Ældrepolitisk netværk


Et fortsat stigende antal ældre i samfundet afkræver politisk fokus og handlingsplaner for at sikre ældre borgere et godt og værdigt ældreliv. I Altingets fagpolitiske netværk retter vi fokus mod den aktuelle dagsorden på ældreområdet og diskuterer muligheder og udfordringer ved fremtidens befolkningssammensætning.

Altingets ældrepolitiske netværk er en mulighed for at møde interessenter og professionelle aktører og udveklse erfaringer med ligesindede i det ældrepolitiske fagområde. Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen og i Altingets egne lokaler, inviteres der i august måned til et særligt døgnmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel på Bornholm.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft. Ole vil facilitere alle møder og moderere debatterne undervejs.

Programmet for netværkets første sæson ses nedenfor

 

Huller og muligheder i fremtidens ældrepleje

Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef, Aarhus Kommune

Hvordan nytænker man ældreområdet, når de ansatte og lederne er benhårdt hængt op i den daglige drift? Og hvad er der kommet ud af, at det offentlige og start-up virksomheder har forsøgt at danse tættere sammen i snart ti år? De spørgsmål vil Ivan Lauridsen forsøge at besvare, i et oplæg, om hvordan ny teknologi bidrage til at fremtidssikre en ældresektor med stadig flere ældre og mangel på varme hænder. En sektor som samtidig er udfordret af, at selv om behovet for teknologi er stort for at overhovedet at kunne levere service, så skal der lægges en indsat fra både ansatte og brugere for at få teknologierne taget i brug, så de fravristes deres potentiale for værdiskabelse. Den indsats kræver vilje og lyst.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 3. december kl. 09.30-12.30

 

Erfaringer med demensrejsehold 

Pia Wiberg, Leder af Demensbyggerigruppens arbejde

I fem år har et særligt demensbolig-rejsehold rejst rundt i landet og rådgivet kommunale forvaltninger og plejecentre om hvordan man bedst indretter og driver plejehjem og ældreboliger, hvor stadig flere er demente. Lederen af Demens Alliancens rejsehold, Pia Wiberg, fortæller om de gode løsninger og udfordringer, som rejseholdet har mødt igennem årene eller er med til at rådgive om rundt i landet. Rejseholdet består blandet af læger, sygeplejersker og arkitekter og andre fagfolk, som har specialiseret sig på demensområdet.

Kirsten Groth Willesen, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Udfordringen med stadigt flere lette og svært demente spiller en stor rolle på plejeområdet. Sundhedsstyrelsen har været rundt i hele landet med sit demens-rejsehold. Her er de kommet med indspark til, hvordan ledelse og den enkelte medarbejder bedre kan håndtere udfordringen. Kirsten Groth Willesen vil fortælle om de redskaber, Sundhedsstyrelsens har haft med på rundrejserne, men efterspørger også respons fra de deltagere, som allerede har taget dem i brug. Dermed er der både lagt op til debat og dialog - med et særligt fokus på, hvad plejepersonale gør med de stadigt flere voldelige og udadreagerende borgere.

Blox, Bryghuspladsen, indgang D, 1472 København K, 5. februar 2020 kl. 09.30-12.30

 
Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, 26. marts, Øksnehallen

 

Altingets ældrepolitiske døgnmøde på Bornholm 5. maj - 6. maj 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på ældreområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Torben Klitmøller Hollmann, formand i social- og sundhedssektoren, FOA

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Jakob Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

(Med forbehold for ændringer)  

 

Fra Sundhedsministeriet til Københavns Kommune

Jakob Manghezi Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Som topembedsmand i Sundhedsministeriet har Jakob Krogh været med til at udarbejde en lang række af de seneste års omfattende sundhedsudspil. Men i snart et år har han nu i stedet været del af topledelsen for Sundheds- og ældreområdet i Danmarks største kommune. Jakob vil blandt andet fortælle om på, hvilke måder han har måtte revidere sin opfattelse af sundhedsvæsnets problemer og især løsningerne. Sammen med Jakob tager vi også temperaturen på den aktuelle sundhedspolitiske situation og de mest aktuelle tiltag.


Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til ældreplejesektoren

Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA

Der er mange udfordringer på ældreområdet, men særligt rekruttering og fastholdelse af plejepersonalet er igen og igen et tema, der dukker op i vores ældrepolitiske netværk.

Men hvad siger de ansatte selv? Vi får besøg sektorformand i FOA, Torben Hollmann, der nu med to år på posten, repræsenterer størstedelen af plejepersonalet. Hvis der ikke er råd til at skrue voldsomt op for lønnen, hvad er så FOA's bud på at gøre det mere attraktivt at arbejde med ældre? Det får vi Torben Hollmanns bud på, samtidigt man at han også opdaterer os på, hvor FOA vil sætte ind de kommende år på medlemmernes vegne. 


Status fra Christiansborg før det nye folketingsår

 

Hvad har regeringen fokuseret på i forhold til ældreområdet, og hvad der er af planer fremadrettet? Vi har inviteret to ordførere fra hver sin blok, der skal fortælle om politiske planer og fokus, og så skal vi selvfølgelig give vores besyv og anbefalinger fra netværket med, når vi indgår i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 10. september 2020, kl. 9.30 - 12.30