Energi- og forsyningspolitisk netværk


Altingets energi- og forsyningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske energi- og forsyningssektor og udveksle erfaringer med ligesindede.

Til hvert møde inviterer vi interessante nøgleaktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele deres egne erfaringer for at lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Tre af møderne afholdes i København, ét holdes som et døgnmøde på Altingets politiske hotel Grønbechs på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover lancerede vi i 2019 Arena Summit, som er et heldagsarrangement i Tivoli, hvor alle netværk samles med forskellige breakout-sessions og et fagligt program med besøg fra prominente oplægsholdere fra ind- og udland. i 2020 gentager vi successen og lægger op til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet.

Programmet vil blive udarbejdet løbende, men du kan du se de kommende møder nedenfor. 

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og transportminister, og nuværende public affairs-direktør i Primetime samt bestyrelsesformand i Energinet Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen.

 

 

Ordførerdebat 

  

Til dagens møde vil en række energi- og forsyningsordførere diskutere fremtidens udfordringer og mål for Danmarks energi- og forsyningspolitik. Hvad vil de respektive partier egentlig, når det kommer til planer for energi- og forsyningssektoren? Hvordan vil partierne eksempelvis sikre den grønne omstilling og forsyningssikkerheden i Danmark? Vi har på tværs af det politiske spektrum inviteret energi- og forsyningsordførere til en debat om deres planer og ideer for fremtidens energi- og forsyningspolitik. 

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, mandag 22. januar 2020, kl. 09.30-12.30

 

 

Arena Summit 2020 

 

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for blandt andet fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

Den 26. marts 2020 i Øksnehallen sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København K, torsdag 26. marts 2020

 

 

Pilotprojekt hos Amager Ressourcecenter

Jacob Hartvig Simonsen, direktør, Amager Ressourcecenter

På dagens møde skal vi besøge Amager Ressourcecenter og centrets direktør, Jacob Hartvig Simonsen. Amager Ressourcecenter er i gang med et ambitiøst pilotprojekt: de vil finde en metode til at genanvende den store mængde CO2, der hver dag bliver dannet, når centret afbrænder affald. CO2 kan potentielt opfanges og omdannes til væske og sendes tilbage til de oliefelter i jorden, hvor den kom fra. Hvis denne proces lykkes, har vi potentiale til at trække mere CO2 ud, end den fossile affaldsenergi bidrager med. På den måde kan affaldsenergien blive nettobidragyder til et bedre klima, og dermed kan affaldssektoren levere en del af løsningen på regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Det kræver dog, ifølge Jacob Simonsen, ”mere McArthur- og mindre McKinsey-logik”. I et styringsregime præget af McKinsey og med fokus på kortsigtede økonomiske gevinster, risikerer vi, at kommunernes og regeringens ambitioner på klimaets vegne får baghjul af regnearkene. Pilotprojektet er et eksempel på, at man tænker stort for at håndtere klimaudfordringerne.

Amager Ressourcecenter, København, 5. maj 2020 kl. 09.30-12.30

 

 

Altingets årlige energi- og forsyningspolitiske døgnmøde - 20. - 21. august 2020

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms skønne omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste transportaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

 

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg ved relevant oplægsholder

•   Fælles frokost

•   Oplæg ved relevant oplægsholder

•   Workshop ved mødeleder Lars Barfoed

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen restaurant Vilhelm og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende frisk, veltilberedt morgenmad og transport hjem

 

Hvordan når vi i mål med den grønne omstilling?

Peter Møllgaard, formand for Klimarådet

Hvordan sikres en effektiv grøn omstilling i energi- og forsyningssektoren uden at kompromittere forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og vækst? Økonomiprofessor Peter Møllgaard kommer med bud på ændringer, som er holdbare på både kort og længere sigt. 

Grønbech Hotel, Allinge, 20. august 2020

 

 

Ledelse af energisektoren

 

Kristoffer Böttzauw, direktør for Energistyrelsen

Direktøren for Energistyrelsen gæster dagens møde til en snak om, hvordan det er at stå i spidsen for en styrelse, der er helt central for regeringens nye klimamål. Hvilke udfordringer står Energistyrelsen med i en tid, hvor grøn omstilling gennemsyrer næsten alt, hvad vi foretager os politisk? Og hvilke store udfordringer står energisektoren over for i fremtiden?

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, 3. november 2020 kl. 09.30-12.30

 

 

Power-to-X 

Udbygningen af vind- og solenergi skaber behov for at udnytte den grønne energi på nye måder. En perspektivrig mulighed kan være såkaldte Power-To-X-anlæg, hvor grøn strøm via elektrolyse laves til brint eller forædles til andre brændstoffer. Den slags anlæg kan sprede sig hurtigere end hidtil antaget. Energinet gæster dagens møde til en snak om, hvilke muligheder og barrierer der er for at udnytte og implementere denne teknologi.  

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, januar 2021

 

Programmet opdateres løbende.

 

Med forbehold for ændringer.

 

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedie grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.

Navnenyt

Se flere »