Civilsamfundsnetværk


Altingets civilsamfundsnetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i og omkring den tredje sektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i København, ét holdes som et døgnmøde på Kragerup Gods ved Kalundborg. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerede vi i 2019 netværkskonferencen Arena Summit, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland. I 2020 gentager vi successen og lægger op til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets civilsamfundsredaktør, Carsten Terp.

Programmet vil blive udarbejdet løbende, men du kan du se de kommende møder nedenfor. 

 

Fællesskaber i den digitale tidsalder

Andreas Hjorth Frederiksen, innovationschef, Røde Kors

Til dagens møde vil vi skabe inspiration til, hvordan man kan styrke digital innovation i civilsamfundet. Hvordan udnytter man de digitale muligheder til gavn for sin organisations formål, og hvordan arbejder man med digital ledelse og organisationsudvikling? Dertil har vi inviteret Andreas Hjort Frederiksen, innovationschef i Røde Kors. Han vil give sine bud på teknologiens muligheder og farezoner for civilsamfundsorganisationer, og fortælle nærmere om deres strategiske partnerskab med Danmarks største digitale borger-til-borger platform, Boblberg, som vil styrke fællesskabet og bekæmpe ensomhed for 500.000 danskere.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag den 24. oktober 2019 kl. 9.30 - 12.30

  

Altingets civilsamfundsdøgnmøde, torsdag den 21. november 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted på Kragerup Gods lidt uden for Kalundborg. I godsets flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske civilsamfundssektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet.

Program:

Temaet for årets døgnmøde er ledelse og arbejdsmiljø i den tredje sektor. Den seneste tid har været præget af en række sager om dårlige arbejdsforhold, opsigelser og fyringer på stribe i de civile organisationer. Derfor vil vi I løbet af dagen fokusere på videndeling, konkrete cases, analyser og inspirationsoplæg for at sætte fokus på ledelsesforholdene i den tredje sektor.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Bus fra København til Kragerup Gods

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Henriette von Essen-Leise, Management Konsulent i Mercuri Urval.

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, Ærespræsident i Dansk Flygtningehjælp

•   Fælles middag med lokale råvarer i hotellets restaurant

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad

 

Ledelsesudfordringer i den tredje sektor

    Andreas Kamm

Henriette von Essen-Leise, Management Konsulent i Mercuri Urval & Andreas Kamm, Ærespræsident i Dansk Flygtningehjælp 

Dagens første oplæg vil være af Henriette von Essen-Leise, Management Konsulent i Mercuri Urval. Hun vil på baggrund af Mercuri Urvals analyse af ledelse i civilsamfundet kortlægge nogle af de forhold og kompleksiteter, som gør sig gældende for ledere i civilsamfundsorganisationer. Henriette vil på dagen også facilitere en workshop med fokus på nogle af de ledelsesparadokser, som deltagerne møder i deres daglige virke. Henriette har tidligere været kommunikations- og fundraisingchef hos Børns Vilkår, og arbejdet med ledelse, kommunikation, marketing, fundraising, policy, partnerskaber, kommercielle og strategiske aktiviteter i sammenlagt 10 år i NGO-sektoren. Dagens anden oplægsholder er én af Danmarks mest erfarne ledere, Andreas Kamm. I følge Andreas Kamm er der ikke nævneværdige forskelle mellem ledelse i civilsamfundet og ledelse i andre sektorer - ledelse er ledelse. Det handler om at være opmærksom på den ledelsesrolle, man har, i det terræn, hvor man skal udføre den. Men hvordan laver man denne afsondring? Efter 20 år som generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp har Andreas gjort sig nogle inspirerende erfaringer og betragtninger, som han vil dele med netværket. 

Kragerup Gods, torsdag den 21. november 2019 

 

Et nyt år - et nyt folketing

Danmark har fået en ny regering, og der er kommet en ny kurs på Borgen. Men hvad kommer det til at betyde for civilsamfundet? Hvordan vil de respektive partier sikre balancen så de frivillige organisationer forbliver et vigtigt supplement til den offentlige velfærd, men ikke en konkurrent? Og hvad kommer der til at ske for de sociale projekter, som står til at miste deres bevillinger i kølvandet af satspuljens afskaffelse? Vi vil på tværs af det politiske spektre invitere de ny- og genvalgte politikere ind til en debat om deres planer og ideer for fremtidens rammevilkår for civilsamfundet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, torsdag 30. januar 2019, kl. 13.30 - 16.30

  

Arena Summit 2020 - Den store omstilling

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

Den 26. marts 2020 i Øksnehallen sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København K, torsdag den 26. marts 2020

 

Tur til Ungdomsøen

Til foråret vil netværket tage en tur til Ungdomsøen, som åbnede i august 2019. På Ungdomsøen vil man styrke unges tro på fremtiden og demokratiet, og lade de unge selv styre retningen. Men hvordan gennemfører man denne ambition i praksis, samtidig med at skulle sikre den økonomiske bæredygtighed? 

Realiseringen af øen er baseret på donationer fra flere fonde, hvorfor vi på dagen også vil dykke ned i, hvordan projektet er forløbet - fra ide, til finansiering, og til nu, hvor den er en imponerende samlingsplads på intet mindre 67.000 kvm for Danmarks unge ildsjæle blot 10 minutters sejlads fra København.

Ungdomsøen, Arsenalvej 10, 1436 København K, dato endnu ikke bekræftet

_____________________

 

Bemærk: Møderækken opdateres løbende og Altinget tager forbehold for ændringer i programmet