By- og boligpolitisk netværk - København


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på emner og problemstillinger, som er fælles for den private og almene sektor og det private boligmarked. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, inviteres der til et særligt døgnmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

 

Verdens første almene cirkulære boligbyggeri

Palle Adamsen, adm. direktør Lejerbo

I Aarhus-forstaden Lisbjerg vil der efter planen stå 60 almene boliger færdige i 2020 – vel at mærke 60 almene boliger, hvor 90 procent af de anvendte materialer kan genanvendes. Vi vil ved dagens møde besøge Circle House projektets demonstrationshus hos bygherren Lejerbo i Valby, hvor adm. direktør Palle Adamsen efterfølgende vil dele ud af deres erfaringer fra projektet samt åbne op for en diskussion om de nødvendige politiske rammevilkår ift. skalering af denne type projekter.

Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby, mandag 14. januar 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Når 1 plus 1 giver 3

Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Megatrends som bæredygtighed, cirkulær økonomi, liveability og smart cities stiller stadig højere krav til de løsninger, som vi som borgere forventer af vores fremtidige byer, boliger og anlæg, og dette kræver nytænkning og innovation i organisationerne. Adm. direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører Henrik Garver vil gæste dagens møde og give sine bud på de udfordringer og muligheder som ligger i konsolideringstendensen samt hans bud på, hvad vi vil se i fremtiden. Til inspiration kan læses rapporten ”Byggeriet 2035 – en foresight analyse”.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, fredag den 3. maj 2019 kl. 9.30 - 12.30

 

De smarte byer

Simon Giles, Global Cities Lead, Accenture 

Teknologi og data er i centrum jo tættere vi kommer på at udvikle digitale smarte byer. Hvordan kan teknologi og data være med til, at skabe et bedre liv? Simon Giles er ekspert i, hvordan vi kan implementere digitale teknologier og skabe byer, som vi har lyst til at bo og arbejde i. Til dagens møde vil han give et indblik i de nyeste teknologier og indvie netværket i de største udfordringer, fremtidens byer står overfor.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 19. juni 2019 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets by- og boligpolitiske døgnmøde på Bornholm 17. - 18. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske bygge- og boligsektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Bendt Bendtsen

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

EU på dagsordenen

Bendt Bendtsen er ingen nybegynder i det politiske landskab, og har siden 2009 siddet i den største politiske gruppe, EPP-gruppen, i Europa-Parlamentet. Som medlem af Udvalget for Industri, Forskning og Energi (ITRE), spillede han en central rolle ifm. revisionen af bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED). Nu er han tilbage i Danmark og vil ledsage os til Grønbechs Hotel, hvor han vil give et indblik i forhandlingsprocessen i EU. Han vil endvidere komme ind på de centrale ændringer som revisionerne betyder, og hvordan de kan påvirke dig og din organisation.

Tirsdag den 17. september 2019, Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm

  

Med forbehold for ændringer