By- og boligpolitisk netværk 2017-2018


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på strategisk byudvikling og den moderniserede planlov såvel som byggeriets kår. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og skaber dermed dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af april måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen

Programmet for 2017-2018 er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du se det foreløbige program.

 

Byliv før boliger

Rune Kilden, byudvikler, Kilden

Byudvikler Rune Kilden er en af mændene bag en række innovative byggerier i Aarhus, blandt andet Pakhusene der har tænkt deleøkonomi ind i bygningerne fra start. Rune Kilden fortæller om sit arbejde, der bygger på mantraet ’byliv før boliger’, og hvordan han ser fremtiden for bygge- og boligsektoren.

Børsbygningen, torsdag 16. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Debat med ordførerne

Andreas Steenberg (RV), MF, og Kirsten Normann Andersen (SF), MF

På årets andet møde får vi besøg af boligordførerne til en snak om byudvikling og byfornyelse.

Altinget Ny Kongensgade 10, onsdag 7. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige by- og boligdøgn - Grønbechs Hotel mandag den 23. april 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Curt Lilliegreen, direktør Boligøkonomisk Videncenter
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem


Megatrends på boligområdet

Curt Lilliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter

Prisudviklingen, urbanisering og flere personer, som vælger at bo alene er blot nogle af de samfundsudviklinger, der påvirker boligmarkedet. Direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen stiller skarpt på de største udfordringer for den danske boligsektor og præsenterer de nyeste tal for gruppen.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 23. april 2018 inkl. overnatning 

 

Planloven og lobbyisme 

Repræsentant fra Arkitektforeningen

Arkitektforeningen spillede en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af planlovsaftalen fra 2016, og arbejder dagligt på at bidrage til den offentlige debat samt at kvalificere de politiske beslutninger. Vi får besøg af en repræsentant fra foreningen, som vil give et blik ind i, hvordan foreningen lobbyerede i forbindelse med planlovsforhandlingerne, og hvordan de i det daglige forsøger at påvirke den politiske dagsorden.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 23. april 2018 inkl. overnatning 

 

Byudvikling helt tæt på

Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i Udviklingsselskabet By & Havn

På netværkets fjerde møde hopper vi om bord på By & Havns båd, Portus, og sejler rundt til nogle af selskabets udviklingsområder i Ørestad, Sydhavn og Nordhavn. Undervejs giver adm. direktør i By & Havn Jens Kramer Mikkelsen en status på projekterne og fortæller om erfaringer og perspektiver.

By og Havn, Nordre Toldbod 7, 1259 København K, mandag 27. august kl. 09.00-12.00

 

Indspark fra byggeriet

Michael H. Nielsen, direktør i virksomhedsudviklingssekretariatet i Dansk Byggeri

Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen gæster netværkets sidste møde og tager en diskussion med medlemmerne om de mest aktuelle emner på deres dagsorden.

Børsbygningen, tirsdag 30. oktober 2018 kl. 09.00-12.00 

 

Med forbehold for ændringer