Bliv
kontaktet

Ældre

Et fortsat stigende antal ældre i samfundet afkræver politisk fokus og handlingsplaner for at sikre ældre borgere et godt og værdigt ældreliv. I Altingets fagpolitiske netværk retter vi fokus mod den aktuelle dagsorden på ældreområdet og diskuterer muligheder og udfordringer ved fremtidens befolkningssammensætning. Altingets ældrepolitiske netværk er en mulighed for at møde interessenter og professionelle aktører og udveklse erfaringer med ligesindede i det ældrepolitiske fagområde.

Mødeleder

Jeg ser det som en stor gevinst at stå i spidsen for vores ældrepolitiske netværk. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i ældresektoren. Jeg sikrer, at vores oplægsholdere kommer med skarpe og fokuserede indlæg, som kan gøre os klogere og give ny inspiration til arbejdet ved at sørge for en god debat mellem netværket og oplægsholder. Samtidig sikrer jeg, at netværksmedlemmerne efter oplæggene bliver udfordret til at tænke nyt på deres arbejdsområder og drage nytte af de hinandens viden i øvelser og debatter.

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

Tidligere begivenheder

Vis

1/9-2021

Endnu ikke bekræftet

Har en dansk Buurtzorg-model gang på jord?   

Høj tilfredshed hos medarbejdere og borgere. Det er, hvad den berømte hollandske syge- og hjemmeplejemodel, Buurtzorg, har leveret i Holland. Men kan modellen med de selvstyrende teams også blive en succes i Danmark? Det er man ved at finde ud af i flere byer i Danmark. Vi får besøg af danske Buurtzorg-firstmovers og en ekspert, der kender Burtzoorg-modellen.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-12:30

10/11-2021

Carina Lundby, postdoc, ph.d. (Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital og Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet)

Ny veje til afmedicinering I

På dette møde sætter vi fokus på det store medicinforbrug, som mange ældre har. For eksempel har et nyt dansk studie vist, at indflytning på plejehjem i Danmark er forbundet med en stigning i medicinforbruget fra gennemsnitligt seks til otte lægemidler om dagen for den enkelte plejehjemsbeboer. Dette omfatter også behandling af tvivlsom gavn for ældre i den sidste del af livet.

Ingen ønsker for meget medicin, men det kan være svært at stoppe behandling, når først den er startet – blandt både sundhedsprofessionelle, de ældre og deres pårørende findes der en række barrierer for netop dette. Carina Lundby forsker inden for feltet ”deprescribing” – eller på dansk afmedicinering – og har bl.a. undersøgt disse barrierer som en del af hendes ph.d.

Carina forsker videre på området og er i tæt dialog med både forskere, pleje- og sundhedspersonale og ikke mindst de ældre om problemstillingen, som har været på dagsordenen i mere end et årti. Carina vil fortælle om sine konklusioner og stribe af nye projekter inden for afmedicinering.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-10:15

Bo Gerdes, praktiserende læge Hedehusene

Ny veje til afmedicinering II

Alment praktiserende læge Bo Gerdes har de seneste år systematisk arbejdet med at bekæmpe overmedicinering af blandt andet plejehjemsbeboere. Han vil både komme med sine egne perspektiver på problemer og løsninger på området, men også kommentere på Carina Lundbys pointer.  
Bagefter tager vi alle debatten om, hvad de forskellige aktører på sundheds- og ældreområdet skal gøre anderledes, hvis problemet skal løses helt. 

Mødested tilgår, kl. 10:30-11:15

17/1-2022

Tina Juul, PhD, Ass. Director, Consulting Services, Healthcare

Fælles Sprog III - udfordringer og muligheder

Problemerne med Fælles Sprog III sniger jeg ofte ind i en del af diskussionerne i Altingets netværk.

Derfor sætter vi denne gang fuld fokus på det, der skulle være det fælleskommunale ”verdenssprog”. Sprog og dokumentations-standarder, der skulle bidrage til at sikre alt fra brugbar data til forskning til bedre og mere effektiv vidensoverdragelse mellem de mange medarbejdere og aktører på omsorgsområdet.

Men der er stadig kæmpe udfordringer med dokumentations-standarden. Vi får besøg af en af landets førende eksperter i forhold til problemerne, men også mulighederne med FSIII. Tina Juul har som forsker og konsulent arbejdet med stribevis af de nævnte problemstillinger og har indledt sin karriere med sundhedsvæsenet som fysioterapeut i både det regionale, kommunale og private sundhedsvæsen. Vi tager debatten om, hvordan Fælles Sprog III kan blive den succes, man håbede på.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

15/3-2022

Finn Rønholt, tidligere ledende overlæge på Herlev Hospital, nu læge i Gladsaxe kommune

Fra sygehuslæge til kommunelæge

Hvis sygehusene ikke skal drukne i ældre medicinske patienter, så skal sygehuse, almen praksis og de kommunale sundhedstilbud arbejde tættere og bedre sammen. Derfor har det vakt positiv opsigt, at man i Gladsaxe har ansat Finn Rønholt på et kommunalt genoptræningssted med plads til 65 primært nyudskrevne ældre patienter. Udover at tilse stedets borgere skal Finn Rønholt udvikle kollegernes sundhedsfaglige kompetencer, forbedre samarbejdet med almen praksis og generelt nytænke samarbejdet på tværs af sektorerne. Den erfarne sygehuslæge kommer fortæller om sine visioner og foreløbige erfaringer. Vi skal blandet andet diskutere, om Gladsaxes erfaringer kan udbredes, og hvilken rolle de nye sundhedsklynger skal spille med de ældre medicinske patienter.

På mødet deltager også Altingets sundhedspolitiske netværk

Nordatlantens Brygge Strandgade 91 Christianshavn 1401 København K, kl. 9:30-12:30

31/5-2022

Ikke bekræftet

Det årlige døgnmøde

Netværkets årlige døgnmøde finder sted 19. april på skønne Kragerup Gods nær Slagelse. Vi tilbringer et døgn sammen på godset, hvor der vil være rig mulighed for at lære dine netværksfæller godt at kende, samt samt fordybe sig i de faglige oplæg. Vi får besøg af to oplægsholdere, som vil være med til at give ny inspiration og danne udgangspunkt for diskussioner og arbejde i netværket.

 

Kragerup Gods, kl. 8:00-9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for ældrepolitik. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den politiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser