By- og boligpolitisk netværk


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på emner og problemstillinger, som er fælles for den private og almene sektor og det private boligmarked. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Programmet for 2018 er fortsat under udarbejdelse, men neden for kan du læse det foreløbige program. Du kan også se programmet for første sæson ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Se programmet for 2017 her.

   

Innovativt byggeri

Torben Klitgård, direktør i BLOXHUB

For at kunne bygge videre på Danmarks stærke brand inden for bæredygtigt byggeri, arkitektur, og design, oprettede Realdania i partnerskab med Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet BLOXHUB tilbage i sommeren 2016. Målet er, at de gode ideer skal kunne føres videre og gøres relevante på det globale marked, således at fremtidens byer kan imødekomme morgendagens udfordringer. Direktør i BLOXHUB Torben Klitgård vil fortælle nærmere om det spændende initiativ ved dagens møde.

Bredgade 30, torsdag 25. januar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Studietur til Aarhus

  

Bente Lykke, sekretariatschef i Aarhus Kommune og Rune Kilden, byudvikler i Kilden

På netværkets andet møde drager vi til Aarhus og ser nærmere på den nye bydel ved havnen. Undervejs vil sekretariatschef Bente Lykke og byuvikler Rune Kilden fortælle om udvalgte byggerier og fremtidige udviklinger i området.

Dokk1 og Aarhus Havn, Aarhus, torsdag 22. marts 2018

 

Et byområde for alle

Dorthe Keis, partner i Arkitema  

Hvordan skaber man et attraktivt byområde, som rummer både leje-, andels- og ejerboliger? Det spørgsmål har Arkitema forsøgt at besvare i forskellige projekter. Partner Dorthe Keis fortæller om nogle af virksomhedens projekter og spørger gruppen, hvad de mener skaber et attraktivt byområde.

Børsbygningen, torsdag 3. maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige by- og boligdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 28. august 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Green Solution House i Rønne
  • Formiddagsoplæg ved direktør i Green Solution House, Trine Richter
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved relevant aktør
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Et af verdens mest fremsynede grønne byggerier

Besøg hos Green Solution House i Rønne, ved Trine Richter, Green Solution House

 

Arkitekturpolitik som vækstfremmer

Oplægsholder endnu ikke bekræftet

Ud fra visionen om at Bornholm skal være et attraktivt sted med et varieret udbud af bygninger af høj arkitektonisk kvalitet, fik Bornholm i april 2012 en arkitekturpolitik. Hvad er status, og hvilke udfordringer har der været med implementeringen?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 28. august 2018 inkl. overnatning

 

Møde med ordførerne

Vi følger op på de emner, vi har diskuteret i løbet af året og præsenterer problemstillingerne for ordførerne. Mødet vil blive afholdt i mere uformelle rammer i Ubbes Vinbar, hvor vi vil byde på lidt vin, vand og tapas.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, fredag 9. november 2018 kl. 15.00-18.00

 

Med forbehold for ændringer