By- og boligpolitisk netværk - København


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på emner og problemstillinger, som er fælles for den private og almene sektor og det private boligmarked. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Udover formiddagsmøderne i København inkluderer årets program netværkets særlige døgnmøde på Grønbechs Hotel i Allinge, Bornholm, der den 17. september danner rammerne for et stærkt netværksforløb suppleret af inspirerende oplæg. Endvidere inkluderer medlemskabet af netværket vores tilbagevendende heldagsarrangement Arena Summit i København, hvilket du sammen med de andre møder kan læse nærmere om nedenfor.

 

Altingets by- og boligpolitiske døgnmøde på Bornholm 17. - 18. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet. Det overordnede program ses nedenfor.

•   Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Vejen til en grøn omstilling' - Oplæg ved Bendt Bendtsen, Synergi

•   Fælles frokost

•   Casearbejde i grupper

•   'Bæredygtige byggerier' - Oplæg ved Jesper Nygård, Realdania

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

By og bolig – når fællesskab sætter retningen

Sara Bohn, adm. direktør, BARK

Fællesskaber spirer frem, hvor end vi vender blikket. På landet går man sammen på tværs af landsbyerne for at skabe bedre betingelser for gode lokalsamfund. Borgene går sammen om at drive købmanden eller biografen, og i byerne higer vi efter at genskabe landsbystemningen med fællesspisninger, fælleshaver og fælles frivillige projekter i byens mellemrum. Selv i boligerne rykker fællesskaberne ind. Bofællesskaber hitter i stigende grad, og særligt omkring landets største byer vinder drømmen om at leve bæredygtigt og i et tæt fællesskab med andre mennesker frem. De nye bofællesskaber omfavner en moderne livsstil med bæredygtige byggerier, fælleskøkken, yogarum og meget mere. Sara Bohn, administrerende direktør i rådgivningsfirmaet BARK, som er ekspert i strategisk udvikling af bygninger, byer og steder, vil til mødet fortælle mere om denne tendens. Hvad driver ønsket om fællesskab? Hvad betyder det for fremtidens byudvikling, at stadigt flere søger mod denne type fællesskaber. Og hvordan favnes tendensen på bedste vis?

17. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Livskvalitet i fremtidens bæredygtige byer

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania 

I Realdanias filantropistrategi er det afgørende, at nye projekter er med til at skabe livskvalitet for borgerne i Danmark, ligesom nye løsninger skal være bæredygtige . Mange byudviklingsprojekter bliver til virkelighed med støtte fra foreningen, som derfor må være meget opmærksomme på fremtidens udfordringer, og den kompleksitet de indeholder. Til dagens møde vil adm. direktør Jesper Nygård give et indblik i, hvorledes Realdania søger at imødekomme disse udfordringer i byggeriet gennem strategiske partnerskaber, ligesom han vil dele Realdanias værktøjer, der understøtter problemdrevet, dagsordensættende samskabelse.

17. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Status på efterårets boligforhandlinger

Bent Madsen, adm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

I efteråret 2019 forhandles et nyt boligforlig. Et forlig som omfatter et nyt ejendomsvurderingssystem samt tiltag der skal styrke trygheden omkring boligbeskatning. Forliget har afgørende betydning for boligpriserne, hvor meget der kan renoveres for i de kommende år samt hvordan boligsociale indsatser skal tilrettelægges. Bent Madsen, adm. direktør i BL, vil give et indblik i forliget samt en status på forhandlingernes udfald. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, torsdag den 31. oktober 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

 

Boligforsyning i vækst og balance

Morten Mandøe, Cheføkonom i KL

En større del af befolkningen er flyttet fra land til by. Det har været med til at udfordre boligmarkedet begge steder. I dele af landet er det svært for mange at finde en billig bolig, og i andre dele af landet er der boliger til overs. Samtidigt skal de udsatte områder udvikles og løftes, uden at man blot flytter udfordringen til andre boligområder. Dagens oplægsholder Morten Mandøe vil give et indblik i KL’s arbejde på boligområdet og præsenterer netværket for relevante cases på de udfordringer og løsninger, kommunerne står over for.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, onsdag den 15. januar kl. 9.30 - 12.30

 

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

København, 26. marts 2020

 

Døgnmøde på Bornholm 21.-22. april 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet. Det overordnede program ses nedenfor.

•   Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Mobilitet og Urbanitet – fremtidens byudvikling i forandring' - Oplæg ved Ole B. Jensen, Aalborg Universitet

•   Fælles frokost

•   Casearbejde i grupper

•   'Bæredygtighed fra starten' - Oplæg ved Mette Qvist, Green Building Council

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Mobilitet og Urbanitet – fremtidens byudvikling i forandring

Ole B. Jensen, Professor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet 

Store byer vokser, teknologien udvikler sig hastigt, og verden er i konstant bevægelse. Med nye muligheder og ændringer i menneskets adfærd, ændres også kravene til, hvorledes vi indretter det fysiske rum omkring os og designer fremtidens byer. Til dagens møde spørger vi til, hvorledes fremtidens byer skal imødekomme små og store udfordringer fra de små usynlige hverdagshændelser til større trængsel og nye mobilitetskrav. Dagens oplægsholder Ole B. Jensen har i mere end 20 år forsket i mobilitet og byplanlægning og vil til dagens møde give sine bud på afgørende forandringer i måden, vi omgås hinanden, samt hvordan vi opfatter den fysiske verden omkring os på. Vi diskuterer hertil, hvad vi skal have for øje, når fremtidens byer og byggerier skal imødekomme borgernes behov og gøre hverdagen for os alle lettere.

Grønbechs Hotel, Allinge, 21. april 2020

 

Bæredygtighed fra starten

Mette Qvist, Direktør i Green Building Council

Ambitionerne om en grønnere byggesektor er til stede, og med FN’s 17 Verdensmål er der en strategisk ramme for indsatsen. En lang værdikæde og række af interessenter kan dog være med til at sløre de ambitionerne, når det kommer til eksekvering af nye byggerier og renoveringer. Til dagens møde spørger vi til, hvordan vi konkret arbejder mod en grøn omstilling af fremtidens byggerier. Direktør i Green Building Council, Mette Qvist, vil til dagens møde give sine bud på, hvorledes cirkulær økonomi og genanvendelse skal medvirke langtidsholdbare løsninger.

Grønbechs Hotel, Allinge, 21. april 2020

 

Boligpolitikken på Christiansborg

 

Til dagens møde spørger vi til den aktuelle dagsorden på Christiansborg og inviterer et panel af relevante ordførere til debat om den politiske på by- og boligområdet under den nye regering. Paneldebattører bekræftes snarest.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, maj 2020 (dato endnu ikke fastlagt)

 

Med forbehold for ændringer