Politisk cybersikkerhedsnetværk


Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og konsekvenserne af et cyberangreb kan derfor være store. Både for de offentlige og private aktører, som står over for de samme udfordringer, når det kommer til cybersikkerhed. Det er vigtigt, at vi som samfund er rustet til at modstå eventuelle cyberangreb. Dette kræver blandt andet styrket samarbejde mellem offentlige og private aktører, øget samarbejde inden for de udpegede kritiske infrastruktursektorer og et øget fokus på at uddanne fremtidens sikkerhedsspecialister. 

I Altingets politiske netværk for cybersikkerhed diskuterer vi de strategiske dispositioner og giver et indblik i de politiske overvejelser og tiltag, herunder regeringens ventede strategi for cyber- og informationssikkerhed. Vi kigger derudover mod udlandet for at se, hvordan andre lande og internationale institutioner forholder sig til cybertruslen og diskuterer endelig, hvordan det offentlige og private kan etablere et stærkere samarbejde.

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men vil løbende blive opdateret.

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og nuværende public affairs-direktør i Primetime Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen.

 

 

Hvordan lobbyer it-professionelle for styrket cybersikkerhed?


Mette Nikander, CEO, C-cure og medlem af DI ITEK Sikkerhedsudvalg og IT-Branchens Sikkerhedsudvalg

En lang række fagprofessionelle, der beskæftiger sig med cyber- og informationssikkerhed, har længe påpeget, at de danske it-systemer er sårbare over for sikkerhedsbrud, cyberangreb og andre lækager, hvor data og information fra såvel offentlige institutioner som private virksomheder kan havne i de forkerte hænder. Men hvem har ansvaret for at råbe vagt i gevær? Lægges for meget af ansvaret for at sikre den offentlige cyber- og informationssikkerhed i hænderne på Center for Cybersikkerhed? Og hvordan kan fagprofessionelle blive bedre til at lobbye for øget cybersikkerhed? Vi ser nærmere på nogle af de store temaer i diskussionen om den nationale cyber- og informationssikkerhed, når vi til dette møde inviterer CEO i sikkerhedsfirmaet C-cure Mette Nikander på besøg. Mette Nikander er ivrig debattør, foredragsholder og underviser, og hun har selv mangeårig erfaring på området. Hun har ligeledes plads i både DI's og IT-Branchens sikkerhedsudvalg, der rådgiver ministerier og styrelser i, hvordan vi kan styrke den nationale cybersikkerhed både i det offentlige og i den private sektor.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, onsdag 4. december 2019, kl. 9.30-12.30

 

 

International bekæmper af cyberkriminalitet


Troels Ørting Jørgensen, formand, Global Centre for Cybersecurity, World Economic Forum

Troels Ørting Jørgensen har årelang erfaring med bekæmpelse af cyberkriminalitet som forhenværende direktør for Global Center for Cybersikkerhed i World Economic Forum, forhenværende operativ chef ved PET og forhenværende leder af Europols European Cybercrime Centre (EC3) samt chief security officer og chief information security officer i Barclays Plc. Ørting vil med sin lange nationale og internationale erfaring tegne et billede af, hvilke udfordringer vi står over for i kampen mod cyberkriminelle og mod nationalstater, der går i cyberkrig, samt komme med bud på forskellige modeller, som kan modvirke den negative udvikling.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 31. januar 2020 kl. 9.30-12.30

 

 

Arena Summit 2020


Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 650 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for blandt andet fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, torsdag 26. marts 2020

 

Paneldebat: Cybersikkerhed på den politiske dagsorden

 

It-ordførere fra de politiske partier: Christoffer Melson (V) og Mona Juu (KF)

Cybersikkerhed er for alvor kommet på den politiske dagsorden og er ikke længere blot et tema for Forsvarsministeriet. Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet og andre offentlige myndigheder er for alvor begyndt at forholde sig til sikkerhedsspørgsmål, når de offentlige systemer skal opdateres, sammenlægges og gentænkes. Men hvordan kommer data-, informations- og cybersikkerhed til at præge den offentlige innovation i de kommende år? Og hvor meget fylder diskussionerne om sikring af borgernes data i det politiske arbejde på Christiansborg? Vi beder it-ordførere fra Folketinget om at give deres bud på, hvordan vi sikrer dansk cybersikkerhed i fremtiden.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, tirsdag 12. maj 2020 kl. 9.30-12.30 

 

Altingets årlige døgnmøde om cybersikkerhed, tirsdag 8. september 2020

Altinget inviterer til det årlige døgnmøde om cybersikkerhed, hvor vi blandt andet sætter fokus på uddannelse af fremtidens sikkerhedseksperter. Derudover inviterer vi en repræsentant fra telesektoren, der er én af de seks udpegede sektorer for kritisk infrastruktur, til at gøre os klogere på, hvordan samarbejdet på tværs af offentlige og private aktører på cybersikkerhedsområdet kan styrkes med henblik på at sikre dansk infrastruktur mod angreb.

Grønbechs Hotel danner rammerne for en dag med faglige oplæg, gode diskussioner og mulighed for at netværke. Altinget sørger for transport, forplejning og ser frem til at byde jer velkommen til et anderledes fagligt arrangement i hyggelige rammer.

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde: Indlæg v. Thomas Lund-Sørensen
Fælles frokost
Eftermiddagsmøde: Indlæg v. Karsten Biltoft
Walk and talk i Allinge
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant Vilhelm og Øltinget
Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm,

 

Den aktuelle cybertrussel mod Danmark

 

Thomas Lund-Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste

Thomas Lund-Sørensen har siden 2012 været chef for Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste og har derfor fulgt det stigende trusselsniveau i cyberspace på tætteste hold. Den nationale cybertrusselsvurdering fra 2019 viste, at særligt truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er vurderet MEGET HØJ. Udviklingen i cyberspace går uendeligt hurtigt, så hvad viser den nye rapport fra 2020? På dette møde vil Thomas Lund-Sørensen fortælle om den aktuelle nationale cybertrusselsvurdering, herunder hvad man som it-sikkerhedsansvarlig må være særlig opmærksom på i kampen for at værne sig mod cyberangreb i fremtiden.

8. september 2020, Grønbechs Hotel, Allinge
 
 
Hvordan beskyttes finanssektoren mod cyberkriminelle?

Karsten Biltoft, vicedirektør, Nationalbanken, formand, Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed

Truslen fra cyberkriminelle er meget høj, hvilket den finansielle sektor arbejder hårdt på at håndtere. Finanssektoren er en af de samfundskritiske sektorer, der har fået til opgave at arbejde målrettet for at styrke cyber- og informationssikkerheden i sine systemer. Nationalbanken, aktører fra den finansielle sektor og relevante offentlige myndigheder dannede i 2016 Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR), hvis formål er at sikre et robust finansielt system, der beskytter mod blandt andet cyberangreb. Den finansielle sektor bruger komplekse it-systemer og er forbundet via datacentraler, betalings- og afviklingssystemer for at sikre, at de mange daglige overførsler i det finansielle system kan afvikles korrekt og rettidigt. Karsten Biltoft, formand for FSOR, vil til dagens møde fortælle om FSOR's arbejde med at sikre et robust og velfungerende finansielt it-system, som borgerne kan have tillid til. 

8. september 2020, Grønbechs Hotel, Allinge

 

 

E-Estonia - det mest digitalt avancerede samfund i verden

Mart Laanemäe, den estiske ambassadør i Danmark

Estland er kendt som verdens mest digitaliserede samfund og arbejder efter devisen, at ”internet er en menneskeret”. En langsigtet og ambitiøs strategi har ført landet med bare 1,3 millioner indbyggere og 25 års historie som selvstændig nation ind i kredsen af digitale firstmovers med etableringen af det digitale samfund e-Estonia. Ikke alene er det estiske samfund et af de mest digitaliserede, men også et af de højest rangerede lande, når det kommer til cybersikkerhed. E-Estonias succes skyldes en smart infrastruktur, som har gjort det muligt at etablere et sikkert e-service økosystem X-road. X-road sørger for, at alle databaser hænger sammen, samt at indhold ud og ind af systemet bliver krypteret. Den estiske ambassadør vil til dagens møde fortælle om dette banebrydende digitale system, som har gjort 99 procent af landets services digitale.

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, 10. november 2020 kl. 09.30-12.30

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedie grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.