Bliv
kontaktet

Bolig og Byggeri Aarhus

Altingets netværk om bolig og byggeri giver mulighed for at møde nøgleaktørerne i sektoren og hente inspiration og kendskab til, hvordan fremtidens byer og boliger udvikler sig. I netværket drøfter vi de store spørgsmål, hvad angår finansiering, bæredygtighed og demografiske udfordringer i bygge- og boligsektoren. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede kan udveksle erfaringer og meninger. På denne måde søger vi at skabe dialog og forbindelser på tværs af den private og offentlige sektor og herigennem skabe rammerne for ny inspiration og viden for netværkets medlemmer. På møderne retter vi fokus mod de politiske rammer og vil belyse højaktuelle tendenser, hvortil vi vil bringe netværksgruppens alsidige kompetencer i spil og derigennem skabe et forum for videndeling og erfaringsudveksling.

 

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Program

1/6-2021

Smart Cities: Aarhus som førende dansk eksempel

I takt med at verden bliver mere digital, må danske byer og kommuner også indordne og udvikle sig i takt med de moderne krav og muligheder. Aarhus har taget førertrøjen på ift. at skabe bedre, billigere og bæredygtige løsninger ved hjælp af teknologien - til gavn for borgere såvel som virksomheder. Det er særligt med initiativer som Smart Aarhus, at den jyske storby er blevet et fremskridende pragteksemplar på en smart city. Til dagens møde skal vi høre fra en repræsentant fra Smart Aarhus, der vil fortælle nærmere om, hvordan danske byer i højere grad kan og skal blive mere digitalt drevet og smarte generelt, hvis de skal tilpasse sig fremtidens krav fra bprgere, virksomheder og offentlige institutioner. 

Mødested tilgår, kl. 9:30

28/10-2021

Døgnmøde: jysk byggeboom = dansk innovationsboom?

Program følger

Mødested tilgår, kl. 8:00

9/12-2021

Hvad tænker kommunerne om fremtidens boliger?

I kølvandet på kommunalvalget vil vi til dagens netværksmøde høre nærmere om de strategier, mål og ambitioner, de nyvalgte borgerrepræsentanter ønsker for de jyske kommuner ift. boligpolitik og byggeprojekter. Hvilke af deres politiske mærkesager på by- og boligområdet vil de prioritere, og hvad kan borgerne i kommunerne vente i den nære fremtid?

Mødested tilgår, kl. 13:30

2/2-2022

Havneområdet: et guldæg for bolig- og byggeriudvikling?

Program følger

Mødested tilgår, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets by- og boligpolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af sektoren.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser