Cybersikkerhed

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og private virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Danmark står, som et af verdens mest digitaliserede lande, over for en meget stor udfordring ift. at værne sig i cyberspace.
 
Altingets cybersikkerhedspolitiske netværk giver en mulighed for at erfaringsudveksle med både offentlige og private aktører, der arbejder med at styrke cybersikkerheden i forskellige instanser i det danske samfund. Vi diskuterer de strategiske dispositioner og giver et indblik i de politiske overvejelser og tiltag.
 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og nuværende public affairs-direktør i Primetime Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen.

-

Program

19/5-2020

Mona Juul (K), flere følger

Paneldebat: Cybersikkerhed på den politiske dagsorden

Cybersikkerhed er for alvor kommet på den politiske dagsorden og er ikke længere blot et tema for Forsvarsministeriet. Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og andre offentlige myndigheder er for alvor begyndt at forholde sig til sikkerhedsspørgsmål, når de offentlige systemer skal opdateres, sammenlægges og gentænkes. Men hvordan kommer data-, informations- og cybersikkerhed til at præge den offentlige innovation i de kommende år? Og hvor meget fylder diskussionerne om sikring af borgernes data i det politiske arbejde på Christiansborg? Vi beder it-ordførere fra Folketinget om at give deres bud på, hvordan vi sikrer dansk cybersikkerhed i fremtiden.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

8/9-2020

Altingets årlige døgnmøde om cybersikkerhed

Altinget inviterer til det årlige døgnmøde om cybersikkerhed, hvor vi blandt andet sætter fokus på uddannelse af fremtidens sikkerhedseksperter. Derudover inviterer vi en repræsentant fra telesektoren, der er én af de seks udpegede sektorer for kritisk infrastruktur, til at gøre os klogere på, hvordan samarbejdet på tværs af offentlige og private aktører på cybersikkerhedsområdet kan styrkes med henblik på at sikre dansk infrastruktur mod angreb. Grønbechs Hotel danner rammerne for en dag med faglige oplæg, gode diskussioner og mulighed for at netværke. Altinget sørger for transport, forplejning og ser frem til at byde jer velkommen til et anderledes fagligt arrangement i hyggelige rammer.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:00

Thomas Lund-Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste

Den aktuelle cybertrussel mod Danmark

Thomas Lund-Sørensen har siden 2012 været chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste og har derfor fulgt det stigende trusselsniveau i cyberspace på tætteste hold. Den nationale cybertrusselsvurdering fra 2019 viste, at særligt truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er vurderet MEGET HØJ. Udviklingen i cyberspace går uendeligt hurtigt, så hvad viser den nye rapport fra 2020? På dette møde vil Thomas Lund-Sørensen fortælle om den aktuelle nationale cybertrusselsvurdering, herunder hvad man som it-sikkerhedsansvarlig må være særlig opmærksom på i kampen for at værne sig mod cyberangreb i fremtiden.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:30

Karsten Biltoft, vicedirektør, Nationalbanken, formand, Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed

Hvordan beskyttes finanssektoren mod cyberkriminelle?

Truslen fra cyberkriminelle er meget høj, hvilket den finansielle sektor arbejder hårdt på at håndtere. Finanssektoren er en af de samfundskritiske sektorer, der har fået til opgave at arbejde målrettet for at styrke cyber- og informationssikkerheden i sine systemer. Nationalbanken, aktører fra den finansielle sektor og relevante offentlige myndigheder dannede i 2016 Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR), hvis formål er at sikre et robust finansielt system, der beskytter mod blandt andet cyberangreb. Den finansielle sektor bruger komplekse it-systemer og er forbundet via datacentraler, betalings- og afviklingssystemer for at sikre, at de mange daglige overførsler i det finansielle system kan afvikles korrekt og rettidigt. Karsten Biltoft, formand for FSOR, vil til dagens møde fortælle om FSOR's arbejde med at sikre et robust og velfungerende finansielt it-system, som borgerne kan have tillid til.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 9:00

20/10-2020

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries. Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling. Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i: Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, kl. 9:30

10/11-2020

Mart Laanemäe, den estiske ambassadør i Danmark

E-Estonia - det mest digitalt avancerede samfund i verden

Estland er kendt som verdens mest digitaliserede samfund og arbejder efter devisen, at ”internet er en menneskeret”. En langsigtet og ambitiøs strategi har ført landet med bare 1,3 millioner indbyggere og 25 års historie som selvstændig nation ind i kredsen af digitale firstmovers med etableringen af det digitale samfund e-Estonia. Ikke alene er det estiske samfund et af de mest digitaliserede, men også et af de højest rangerede lande, når det kommer til cybersikkerhed. E-Estonias succes skyldes en smart infrastruktur, som har gjort det muligt at etablere et sikkert e-service økosystem X-road. X-road sørger for, at alle databaser hænger sammen, samt at indhold ud og ind af systemet bliver krypteret. Den estiske ambassadør vil til dagens møde fortælle om dette banebrydende digitale system, som har gjort 99 procent af landets services digitale.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for cybersikkerhed. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra både det private og det offentlige.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser