Bliv
kontaktet

Energi og Forsyning

Altingets energi- og forsyningspolitiske netværk giver mulighed for at møde nøgleaktører i den danske energi- og forsyningssektor og udveksle erfaringer med ligesindede på tværs af den offentlige og private sektor.

Til hvert møde inviterer vi interessante aktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele deres egne erfaringer for at lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og transportminister, og nuværende public affairs-direktør i Primetime samt bestyrelsesformand i Energinet Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen. 

Program

20/8-2020

Altingets årlige energi- og forsyningspolitiske døgnmøde

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Vilcon Hotel og Konferencegaard i naturskønne omgivelser uden for Slagelse. Omgivelser giver gode vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport fra København og forplejning er naturligvis inkluderet.  

Vilcon Hotel og Konferencegaard, kl. 8:00

Peter Møllgaard, formand for Klimarådet

Hvordan når vi i mål med den grønne omstilling?

Hvordan sikres en effektiv grøn omstilling i energi- og forsyningssektoren uden at kompromittere forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og vækst? Økonomiprofessor Peter Møllgaard kommer med bud på ændringer, som er holdbare på både kort og længere sigt.

Vilcon Hotel og Konferencegaard, kl. 10:00

Torben Glar Nielsen, teknisk direktør, Energinet

Storskala havvind

Danmark har nogle af Europas bedste – og største – havvindsressourcer og derfor en unik mulighed for at bidrage til accelerationen af den grønne omstilling – både indlands og udlands. Storskala havvind kan etableres i både nord- og østersøen, hvor nye koncepter pt. er under udvikling til en smartere og billigere udbygning af vind-elproduktion. Men storskala havvind kræver afsætning i den anden ende og her er en perspektivrig mulighed kommet på banen; nemlig Power-to-X-anlæg. Anlæggene kan via elektrolyse lave grøn strøm om til brint eller andre brændstoffer og således bidrage til indirekte elektrificering. Hanne Storm Edlefsen fra Energinet gæster dagens møde for at fortælle om Energinets perspektiver på storskala havvind, herunder muligheder og udfordringer ved nye koncepter som energiøer og Power-to-X-anlæg.

Vilcon Hotel og Konferencegaard, kl. 13:00

28/9-2020

Jacob Hartvig Simonsen, direktør, Amager Ressourcecenter

Pilotprojekt hos Amager Ressourcecenter

Til dagens møde skal vi besøge Amager Ressourcecenter og centrets direktør, Jacob Hartvig Simonsen. Amager Ressourcecenter er i gang med et ambitiøst pilotprojekt: de vil finde en metode til at genanvende den store mængde CO2, der hver dag bliver dannet, når centret afbrænder affald. CO2 kan potentielt opfanges og omdannes til væske og sendes tilbage til de oliefelter i jorden, hvor den kom fra. Hvis denne proces lykkes, har vi potentiale til at trække mere CO2 ud, end den fossile affaldsenergi bidrager med. På den måde kan affaldsenergien blive nettobidragyder til et bedre klima, og dermed kan affaldssektoren levere en del af løsningen på regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Det kræver dog, ifølge Jacob Simonsen, ”mere McArthur- og mindre McKinsey-logik”. I et styringsregime præget af McKinsey og med fokus på kortsigtede økonomiske gevinster, risikerer vi, at kommunernes og regeringens ambitioner på klimaets vegne får baghjul af regnearkene. Pilotprojektet er et eksempel på, at man tænker stort for at håndtere klimaudfordringerne.

Amager Ressourcecenter, København, kl. 9:30

3/11-2020

Kristoffer Böttzauw, direktør for Energistyrelsen

Ledelse af energisektoren

Direktøren for Energistyrelsen gæster dagens møde til en snak om, hvordan det er at stå i spidsen for en styrelse, der er helt central for regeringens nye klimamål. Hvilke udfordringer står Energistyrelsen med i en tid, hvor grøn omstilling gennemsyrer næsten alt, hvad vi foretager os politisk? Og hvilke store udfordringer står energisektoren over for i fremtiden?

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 9:30

13/1-2021

En status fra Christiansborg

Til dagens møde inviteres energi- og forsyningsordførere fra de politiske partier til en snak med netværket. Hvad vil de respektive partier egentlig, når det kommer til planer for energi- og forsyningssektoren? Hvordan går det med klimahandlingsplanerne? Og hvordan sikrer vi forsyningssikkerheden i fremtiden?

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København K, kl. 13:30

8/4-2021

Mere info om oplægsholdere følger

Temadag: Hvordan skaber vi fremtidens fysiske rammer for et godt og bæredygtigt samfund?

Bolig-, transport-, energi- og forsyningssektoren er de helt tunge spillere i omlægningen til et mere bæredygtigt samfund. Hvordan disse sektorer omlægges har ikke alene stor betydning for, om klimamålene nås. Det har også stor og gennemgribende betydning for vores samfund som helhed og den enkelte borgers liv, fordi disse sektorer opstiller de fysiske rammer, vi lever under.
 
Derfor inviteres Altingets netværk for hhv. bolig og byggeri, transport og infrastruktur, energi og forsyning samt miljø og klima til en temadag, hvor vi sammen kan sætte fokus på, hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for fremtidens bæredygtige samfund. Kan vi styrke arbejdet på tværs af sektorerne? Hvilke udfordringer støder vi på, og kan vi hjælpe hinanden med disse?

Altinget, Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30-14:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forsyningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser