.

Programmet for netværkets første sæson ses nedenfor

 

Ældrepolitisk døgnmøde 29.-30. august 2018

Vi indleder sæsonen med vores særlige døgnmøde, der finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at debattere og skabe relationer til resten af netværksgruppen. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en god bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Oplæg og debat ved Kaare Christensen
  • Frokost
  • Oplæg og debat ved Anu Siren
  • Networking og debat
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

En forandret befolkningssammensætning

Kaare Christensen, professor, centerleder af Dansk Center for Aldringsforskning

Den gennemsnitlige levealder er stigende, og med forventningerne om en fortsat fremgang kommer det til at betyde drastiske forandringer i vores befolkningssammensætning. Samtidig indikerer forskningen, at ældre ankommer til de højere aldre med stærkere kompetencer end tidligere. Professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning Kaare Christensen giver sit bud på, hvad denne udvikling kommer til at betyde for samfundet, og hvordan arbejdsmarkedet kan rumme en stadig mere forskelligartet gruppe af ældre, hvor nogle 80-årige kan klare mere end mange midaldrende, mens andre slet ingenting kan.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 29. august 2018 inkl. overnatning

 

Fremtidens ældreservice

Anu Siren, seniorforsker, Ph.D., VIVE

I dag står vi som samfund overfor en stor forandring, som knytter sig til den aldrende befolkning. For at vi med vores omfattende velfærdsmodel skal kunne håndtere fremtidens udfordringer med succes, er det nødvendigt at tænke innovativt og organisere velfærdsservice på nye måder. Udover at diskutere mulighederne, spørger vi ved vores døgnmøde til, hvordan vi sikrer en pleje- og socialsektor, som løber længere på literen til stadig flere ældre, der vil stille højere krav til pleje og behandling end i dag. Dette udgør et af spørgsmålene, som VIVE er ved at skaffe svar på i det store forskningsprojekt Mature. Leder af projektet, Anu Siren, vil til mødet give netværket et overblik over, hvilke løsninger der tegner sig i horisonten. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 29. august 2018 inkl. overnatning

 

Sammenhæng i ældrepolitikken

 

Liselott Blixt, MF, Formand for Sundheds- og Ældreudvalget

Det fortsat stigende antal ældre i samfundet stiller store krav til fremtidens ældrepleje og kræver handlingsplaner for at imødekomme fremtidens udfordringer. Liselott Blixt (DF) er formand for Folketingets Sundheds og Ældreudvalg og en af Folketingets mest erfarne ordførere på området. Hun giver sit bud på ældreområdets største udfordringer, og går i dialog med netværket om, hvor der kræves politisk fokus – både på kortere og længere sigt.

Børsbygningen, onsdag 31. oktober 2018 9.30-12.30

 

Værdighed i ældreplejen

Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed

Med stadig flere svage ældre og syge, som bliver passet hjemme eller på plejehjemmet, har patienternes- og borgernes vagthund en vigtig opgave med at overvåge patientsikkerheden uden for sygehusene. Samtidig skal styrelsen som noget nyt til at føre tilsyn i forhold til sociallovgivningen. Det betyder, at styrelsen skal forholde sig til værdighedsmæssige aspekter af plejen. Betyder det, at kommunerne og private plejefirmaer kan få kritik, hvis patienterne ikke kommer ofte nok i bad eller ligger for længe med en ble? Hør styrelseschefens vurdering og tag debatten med hende.

Børsbygningen, 15. januar 2018 9.30-12.30

 

Arena 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - 09.00-17.00

 

Nytænkning af ældreboliger og velfærdsteknologi

I fremtiden stilles der nye krav til boliger for ældre end i dag, og særligt ambitionerne om demensvenlighed kræver innovativt fokus på indretning. Til dagens møde får vi KL's bud på, hvorledes kommunerne skal nytænke fremtidens ældreboliger. Desuden vil vi diskutere, hvilke særlige behov skal forstås og imødekommes for at kommende generationer kan få en tryg hverdag under hensigtsmæssige forhold.

Børsbygningen, maj 2019 - dato og oplægsholder endnu ikke bekræftet

 

 

(Med forbehold for ændringer)