Digitaliseringspolitisk netværk


Flere centrale velfærdsfunktioner digitaliseres og følger Danmarks ambition om at være digitale frontløbere. I Altingets digitaliseringspolitiske netværk rejser vi spørgsmål om, hvordan borgerne tages i betragtning i digitaliseringsprocessen, samt hvordan vi sikrer den politiske dialog mellem interesseorganisationer, virksomheder og offentlige institutioner. Altingets digitaliseringspolitiske netværk sætter fokus på digitaliseringens muligheder og problemer. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante organisationer.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

 

Netværkets faste mødeleder er Astrid Haug, digital rådgiver og ejer af Astrid Haug Bureau. 

Nedenfor kan du se programmet for resten af 2019 samt det indledende program for forårssæsonen 2020.

 

En ny digitaliseringspolitisk dagsorden?

Efter et overstået valg står et nyt folketingsår for døren, og vi gør til dagens møde status over den politiske dagsorden og spørger til, hvorledes digitalisering er på agendaen. Vi inviterer en række nyvalgte beslutningstagere med til en debat omkring bordet med netværket og diskuterer, om der er behov for politisk indblanden i samfundets digitale transformation.

Altinget, Efterår 2019, 9.30-12.30

 

Barrierer for digital omstilling

Erik Møberg, Senior Director, Rambøll Management Consulting 

Politisk vilje for digitale omstillinger af samfundet er nødvendigt for, at potentialerne ved digitalisering realiseres. Et sådan mindset må dog også være tilstede i den enkelte organisation, hvor ledelsesmæssige forestillinger om barrierer for realiseringen af nye teknologiske muligheder ofte står i vejen for implementeringen af ny teknologi. Dagens oplægsholder Erik Møberg rådgiver om digitalisering ud fra sin ledelsesmæssige erfaring fra såvel det private som det offentlige og vil til dagens møde gennemgå og gøre op med forestillinger om barrierer for en fuld realisering af potentialerne ved en digital omstilling.

20. November 2019, Altinget, Ny Kongensgade 10, 9.30-12.30

 

Omstrukturering af virksomhedens digitale DNA

Lilian Mogensen, Fhv. direktør, ATP og Udbetaling Danmark

Under den transformative digitale diskurs vi som organisationer og virksomheder arbejder i, er vi i stigende grad nødt til at kunne forudsige, indarbejde og tilrettelægge vores strategiske positioner så de tilsvarende afspejler markedspladsens behov for agilitet.

Hvad kræves af organisationen at indarbejde et digitalt DNA og hvordan kan den digitale transformation understøtte en mere overordnet forretningsstrategi? På dagens møde vil tidligere topleder Lilian Mogensen gå skarpt ind på lederens digitale kompetencer og vil give os et fagligt indspark til forandringsledelsen som udgangspunkt for organisatorisk transformation. Lilian har mere end 25 års erfaring med digital forretningsudvikling, effektivisering og forenkling af organi­sationer, IT-strategier samt implementering af IT-platforme.


18. Februar 2020, Altinget, Ny Kongensgade 10, 09.30-12.30

 

Arena Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer i starten af marts 2020 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet.

26.Marts 2020

Med forbehold for ændringer.

 

Døgnmøde på Bornholm

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Gennem et intensivt døgnforløb får du mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, Øltinget. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

28. Maj 2020, Allinge, Bornholm

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.