Civilsamfund - Aarhus

Altingets civilsamfundsnetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i og omkring den tredje sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Dette civilsamfundsnetværk har fast base i Aarhus og har derfor til formål at skabe dialog og opbygge forbindelser på et tættere lokalt niveau. 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Claus Nordahl, som er journalist på Civilsamfundets Videnscenter og medejer af Relay Productions. Claus står i spidsen for at facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin særlige viden indenfor det civilsamfundspolitiske område, så du som netværksmedlem kan gå hjem med ny viden og redskaber til at omsætte den til praksis. 

-

Program

21/4-2020

Mads Roke Clausen, PhD Fellow Roskilde Universitet og formand for Frivilligrådet

Søgen efter civilsamfundets hellige gral

Udover at være formand for Frivilligrådet arbejder Mads Roke Clausen på at kortlægge udviklingen i finansieringsmulighederne for frivillige organisationer i et PhD-projekt ved Roskilde Universitet. Målet med projektet er at levere anbefalinger til, hvordan sektoren kan levere god velfærd og samtidigt styrke organisationernes evne til at navigere i det finansielle landskab. Den viden vil han bidrage med på netværksmødet, hvor vi skal fordybe os i, hvordan vi som civilsamfundsaktører finder den rette balancen mellem formål og drift. Mads Roke Clausen er endvidere optaget på London School of Economics, og vil bidrage med perspektiver fra civilsamfundet på den anden side af Nordsøen.

ARoS, Aros Allé 2, Aarhus, kl. 9:30-12:30

24/8-2020

Frederik C. Boll, Direktør og stifter, Ingerfair

Det psykiske arbejdsmiljø i frivilligsektoren

Historier om dårligt arbejdsmiljø i frivillige organisationer har skabt mange overskrifter de senere år. Som reaktion herpå har Ingerfair fået støtte fra Velliv Foreningen til at undersøge karakteren af det psykiske arbejdsmiljø på tværs af de forskellige sektorer i frivilligsektoren. Derudover undersøger Ingerfair også omfanget og årsagerne til dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejdere i frivillige organisationer. På baggrund af den indsamlede viden vil Ingerfair sammen med en række ekspertpaneler give anbefalinger til, hvordan frivillige organisationer kan arbejde med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. På dagens møde får vi derfor besøg af Frederik C. Boll, direktør og stifter af Ingerfair, som vil præsentere undersøgelsens første konklusioner og som sammen med netværket vil diskutere, hvordan frivillige organisationer kan tage et aktivt ansvar for at forbedre arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, og hvilke rammevilkår som er modarbejdende for et psykisk arbejdsmiljø.

ARoS, Aros Allé 2, Aarhus, kl. 9:30-12:30

20/10-2020

Arena Summit 2020 - Den store omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Vi samler beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:

Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, Halmtorvet 11, København K, kl. 9:00-17:00

3/11-2020

Ruth Gøjsen, forkvinde og medstifter af Medborgerne

Civilsamfundsnetværkets årlige døgnmøde: Skal civilsamfundet have et regelsæt for god ledelse?

I søgen efter at skabe større gennemsigtighed og understøtte bedre ledelse i civilsamfundsorganisationerne, har Frivilligrådet nedsat en komite, der skal udarbejde retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor. På årets døgnmøde dykker vi ned i, hvordan en standard for good governance kan bidrage til ledelsen i netværkets organisationer. Her skal vi blandt andet diskutere om good governance-regler kan favne både store og små organisationer, når vi får besøg af Ruth Gøjsen, som er forkvinde og medstifter af Medborgerne.

Døgnmødet er dit årlige åndehul sammen med dine netværksfæller. Her får du tid til faglige diskussioner, plads til fordybelse og refleksion og til at lære dine netværk at kende. Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted på Kragerup Gods lidt uden for Kalundborg. Overnatning, forplejning og transport til/fra Aarhus er naturligvis inkluderet.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:00-8:00

11/1-2021

Mette Arnsfelt McPhail, sekretariatschef, Den Sociale Investeringsfond

En model for samarbejde i sociale investeringsprogrammer

Hvad er det vigtigste, når samarbejdet mellem en kommune, en civilsamfundsaktør og en investor skal udarbejdes? Og hvad er de største udfordringer? De spørgsmål er i fokus, når vi stiller skarpt på sociale investeringer. På dagens møde vil Mette Arnsfelt, der er sekretariatschef i Den Sociale Investeringsfond, give sit bud på en model for et samarbejde. Hun vil også give en status på Investeringsfondens arbejde med sociale investeringer og med konkrete eksempler gøre os klogere på værdien af dette værktøj, som er blevet tilføjet til den velfærdspolitiske værktøjskasse.  

ARoS, Aros Allé 2, Aarhus, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets civilsamfundsnetværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af det danske civilsamfund.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser