Bliv
kontaktet

Bolig og Byggeri Aarhus

Altingets netværk om bolig og byggeri giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

 

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

30/11-2022

Energiøen i Nordsøen - byggedrøm eller en kø af udfordringer?

I februar 2021 blev der indgået en politisk aftale om etableringen af flere energiøer rundt i Danmark, bl.a. en i Nordsøen. Med en anslået udgift på 210 milliarder kroner vil det blive Danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Hvilke muligheder giver det for byggeriet - og ikke mindst udfordringer? Vil energiøen åbne op for nye innovative metoder, som kan gavne resten af den danske byggebranche, eller er ambitionerne større en realiseringen? Disse spørgsmål og flere tager vi op til dagens netværksmøde, når der skal høres oplæg og gå i dialog med en af hovedaktørerne i etableringen af den danske energiø i Nordsøen.

Vi får besøg af en repræsentant fra CIP, der netop skal gøres os klogere herpå. 

AROS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus, kl. 13:30

18/1-2023

Bæredygtigt nybyg til familien

Bæredygtighed eller bevidstheden om det, er efterhånden blevet obligatorisk når det gælder de valg vi træffer i hverdagen, herunder også når vi bygger nyt. Det gælder både i større omfang på store byggepladser af erhvervsbygninger eller etageejendomme. Men nu også i mindre omfang i form af enfamilieshuse. Til dette møde får vi derfor besøg af en repræsentant fra Jakobsen Huse, som er den første udbyder indenfor bæredygtige enfamilieshuse på det danske marked for nybyggeri. De skal gøre os klogere på deres forretningsplan og ikke mindst udfordringerne og fordelene ved den bæredygtige strategi. 

AROS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus , kl. 9:30-12:30

29/3-2023

DGNB certificering

DGNB er et omfattende værktøj til at skabe ro, retningslinjer og overblik i en ofte kompleks byggeproces. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed og er på mange måder det nye keyword indenfor byggeri. Det kan dog være en jungle at orientere sig i DGNB-systemet. Til dette møde sættes der derfor fokus på tilblivelsen af DGNB, og hvad der kræves for at opnå de forskellige certificeringer, når vi får besøg af en repræsentant for Green Building Council Denmark. 

AROS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus , kl. 9:30-12:30

17/5-2023

Netværksmøde

Mere info kommer snarest. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-12:30

6/9-2023

Døgnmøde

Årets døgnmøde, mere info kommer. 

Mødested tilgår, kl. 9:30-10:00

8/11-2023

Netværksmøde

Mere info kommer snarest. 

AROS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus , kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets by- og boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser