Digitaliseringspolitisk netværk


Flere centrale velfærdsfunktioner digitaliseres og følger Danmarks ambition om at være digitale frontløbere. I Altingets digitaliseringspolitiske netværk rejser vi spørgsmål om, hvordan borgerne tages i betragtning i digitaliseringsprocessen, samt hvordan vi sikrer den politiske dialog mellem interesseorganisationer, virksomheder og offentlige institutioner. Altingets digitaliseringspolitiske netværk sætter fokus på digitaliseringens muligheder og problemer. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante organisationer.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

 

Netværkets faste mødeleder er Astrid Haug, digital rådgiver og ejer af Astrid Haug Bureau. 

Nedenfor kan du se programmet for netværkssæsonen 2020.

 

Omstrukturering af virksomhedens digitale DNA

30. Januar 2020, Altinget, Ny Kongensgade 10, 13.30-16.30

Lilian Mogensen, Fhv. direktør, ATP og Udbetaling Danmark

Under den transformative digitale diskurs vi som organisationer og virksomheder arbejder i, er vi i stigende grad nødt til at kunne forudsige, indarbejde og tilrettelægge vores strategiske positioner så de tilsvarende afspejler markedspladsens behov for agilitet.

Hvad kræves af organisationen at indarbejde et digitalt DNA, og hvordan kan den digitale transformation understøtte en mere overordnet forretningsstrategi? På dagens møde vil tidligere topleder Lilian Mogensen gå skarpt ind på lederens digitale kompetencer, og vil dermed give os et fagligt indspark til forandringsledelsen som udgangspunkt for organisatorisk transformation. Lilian har mere end 25 års erfaring med digital forretningsudvikling, effektivisering og forenkling af organi­sationer, IT-strategier samt implementering af nye digitale platforme.

 

Arena Summit 2020

26.Marts 2020, Øksnehallen

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  

Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  

Den digitale omstilling giver dog samtidigt muligheder for at forbedre og udvikle vores samfund så der kan bruges færre hænder til en større mængde opgaver. De nye teknologier vil forandre vores byer, vores hjem, vores uddannelsesinstitutioner og vores arbejdspladser. De rummer muligheder for at revolutionere vores sundhedsvæsen, vores infrastruktur og fremskynde den tvingende nødvendige omstilling til bæredygtige og vedvarende energikilder. Men det kræver alt sammen, at vi forstår - og formår at tøjle - teknologien. Det kræver lederskab, innovation og mod til at gå nye veje og til at gentænke indretningen af vores samfundsstrukturer og vores virksomheder.  

 

Døgnmøde på Bornholm

28 - 29. Maj 2020, Allinge, Bornholm

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Gennem et intensivt døgnforløb får du mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, Øltinget. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

 

Adgang til offentlige data

13. august 2020, Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Værdien i at kunne tilgå store mængder data, har efterhånden manifesteret sig i de flestes bevidsthed. Dog ligger der nogle iboende problematikker, som vi på dagens møde vil vi dykke ned i.

Rikke Hvilshøj, adm. dir. Dansk IT, medlem af dataetisk råd

Med dagens første oplægsholder spørger vi hvordan vi sikrer balancen mellem databeskyttelse og effektiv profilering hos fx politi og myndigheder. Rikke vil give os indblik i hvad både data-etikken og transparensen kan bidrage med, og på bagkant af det kunne give os et opdateret indblik i den digitaliseringspolitiske dagsorden på Christiansborg.

Martin Von Haller Grønbæk, advokat og partner i Bird&Bird, bestyrelsesformand #CPHFTW

Internettet blev ikke som vi regnede med i 90'erne, og vi kæmper alle sammen med at finde et fælles leje for en hyperdynamisk størrelse. Med dagens anden oplægsholder, lægger vi op til en fælles diskussion af tech-reguleringen. Hvordan skaber vi balancen mellem innovation og retningsstyrende regulering? Hvordan forholder vi os til at bringe flere offentlige data i spil, og kan open source tankegangen applikeres mod en stærkere udvikling.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.