Energi- og forsyningspolitisk netværk


Altingets energi- og forsyningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske energi- og forsyningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i København, ét holdes som et døgnmøde på Altingets politiske hotel Grønbechs på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerede vi i 2019 Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige break out sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholder fra ind- og udland. i 2020 gentager vi successen og lægger op til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet.

Programmet vil blive udarbejdet løbene, men du kan du se de kommende møder nedenfor. 

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og transportminister, og nuværende Public Affairs direktør i Primetime samt bestyrelsesformand i Energinet Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen.

 

Altingets forsyningspolitiske døgnmøde på Bornholm, tirsdag den 27. august 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms flotte omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører inden for den danske forsyningssektor. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, forplejning og transport til/fra København er naturligvis inkluderet.

Dagens program:

Der træffes i øjeblikket store beslutninger på Borgen med betydelige konsekvenser for forsyningssektoren. For politikerne og embedsmændene er det en naturlig del af arbejdet, at disse beslutninger forsøges påvirket af diverse lobbyister. Vi retter til årets døgnmøde fokus mod processerne, inden de store beslutninger bliver truffet. Hvordan kan man som interessent blande sig konstruktivt i den offentlige debat, og hvorledes kan man på klog vis gå i dialog med beslutningstagerne?

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Lars L. Nielsen, stifter af NielsenNetwork

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder, adm. direktør i Dansk Energi Lars Aagaard

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Lobbyistens værkstøjskasse

Lars L. Nielsen, stifter af NielsenNetwork

Nogen kunne mene, at lobbyisme kun er for de få med mange penge. Men sådan forholder det sig langt fra, ifølge Lars L. Nielsen, stifter af NielsenNetwork. Men man kommer ingen vegne uden en grundig forberedelse og selvransagelse. Ved dagens oplæg og efterfølgende workshop, vil han gøre os klogere på lobbyistens værkstøjskasse, således at du kommer hjem med konkrete værktøjer til, hvordan du som interessent kan gå i dialog med beslutningstagerne. Lars L. Nielsen har tidligere været kommunikationsdirektør i Finansrådet og senest Public Affairs-direktør i Primetime - et af Danmarks største kommunikationsbureauer. 

 

Datacentrene og deres samfundsværdi

Søren Schmidt Thomsen, leder af Sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning (SEP)

Danmark har formået at tiltrække store udenlandske investeringer i opførelsen af store datacentre. Men hvordan stiller det forsyningssektoren, som skal forsyne de store energitunge bygninger? Og kan der komme en løsning på problematikken om nyttiggørelse af centrenes overskudsvarme? Vi vil ved årets døgnmøde debatere hvordan man kan indrette hensigtsmæssige forsyningsnet, som både gavner virksomhederne og borgerne. Dertil har vi inviteret Søren Schmidt Thomsen, som er leder af det nyoprettede Kommisorium for Strategisk Energiplanlægning (SEP) i Sønderjylland, et nyt sparrings- og rådgivningsorgan for politikerne fra de fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder, som skal medvirke til at bane vejen for det politiske mål om en grøn energiforsyning i regionen. 

 

Vejen til energiforliget 

Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi 

I sommeren 2018 fik Danmark et nyt energiforlig med samtlige af Folketingets partier med i forligskredsen. Energiens førende brancheorganisation Dansk Energi bød i særdeleshed forliget velkommen, da en lang række af deres ønsker blev imødekommet. Adm. Direktør for Dansk Energi Lars Aagaard vil besøge Grønbechs Hotel, og fortælle nærmere om deres politiske strategi ift. energiforliget. Fik branchen alt, hvad de ønskede sig? Og var der noget, som de skulle have gjort anerledes i bagklogskabets klare lys?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag den 27. august 2019

 

Lever de forbrugerejede selskaber op til ansvaret?

Carsten Smidt, direktør for Forsyningstilsynet

I regeringspapiret fra juni 2019 lagde den nye S-regering sammen med sine støttepartier op til, at den kritiske infrastruktur skal forankres i forbrugerejede selskaber. Dog har Verdo sagen i foråret skabt en heftig debat og sat spørgsmålstegn ved, om man som forbruger kan stole på de forbrugerejede og forbrugerstyrede selskaber. Vi har derfor inviteret direktøren for Forsyningstilsynet Carsten Smidt ind til en debat om, hvordan man sikrer et effektivt tilsyn og sikrer forbrugernes tillid til forsyningssektorerne.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, fredag 11. oktober 2019, kl. 09.30 - 12.30

 

Et nyt år – og en ny regering

Ved årets første møde vil vi inviteret den nye klima-, energi-, og forsyningsminister forbi til en debat om den nye regerings strategi for forsyningssektoren. Kan vi forvente større reformer? Og hvordan vil den nye regering helt konkret realisere deres målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030? 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, dato endnu ikke bekræftet

 

Arena Summit 2020 - Morgendagens Ledere

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

Den 26. marts 2020 i Øksnehallen sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København K, torsdag den 26. marts 2020

 

 Med forbehold for ændringer