Bliv
kontaktet

Arbejdsmarked

I Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk sætter vi det danske arbejdsmarked under lup, når vi stiller skarpt på alt fra overenskomstforhandlinger, til vilkårene for dem, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet. Vi sætter fokus på et arbejdsmarked, der i disse år gennemgår en rivende udvikling og ser nærmere på, hvor det danske arbejdsmarked er på vej hen, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra eksperter og hovedrolleindehavere og tager debatten i netværket.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri

Program

3/6-2021

Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor ved VIVE, medlem af De Økonomiske Råds Formandskab samt formand for regeringens ydelseskommission

Et nyt og bedre kontanthjælpssystem?

I december 2019 nedsatte regeringen en ydelseskommission, som skal se nærmere på kontanthjælpssystemet. Ambitionen er at finde en løsning, hvor bl.a. kontanthjælpsloftet afskaffes, og der tages hensyn til børnefamilier samt at man sikrer en tilskyndelse til at blive medlem af en a-kasse. Man ønsker også, at kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet så stort et omfang som muligt, og at det kan betale sig at arbejde. Men er det et sisyfosarbejde, som man har kastet ydelseskommissionen ud i eller ser vi kommissionen knække den hårde nød, som en omkalfatring af systemet er? Sammen med Altingets socialnetværk dykker vi derfor ned i ydelseskommissionens konkrete anbefalinger, den politiske reaktion og hvad vi kan forvente os af fremtidens kontanthjælpssystem. Vi får besøg af Torben Tranæs, formand for ydelseskommission (under forudsætning af at deres arbejde er færdigt) og vi forsøger at få det politiske niveau i tale, og indgå i en kritisk dialog om udviklingen af et velfungerende kontanthjælpssystem.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-13:00

24/8-2021

Vilcon hotel og konferencegaard

Døgnmøde

Det årlige døgnmøde for Altingets netværk for arbejdsmarked afholdes i de idylliske omgivelser på Vilcon hotel og konferencegaard. Til døgnmødet drøfter vi centrale politiske spørgsmål på det danske arbejdsmarked. I år tager vi fat på de kommende 2. generationsreformer på arbejdsmarkedet, og får bl.a. besøg af professor Jørgen Søndergaard, som sidder i regeringens kommission for 2. generationsreformer.

Vilcon, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 8:00-8:00

Professor ved VIVE og medlem kommissionen for 2. generationsreformer, Jørgen Søndergaard

Fremtidens reformkurs til diskussion

I oktober 2020 nedsatte regeringen en kommission, hvis opgave det bliver at sætte fremtidens reformkurs på det danske arbejdsmarked med de såkaldte 2. generationsreformer. Opdraget tager som udgangspunkt, at den 1. generation af reformer på arbejdsmarkedet godt nok har løftet arbejdsudbud og beskæftigelse, men en række udfordringer består. En stor gruppe unge får ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, indvandrere med ikkevestlig baggrund har stadig en lav beskæftigelsesgrad trods fremgang, lav produktivitetsvækst i økonomien mv. Hvis det lykkes at få løftet marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet venter der store samfundsøkonomiske og menneskelige gevinster. Konkret vurderer finansministeriet, at vi kunne se en øget beskæftigelse på 35.000 fuldtidspersoner svarende til effekten af at hæve pensionsalderen med 1½ år. Vi dykker ned i kommissionens arbejde og åbner op for udfordringer og løsninger set fra jeres stol af.

Vilcon, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 10:30-11:30

3/11-2021

Den politiske sæson 2021/2022

Vi tager hul på den politiske sæson 2021/2022 i halen på Folketingets åbning, og dykker ned i det mest aktuelle på den politiske dagsorden. Program annonceres senere.

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

18/1-2022

Fremtiden for den danske model

En nylig undersøgelse af to forskere fra FAOS har fastslået, at den traditionelle fagbevægelse nu kun organiserer halvdelen af lønmodtagerne. Fundamentet for den danske model er i forandring, hvis det da ikke direkte slår revner. Hvad er konsekvenserne af denne udvikling, og hvordan skal vi forholde os til det? Det ser vi nærmere på til det første netværksmøde i det nye år.

Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af arbejdsmarkedssektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser