Bliv
kontaktet

By og Bolig København

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

8/6-2021

En ny tid for boligpolitikken

Danmark fik i 2021 et nyt ministerium, da indenrigs og boligområdet blev sammenlagt som følge af en mindre ministerrokade. Formålet med etableringen af et nyt Indenrigs- og Boligministerium er at styrke grundlaget for et mere sammenhængende Danmark med balance mellem land og by. Hvordan skal balancen skabes, og hvad skal prioriteres i fremtidige bolig- og byggetiltag for at mindske afstanden? Er branchen klar til at få en endnu større politisk rolle, nu hvor boligpolitik også er blevet værdipolitik?

 

Mødested tilgår, kl. 9:30

30/9-2021

Døgnmøde: Grønne renoveringer og -investeringer - kan det betale sig?

Det er næppe gået nogens næse forbi, at den grønne omstilling er i fuld gang i alle henseende af by-, bolig- og byggeriudviklingen i Danmark. Men hvordan forholder de institutioner, der skal finansiere dem, sig til den voksende bæredygtige interesse? Kan det betale sig at gå den grønne vej i både investerings- og renoveringsmæssig sammenhæng, så den grønne omstilling ikke bliver en dyr i både det korte og lange løb? Til dette års døgnmøde i netværket byder vi på oplæg, dialog og perspektiv fra både kreditforeningerne, investeringsfondene samt repræsentanter fra bygge- og byudviklingsbranchen. Vi skal bl.a. høre fra Louise Caroline Mogensen, direktør hos Forenet Kredit, der vil fortælle nærmere om, hvordan de arbejder for, at gøre det lettere at vælge grønne løsning, når det kommer til at investere i dansk byggeri og boligfornyelse. Der vil også komme oplæg fra Danmarks Grønne Investeringsfond, som vil fortælle nærmere om nogle af de konkrete projekter og initiativer, de har investeret de senere år med øje for renovation og bæredygtige forbedringer. På programmet har vi også Rasmus Duong-Grunnet, Director hos Gehl, som vil fortælle om både de økonomiske og sociale gevinster ved en voksende investering i et grøn by- og boligudvikling.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

30/11-2021

Er energiøer løsningen, vi har ventet på?

Program følger

Mødested tilgår, kl. 13:30

27/1-2022

Netværksmøde

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

Er du interesseret?

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.495,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser