Arbejdsmarked

I Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk sætter vi det danske arbejdsmarked under lup, når vi stiller skarpt på alt fra overenskomstforhandlinger, til vilkårene for dem, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet. Vi sætter fokus på et arbejdsmarked, der i disse år gennemgår en rivende udvikling og ser nærmere på, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra eksperter og hovedrolleindehavere og tager debatten i netværket.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri

Program

27/4-2020

Altingets årlige arbejdsmarkedspolitiske døgnmøde

På årets arbejdsmarkedspolitiske døgnmøde sætter vi fokus på de arbejdstagere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Vi stiller bl.a. skarpt på den stigende polarisering af danskernes tillid til hinanden i selskab med sociolog Morten Frederiksen fra Aalborg Universitet, der er en af bidragsyderne til nyt hovedværk om danskernes værdier. Derudover får vi selskab af Code of Care-stifter Peter Nørgaard, der deler succeshistorier fra kampen for at få danskere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:20

Morten Frederiksen, Ph.D. Sociologi, AAU

Polarisering af danskernes tillid til hinanden

Der tales i disse år meget om en voksende mistillid i det danske samfund. Mistillid til politikerne, til de offentlige institutioner og ligeledes en mistillid på tværs af samfundslag og landsdele. I en større undersøgelse, der blev præsenteret i foråret 2019, undersøgte en gruppe forskere udviklingen i danskernes værdier i bogen ”Usikker modernitet – Danskernes værdier fra 1981 til 2017”. Vi spørger en af hovedforfatterne bag bogen, hvordan denne udvikling er med til at præge samfundet og diskuterer, hvilken indflydelse det har for det danske arbejdsmarked - nu og i de kommende år.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 9:00

Peter Nørgaard, stifter, Code of Care

Hvordan skaber vi rum på kanten af arbejdsmarkedet?

Beskæftigelsen i Danmark er i disse år høj og virksomheder over hele landet efterspørger arbejdskraft. Men der er fortsat mange danskere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet uden mulighed for at bidrage til fællesskabet. I Code of Care arbejder de for at forbedre mulighederne for de mennesker, der på grund af forskellige udfordringer befinder sig periferien af arbejdsmarkedet. Organisationen arbejder for at inspirere til, informere om og skabe innovation inden for socialøkonomisk ansvarlighed i danske virksomheder og ønsker at skabe rum på arbejdsmarkedet til mennesker med psykiske, fysiske og sociale udfordringer i livet. Code of Care afholder inspirationsaftener og workshops for danske erhvervsledere og har bl.a. etableret task forces flere steder i landet, der har til formål at styrke rummeligheden på det danske arbejdsmarked til fordel for både samfundet, virksomhederne og arbejdstagerne. Vi får selskab af stifter Peter Nørgaard, der vil diskutere udfordringerne, løsningerne og mulighederne, der findes i udkanten af arbejdsmarkedet.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 9:00

20/10-2020

Altinget & Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  Den digitale omstilling giver dog samtidigt muligheder for at forbedre og udvikle vores samfund så der kan bruges færre hænder til en større mængde opgaver. De nye teknologier vil forandre vores byer, vores hjem, vores uddannelsesinstitutioner og vores arbejdspladser. De rummer muligheder for at revolutionere vores sundhedsvæsen, vores infrastruktur og fremskynde den tvingende nødvendige omstilling til bæredygtige og vedvarende energikilder. Men det kræver alt sammen, at vi forstår - og formår at tøjle - teknologien. Det kræver lederskab, innovation og mod til at gå nye veje og til at gentænke indretningen af vores samfundsstrukturer og vores virksomheder. 

Øksnehallen, København, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af arbejdsmarkedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser