Netværk om bolig og byggeri


Altingets netværk om bolig og byggeri er en mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. Til møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Netværket har fast base i Aarhus, hvor vi mødes med jævne mellemrum og til hvert møde får besøg fra relevante oplægsholdere. Derudover inkluderer årets program netværkets særlige døgnmøde på Grønbechs Hotel i Allinge, Bornholm, der den 17. september danner rammerne for et stærkt netværksforløb suppleret af inspirerende oplæg. Endvidere inkluderer medlemskabet af netværket vores tilbagevendende heldagsarrangement Arena Summit i København, hvilket du sammen med de andre møder kan læse nærmere om nedenfor.

 

Fremtidens byggerier

Henrik Garver, Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Megatrends som bæredygtighed, cirkulær økonomi, liveability og smart cities stiller stadig højere krav til de løsninger, som vi som borgere forventer af vores fremtidige byer, boliger og anlæg. Dette kræver både nytænkning og innovation i de rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der er med til at skabe løsningerne for fremtidens byggeri. Adm. direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver vil gæste netværkets første møde og give sine bud på de udfordringer og muligheder, som ligger i konsolideringstendensen.

ARoS, Aros Allé 2, Aarhus, onsdag 21. august 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Netværkets døgnmøde på Bornholm 17. - 18. september 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at styrke båndene med resten af netværket og gå i dybden med aktuelle udfordringer og muligheder. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet. Det overordnede program ses nedenfor.

•   Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   'Når fællesskaber sætter retningen' - Oplæg ved Sara Bohn, BARK

•   Fælles frokost

•   Casearbejde i grupper

•   'Bæredygtige byggerier' - Oplæg ved Jesper Nygård, Realdania

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem  

 

By og bolig – når fællesskab sætter retningen

Sara Bohn, adm. direktør, BARK

Fællesskaber spirer frem, hvor end vi vender blikket. På landet går man sammen på tværs af landsbyerne for at skabe bedre betingelser for gode lokalsamfund. Borgene går sammen om at drive købmanden eller biografen, og i byerne higer vi efter at genskabe landsbystemningen med fællesspisninger, fælleshaver og fælles frivillige projekter i byens mellemrum. Selv i boligerne rykker fællesskaberne ind. Bofællesskaber hitter i stigende grad, og særligt omkring landets største byer vinder drømmen om at leve bæredygtigt og i et tæt fællesskab med andre mennesker frem. De nye bofællesskaber omfavner en moderne livsstil med bæredygtige byggerier, fælleskøkken, yogarum og meget mere. Sara Bohn, administrerende direktør i rådgivningsfirmaet BARK, som er ekspert i strategisk udvikling af bygninger, byer og steder, vil til mødet fortælle mere om denne tendens. Hvad driver ønsket om fællesskab? Hvad betyder det for fremtidens byudvikling, at stadigt flere søger mod denne type fællesskaber. Og hvordan favnes tendensen på bedste vis?

17. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Livskvalitet i fremtidens bæredygtige byer

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania

I Realdanias filantropistrategi er det afgørende, at nye projekter er med til at skabe livskvalitet for borgerne i Danmark, ligesom nye løsninger skal være bæredygtige. Mange byudviklingsprojekter bliver til virkelighed med støtte fra foreningen, som derfor må være meget opmærksomme på fremtidens udfordringer, og den kompleksitet de indeholder. Til dagens møde vil adm. direktør Jesper Nygård give et indblik i, hvorledes Realdania søger at imødekomme disse udfordringer i byggeriet gennem strategiske partnerskaber, ligesom han vil dele Realdanias værktøjer, der understøtter problemdrevet, dagsordensættende samskabelse.

17. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

Boligforsyning i vækst og balance

Morten Mandøe, Cheføkonom i KL

En større del af befolkningen er flyttet fra land til by. Det har været med til at udfordre boligmarkedet begge steder. I dele af landet er det svært for mange at finde en billig bolig, og i andre dele af landet er der boliger til overs. Samtidigt skal de udsatte områder udvikles og løftes, uden at man blot flytter udfordringen til andre boligområder. Dagens oplægsholder Morten Mandøe vil give et indblik i KL’s arbejde på boligområdet og præsenterer netværket for relevante cases på de udfordringer og løsninger, kommunerne står over for.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, fredag 6. december 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Bæredygtighed fra starten

Mette Qvist, Direktør i Green Building Council

Ambitionerne om en grønnere byggesektor er til stede, og med FN’s 17 Verdensmål er der en strategisk ramme for indsatsen. En lang værdikæde og række af interessenter kan dog være med til at sløre de ambitionerne, når det kommer til eksekvering af nye byggerier og renoveringer. Til dagens møde spørger vi til, hvordan vi konkret arbejder mod en grøn omstilling af fremtidens byggerier. Direktør i Green Building Council, Mette Qvist, vil til dagens møde give sine bud på, hvorledes cirkulær økonomi og genanvendelse skal medvirke langtidsholdbare løsninger.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, 5. februar 2020 kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor vidensdeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen mere end 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for fremtidens velfærds- og sundhedsteknologi, demokrati og bæredygtig vækst. 

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen præsenteres i efteråret 2019, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer. 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30.

 

Med forbehold for ændringer