By- og boligpolitisk netværk - Aarhus


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på emner og problemstillinger, som er fælles for den private og almene sektor og det private boligmarked. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men neden for kan du læse det foreløbige program.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, hvor vi fast mødes i Dokk1 ved Aarhus Havn, inviteres der til et særligt døgnmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

 

Når 1 plus 1 giver 3

Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører

"1 plus 1 giver 3 i denne handel" var udmeldingen fra COWI’s adm. direktør Lars-Peter Søby ved offentliggørelsen af COWI’s opkøb af Danmarks største arkitektvirksomhed Arikitema i november 2018. Fusionen er langt fra det eneste eksempel på konsolidering i bygge-og boligbranchen, som vi har set i den seneste tid. Megatrends som bæredygtighed, cirkulær økonomi, liveability og smart cities stiller stadig højere krav til de løsninger, som vi som borgere forventer af vores fremtidige byer, boliger og anlæg, og dette kræver nytænkning og innovation i organisationerne. Adm. direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver vil gæste dagens møde og give sine bud på de udfordringer og muligheder som ligger i konsolideringstendensen samt hans bud på, hvad vi vil se i fremtiden. Til inspiration kan læses rapporten ”Byggeriet 2035 – en foresight analyse” .

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, onsdag 29.maj 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

 Smart, circular, shared cities

Line Gerstrand, Smart City Koordinator, Århus kommune

Mange danske kommuner er godt i gang med at implementere nye teknologier til at måle og styre byerne. Især Aarhus Kommune har taget førertrøjen på, og har sågar fået midler fra Nordic Innovation til at starte et nordisk smart-city netværk. Men spørgsmålet om de smarte byer rejser også en del andre spørgsmål ift. konsekvenser for økonomi, politik og livskvalitet. Hvordan kan teknologi og data være med til, at skabe et bedre liv? Og hvordan kan det fordre lokal engagement og medborgerskab? Ved netværkets første møde vil Line Gerstrand fra Aarhus Kommune dele ud af deres erfaringer og lægge op til debat med netværket omkring, hvordan man byudvikler i en digital tidsalder.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, onsdag den 21. august 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Altingets by og boligpolitiske døgnmøde på Bornholm 17. - 18. september 2019 

Netværkets årlige døgnmøde finder sted fra tirsdag til onsdag på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske bygge- og boligsektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Bendt Bendtsen

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

EU på dagsordenen

Bendt Bendtsen er ingen nybegynder i det politiske landskab, og har siden 2009 siddet i den største politiske gruppe, EPP-gruppen, i Europa-Parlamentet. Som medlem af Udvalget for Industri, Forskning og Energi (ITRE), spillede han en central rolle ifm. revisionen af bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED). Nu er han tilbage til Danmark og vil ledsage os til Grønbechs Hotel, hvor han vil give et indblik i forhandlingsprocessen i EU. Han vil endvidere komme ind på de centrale ændringer som revisionerne betyder, og hvordan de kan påvirke dig og din organisation.

17.- 18. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

 

En status fra Christiansborg

Vi tager til dagens møde temperaturen på den politiske dagsorden efter folketingsvalget og ser fremad mod det nye folketingsår. Som opsamling på sæsonens opstillede problemstillinger får netværket ved dagens samling rig mulighed for at spørge ind til den aktuelle dagsorden samt udfordre og gå i dialog med beslutningstagerne.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, fredag den 6. december 2019 kl. 9.30 - 12.30 (dato endnu ikke bekræftet)

 

 

 

Med forbehold for ændringer