Ældrepolitisk netværk


Et fortsat stigende antal ældre i samfundet afkræver politisk fokus og handlingsplaner for at sikre ældre borgere et godt og værdigt ældreliv. I Altingets fagpolitiske netværk retter vi fokus mod den aktuelle dagsorden på ældreområdet og diskuterer muligheder og udfordringer ved fremtidens befolkningssammensætning.

Altingets ældrepolitiske netværk er en mulighed for at møde interessenter og professionelle aktører og udveklse erfaringer med ligesindede i det ældrepolitiske fagområde. Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen og i Altingets egne lokaler, inviteres der i august måned til et særligt døgnmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs Hotel på Bornholm.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft. Ole vil facilitere alle møder og moderere debatterne undervejs.

Programmet for netværkets første sæson ses nedenfor

 

 

 

Værdighed i ældreplejen

Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed

Med stadig flere svage ældre og syge, som bliver passet hjemme eller på plejehjemmet, har patienternes- og borgernes vagthund en vigtig opgave med at overvåge patientsikkerheden uden for sygehusene. Samtidig skal styrelsen som noget nyt til at føre tilsyn i forhold til sociallovgivningen. Det betyder, at styrelsen skal forholde sig til værdighedsmæssige aspekter af plejen. Betyder det, at kommunerne og private plejefirmaer kan få kritik, hvis patienterne ikke kommer ofte nok i bad eller ligger for længe med en ble? Hør styrelseschefens vurdering og tag debatten med hende.

Børsbygningen, 15. januar 2018 9.30-12.30

 

Arena Summit 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Altinget og Mandag Morgen inviterer til Arena Summit 2019, der samler flere end 1000 offentlige og private beslutningstagere. Temaet for årets Arena Summit er den næste generation.

Der er ingen tvivl. Den næste generation kommer til at forme menneskeheden og samfundet på måder, vi endnu kun kan gisne om og se konturerer. Det er i den næste generation, at løsningen på klimaudfordringerne skal findes. Den næste generation kommer til at stille krav til et sammenhængende og højteknologisk sundhedsvæsen. Den næste generation skal mestre kompetencerne til at gribe potentialerne af den teknologiske udvikling. Og den næste generation kommer til at revolutionere det politiske system og fremtidens demokrati. Derfor inviterer Altinget og Mandag Morgen til Arena Summit 2019, hvor vi tager den næste generation alvorligt og samler landets beslutningstagere om udviklingen af fremtiden.

Den næste generation har også potentiale til at vende op og ned på vores velfærdssystem. På sundhedsområdet spirer nye teknologier frem, der flytter magten fra systemet og de sundhedsprofessionelle, til borgeren, patienten – og de techvirksomheder, der står bag. Samtidig giver den stigende diversitet i informationskanalerne en øget usikkerhed om, hvad der er sandheden om sundheden – og i den næste generation ser det ud til, at sandheden i højere grad er individualiseret og tilpasset den enkeltes verdensbillede. Samtidig ser vi stadig en generation, der bliver mødt af en massiv social ulighed i sundhed og en stigende andel af ældre, der vil kræve nye løsninger og et langt større fokus på forebyggelse – også socialt – for ikke at knække systemet.

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - 09.00-17.00

 

Nytænkning af ældreboliger på Fremtidens Sølund

Gunner Nielsen, seniorprojektleder, C.F. Møller og repræsentant fra Københavns Kommune

I fremtiden stilles der nye krav til boliger for ældre end i dag, og særligt ambitionerne om demensvenlighed kræver innovativt fokus på indretning. Vi sætter fokus på den gennemgribende renovering og modernisering af et af landets største plejehjem - Sølund - centralt beliggende ved søerne i København. Vi inviterer tegnestuen bag projektet, C.F. Møller, til en snak om, hvordan man tænker nyt inden for design og arkitektur af byggeri i sundheds- og plejesektoren. Derudover inviterer vi en repræsentant fra Københavns Kommune, der vil gøre os klogere på, hvorfor netop moderniseringen af Sølund fremhæves som et flagskib i plejesektoren i kommunen, samt hvordan man fra kommunalt regi ser fremtiden på plejeområdet.

Børsbygningen, fredag 10. maj 2019 kl. 09:30-12:30

 

 

(Med forbehold for ændringer)