Arbejdsmarkedspolitisk netværk


Det danske arbejdsmarked gennemgår i disse år en rivende udvikling. Platforms- og deleøkonomiske iværksættervirksomheder presser de etablerede aktører inden for eksempelvis rengøringsområdet, transport- og hotelbranchen. Den fortsat stigende digitalisering stiller stadig højere krav til efter- og videreuddannelse for en fortsat aldrende arbejdsstyrke. Overenskomstforhandlingerne i foråret blev reddet på målstregen efter et langstrakt og dramatisk forhandlingsforløb og to af fagbevægelsens hovedaktører fusionerede. Hvor efterlades det danske arbejdsmarked, når vi ser frem mod de næste 5 eller 10 år? Og hvilke områder vil en kommende regering fokusere på for at holde gang i væksten og udviklingen i dansk økonomi? Vi stiller skarpt på arbejdsmarkedspolitik med besøg fra flere af hovedrolleindehaverne og tager debatten i netværket.

Programmet for 2018-2019 er næsten på plads. Du kan se temaer, oplægsholdere og datoer for møderækken nedenfor.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj 2019 til et særligt netværks-døgnmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden de sidste 30 år og har bl.a. erfaring fra stillinger i Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest som pressechef i Dansk Industri.

 

Arena 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - hele dagen

 

Altingets årlige arbejdsmarkedsdøgn - Grønbechs Hotel mandag 6. maj 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg ved Mona Striib, forbundsformand, FOA 
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder Torben Tranæs, forskningsdirektør, VIVE
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Ny forbundsformand for FOA

Mona Striib, forbundsformand, FOA

Musketeren Dennis Kristensen gik med vanlig sans for drama ud med et brag. Mona Striib er mest vant til at fægte på de indre linjer, og hun kan ventes at styre FOA ind på en mere afdæmpet og kompromissøgende kurs. Vi får besøg af en af fagbevægelsens nye nøglespillere, der giver sit bud på fremtidens FOA og evaluerer på det fremtidige samarbejde i fagbevægelsen efter de dramatiske overenskomstforhandlinger i OK18.

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 6. maj 2019

 

Arbejdsstyrke, offentlige finanser og prioriteringer i velfærdssamfundet

Torben Tranæs, forskningsdirektør, VIVE

 

Befolkningens arbejdslyst og arbejdsstyrkens kvalifikationer er helt afgørende rammebetingelser for vores økonomi generelt og for hvilke ambitioner for den offentlige sektor, der kan kombineres med holdbare offentlige finanser. Rammebetingelserne bliver udfordret de kommende årtier. Og selv hvis det lykkedes at opretholde gode rammebetingelser, så vil grundlæggende samfundsorganiseringer blive udfordret af den måde produktiviteten udvikler sig på i de forskellige samfundssektorer. Udfordringen gælder både forholdet mellem den offentlige og private sektor og indhold og organisering af produktionen i den offentlige sektor.

Torben Tranæs’ beskriver hvordan det går med de grundlæggende rammebetingelser for dansk økonomi, som først of fremmest vedrører arbejdsmarked, og diskuterer de udfordringer vi kommer til at stå med vedrørende prioritering af de offentlige udgifter: Hvordan vil arbejdsstyrken udvikle sig med hensyn til alder og uddannelse de kommende årtier? Hvordan går det med at håndtere, at de ældre bliver en støre andel af befolkningen -det såkaldte demografiske pres? I lyset af at borgerne har udsigt til et markant længere arbejdsliv, kan vi inkludere nok borgere på arbejdsmarkedet, og kan vi inkludere dem længe nok? Kan vi fremover levere den samme sociale sikring og offentlige service som i dag, uden at skatterne skal stige så meget, at folk mister lysten til at arbejde?

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag 6. maj 2019

 

Folketingsvalg 2019 - men hvad med arbejdsmarkedet?

Beskæftigelsesordførere fra DF, S og V - Oplægsholdere endnu ikke bekræftet

Ovenpå de dramatiske overenskomstforhandlinger i foråret 2018 bebudede Lars Løkke Rasmussen, at det er på tide at kigge den danske model efter i sømmene. Denne udmelding mødte enighed hos både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, men hvilken plan har partierne for det danske arbejdsmarked? Vi inviterer beskæftigelsesordførere til debat i netværket og får deres bud på fremtiden for det danske arbejdsmarked og den danske model.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, august 2019 - endelig dato endnu ikke bekræftet

 

Med forbehold for ændringer