Arbejdsmarkedspolitisk netværk


Det danske arbejdsmarked gennemgår i disse år en rivende udvikling, der efterlader den danske arbejdsmarkedsmodel under pres fra både Christiansborg, EU og stiller krav til stærkere samarbejde og forhandlingsvilje mellem arbejdsmarkedets parter. Den stigende digitalisering stiller stadig højere krav til efter- og videreuddannelse for en fortsat aldrende arbejdsstyrke. Og debatten om tilbagetrækning og nedslidning har været et af hovedpunkterne i den foreløbige valgkamp frem mod folketingsvalget i 2019. OK18 spøger desuden stadig, selv om forhandlingerne blev reddet på målstregen efter et langstrakt og dramatisk forhandlingsforløb. I lyset af alt dette ser Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk frem mod overenskomstforhandlingerne på det private område, sætter fokus på EU's indflydelse på det danske arbejdsmarked og spørger, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra eksperter og hovedrolleindehavere og tager debatten i netværket.

Programmet for 2019-2020 er næsten på plads. Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj 2019 til et særligt netværks-døgnmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri

 

Folketingsvalg 2019 - men hvad med arbejdsmarkedet?

Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører (SF) og Hans Andersen, beskæftigelsesordfører (V)

Ovenpå de dramatiske overenskomstforhandlinger i foråret 2018 bebudede Lars Løkke Rasmussen, at det er på tide at kigge den danske model efter i sømmene. Denne udmelding mødte enighed hos både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, men hvilken plan har partierne for det danske arbejdsmarked? Vi inviterer beskæftigelsesordførere til debat i netværket og får deres bud på fremtiden for det danske arbejdsmarked og den danske model. Derudover ser vi nærmere på integration på arbejdsmarkedet og diskuterer, hvordan vi bliver bedre til at inkludere de arbejdstagere, der befinder sig periferien af arbejdsmarkedet. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 4. september 2019

 

OK2020 - Overenskomstforhandlinger på det private område

Søren Kaj Andersen, lektor, FAOS, Københavns Universitet

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2018 slog revner i fundamentet for den danske arbejdsmarkedsmodel. Forhandlingerne strakte sig over flere måneder og havnede til sidst i forligsinstitutionen, hvor hundredevis af fagforeningsfolk belejrede institutionen, mens de langtrukne forhandlinger indenfor bød på brudte musketereder og benhårde forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Ved dette møde ser vi frem med overenskomstforhandlingerne på det private område og får besøg af lektor og arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen fra FAOS ved Københavns Universitet. Søren Kaj Andersen har i mange år beskæftiget sig med overenskomstforhandlinger på det private område og vil løfte sløret for dele af det optaktsnotat, som instituttet præsenterer forud for forhandlingerne. Vi diskuterer de forskellige stridspunkter i de forestående forhandlinger og vender de eventuelle udfald af OK2020.

Ny Kongensgade 10, København, torsdag 21. november kl. 09:30-12:30

 

Arbejdsmarkedspolitik i et nyt EU

Claus Larsen-Jensen, fmd. FIC og fhv. MF og MEP (A)

En stor del af den danske arbejdsmarkedspolitik påvirkes af lovgivning fra EU og arbejdsmarkedets parter kæmper en hård kamp, for at påvirke den fælles europæiske arbejdsmarkedspolitik. Spørgsmål om arbejdskraftens fri bevægelighed, fælles europæisk mindsteløn, løndumping og andre nøgletemaer, præger diskussionen i både EU og i Danmark. På samme tid har der været røre i den europæiske andedam i de seneste år, hvor særligt det langtrukne britiske farvel til EU og de store demonstrationer fra De Gule Veste i Frankrig har medført højrøstede diskussioner i Bruxelles og alle medlemslandene. Men hvordan ser den nuværende situation egentlig ud i den europæiske arbejdsmarkedspolitik? Og hvad med fremtiden? Claus Larsen-Jensen er direktør i FIC, der er en non-profit organisation, der kæmper for at forbedre arbejdsmarkedsforhold i bl.a. Afrika og Europa. Han er desuden fhv. MF for Socialdemokratiet, fhv. medlem af Europa-Parlamentet og stiller også op som folketingskandidat ved valget i 2019. Claus har beskæftiget sig med europæisk arbejdsmarkedspolitik i en lang årrække og har desuden været forfatter og medforfatter til en række bøger om Socialdemokratiet og de europæiske fagbevægelser. 

Ny Kongensgade 10, København, fredag 24. januar 2020 kl. 09:30-12:30

 

Arena Summit 2020 - Morgendagens ledere

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26 marts 2020 - Øksnehallen

 

Altingets årlige arbejdsmarkedsdøgn - Grønbechs Hotel mandag 27. april 2020

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg - Morten Frederiksen, ph.d. Sociologi, AaU
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder - Oplægsholder endnu ikke bekræftet
Workshop, debat og walk & talk i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

OBS! Møderækken opdateres løbende

 

 

Med forbehold for ændringer