Bliv
kontaktet

By og Bolig København

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

27/1-2022

Søren Wille, adm. direktør, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Bliver København verdens første CO2 neutrale hovedstad?

Hvordan skal hovedstadens bygge- bolig og byudvikling forme sig frem mod 2025? Særligt med øje for København kommunes målsætning om at være CO2 neutral i 2025. Hvad vil dette ambitiøse mål stille af krav til byggebranchen? Hvordan skal københavnernes boliger ændres inden for de næste fire år? Og hvilke slags innovative tiltag skal fremmes, så byudviklingen bliver mere bæredygtig og grøn? I kølvandet på kommunalvalget 2021 vil vi til dagens møde se nærmere på, hvordan kommunen - med en ny overborgmester og nye lokalpolitikere - vil tilgå problemet og nå i mål, før det er for sent. Til dagens møde har vi inviteret Søren Wille, adm. direktør hos Teknik- og Miljøforvaltningen i København Kommunes til at snakke nærmere om kommunens 2025 klimaplan og Roadmap 2021-2025. 

OBS mødet er fra 09.00-12.00.

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København, kl. 9:00

23/3-2022

Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker og direktør, Fremforsk - Center for Fremtidsforskning

Fremtidens boligmarked i 2030 og 2035

En stor del af vores liv leves og er omkring boligen. I stigende grad er boligen også et iscenesættelsesområde. Mange mennesker i Danmark lægger stor vægt på deres boligs materialer, beliggenhed og energiforbrug. Det er noget, som bygge- og boligbranchen i hø grad sætter fokus på, så danskernes bolig passer til dem - både nu og i fremtiden. Men hvordan ser fremtidens boligmarked ud? Hvordan vi gerne vil bo i fremtiden, hvad driver vores efterspørgsel efter boliger, og hvor vi gerne vil bo – både områder og i forhold til den lidt større geografi.
Til dagens møde skal vi høre oplæg fremtidsforsker og ph.d, Jesper Bo Jensen, der også er direktør hos Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. Han vil dykke ned i udviklingen af det danske boligmarked fra finanskrisen og frem mod 2030-35. Forhåbentligt vil det føre til svar på ovennævnte spørgsmål og en konstruktiv dialog, så netværket bliver bedre klædt på til fremtidens boligmarked. 

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København, kl. 9:30

18/5-2022

Brian Andersen, arkitekt og indehaver, Randers Arkitekten

FNs 17 verdensmål som grundsten i byggeprocessen

Byggebranchens grønne omstilling er i fuld gang. Flere nye metoder tages i brug, og gamle vaner og processor ændres. Hos Randers Arkitekten arbejder de ud fra FNs 17 bæredygtigheds mål, og det er uanset om det gælder et Jaguaranlæg i Randers Regnskov eller Sporbyen Scandia. Det er særligt i det øget fokus på energiforbruget i byggeprocessen og -resultatet, at Randers Arkitekten har fokus på det grønne. Tegnestuen består af både en arkitekt-afdeling og en konstruktør-afdeling, som medvirker til et tæt samarbejde i at følge verdensmålene samt optimerer energiforbrug i alle projekter. Dertil arbejder tegnestuen også med Svanemærket materialer og andre bæredygtige samarbejdspartnere og tiltag.

Til dagens møde skal vi høre fra arkitekt og indehaver af Randers Arkitekten, Brian Andersen. Han vil fortælle uddybende om deres metoder og aktuelle projekter, der forhåbentligt kan spire nye tanker og perspektiver på andre områder af den danske bygge- og boligbranche.

Nordatlantens Brygge Strandgade 91 Christianshavn 1401 København K, kl. 9:30

13/9-2022

Døgnmøde 2022

Sæt allerede X i kalenderen. Netværkets årlige døgnmøde holdes den 13. september 2022 på Kragerup Gods.

Program og oplægsholdere oplyses snarest. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

16/11-2022

Morten W. Løgsted, Projektudviklingschef, A.Enggaard A/S

Udflugt: Vridsløselille Statsfængsel

I 2016 flyttede den sidste fange ud af det ikoniske og nu nedlagte Vridsløselille Statsfængsel. Planen er nu at skabe en ny, grøn bydel med boliger til alle aldre og i et prisleje, der er til at betale for almindelige lønmodtagere.

 Bydelen kommer til at bygge videre på nogle af de kvaliteter, som området i forvejen besidder, blandt andet ved at kigge på mulighederne for at transformere dele af det ikoniske byggeri og indtænke hensyn til de værdifulde grønne områder i bydelen. 

Det er arbejdsmarkedspensionskassen, PKA, og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard der  sammen har indgået en købsaftale for den 160.000 kvadratmere store grund og som derfor er ansvarlige for projektet. Til dagens møde skal vi derfor besøge grunden og høre mere om tankerne bag projektet ved projektudviklingschef for A. Enggaard A/S, Morten W. Løgsted.

 

 

Mødested tilgår. , kl. 13:30

Er du interesseret?

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser