Bliv
kontaktet

Cybersikkerhed

Cybersikkerhed er kommet øverst på dagsordenen hos de fleste myndigheder, organisationer og private virksomheder, fordi truslen om cyberangreb er stadigt stigende. Danmark står, som et af verdens mest digitaliserede lande, over for en meget stor udfordring ift. at værne sig i cyberspace.
 
Altingets cybersikkerhedspolitiske netværk giver en mulighed for at erfaringsudveksle med både offentlige og private aktører, der arbejder med at styrke cybersikkerheden i forskellige instanser i det danske samfund. Vi diskuterer de strategiske dispositioner og giver et indblik i de politiske overvejelser og tiltag.
 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og transportminister samt bestyrelsesformand i Energinet, Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen. Lars Barfoed har i dag sin egen virksomhed, LB&C, hvor han er politisk og strategisk rådgiver.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

24/8-2022

Ole Kjeldsen, Teknologi- og Sikkerhedsdirektør, Microsoft Danmark

Datacentrene vokser i DK - et problem eller en gevinst?

Der skyder flere og flere datacentre op i Danmark i disse år. Det bringer både glæde og skepsis med sig, da de tilbyder flere arbejdspladser til danskerne, men inddrager også Danmark i den internationale debat om databeskyttelse og den grønne omstilling af it- og tech-branchen som følge af deres massive energiforbrug. Til dagens møde vil vi høre fra en af hovedaktørerne i debatten: Microsoft Danmark. Det internationale it-firma har udmærket sig på datacentre-området med deres store investering i bl.a. en bæredygtig datacenterregion i Danmark. Dertil har de lanceret en handlingsplan for at reducere datacentres klimaaftryk i markant grad. Med udgangspunkt i dette og den generelle debat om datacentre, så skal netværket have besøg og oplæg af Ole Kjeldsen, teknologi- og sikkerhedsdirektør hos Microsoft Danmark.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K, kl. 9:30

11/10-2022

Mikael Ekman, politisk direktør i Danmark og Island, Microsoft

M.fl.

Hacking af fremtidens byer - hvordan undgår vi det?

Fremtidens byer er digitale. Det er ikke en nyhed, men det er de tiltag, som konstant synes at gøre byerne mere digitaliseret og teknologisk afhængige. Nye tekniske instrumenter, udvidede digitale forbindelser og optimeringer af forskellige sektorers teknologi medfører et væld af nye muligheder - men også nye trusler. De smarte løsninger vedrørende infrastruktur, selvkørende biler, IoT-drevet hverdagsapparater og sundhedsvæsentlige maskiner kan angribes, og dermed udfordre eller ødelægge dagligdagen for borgere i disse smart cities. Hvordan værner fremtidens byer sig mod, at cyberangrebene ikke overtage de gode intentioner og tiltag? Og hvordan sikres borgerne, at deres digitale data ikke udnyttes af virksomhedere og lokalpolitikere til at tjene deres formål? Disse og flere andre spørgsmål stiller vi dagens oplægsholder til netværksmødet.

Til mødet får vi besøg af Microsofts politiske direktør, i Danmark og Island, Mikael Ekman. Han vil komme ind på arbejdet med smart cities i en af verdens største it- og techvirksomheder. Mikael vil blive suppleret med 1-2 yderligere oplægsholdere, så der vil komme flere perspektiver på mulighederne og udfordringerne med smart cities. Denne/disse oplyses snarest. 

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 9:30

8/12-2022

Når dataetik og cybersikkerhed mødes - GDPR, tillid og sikkerhed

Dagens netværksmøde er et fællesmøde med Mandag Morgens dataetiske netværk. Emnet for mødet vil derfor tage udgangspunkt i spændingsfeltet mellem dataetiske- og cybersikkerhedsmæssige problemstillinger. For hvor går grænsen mellem brugen af borgernes data og sikkerhedsmæssige hensyn? Og hvordan kan den balance håndhæves med henblik på at bevare borgernes tillid til to systemer, der kan komme i konflikt? 

Vi søger at stille skarpt på ovenstående problemstilling med eksperter fra begge felter, imens netværkenes medlemmer vil blødgøre grænsen gennem dialog i blandede grupper. 

Det nærmere program og oplægsholder for mødet oplyses snarest.

BLOX, Bryghusgade, 1473 København, kl. 13:30

7/2-2023

Cyber- og IT-politisk dialog og status anno 2023

Hvordan står det til med IT-, data og cyberpolitikken inde på Christiansborg? Hvilke mål er har de enkelte partier nået i 2022, og hvad venter forud i 2023? Med et øget fokus på stærkere sikkerhed, flere trusler fra både ind og udland samt nye teknologier i rivende udvikling, så står det næppe stille på udviklingen og optimeringen af sikkerheden omkring det digitale i Danmark. Derfor vil dagens møde stille tre ordførere på området til debat overfor hinanden - og overfor netværket. Både så dialogen mellem fagprofilerne i branchen og politikerne på Slotsholmen styrkes, men også så der kan forventningsafstemmes forud for det nye år, der venter.

Ordførerne oplyses snarest, kl. 9:30

7/6-2023

Døgnmøde 2023

Det årlige døgnmøde finder sted fra 7.-8. juni 2023. I år mødes vi på Kragerup Gods på Sjælland, hvor der venter netværket 24 timer med faglige og sociale begivenheder. 

Tema og oplægsholdere oplyses snarest, men sæt allerede kryds i kalenderen nu!

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk for cybersikkerhed. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra både det private og det offentlige.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning


Accepter betingelser