Bliv
kontaktet

By og Bolig København

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

13/9-2022

Døgnmøde 2022 - Fremtidens bygherre

Sæt allerede X i kalenderen. Netværkets årlige døgnmøde holdes den 13. september 2022 på Kragerup Gods.

Program og oplægsholdere oplyses snarest. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

16/11-2022

Morten W. Løgsted, Projektudviklingschef, A.Enggaard A/S

Udflugt: Vridsløselille Statsfængsel

I 2016 flyttede den sidste fange ud af det ikoniske og nu nedlagte Vridsløselille Statsfængsel. Planen er nu at skabe en ny, grøn bydel med boliger til alle aldre og i et prisleje, der er til at betale for almindelige lønmodtagere.

 Bydelen kommer til at bygge videre på nogle af de kvaliteter, som området i forvejen besidder, blandt andet ved at kigge på mulighederne for at transformere dele af det ikoniske byggeri og indtænke hensyn til de værdifulde grønne områder i bydelen. 

Det er arbejdsmarkedspensionskassen, PKA, og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard der  sammen har indgået en købsaftale for den 160.000 kvadratmere store grund og som derfor er ansvarlige for projektet. Til dagens møde skal vi derfor besøge grunden og høre mere om tankerne bag projektet ved projektudviklingschef for A. Enggaard A/S, Morten W. Løgsted.

 

 

Mødested tilgår, kl. 13:30

11/1-2023

Bæredygtig byudvikling

Bæredygtighed er vigtig for fremtiden, det er efterhånden fastlagt og på alles læber. Men hvad er bæredygtighed egentlig og hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling af byerne? Det vil vi til dette møde sætte fokus på. 

Oplægsholder opdateres snarest. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

22/3-2023

Et indblik i Danmarks boligpolitik

Mere info kommer snarest. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

10/5-2023

Fremtidens finansiering af bolig og byggeri

Mere info kommer snarest. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser