By- og boligpolitisk netværk 2017-2018


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på strategisk byudvikling og den moderniserede planlov såvel som byggeriets kår. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af april måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen

Programmet for 2017-2018 er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du se det foreløbige program.

 

Byliv før boliger

Rune Kilden, byudvikler, Kilden

Byudvikler Rune Kilden er en af mændene bag en række innovative byggerier i Aarhus, blandt andet Pakhusene der har tænkt deleøkonomi ind i bygningerne fra start. Rune Kilden fortæller om sit arbejde, der bygger på mantraet ’byliv før boliger’, og hvordan han ser fremtiden for bygge- og boligsektoren.

Børsbygningen, torsdag 16. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Arkitekturpolitik som vækstfremmer

Henrik Stjernholm, indehaver af StjernholmArkitektur og tidligere stadsarkitekt i Vejle Kommune

Henrik Stjernholm udviklede den første arkitekturpolitik i Danmark, som blev vedtaget af Vejle Byråd i 1997. Ifølge Henrik Stjernholm, har denne politik haft en stor betydning for den vækst, som kommunen har oplevet de sidste 20 år. Arkitekturpolitikken er blevet en booster for byudviklingen, og den er blevet indarbejdet som en kultur i kommunen både i administrationen og på det politiske niveau. Han vil fortælle om, hvad arkitekturpolitik er i Vejle, og hvordan den går hånd i hånd med planlægning og bystrategi, så den bliver et stærkt strategisk værktøj, og det gælder også i samarbejdet med borgere, erhvervsliv, uddannelser mv. Vi vil med udgangspunkt i oplægget diskutere, hvordan statens arkitekturpolitik kan styrkes i relation til kommunerne.

Bredgade 30, 1260 København K, onsdag 7. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige by- og boligdøgn - Grønbechs Hotel mandag den 23. april 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Curt Lilliegreen, direktør Boligøkonomisk Videncenter
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Camilla van Deurs, arkitekt MAA, PhD, partner i Gehl Architects og bestyrelsesmedlem i Arkitektforeningen
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem


Megatrends på boligområdet

Curt Lilliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter

Prisudviklingen, urbanisering og flere personer, som vælger at bo alene er blot nogle af de samfundsudviklinger, der påvirker boligmarkedet. Direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen stiller skarpt på de største udfordringer for den danske boligsektor og præsenterer de nyeste tal for gruppen.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 23. april 2018 inkl. overnatning 

 

Planloven og lobbyisme 

Camilla van Deurs, arkitekt MAA, PhD, partner i Gehl Architects og bestyrelsesmedlem i Arkitektforeningen

Arkitektforeningen spillede en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af planlovsaftalen fra 2016, og arbejder dagligt på at bidrage til den offentlige debat samt at kvalificere de politiske beslutninger. Vi får besøg af Camilla van Deurs, arkitekt MAA, PhD, partner i Gehl Architects og bestyrelsesmedlem i Arkitektforeningen, som vil give et blik ind i, hvordan foreningen lobbyerede i forbindelse med planlovsforhandlingerne, og hvordan hun i det daglige forsøger at påvirke den politiske dagsorden.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 23. april 2018 inkl. overnatning 

 

Byudvikling helt tæt på

Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør By & Havn

På netværkets fjerde møde hopper vi om bord på By & Havns båd, Portus, og sejler rundt til nogle af selskabets udviklingsområder i Ørestad, Sydhavn og Nordhavn. Undervejs giver Michael Soetmann, udviklings- og salgsdirektør i By & Havn, en status på projekterne og fortæller om erfaringer og perspektiver.

By og Havn, Nordre Toldbod 7, 1259 København K, mandag 27. august kl. 09.00-11.00

 

Brudstykker fra en byggelobbyists hverdag

Michael H. Nielsen, direktør i virksomhedsudviklingssekretariatet i Dansk Byggeri

Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen gæster netværket og tager en diskussion med medlemmerne om mulighederne og udfordringerne i, hvad han anser som de to mest aktuelle emner for byggebranchen: Bæredygtighed og cirkulær økonomi samt nye teknologier i byggeriet herunder de politiske dagsordner i tilknytning hertil.

Børsbygningen, tirsdag 30. oktober 2018 kl. 09.00-12.00 

 

Debat med ordførerne

 

Vi følger op på de emner, vi har diskuteret i løbet af året og præsenterer problemstillingerne for boligordførerne Anders Johansson (KF) og Merete Dea Larsen (DF).

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 22. januar kl. 12.30 - 15.30 

 

 

 

Med forbehold for ændringer