Politisk cybersikkerhedsnetværk


Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og konsekvenserne af et cyberangreb kan derfor være store. Både for de offentlige og private aktører, som står over for de samme udfordringer, når det kommer til cybersikkerhed. Det er vigtigt, at vi som samfund er rustet til at modstå eventuelle cyberangreb. Dette kræver blandt andet styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører, øget samarbejde inden for de udpegede kritiske infrastruktursektorer og et øget fokus på at uddanne fremtidens sikkerhedsspecialister. 

I Altingets politiske netværk for cybersikkerhed diskuterer vi de strategiske dispositioner og giver et indblik i de politiske overvejelser og tiltag, herunder regeringens ventede strategi for cyber- og informationssikkerhed. Vi kigger derudover mod udlandet for at se, hvordan andre lande og internationale institutioner forholder sig til cybertruslen og diskuterer endelig, hvordan det offentlige og private kan etablere et stærkere samarbejde.

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men vil løbende blive opdateret.

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og nuværende Public Affairs direktør i Primetime Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen.

  

Den offentlige digitaliseringsstrategi

Marianne Sørensen, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen blev etableret i 2011 med ambitionen om at styrke digitaliseringen i det offentlige Danmark. Det danske offentlige system er et af de mest digitaliserede i verden og udviklingen går kun i én retning - flere digitale løsninger. Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at skabe effektive og sammenhængende løsninger i offentlige serviceorganer, bl.a. gennem øget samarbejde og villig til at gå til nye løsninger uden berøringsangst. Men hvordan tænkes informations- og datasikkerhed ind i løsningerne? Hvem har ansvar for at uddanne offentlig ansatte i datasikkerhed? Digitaliseringsstyrelsen arbejder efter den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, der bl.a. har som mål, at tryghed og tillid skal være i centrum. Hvilke fokusområder kommer til at præge den næste digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor? Og hvordan er det gået med målsætningerne i den eksisterende? Vi inviterer vicedirektør Marianne Sørensen til dette møde og sætter fokus på datasikkerhed i det offentlige.

Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, København, Fredag 23. august 2019 kl. 09:30-12:30

 

Altingets årlige døgnmøde om Cybersikkerhed - tirsdag 8. oktober 2019

Altinget inviterer til det årlige døgnmøde om Cybersikkerhed, hvor vi blandt andet sætter fokus på uddannelse af fremtidens sikkerhedseksperter. Derudover inviterer vi en repræsentant fra telesektoren, der er én af de seks udpegede sektorer for kritisk infrastruktur, til at gøre os klogere på, hvordan samarbejdet på tværs af offentlige og private aktører på cybersikkerhedsområdet kan styrkes, med henblik på at sikre dansk infrastruktur mod angreb.

Grønbechs Hotel danner rammerne for en dag med faglige oplæg, gode diskussioner og mulighed for at netværke. Altinget sørger for transport, forplejning og ser frem til at byde jer velkommen til et anderledes fagligt arrangement i hyggelige rammer.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde - "Samarbejde i kritisk infrastruktur - Telesektoren" v. Jakob Willer, direktør, Teleindustrien
Fælles frokost
Eftermiddagsmøde - "Cybersikkerhedsstrategi i energisektoren" v. Søren Egede Knudsen, fhv. chefrådgiver i Energistyrelsen
Walk n' talk rundt i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 8. oktober 2019

 

Styrket sikkerhed i telesektoren...

Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

Som en del af den nationale strategi for cybersikkerhed udpegede regeringen, i samarbejde med Center for Cybersikkerhed, en række samfundskritiske sektorer, der skulle styrke deres cyber- og informationssikkerhed. De seks udpegede sektorer er energi-, sundheds-, finans-, tele-, transport-, og søfartsområderne. På vores årlige døgnmøde sætter vi fokus på sikring af den kritiske infrastruktur og får bl.a. besøg af Jakob Willer, der er direktør i Teleindustrien, som er teleselskabernes branchesamarbejde. TI har i samarbejde med bl.a. DI, Dansk Erhverv og IT-Branchen udarbejdet en strategi for sikring af industrien baseret på en sårbarheds- og risikoanalyse. Strategien indeholder 12 nøglepunkter, hvoraf det mest omfattende er oprettelsen af en fælles DCIS, der skal fungere som vagtberedskab og dele information om trusler i telesektoren og andre samfundskritiske infrastruktursektorer. Vi spørger ind til strategien og bliver klogere på samarbejdet om implementeringen af branchens sikkerhedsstrategi.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 8. oktober 2019

 

... Og i energisektoren

Søren Egede Knudsen, selvstændig rådgiver og fhv. chefrådgiver i Energistyrelsen

Energisektoren er en anden vigtig samfundskritisk sektor, hvor der er udarbejdet en særskilt strategi for samarbejdet omkring styrket cyber- og informationssikkerhed. En af de eksperter, der har været tættest på processen omkring strategien er Søren Egede Knudsen, der indtil foråret var chefrådgiver i Energistyrelsen og nu ernærer sig som selvstændig rådgiver på sikkerhedsområdet. Søren giver et indblik i arbejdet med implementering af cybersikkerhed i energisektoren og taler desuden bredere ind i nødvendigheden af en national sikkerhedsstrategi både i og på tværs af samfundskritiske sektorer.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 8. oktober 2019

 

Hvordan lobbyer IT-professionelle for styrket cybersikkerhed?

Mette Nikander, CEO, C-Cure og medlem af DI ITEK Sikkerhedsudvalg og IT Branchens Sikkerhedsudvalg

En lang række fagprofessionelle, der beskæftiger sig med cyber- og informationssikkerhed, har længe påpeget, at de danske it-systemer er sårbare for sikkerhedsbrud, cyberangreb og andre lækager, der kan placere data og information fra såvel offentlige institutioner, som private virksomheder i de forkerte hænder. Men hvem har ansvaret for at råbe vagt i gevær? Lægges for meget af ansvaret for at sikre den offentlige cyber- og informationssikkerhed i hænderne på Center for Cybersikkerhed? Og hvordan kan fagprofessionelle blive bedre til at lobbye for øget cybersikkerhed? Vi ser nærmere på nogle af de store temaer i diskussionen om den nationale cyber- og informationssikkerhed, når vi til dette møde inviterer CEO i sikkerhedsfirmaet C-cure Mette Nikander på besøg. Mette Nikander er ivrig debattør, foredragsholder og underviser, og har selv mangeårig erfaring på området. Hun har ligeledes plads i både DI's og IT Branchens sikkerhedsudvalg, der rådgiver ministerier og styrelser i, hvordan vi kan styrke den nationale cybersikkerhed både i det offentlige og i den private sektor.

Ny Kongensgade 10, København, onsdag 4. december 2019

 

Cybersikkerhed på den politiske dagsorden

IT-ordførere fra S, V og Ø

Cybersikkerhed er for alvor kommet på den politiske dagsorden og er ikke længere blot et tema for Forsvarsministeriet. Sundhedsministeriet, finansministeriet, erhvervsministeriet og flere andre områder er for alvor begyndt at forholde sig til sikkerhedsspørgsmål, når de offentlige systemer skal opdateres, sammenlægges og gentænkes. Men hvordan kommer data-, informations- og cybersikkerhed til at præge den offentlige innovation i de kommende år? Og hvor meget fylder diskussionerne om sikring af borgernes data i det politiske arbejde på Christiansborg? Vi beder tre it-ordførere fra Folketinget om at give deres bud på, hvordan vi sikrer dansk cybersikkerhed i fremtiden.

Ny Kongensgade 10, København, 31. januar 2020 kl. 09:30-12:30

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 650 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, torsdag 26. marts 2020

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedie grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.