Bliv
kontaktet

Civilsamfund

I Altingets civilsamfundsnetværk beskæftiger vi os med de udfordringer, aktuelle temaer og politik, der findes på tværs af den 3. sektor. Vores formål er at bidrage til udviklingen og styrke det danske civilsamfund samt forholde os til den politiske virkelighed på tværs af kommuner, regioner og stat. Derfor inviterer vi nøgleaktører og toneangivende profiler ind i netværket til at komme med deres perspektiv på relevante problemstillinger og dele deres erfaringer. Du får en gylden mulighed for at sparre og vidensdele med ligesindede samt være med til at forbedre om det danske civilsamfund.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Claus Nordahl, COO hos Larry vs Harry og er tidligere journalist på Civilsamfundets Videnscenter. Claus står i spidsen for at facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det civilsamfundspolitiske område, så du som netværksmedlem kan gå hjem med ny viden og redskaber til at omsætte den til praksis.   

Program

Tidligere begivenheder

Vis

3/6-2022

Organisationens turn-around

Konsekvenserne af coronapandemien har været betragtelige og for flere af civilsamfundets organisationer har overlevelse været det altoverskyggende mål. En sådan situation påvirker unægtelig det fremadrettede arbejde for organisationer. Men hvordan lykkes man med at vende situation og komme endnu stærkere ud af en tid præget af krise og eksistenstvivl?

På dagens møde drøfter vi, hvordan man som civilsamfundsorganisation får vendt skuden, når det ser allersortest ud. 

Oplægsholder oplyses snarest. 

 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

30/8-2022

Døgnmøde: Impact investeringer

Døgnmødet er dit årlige åndehul sammen med dine netværksfæller. Her får du til til faglige diskussioner, plads til fordybelse og refleksion samt rig mulighed for at lære dit netværk endnu bedre at kende. På årets døgnmøde sætter vi fokus på impact investeringer og hvilken betydning denne - forholdsvis nye - investeringsstrategi kan have for civilsamfundets organisationers bidrag til den sociale bæredygtighed.

Oplægsholdere oplyses snarest.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:30-8:00

26/10-2022

Ledelse og partnerskaber

Civilsamfundets organisationer og private virksomheder kan med fordel hente inspiration hos hinanden, i søgen på at optimere deres respektive virke. På dagens møde inviterer vi derfor en spændende dansk virksomhed indenfor i netværksgruppen og lader os inspirere af deres særlige syn på ledelse af en organisation og dennes forbilledlige evne til at skabe meningsfulde partnerskaber. 

Oplægsholder oplyses snarest. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K, kl. 9:30-12:30

1/12-2022

Eftermiddagsmøde

Mere info om mødet følger.

Ubbe's Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30-16:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets civilsamfundsnetværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af civilsamfundet.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

 


Accepter betingelser