Ældre

Et fortsat stigende antal ældre i samfundet afkræver politisk fokus og handlingsplaner for at sikre ældre borgere et godt og værdigt ældreliv. I Altingets fagpolitiske netværk retter vi fokus mod den aktuelle dagsorden på ældreområdet og diskuterer muligheder og udfordringer ved fremtidens befolkningssammensætning. Altingets ældrepolitiske netværk er en mulighed for at møde interessenter og professionelle aktører og udveklse erfaringer med ligesindede i det ældrepolitiske fagområde.

Mødeleder

Jeg ser det som en stor gevinst at stå i spidsen for vores ældrepolitiske netværk. Som politisk journalist er det helt afgørende at følge med i, hvordan man uden for Christiansborg oplever dagligdagen i ældresektoren. Jeg sikrer, at vores oplægsholdere kommer med skarpe og fokuserede indlæg, som kan gøre os klogere og give ny inspiration til arbejdet ved at sørge for en god debat mellem netværket og oplægsholder. Samtidig sikrer jeg, at netværksmedlemmerne efter oplæggene bliver udfordret til at tænke nyt på deres arbejdsområder og drage nytte af de hinandens viden i øvelser og debatter.

- Ole Toft, redaktør, Altinget: sundhed

Program

26/3-2020

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i: Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, København , kl. 9:00

18/8-2020

Jakob Manghezi Krogh & Torben Klitmøller Hollmann

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på ældreområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 8:30

Jakob Manghezi Krogh, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Fra Sundhedsministeriet til Københavns Kommune

Som topembedsmand i Sundhedsministeriet har Jakob Krogh været med til at udarbejde en lang række af de seneste års omfattende sundhedsudspil. Men i snart et år har han nu i stedet været del af topledelsen for Sundheds- og ældreområdet i Danmarks største kommune. Jakob vil blandt andet fortælle om på, hvilke måder han har måtte revidere sin opfattelse af sundhedsvæsnets problemer og især løsningerne. Sammen med Jakob tager vi også temperaturen på den aktuelle sundhedspolitiske situation og de mest aktuelle tiltag.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 10:15

Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til ældreplejesektoren

Der er mange udfordringer på ældreområdet, men særligt rekruttering og fastholdelse af plejepersonalet er igen og igen et tema, der dukker op i vores ældrepolitiske netværk. Men hvad siger de ansatte selv? Vi får besøg sektorformand i FOA, Torben Hollmann, der nu med to år på posten, repræsenterer størstedelen af plejepersonalet. Hvis der ikke er råd til at skrue voldsomt op for lønnen, hvad er så FOA's bud på at gøre det mere attraktivt at arbejde med ældre? Det får vi Torben Hollmanns bud på, samtidigt man at han også opdaterer os på, hvor FOA vil sætte ind de kommende år på medlemmernes vegne.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 13:00

10/9-2020

Birgitte Vind (S), Ældreordfører

Status fra Christiansborg før det nye folketingsår

Hvad har regeringen fokuseret på i forhold til ældreområdet, og hvad der er af planer fremadrettet? Vi har inviteret to ordførere fra hver sin blok, der skal fortælle om politiske planer og fokus, og så skal vi selvfølgelig give vores besyv og anbefalinger fra netværket med, når vi indgår i en konstruktiv debat med beslutningstagerne.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

1/12-2020

Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring

Samarbejder på tværs i offentlig ledelse

Hvordan spiller forskellige faggrupper, borgere, netværk, foreninger og virksomheder sammen om rehabiliteringsindsatsen? Hvilke spændingsfelter opstår i samarbejdet? Og hvordan håndterer vi disse? På dagens møde får vi besøg af Klaus Majgaard, der har arbejdet med offentlig styring i mere end 20 år. Klaus faciliterer en netværksworkshop med fokus på det tværgående samarbejde omkring rehabilitering

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

26/1-2021

Lotte Kjærgaard Bloch, leder af Dragsbækcentret/Klitrosen, Thisted Kommune

Pårørende - det gode forhold kommer ikke af sig selv

Kritik og klager fra pårørende er en fast del af arbejdet i ældresektoren. Håndteret forkert, bliver personalet stresset og ledere skal bruge uforholdsmæssig lang tid på at redde trådene ud. Hvorfor opstår konflikterne, og hvordan bliver personalet bedre til at forebygge og håndtere kritik fra pårørende? Det skal vi diskutere på dette møde, hvor vi i særlig grad går på jagt efter løsningerne. Lotte Bloch, der er leder af to plejecentre i Thisted, har arbejdet målrettet med at klæde sit personale bedre på til denne udfordring. Hun deler ud af sine erfaringer på området med konkrete eksempler på konkrete problemer og løsningerne. Som forberedelse til mødet vil det være en fordel, hvis du kan komme med konkrete eksempler på dilemmaer eller løsninger.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30

18/5-2021

Anders Stengaard Sørensen, SDU Sundhedsteknologi

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på ældreområdet. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 8:30

Anders Stengaard Sørensen Civilingeniør, Ph.D., lektor Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og SDU Sundhedsteknologi

Hvordan undgår vi, at velfærdsteknologi samler støv?

Den voldsomme udvikling indenfor computer- og robotteknologi har sat gang i en lind strøm af nye hjælpemidler. Der er store forventninger til, hvordan robotter og andre teknologier kan aflaste medarbejderne og gøre de ældre mere selvhjulpne. Samtidigt har de fleste kommuner velfærdsteknologiske kirkegårde, hvor dyrt indkøbt hjælpemidler til borgere og personale samler støv. Fordi udstyret ikke virker som forventet - eller lynhurtigt forældes. Hvordan gør vi færre fejlkøb? Hvordan bliver universiteter og producenter bedre til at producere udstyr, der tåler mødet med virkeligheden? Og hvad kræver det af indkøberne og personalet? Det får vi svar på fra robotforsker Anders Steengaard Sørensen, der også har designet SDU’s ingeniøruddannelse i velfærdsteknologi, hvor han blandt andet har gjort sig mange tanker om disse problemstillinger. Anders Steengaard Sørensen også fortælle om de nye tendenser, han ser på udviklingen af ny velfærdsteknologi.

Grønbechs Hotel, Vinkelstræde 2, Allinge , kl. 10:15

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for ældrepolitik. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den politiske arena.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser