By- og boligpolitisk netværk - København


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på emner og problemstillinger, som er fælles for den private og almene sektor og det private boligmarked. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Udover formiddagsmøderne i København inkluderer årets program netværkets særlige døgnmøde på Grønbechs Hotel i Allinge, Bornholm, der den 17. september danner rammerne for et stærkt netværksforløb suppleret af inspirerende oplæg. Endvidere inkluderer medlemskabet af netværket vores tilbagevendende heldagsarrangement Arena Summit i København, hvilket du sammen med de andre møder kan læse nærmere om nedenfor.

 

Fremtidens byer

Simon Giles, Managing Director, Tyréns UK and International

Teknologi og data er i centrum jo tættere vi kommer på at udvikle digitale smarte byer. Hvordan kan teknologi og data være med til, at skabe et bedre liv? Simon Giles er ekspert i, hvordan vi kan implementere digitale teknologier og skabe byer, som vi har lyst til at bo og arbejde i. Til dagens møde vil han give et indblik i de nyeste teknologier og indvie netværket i de største udfordringer, fremtidens byer står overfor.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København K, onsdag 19. juni 2019 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets by- og boligpolitiske døgnmøde på Bornholm 17. - 18. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet. Det overordnede program ses nedenfor.

•   Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Vejen til en grøn omstilling' - Oplæg ved Bendt Bendtsen, Synergi

•   Fælles frokost

•   Casearbejde i grupper

•   'Bæredygtige byggerier' - Oplæg ved Jesper Nygård, Realdania

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Vejen til en grøn omstilling

Bendt Bendtsen, Medlem af Europaparlamentet (KF), kommende bestyrelsesformand i Synergi

Gennem sine 10 år som parlamentsmedlem har Bendt Bendtsen siddet med ved bordet, når den europæiske energi- og klimapolitik skulle udformes. Nu vender han hjem til Danmark, hvor han ser frem til at fortsætte arbejdet – dog fra den anden side af bordet. Energiforbruget i de danske boliger har ifølge ham længe været overset i den offentlige debat, og den grønne omstilling trænger generelt til et skub. Dette vil han uddybe på dagens møde, hvor han vil give sine bud på, hvorledes boligsektoren fremadrettet kan imødekomme kravene fra EU og bane vejen for en grøn omstilling.

Tirsdag den 17. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Livskvalitet i fremtidens bæredygtige byer

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania 

I Realdanias filantropistrategi er det afgørende, at nye projekter er med til at skabe livskvalitet for borgerne i Danmark, ligesom nye løsninger skal være bæredygtige . Mange byudviklingsprojekter bliver til virkelighed med støtte fra foreningen, som derfor må være meget opmærksomme på fremtidens udfordringer, og den kompleksitet de indeholder. Til dagens møde vil adm. direktør Jesper Nygård give et indblik i, hvorledes Realdania søger at imødekomme disse udfordringer i byggeriet gennem strategiske partnerskaber, ligesom han vil dele Realdanias værktøjer, der understøtter problemdrevet, dagsordensættende samskabelse.

17. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Boligforsyning i vækst og balance

Morten Mandøe, Cheføkonom i KL

En større del af befolkningen er flyttet fra land til by. Det har været med til at udfordre boligmarkedet begge steder. I dele af landet er det svært for mange at finde en billig bolig, og i andre dele af landet er der boliger til overs. Samtidigt skal de udsatte områder udvikles og løftes, uden at man blot flytter udfordringen til andre boligområder. Dagens oplægsholder Morten Mandøe vil give et indblik i KL’s arbejde på boligområdet og præsenterer netværket for relevante cases på de udfordringer og løsninger, kommunerne står over for.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, fredag 22. november 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Netværksmøde vinteren 2019/2020

Dato og tema planlæges snart

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

København, marts 2020 - endelig dato fastlægges snarest

 

Med forbehold for ændringer