Politisk cybersikkerhedsnetværk


Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og konsekvenserne af et cyberangreb kan derfor være store. Både for de offentlige og private aktører, som står over for de samme udfordringer, når det kommer til cybersikkerhed. Det er vigtigt, at vi som samfund er rustet til at modstå eventuelle cyberangreb. Dette kræver blandt andet styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører, øget samarbejde inden for de udpegede kritiske infrastruktursektorer og et øget fokus på at uddanne fremtidens sikkerhedsspecialister. 

I Altingets politiske netværk for cybersikkerhed diskuterer vi de strategiske dispositioner og giver et indblik i de politiske overvejelser og tiltag, herunder regeringens ventede strategi for cyber- og informationssikkerhed. Vi kigger derudover mod udlandet for at se, hvordan andre lande og internationale institutioner forholder sig til cybertruslen og diskuterer endelig, hvordan det offentlige og private kan etablere et stærkere samarbejde.

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men vil løbende blive opdateret.

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og nuværende public affairs-direktør i Primetime Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen. 

 

International bekæmper af cyberkriminalitet


Troels Ørting Jørgensen, formand, Global Centre for Cybersecurity, World Economic Forum

Troels Ørting Jørgensen har årelang erfaring med bekæmpelse af cyberkriminalitet som forhenværende direktør for Global Center for Cybersikkerhed i World Economic Forum, forhenværende operativ chef ved PET og forhenværende leder af Europols European Cybercrime Centre (EC3) samt chief security officer og chief information security officer i Barclays Plc. Ørting vil med sin lange nationale og internationale erfaring tegne et billede af, hvilke udfordringer vi står over for i kampen mod cyberkriminelle og mod nationalstater, der går i cyberkrig, samt komme med bud på forskellige modeller, som kan modvirke den negative udvikling.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 31. januar 2020 kl. 9.30-12.30

 

 

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  
 
Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries.  
 
Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  
  
Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund.  
  
På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i:  Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling 

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, 26. marts 2020 kl. 9.30 - 16.30.

 

 

Paneldebat: Cybersikkerhed på den politiske dagsorden

 

It-ordførere fra de politiske partier: Mona Juul (K), flere følger

Cybersikkerhed er for alvor kommet på den politiske dagsorden og er ikke længere blot et tema for Forsvarsministeriet. Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og andre offentlige myndigheder er for alvor begyndt at forholde sig til sikkerhedsspørgsmål, når de offentlige systemer skal opdateres, sammenlægges og gentænkes. Men hvordan kommer data-, informations- og cybersikkerhed til at præge den offentlige innovation i de kommende år? Og hvor meget fylder diskussionerne om sikring af borgernes data i det politiske arbejde på Christiansborg? Vi beder it-ordførere fra Folketinget om at give deres bud på, hvordan vi sikrer dansk cybersikkerhed i fremtiden.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, onsdag d. 22. april 2020 kl. 13.30-16.30

 

Altingets årlige døgnmøde om cybersikkerhed, tirsdag 8. september 2020

Altinget inviterer til det årlige døgnmøde om cybersikkerhed, hvor vi blandt andet sætter fokus på uddannelse af fremtidens sikkerhedseksperter. Derudover inviterer vi en repræsentant fra telesektoren, der er én af de seks udpegede sektorer for kritisk infrastruktur, til at gøre os klogere på, hvordan samarbejdet på tværs af offentlige og private aktører på cybersikkerhedsområdet kan styrkes med henblik på at sikre dansk infrastruktur mod angreb.

Grønbechs Hotel danner rammerne for en dag med faglige oplæg, gode diskussioner og mulighed for at netværke. Altinget sørger for transport, forplejning og ser frem til at byde jer velkommen til et anderledes fagligt arrangement i hyggelige rammer.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde: Indlæg v. Thomas Lund-Sørensen
Fælles frokost
Eftermiddagsmøde: Indlæg v. Karsten Biltoft
Walk and talk i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant Vilhelm og Øltinget
Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm,

 

Den aktuelle cybertrussel mod Danmark

 

Thomas Lund-Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste

Thomas Lund-Sørensen har siden 2012 været chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste og har derfor fulgt det stigende trusselsniveau i cyberspace på tætteste hold. Den nationale cybertrusselsvurdering fra 2019 viste, at særligt truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er vurderet MEGET HØJ. Udviklingen i cyberspace går uendeligt hurtigt, så hvad viser den nye rapport fra 2020? På dette møde vil Thomas Lund-Sørensen fortælle om den aktuelle nationale cybertrusselsvurdering, herunder hvad man som it-sikkerhedsansvarlig må være særlig opmærksom på i kampen for at værne sig mod cyberangreb i fremtiden.

8. september 2020, Grønbechs Hotel, Allinge
 
 
Hvordan beskyttes finanssektoren mod cyberkriminelle?

Karsten Biltoft, vicedirektør, Nationalbanken, formand, Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed

Truslen fra cyberkriminelle er meget høj, hvilket den finansielle sektor arbejder hårdt på at håndtere. Finanssektoren er en af de samfundskritiske sektorer, der har fået til opgave at arbejde målrettet for at styrke cyber- og informationssikkerheden i sine systemer. Nationalbanken, aktører fra den finansielle sektor og relevante offentlige myndigheder dannede i 2016 Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR), hvis formål er at sikre et robust finansielt system, der beskytter mod blandt andet cyberangreb. Den finansielle sektor bruger komplekse it-systemer og er forbundet via datacentraler, betalings- og afviklingssystemer for at sikre, at de mange daglige overførsler i det finansielle system kan afvikles korrekt og rettidigt. Karsten Biltoft, formand for FSOR, vil til dagens møde fortælle om FSOR's arbejde med at sikre et robust og velfungerende finansielt it-system, som borgerne kan have tillid til. 

8. september 2020, Grønbechs Hotel, Allinge

 

 

E-Estonia - det mest digitalt avancerede samfund i verden

Mart Laanemäe, den estiske ambassadør i Danmark

Estland er kendt som verdens mest digitaliserede samfund og arbejder efter devisen, at ”internet er en menneskeret”. En langsigtet og ambitiøs strategi har ført landet med bare 1,3 millioner indbyggere og 25 års historie som selvstændig nation ind i kredsen af digitale firstmovers med etableringen af det digitale samfund e-Estonia. Ikke alene er det estiske samfund et af de mest digitaliserede, men også et af de højest rangerede lande, når det kommer til cybersikkerhed. E-Estonias succes skyldes en smart infrastruktur, som har gjort det muligt at etablere et sikkert e-service økosystem X-road. X-road sørger for, at alle databaser hænger sammen, samt at indhold ud og ind af systemet bliver krypteret. Den estiske ambassadør vil til dagens møde fortælle om dette banebrydende digitale system, som har gjort 99 procent af landets services digitale.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 10. november 2020 kl. 09.30-12.30

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedie grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.