Bliv
kontaktet

Arbejdsmarked

I Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk sætter vi det danske arbejdsmarked under lup, når vi stiller skarpt på alt fra overenskomstforhandlinger, til vilkårene for dem, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet. Vi sætter fokus på et arbejdsmarked, der i disse år gennemgår en rivende udvikling og ser nærmere på, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra eksperter og hovedrolleindehavere og tager debatten i netværket.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri

Program

Tidligere begivenheder

Vis

24/8-2021

Vilcon hotel og konferencegaard

Døgnmøde - omstilling og forandring på det danske arbejdsmarked

Det årlige døgnmøde for Altingets netværk for arbejdsmarked afholdes i de idylliske omgivelser på Vilcon hotel og konferencegaard. Til døgnmødet drøfter vi centrale politiske spørgsmål på det danske arbejdsmarked. I år tager vi fat på de kommende 2. generationsreformer på arbejdsmarkedet, og ser nærmere på de store omstillinger som samfund og arbejdsmarked i Danmark står overfor. 

Vilcon, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 8:00-9:00

Jørgen Søndergaard, professor ved VIVE og medlem kommissionen for 2. generationsreformer

Fremtidens reformkurs til diskussion

I oktober 2020 nedsatte regeringen en kommission, hvis opgave det bliver at sætte fremtidens reformkurs på det danske arbejdsmarked med de såkaldte 2. generationsreformer. Opdraget tager som udgangspunkt, at den 1. generation af reformer på arbejdsmarkedet godt nok har løftet arbejdsudbud og beskæftigelse, men en række udfordringer består. En stor gruppe unge får ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, indvandrere med ikkevestlig baggrund har stadig en lav beskæftigelsesgrad trods fremgang, lav produktivitetsvækst i økonomien mv. Hvis det lykkes at få løftet marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet venter der store samfundsøkonomiske og menneskelige gevinster. Konkret vurderer finansministeriet, at vi kunne se en øget beskæftigelse på 35.000 fuldtidspersoner svarende til effekten af at hæve pensionsalderen med 1½ år. Vi dykker ned i kommissionens arbejde og åbner op for udfordringer og løsninger set fra jeres stol af.

Vilcon, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 10:30-11:30

Sofie Holme Andersen, senioranalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Den grønne omstilling og arbejdsmarkedet

Både fagbevægelsen og regeringen er opmærksomme på, at den grønne omstilling ikke må skabe arbejdsløshed og ulighed med de gule veste i Frankrig som skrækscenariet. Man kan måske godt forstå bekymringen. For hvad vil der ske med de mange jobs relateret til den fossile økonomi især indenfor landbrug, transport og industri når der for alvor trykkes på den grønne speeder? Spørgsmålet er hvordan vi går fra teori til praksis, og får omsat den grønne omstilling til den politiske virkelighed i Danmark, som sikrer social sammenhængskraft og beskæftigelse i hele landet. Det vil vi undersøge nærmere til døgnmødet.

Vilcon, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 14:00-15:00

Lisbeth Knudsen, Strategidirektør, Altinget & Mandag Morgen, formand for VL.

Digitaliseringens konsekvenser for det danske arbejdsmarked

Mens den grønne omstilling i højere grad er politisk båret, er den digitale mere lig en naturkraft, hvis man ønsker at være med på den teknologiske frontlinje, med stærke virksomheder og skabelse af arbejdspladser. Som digitalisering griber ind i stadig flere dele af vores liv og arbejde, stiger kravene også til den enkeltes kompetencer. Digitaliseringen er derfor både en mulighed for at udvikle økonomi og arbejdspladser i Danmark, men samtidig en udfordring for ligheden, da visse grupper risikerer at blive hægtet af udviklingen, og for virksomhederne som kan have være svært at sikre de nødvendige kompetencer til at digitalisere. Strategidirektør hos Altinget og Mandag Morgen Lisbeth Knudsen arbejder til stadighed med konsekvenserne af den teknologiske udvikling for samfund og arbejdsmarked og vil give os sit blik på udviklingen.

Vilcon, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 15:00-16:00

3/11-2021

Den politiske sæson 2021/2022

Vi tager hul på den politiske sæson 2021/2022 i halen på Folketingets åbning, og dykker ned i det mest aktuelle på den politiske dagsorden. Program annonceres senere.

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

18/1-2022

Fremtiden for den danske model

En nylig undersøgelse af to forskere fra FAOS har fastslået, at den traditionelle fagbevægelse nu kun organiserer halvdelen af lønmodtagerne. Fundamentet for den danske model er i forandring, hvis det da ikke direkte slår revner. Hvad er konsekvenserne af denne udvikling, og hvordan skal vi forholde os til det? Det ser vi nærmere på til det første netværksmøde i det nye år.

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af arbejdsmarkedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser