Civilsamfund

Altingets civilsamfundsnetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i og omkring den tredje sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Claus Nordahl, som er journalist på Civilsamfundets Videnscenter og medejer af Relay Productions. Claus står i spidsen for at facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det civilsamfundspolitiske område, så du som netværksmedlem kan gå hjem med ny viden og redskaber til at omsætte den til praksis.   

Program

28/5-2020

Frederik C. Boll, Direktør og stifter, Ingerfair

Det psykiske arbejdsmiljø i frivilligsektoren

Historier om dårligt arbejdsmiljø i frivillige organisationer har skabt mange overskrifter de senere år. Som reaktion herpå har Ingerfair fået støtte fra Velliv Foreningen til at undersøge karakteren af det psykiske arbejdsmiljø på tværs af de forskellige sektorer i frivilligsektoren. Derudover undersøger Ingerfair også omfanget og årsagerne til dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejdere i frivillige organisationer. På baggrund af den indsamlede viden vil Ingerfair sammen med en række ekspertpaneler give anbefalinger til, hvordan frivillige organisationer kan arbejde med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. På dagens møde får vi derfor besøg af Frederik C. Boll, direktør og stifter af Ingerfair, som vil præsentere undersøgelsens første konklusioner og som sammen med netværket vil diskutere, hvordan frivillige organisationer kan tage et aktivt ansvar for at forbedre arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, og hvilke rammevilkår som er modarbejdende for et psykisk arbejdsmiljø.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

1/9-2020

Dea Forchhammer, direktør, Ungdomsøen

Tur til Ungdomsøen

Efter sommerferien vil netværket tage en tur til Ungdomsøen, som åbnede i august 2019. På Ungdomsøen vil man styrke unges tro på fremtiden og demokratiet, og lade de unge selv styre retningen. Men hvordan gennemfører man denne ambition i praksis, samtidig med at skulle sikre den økonomiske bæredygtighed? Realiseringen af øen er baseret på donationer fra flere fonde, hvorfor vi på dagen også vil dykke ned i, hvordan projektet er forløbet - fra ide, til finansiering, og til nu, hvor den er en imponerende samlingsplads på intet mindre 67.000 kvm for Danmarks unge ildsjæle blot 10 minutters sejlads fra København. I front for dette projekt står Dea Forchhammer, som vil byde os velkommen til Ungdomsøen og gøre os klogere på involvering af unge, demokrati og fondenes rolle.

Ungdomsøen, Arsenalvej 10, 1436 København K, kl. 9:00-13:30

20/10-2020

Altinget & Mandag Morgen SUMMIT 2020 - Den Store Omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:

Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, København K, kl. 9:00-17:00

3/11-2020

Ruth Gøjsen, forkvinde og medstifter af Medborgerne

Civilsamfundsnetværkets årlige døgnmøde: Skal civilsamfundet have et regelsæt for god ledelse?

I søgen efter at skabe større gennemsigtighed og understøtte bedre ledelse i civilsamfundsorganisationerne, har Frivilligrådet nedsat en komite, der skal udarbejde retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor. På årets døgnmøde dykker vi ned i, hvordan en standard for good governance kan bidrage til ledelsen i netværkets organisationer. Her skal vi blandt andet diskutere om good governance-regler kan favne både store og små organisationer, når vi får besøg af Ruth Gøjsen, som er forkvinde og medstifter af Medborgerne.

Døgnmødet er dit årlige åndehul sammen med dine netværksfæller. Her får du tid til faglige diskussioner, plads til fordybelse og refleksion og til at lære dine netværk at kende. På årets døgnmøde sætter vi fokus på good governance-regler for civilsamfundet. Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted på Kragerup Gods lidt uden for Kalundborg. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:00-8:00

20/1-2021

Kasper Sand Kjær, MF, Socialdemokratiet

Civilsamfundets demokratiske rolle

Som tidligere formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og initiativtager til Demokratikommissionen, har civilsamfundet med Kasper Sand Kjær fået en stemme på Christiansborg. En stemme med indgående kendskab til civilsamfundets organisationer, dets styrke og potentiale for at fremme vores demokrati. På dagens møde beder vi derfor Kasper om at give os sin status på den demokratiske tilstand fra sin nuværende stol i Folketinget - hvilke udfordringer demokratiet står overfor? Og hvordan kan civilsamfundets organisationer bidrage til et genskabe en ny demokratisk kultur, som favner alle borgere.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets civilsamfundsnetværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af civilsamfundet.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser