Civilsamfundsnetværk - Aarhus


Altingets civilsamfundsnetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske civilsamfundssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet er under fortsat udarbejdelse, men du kan se det foreløbige program for 2019/2020 nedenfor.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, hvor vi fast mødes i Dokk1 ved Aarhus Havn, inviteres der til et særligt døgnmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets civilsamfundsredaktør, Carsten Terp.

 

Langtidsholdbar samskabelse

  

Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Hedensted Kommune og Marie-Louise Gotholdt, national chef i Røde Kors Danmark 

Hvad kræver det, hvis borgere, virksomheder, kommunalt ansatte og civilsamfundsaktører i fællesskab skal formulere både problemstillingerne, løsningerne - og føre det ud i livet? Vi vil ved dagens møde dykke ned i samskabelsesbegrebet og tage en debat om, hvordan det kan skabe mere effektive og langtidsholdbare løsninger. Vi vil tage udgangspunkt i Hedensted Kommune sammen med kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller. Marie-Louise Gotholdt vil med sin ekstensive erfaring fra Dansk Røde Kors, kunne vinkle og perspektivere vores fælles debat, så vi kan debattere samskabelsesbegrebet i et mere holistisk lys.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, fredag d. 15. november 2019 kl. 09.30 - 12.30

 

Trends og tendenser i den danske fondsverden

   

Birgitte Boesen, indehaver af büroCPH og Kim Skibsted, fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond

Vi vil ved dagens møde tage pulsen på trends og tendenser i den danske fondsverden sammen med fondsdirektør i Poul Due Jensens Fond, Kim Skibsted og Birgitte Boesen, indehaver af büroCPH, der netop har udgivet en ny bog om de danske fonde.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, fredag d. 17. januar 2020 kl. 09.30 - 12.30

 

Søgen efter civilsamfundets hellige gral

Mads Roke Clausen, PhD Fellow Roskilde Universitet og formand for Frivilligrådet 

Udover at være formand for Frivilligrådet arbejder Mads Roke Clausen på at kortlægge udviklingen i finansieringsmulighederne for frivillige organisationer i et PhD-projekt ved Roskilde Universitet. Målet med projektet er at levere anbefalinger til, hvordan sektoren kan levere god velfærd og samtidigt styrke organisationernes evne til at navigere i det finansielle landskab. Mads Roke Clausen er endvidere optaget på London School of Economics, og vil bidrage med perspektiver fra den anden side af Nordsøen.

Dokk1, Hack Kampmanns Pl. 2, Aarhus, dato i april 2020 tilgår, kl. 9.30 - 12.30

 

Endeligt program for foråret 2020 kommer senere. 

Med forbehold for ændringer

Navnenyt

Se flere »