Bliv
kontaktet

By og Bolig København

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

30/9-2020

Døgnmøde på Kragerup Gods

Netværkets årlige døgnseminar finder i år sted på Kragerup Gods på Vestsjælland mellem Kalundborg og Slagelse. I godsets særegne omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at udvikle og styrke din ledelse. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 8:00

Ole B. Jensen, Professor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Mobilitet og Urbanitet – fremtidens byudvikling i forandring

Store byer vokser, teknologien udvikler sig hastigt, og verden er i konstant bevægelse. Med nye muligheder og ændringer i menneskets adfærd, ændres også kravene til, hvorledes vi indretter det fysiske rum omkring os og designer fremtidens byer. Til dagens møde spørger vi til, hvorledes fremtidens byer skal imødekomme små og store udfordringer fra de små usynlige hverdagshændelser til større trængsel og nye mobilitetskrav. Dagens oplægsholder Ole B. Jensen har i mere end 20 år forsket i mobilitet og byplanlægning og vil til dagens møde give sine bud på afgørende forandringer i måden, vi omgås hinanden, samt hvordan vi opfatter den fysiske verden omkring os på. Vi diskuterer hertil, hvad vi skal have for øje, når fremtidens byer og byggerier skal imødekomme borgernes behov og gøre hverdagen for os alle lettere.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 10:00

Rikke Kure Wendel, kontorchef, kontor for byggeri, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Hvorfor ændringer af bygningsreglementerne?

Den 1. januar 2020 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft. På nuværende tidspunkt skaber ændringerne udfordringer i kommunerne og forsænker sagsbehandlingen. På dagens møde får vi besøg af Anne-Sofie Foverskov, som vil fortælle om baggrunden for ændringerne, så det forhåbentlig kan lette arbejdet med de nye regler.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 13:00

Mette Qvist, Direktør i Green Building Council

Bæredygtighed fra starten

Ambitionerne om en grønnere byggesektor er til stede, og med FN’s 17 Verdensmål er der en strategisk ramme for indsatsen. En lang værdikæde og række af interessenter kan dog være med til at sløre de ambitionerne, når det kommer til eksekvering af nye byggerier og renoveringer. Til dagens møde spørger vi til, hvordan vi konkret arbejder mod en grøn omstilling af fremtidens byggerier. Direktør i Green Building Council, Mette Qvist, vil til dagens møde give sine bud på, hvorledes cirkulær økonomi og genanvendelse skal medvirke langtidsholdbare løsninger.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 14:30

6/11-2020

Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør, Odense Kommune

Hvordan sikrer kommuner en helhedsorienteret planlægning af nye byrum?

Helhedsorienteret planlægning er nøgleord, når det kommer til udviklingen af nye byområder. Hvordan sikrer man sig, at både politiske, sociale og beboermæssige interesser inddrages og tilgodeses i udviklingen? På dagens møde sættes fokus på arbejdet med større byudviklingsprojekter, og to erfarne herrer, Peder Baltzer og Stefan Birkebjerg Andersen, gæster mødet for at fortælle om deres erfaringer med helhedsorienteret planlægning af større udviklingsområder i henholdsvis Aalborg og Odense Kommune.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

Peder Baltzer, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Hvordan sikrer kommuner en helhedsorienteret planlægning af nye byrum?

Helhedsorienteret planlægning er nøgleord, når det kommer til udviklingen af nye byområder. Hvordan sikrer man sig, at både politiske, sociale og beboermæssige interesser inddrages og tilgodeses i udviklingen? På dagens møde sættes fokus på arbejdet med større byudviklingsprojekter, og to erfarne herrer, Peder Baltzer og Stefan Birkebjerg Andersen, gæster mødet for at fortælle om deres erfaringer med helhedsorienteret planlægning af større udviklingsområder i henholdsvis Aalborg og Odense Kommune.

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

20/1-2021

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, civilingeniør, Ph.D., Værdibyg

Hvordan skaber vi en mere bæredygtig byggebranche?

Byggebranchen står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og der er derfor et stort behov for at finde nye og mere bæredygtige måder at arbejde med byggeriet. Til dagens møde skal vi have besøg af Værdibyg, som er et udviklingsprogram i byggebranchen, der udvikler byggeprocesser og forsøger at udfordre branchens eksisterende metoder. Værdibyg har arbejdet sammen med en lang række af byggeriets parter og praktikere og vil til dagens møde dele ud af erfaringer, trends og ny viden, som kan sikre en værdiskabende byggeproces. Et af deres argumenter er, at innovationsprocesser inden for bæredygtigt byggeri kræver et stærkt samarbejde mellem et utal af aktører – men hvordan opnår vi dette?

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

Nina Koch-Ørvad, civilingeniør, Ph.D., Værdibyg

Hvordan skaber vi en mere bæredygtig byggebranche?

Byggebranchen står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og der er derfor et stort behov for at finde nye og mere bæredygtige måder at arbejde med byggeriet. Til dagens møde skal vi have besøg af Værdibyg, som er et udviklingsprogram i byggebranchen, der udvikler byggeprocesser og forsøger at udfordre branchens eksisterende metoder. Værdibyg har arbejdet sammen med en lang række af byggeriets parter og praktikere og vil til dagens møde dele ud af erfaringer, trends og ny viden, som kan sikre en værdiskabende byggeproces. Et af deres argumenter er, at innovationsprocesser inden for bæredygtigt byggeri kræver et stærkt samarbejde mellem et utal af aktører – men hvordan opnår vi dette?

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

8/4-2021

Mere info om oplægsholdere følger

Temadag: Hvordan skaber vi fremtidens fysiske rammer for et godt og bæredygtigt samfund?

Bolig-, transport-, energi- og forsyningssektoren er de helt tunge spillere i omlægningen til et mere bæredygtigt samfund. Hvordan disse sektorer omlægges har ikke alene stor betydning for, om klimamålene nås. Det har også stor og gennemgribende betydning for vores samfund som helhed og den enkelte borgers liv, fordi disse sektorer opstiller de fysiske rammer, vi lever under.

Derfor inviteres Altingets netværk for hhv. bolig og byggeri, transport og infrastruktur, energi og forsyning samt miljø og klima til en temadag, hvor vi sammen kan sætte fokus på, hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for fremtidens bæredygtige samfund. Kan vi styrke arbejdet på tværs af sektorerne? Hvilke udfordringer støder vi på, og kan vi hjælpe hinanden med disse?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-14:30

Er du interesseret?

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser