Civilsamfundsnetværk - Aarhus


Altingets civilsamfundsnetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske civilsamfundssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i Aarhus, ét holdes som et døgnmøde på Kragerup Gods ved Kalundborg. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerede vi i 2019 netværkskonferencen SUMMIT, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland. I 2020 gentager vi successen og lægger op til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet.

Netværkets faste mødeleder er Claus Nordahl, som er journalist på Civilsamfundets Videnscenter og medejer af Relay Productions. 

 

Arena Summit 2020 - Den store omstilling

  

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.

Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.

Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  

På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  
Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling 

Øksnehallen, København, torsdag d. 26. marts 2020, kl. 9.30-16.00

 

Søgen efter civilsamfundets hellige gral

Mads Roke Clausen, PhD Fellow Roskilde Universitet og formand for Frivilligrådet 

Udover at være formand for Frivilligrådet arbejder Mads Roke Clausen på at kortlægge udviklingen i finansieringsmulighederne for frivillige organisationer i et PhD-projekt ved Roskilde Universitet. Målet med projektet er at levere anbefalinger til, hvordan sektoren kan levere god velfærd og samtidigt styrke organisationernes evne til at navigere i det finansielle landskab. Mads Roke Clausen er endvidere optaget på London School of Economics, og vil bidrage med perspektiver fra den anden side af Nordsøen.

ARoS, Aros Allé 2, Aarhus, tirsdag d. 21 april 2020, kl. 9.30 - 12.30

 

Det psykiske arbejdsmiljø i frivilligsektoren  

Frederik C. Boll, Direktør og stifter af Ingerfair

Historier om dårligt arbejdsmiljø i frivillige organisationer har skabt mange overskrifter de senere år. Som reaktion herpå har Ingerfair fået støtte fra Velliv Foreningen til at undersøge karakteren af det psykiske arbejdsmiljø på tværs af de forskellige sektorer i frivilligsektoren. Derudover undersøger Ingerfair også omfanget og årsagerne til dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt medarbejdere i frivillige organisationer. På baggrund af den indsamlede viden vil Ingerfair sammen med en række ekspertpaneler give anbefalinger til, hvordan frivillige organisationer kan arbejde med at styrke det psykiske arbejdsmiljø. 

På dagens møde får vi derfor besøg af Frederik C. Boll, direktør og stifter af Ingerfair, som vil præsentere undersøgelsens første konklusioner og som sammen med netværket vil diskutere, hvordan frivillige organisationer kan tage et aktivt ansvar for at forbedre arbejdsmiljøet for deres medarbejdere, og hvilke rammevilkår som er modarbejdende for et psykisk arbejdsmiljø.

ARoS, Aros Allé 2, Aarhus, mandag d. 24. august, kl. 9.30-12.30

 

Civilsamfundsnetværkets årlige døgnmøde

 

Døgnmødet er dit årlige åndehul sammen med dine netværksfæller. Her får du tid til faglige diskussioner, plads til fordybelse og refleksion og til at lære dine netværk at kende. Hvad indholdet skal være – om det skal være et gennemgående, eller der skal være 2 forskellige temaer – bestemmer netværkets deltagere i god tid inden døgnmødet. På årets døgnmøde samles vi med civilsamfundsnetværket, som har base i København. 

Netværkets årlige døgnmøde finder i år sted på Kragerup Gods lidt uden for Kalundborg. I godsets flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske civilsamfundssektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet. 

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder:  
•   Bus fra København til Kragerup Gods 
•   Velkomst og indlogering på hotellet 
•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder 
•   Fælles frokost 
•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder
•   Fælles middag med lokale råvarer i hotellets restaurant 
•   Overnatning med efterfølgende morgenmad 

Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, oktober 2020 (dato endnu ikke fastsat)

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedie grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.