Arbejdsmarked

I Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk sætter vi det danske arbejdsmarked under lup, når vi stiller skarpt på alt fra overenskomstforhandlinger, til vilkårene for dem, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet. Vi sætter fokus på et arbejdsmarked, der i disse år gennemgår en rivende udvikling og ser nærmere på, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra eksperter og hovedrolleindehavere og tager debatten i netværket.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri

Program

1/6-2020

Online: Det danske arbejdsmarked hårdt ramt af corona*

Corona-krisen har ramt det danske arbejdsmarked hårdt. Tusinder af danskere har siden starten af marts meldt sig ledige og tallene forventes at stige yderligere i løbet af de kommende måneder. Samtidig har arbejdsmarkedets parter leveret aftaler, der er kommet på plads uhørt hurtigt, i et forsøg på at hæmme effekten af krisen. Ved dette digitale netværksmøde vil vi drøfte konsekvenserne af den igangværende krise og blive klogere på, hvordan I har tacklet krisen. Vi deler erfaringer og analyser og vil også forsøge at invitere en ekspert til mødet, der kan gøre os klogere på de langsigtede konsekvenser på det danske arbejdsmarked.

Cyberspace - OBS DATO IKKE BEKRÆFTET, kl. 9:00-9:05

4/9-2020

Stina Vrang Elias, adm. dir., DEA

Hvordan bliver vi bedre til efter- og videreuddannelse?

Det danske arbejdsmarked gennemgår i disse år en rivende udvikling, hvor behøvet for nye og opdaterede kompetencer i næsten alle sektorer følges hånd i hånd med nye teknologiske muligheder og den digitale udvikling. De danske arbejdsgivere efterspørger medarbejdere, der forstår at navigere i den digitale verden. Samtidig står det danske arbejdsmarked i de kommende år overfor en demografisk udvikling og politiske tilbagetrækningsreformer, der giver danskerne flere år på arbejdsmarkedet. Seniorerne på det danske arbejdsmarked bidrager med omfattende erhvervserfaring og har en betydningsfuld rolle i at videregive disse til de næste generationer. Men hvordan sikrer man, at en fortsat aldrende arbejdsstyrke formår at erhverve sig de nødvendige kompetencer, der sikrer, at både arbejdsgiverne og samfundet får fuldt udbytte af alle generationer af arbejdstagere? Og hvordan bliver både arbejdstagere og arbejdsgivere bedre til at udnytte de potentialer, der er i styrket fokus på efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere? Vi inviterer Stina Vrang Elias, der er adm. direktør i Tænketanken DEA, med til dagens møde og bliver klogere på efter- og videreuddannelse på de danske arbejdspladser. Stina Vrang Elias sad desuden for bordenden ved de seneste trepartsforhandlinger om netop efteruddannelse.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

25/11-2020

Det årlige døgnmøde om Arbejdsmarkedspolitik

Årets heldagsmøde i Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk afholdes på det smukke og historiske Kragerup Gods. Med selskab fra eksperter og nøgleaktører ser vi tilbage på et dramatisk år på det danske arbejdsmarked. Den globale Corona-pandemi satte sit aftryk på hele verden, satte den globale vækst i stå og varslede en global finanskrise, der ikke er set magen siden depressionen i 1930'erne. Vi kigger nærmere på det danske arbejdsmarked, som det ser ud i lyset af corona-krisen og ser frem mod de kommende år og vejen ud på den anden side af krisen.

Kragerup Gods, kl. 9:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af arbejdsmarkedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser