Bliv
kontaktet

By og Bolig København

Altingets netværk om by og bolig giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

11/1-2023

Karin Thuesen Pedersen, Byudviklingsdirektør, COWI

Bæredygtig byudvikling

Bæredygtighed er vigtig for fremtiden, det er efterhånden fastlagt og på alles læber. Men hvad er bæredygtighed egentlig og hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling af byerne? Til dette møde får vi besøg af Karin Thuesen Pedersen, som er byudviklingsdirektør hos COWI. Hun vil gøre os klogere på COWIs arbejde med bæredygtig byudvikling og ikke mindst hvordan de forsøger at sætte skub i arbejdet med at samarbejde med startups. 

 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

22/3-2023

Et indblik i Danmarks boligpolitik

Til dette møde sættes der fokus på boligpolitik med en paneldebat med politikere fra begge fløje af dansk politik. Der vil være tid til at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de beslutninger der har præget og vil præge dansk boligpolitik fremadrettet. 

Mere info kommer. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

10/5-2023

Fremtidens finansiering af bolig og byggeri

Vi lever i en forandringstid, hvor vi skal være forberedt på det meste. Prisstigninger, krav til bæredygtighed, lokalpaner og deslige. Et af de helt store spørgsmål er derfor også fremtidens finansiering af bolig og byggeri. Vil det ændre sig i takt med meget andet også gør. Til dette møde får vi derfor besøg af en af de helt store pensionskasser til en snak om fremtiden og de forandringer der måske følger med. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

30/8-2023

Døgnmøde

Mere info kommer snarest. 

Kragerup Gods, kl. 9:30-9:00

1/11-2023

Netværksmøde

Mere info kommer snarest. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser