Bolig og Byggeri Aarhus

Altingets netværk om bolig og byggeri giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

 

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

14/9-2020

Jesper Ole Jensen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), seniorforsker, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet By, Bolig og Ejendom (BBE)

Indsatsen mod tomme boliger

At folk flytter fra land til by stiller ikke kun krav til de store byers evne til at rumme flere mennesker. Bevægelsen udfordrer også ved at efterlade tomme boliger i de mindre byer og på landet. Hvorfor udgør de tomme boliger et problem, hvordan tackler kommunerne udfordringen og hvad er effekten af indsatserne? Seniorforsker Jesper Ole Jensen vil på dagens møde sætte fokus på både danske og udenlandske erfaringer med udnyttelsen af tomme boliger, nedrivningsindsatser og byfornyelse. Er initiativerne tilstrækkelige?

Lynfabrikken, Vestergade 49, Aarhus, kl. 9:30

30/9-2020

Døgnmøde på Kragerup Gods

Netværkets årlige døgnseminar finder i år sted på Kragerup Gods på Vestsjælland mellem Kalundborg og Slagelse. I godsets særegne omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at udvikle og styrke din ledelse. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 8:00

Ole B. Jensen, Professor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Mobilitet og Urbanitet – fremtidens byudvikling i forandring

Store byer vokser, teknologien udvikler sig hastigt, og verden er i konstant bevægelse. Med nye muligheder og ændringer i menneskets adfærd, ændres også kravene til, hvorledes vi indretter det fysiske rum omkring os og designer fremtidens byer. Til dagens møde spørger vi til, hvorledes fremtidens byer skal imødekomme små og store udfordringer fra de små usynlige hverdagshændelser til større trængsel og nye mobilitetskrav. Dagens oplægsholder Ole B. Jensen har i mere end 20 år forsket i mobilitet og byplanlægning og vil til dagens møde give sine bud på afgørende forandringer i måden, vi omgås hinanden, samt hvordan vi opfatter den fysiske verden omkring os på. Vi diskuterer hertil, hvad vi skal have for øje, når fremtidens byer og byggerier skal imødekomme borgernes behov og gøre hverdagen for os alle lettere.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 8:30

Mette Qvist, Direktør i Green Building Council

Bæredygtighed fra starten

Ambitionerne om en grønnere byggesektor er til stede, og med FN’s 17 Verdensmål er der en strategisk ramme for indsatsen. En lang værdikæde og række af interessenter kan dog være med til at sløre de ambitionerne, når det kommer til eksekvering af nye byggerier og renoveringer. Til dagens møde spørger vi til, hvordan vi konkret arbejder mod en grøn omstilling af fremtidens byggerier. Direktør i Green Building Council, Mette Qvist, vil til dagens møde give sine bud på, hvorledes cirkulær økonomi og genanvendelse skal medvirke langtidsholdbare løsninger.

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 9:00

Rikke Kure Wendel, kontorchef, kontor for byggeri, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Hvorfor ændringer af bygningsreglementerne? 

Den 1. januar 2020 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft. På nuværende tidspunkt skaber ændringerne udfordringer i kommunerne og forsænker sagsbehandlingen. På dagens møde får vi besøg af Anne-Sofie Foverskov, som vil fortælle om baggrunden for ændringerne, så det forhåbentlig kan lette arbejdet med de nye regler. 

Kragerup Gods, Kragerupgaardsvej 33, 4291 Ruds Vedby, kl. 9:30

20/10-2020

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries. Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling. Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i: Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, kl. 9:30

20/11-2020

Peder Baltzer, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Hvordan sikrer kommuner en helhedsorienteret planlægning af nye byrum?

Helhedsorienteret planlægning er nøgleord, når det kommer til udviklingen af nye byområder. Hvordan sikrer man sig, at både politiske, sociale og beboermæssige interesser inddrages og tilgodeses i udviklingen? På dagens møde sættes fokus på arbejdet med større byudviklingsprojekter, og to erfarne herrer, Peder Baltzer og Stefan Birkebjerg Andersen, gæster mødet for at fortælle om deres erfaringer med helhedsorienteret planlægning af større udviklingsområder i henholdsvis Aalborg og Odense Kommune.

Aros, Aros Allé 2, Aarhus, kl. 9:30

Stefan Birkebjerg Andersen, stadsdirektør, Odense Kommune

Hvordan sikrer kommuner en helhedsorienteret planlægning af nye byrum?

Helhedsorienteret planlægning er nøgleord, når det kommer til udviklingen af nye byområder. Hvordan sikrer man sig, at både politiske, sociale og beboermæssige interesser inddrages og tilgodeses i udviklingen? På dagens møde sættes fokus på arbejdet med større byudviklingsprojekter, og to erfarne herrer, Peder Baltzer og Stefan Birkebjerg Andersen, gæster mødet for at fortælle om deres erfaringer med helhedsorienteret planlægning af større udviklingsområder i henholdsvis Aalborg og Odense Kommune.

Aros, Aros Allé 2, Aarhus, kl. 9:35

26/1-2021

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, civilingeniør, Ph.D., Værdibyg

Hvordan skaber vi en mere bæredygtig byggebranche?

Byggebranchen står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og der er derfor et stort behov for at finde nye og mere bæredygtige måder at arbejde med byggeriet. Til dagens møde skal vi have besøg af Værdibyg, som er et udviklingsprogram i byggebranchen, der udvikler byggeprocesser og forsøger at udfordre branchens eksisterende metoder. Værdibyg har arbejdet sammen med en lang række af byggeriets parter og praktikere og vil til dagens møde dele ud af erfaringer, trends og ny viden, som kan sikre en værdiskabende byggeproces. Et af deres argumenter er, at innovationsprocesser inden for bæredygtigt byggeri kræver et stærkt samarbejde mellem et utal af aktører – men hvordan opnår vi dette?

Aros, Aros Alle 2, Aarhus, kl. 9:30

Nina Koch-Ørvad, civilingeniør, Ph.D., Værdibyg

Hvordan skaber vi en mere bæredygtig byggebranche?

Byggebranchen står for op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og der er derfor et stort behov for at finde nye og mere bæredygtige måder at arbejde med byggeriet. Til dagens møde skal vi have besøg af Værdibyg, som er et udviklingsprogram i byggebranchen, der udvikler byggeprocesser og forsøger at udfordre branchens eksisterende metoder. Værdibyg har arbejdet sammen med en lang række af byggeriets parter og praktikere og vil til dagens møde dele ud af erfaringer, trends og ny viden, som kan sikre en værdiskabende byggeproces. Et af deres argumenter er, at innovationsprocesser inden for bæredygtigt byggeri kræver et stærkt samarbejde mellem et utal af aktører – men hvordan opnår vi dette?

Aros, Aros Alle 2, Aarhus, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets by- og boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser