Digitalisering

Virksomheder og det offentlige digitaliserer på fuld fart i disse år. Men hvordan digitaliserer man bedst? Hvad er egentlig borgernes og samfundets behov? Og hvilke teknologiske trends i Danmark og verden skal man som digitaliserings- og IT-ansvarlig holde øje med? AI, robotter, IoT, 5G, dataetik, digitaliseringsstrategi og agilitet er bare nogle af de tendenser, som man skal mestre. 

Altingets digitaliseringsnetværk sætter fokus på digitaliseringens muligheder og problemer, for digitaliseringen er fyldt af modsætninger. Heldigvis har vi i Danmark god tradition for at samarbejde på tværs af offentlige, private og interesseorganisationer. I netværket mødes vi på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante organisationer.

Mødeleder

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – politikere, virksomheder, interesseorganisationer og førende eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling samt cases, der lægger op til refleksion og erfaringsudveksling.  Netværkets møder faciliteres fast af digital rådgiver Astrid Haug 

-

Program

28/5-2020

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Gennem et intensivt døgnforløb får du mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, Øltinget. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Vi får bl.a. besøg af AI specialist ved DTU, Thomas Bolander.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:20

13/8-2020

Rikke Hvilshøj & Martin Von Haller Grønbæk

Adgang til offentlige data

Værdien i at kunne tilgå store mængder data, har efterhånden manifesteret sig i de flestes bevidsthed. Dog ligger der nogle iboende problematikker, som vi på dagens møde vil vi dykke ned i.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

Rikke Hvilshøj, adm dir. Dansk IT, medlem af dataetisk råd

Med dagens første oplægsholder spørger vi hvordan vi sikrer balancen mellem databeskyttelse og effektiv profilering hos fx politi og myndigheder. Rikke vil give os indblik i hvad både data-etikken og transparensen kan bidrage med, og på bagkant af det kunne give os et opdateret indblik i den digitaliseringspolitiske dagsorden på Christiansborg.

Altinget, kl. 10:00

Martin Von Haller Grønbæk, advokat og partner i Bird&Bird, bestyrelsesformand #CPHFTW

Internettet blev ikke som vi regnede med i 90'erne, og vi kæmper alle sammen med at finde et fælles leje for en hyperdynamisk størrelse. Med dagens anden oplægsholder, lægger vi op til en fælles diskussion af tech-reguleringen. Hvordan skaber vi balancen mellem innovation og retningsstyrende regulering? Hvordan forholder vi os til at bringe flere offentlige data i spil, og kan open source tankegangen applikeres mod en stærkere udvikling.

Altinget, kl. 10:00

20/10-2020

Internationale oplægsholdere og fremmeste danske eksperter indenfor områderne

Digital omstilling, Velfærdsstat og Grøn Transformation

Konference: Altinget & Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  Den digitale omstilling giver dog samtidigt muligheder for at forbedre og udvikle vores samfund så der kan bruges færre hænder til en større mængde opgaver. De nye teknologier vil forandre vores byer, vores hjem, vores uddannelsesinstitutioner og vores arbejdspladser. De rummer muligheder for at revolutionere vores sundhedsvæsen, vores infrastruktur og fremskynde den tvingende nødvendige omstilling til bæredygtige og vedvarende energikilder. Men det kræver alt sammen, at vi forstår - og formår at tøjle - teknologien. Det kræver lederskab, innovation og mod til at gå nye veje og til at gentænke indretningen af vores samfundsstrukturer og vores virksomheder. 

Øksnehallen, København, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets digitaliseringspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører på tværs af sektorer.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser