Civilsamfundsnetværk


Altingets civilsamfundsnetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i og omkring den tredje sektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i København, ét holdes som et døgnmøde på Kragerup Gods ved Kalundborg. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerede vi i 2019 netværkskonferencen Arena Summit, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland. I 2020 gentager vi successen og lægger op til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet.

Netværkets faste mødeleder er Claus Nordahl, som er journalist på Civilsamfundets Videnscenter og medejer af Relay Productions. 

Programmet vil blive udarbejdet løbende, men du kan du se de kommende møder nedenfor. 

 

Civilsamfundets rolle i velfærdssamfundet 

Mia Nyegaard, Socialborgmester, Københavns Kommune

Civilsamfundet spiller en altafgørende rolle i at styrke vilkårene for de socialt udsatte, men rammerne for civilsamfundet skal være klare for at sikre en balance, hvor de frivillige organisationer forbliver et vigtigt supplement til den offentlige velfærd, men ikke en konkurrent. Med en ny regering ved roret og en ny finanslovsaftale fastlagt, skal vi på dagens møde diskutere civilsamfundets rolle i velfærdssamfundet. Til at stille skarpt på dette emne, får vi besøg af Københavns Socialborgmester, Mia Nyegaard, som mener, at socialområdet har været underfinansieret for længe. Hun vil lukke os ind i det politiske maskinrum, give sin vurdering af den nye finanslov og hvorfor hun mener, at store ændringer er nødvendige for at vende underfinansiering af socialområdet.   

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 30. januar 2020, kl. 13.30 - 16.30

  

Arena Summit 2020 - Den store omstilling

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

Den 26. marts 2020 i Øksnehallen sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København K, torsdag den 26. marts 2020

 

Det psykiske arbejdsmiljø i frivilligsektoren  

Frederik C. Boll, Direktør og stifter af Ingerfair

Historier om dårligt arbejdsmiljø i frivillige organisationer har skabt mange overskrifter de senere år. Som reaktion herpå har Ingerfair fået støtte fra Velliv Foreningen til at undersøge karakteren af det psykiske arbejdsmiljø på tværs af de forskellige sektorer i frivilligsektoren. Derudover undersøger Ingerfair også omfanget og årsagerne til dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejdere i frivillige organisationer. På baggrund af den indsamlede viden vil Ingerfair sammen med en række ekspertpaneler give anbefalinger til, hvordan frivillige organisationer kan arbejde med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 

På dagens møde får vi derfor besøg af Frederik C. Boll, direktør og stifter af Ingerfair, som vil præsentere undersøgelsens første konklusioner og som sammen med netværket vil diskutere, hvordan frivillige organisationer kan tage et aktivt ansvar for at forbedre arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, og hvilke rammevilkår som er modarbejdende for et psykisk arbejdsmiljø.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag d. 28. maj 2020, kl. 9.30-12.30

 

Tur til Ungdomsøen

Dea Forchhammer, direktør, Ungdomsøen

Efter sommerferien vil netværket tage en tur til Ungdomsøen, som åbnede i august 2019. På Ungdomsøen vil man styrke unges tro på fremtiden og demokratiet, og lade de unge selv styre retningen. Men hvordan gennemfører man denne ambition i praksis, samtidig med at skulle sikre den økonomiske bæredygtighed?  

Realiseringen af øen er baseret på donationer fra flere fonde, hvorfor vi på dagen også vil dykke ned i, hvordan projektet er forløbet - fra ide, til finansiering, og til nu, hvor den er en imponerende samlingsplads på intet mindre 67.000 kvm for Danmarks unge ildsjæle blot 10 minutters sejlads fra København. I front for dette projekt står Dea Forchhammer, som vil byde os velkommen til Ungdomsøen og gøre os klogere på involvering af unge, demokrati og fondenes rolle.

Ungdomsøen, Arsenalvej 10, 1436 København K, tirsdag d. 1. september 2020, kl. 9.00-12.30

 

Civilsamfundsnetværkets årlige døgnmøde

Døgnmødet er dit årlige åndehul sammen med dine netværksfæller. Her får du tid til faglige diskussioner, plads til fordybelse og refleksion og til at lære dine netværk at kende. Hvad indholdet skal være – om det skal være et gennemgående, eller der skal være 2 forskellige temaer – bestemmer netværkets deltagere i god tid inden døgnmødet.

Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted på Kragerup Gods lidt uden for Kalundborg. I godsets flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske civilsamfundssektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet. 

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder:  
•   Bus fra København til Kragerup Gods 
•   Velkomst og indlogering på hotellet 
•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder 
•   Fælles frokost 
•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder
•   Fælles middag med lokale råvarer i hotellets restaurant 
•   Overnatning med efterfølgende morgenmad 

Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, oktober 2020 (dato endnu ikke fastsat)

_____________________

Bemærk: Møderækken opdateres løbende og Altinget tager forbehold for ændringer i programmet