Energi og Forsyning

Altingets energi- og forsyningspolitiske netværk giver mulighed for at møde nøgleaktører i den danske energi- og forsyningssektor og udveksle erfaringer med ligesindede på tværs af den offentlige og private sektor.

Til hvert møde inviterer vi interessante aktører på området – embedsmænd, politikere og andre erfarne eksperter – til at komme med deres syn på en relevant problemstilling eller dele deres egne erfaringer for at lægge op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og transportminister, og nuværende public affairs-direktør i Primetime samt bestyrelsesformand i Energinet Lars Barfoed, som med sine mange års erfaring på området vil diskutere og reflektere med gruppen. 

-

Program

5/5-2020

Jacob Hartvig Simonsen, direktør, Amager Ressourcecenter

Pilotprojekt hos Amager Ressourcecenter

Til dagens møde skal vi besøge Amager Ressourcecenter og centrets direktør, Jacob Hartvig Simonsen. Amager Ressourcecenter er i gang med et ambitiøst pilotprojekt: de vil finde en metode til at genanvende den store mængde CO2, der hver dag bliver dannet, når centret afbrænder affald. CO2 kan potentielt opfanges og omdannes til væske og sendes tilbage til de oliefelter i jorden, hvor den kom fra. Hvis denne proces lykkes, har vi potentiale til at trække mere CO2 ud, end den fossile affaldsenergi bidrager med. På den måde kan affaldsenergien blive nettobidragyder til et bedre klima, og dermed kan affaldssektoren levere en del af løsningen på regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Det kræver dog, ifølge Jacob Simonsen, ”mere McArthur- og mindre McKinsey-logik”. I et styringsregime præget af McKinsey og med fokus på kortsigtede økonomiske gevinster, risikerer vi, at kommunernes og regeringens ambitioner på klimaets vegne får baghjul af regnearkene. Pilotprojektet er et eksempel på, at man tænker stort for at håndtere klimaudfordringerne.

Amager Ressourcecenter, København, kl. 9:30

20/8-2020

Altingets årlige energi- og forsyningspolitiske døgnmøde

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge. I Bornholms skønne omgivelser får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste transportaktører. Mødet giver de bedste vilkår for at netværke på tværs og samtidig fordybe sig i de faglige oplæg, vi bringer i spil. Overnatning, transport og forplejning er naturligvis inkluderet fra og til Københavns Lufthavn.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:00

Peter Møllgaard, formand for Klimarådet

Hvordan når vi i mål med den grønne omstilling?

Hvordan sikres en effektiv grøn omstilling i energi- og forsyningssektoren uden at kompromittere forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og vækst? Økonomiprofessor Peter Møllgaard kommer med bud på ændringer, som er holdbare på både kort og længere sigt.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:30

Hanne Storm Edlefsen, Leder, Strategisk Planlægning, Elsystemansvar, Energinet

Storskala havvind

Danmark har nogle af Europas bedste – og største – havvindsressourcer og derfor en unik mulighed for at bidrage til accelerationen af den grønne omstilling – både indlands og udlands. Storskala havvind kan etableres i både nord- og østersøen, hvor nye koncepter pt. er under udvikling til en smartere og billigere udbygning af vind-elproduktion. Men storskala havvind kræver afsætning i den anden ende og her er en perspektivrig mulighed kommet på banen; nemlig Power-to-X-anlæg. Anlæggene kan via elektrolyse lave grøn strøm om til brint eller andre brændstoffer og således bidrage til indirekte elektrificering. Hanne Storm Edlefsen fra Energinet gæster dagens møde for at fortælle om Energinets perspektiver på storskala havvind, herunder muligheder og udfordringer ved nye koncepter som energiøer og Power-to-X-anlæg.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 9:00

20/10-2020

Altinget og Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund. Nutidens problemer og fremtidens udfordringer kan ikke mødes med fortidens løsninger, og der er brug for alle sektorer i den grønne omstilling, når alt fra produktionsmetoder til forbrugsmønstre og forretningsområder skal tilpasses den nye virkelighed. Det er afgørende, hvis den danske regerings ambitioner om 70 procents CO2-reduktion inden 2030 og 100 procents CO2-neutralitet inden 2050 skal indfries. Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling. Et stigende pres på velfærden i Danmark skyldes væsentlige ændringer i befolkningssammensætningen. Frem mod 2030 bliver der flere ældre, og arbejdsstyrken skrumper, mens antallet af nyfødte nu er højere end de seneste årtier. For at matche befolkningsudviklingen er vi nødt til at gentænke velfærden og omstille den til et nyt og grønnere digitalt samfund. På Summit mødes vi for både at hæve blikket og se de tre store udfordringer i øjnene, når vi fordeler os og dykker ned i: Digital omstilling | Grøn omstilling | Velfærdsomstilling

Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København, kl. 9:30

3/11-2020

Kristoffer Böttzauw, direktør for Energistyrelsen

Ledelse af energisektoren

Direktøren for Energistyrelsen gæster dagens møde til en snak om, hvordan det er at stå i spidsen for en styrelse, der er helt central for regeringens nye klimamål. Hvilke udfordringer står Energistyrelsen med i en tid, hvor grøn omstilling gennemsyrer næsten alt, hvad vi foretager os politisk? Og hvilke store udfordringer står energisektoren over for i fremtiden?

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, kl. 9:30

13/1-2021

En status fra Christiansborg

Til dagens møde inviteres energi- og forsyningsordførere fra de politiske partier til en snak med netværket. Hvad vil de respektive partier egentlig, når det kommer til planer for energi- og forsyningssektoren? Hvordan går det med klimahandlingsplanerne? Og hvordan sikrer vi forsyningssikkerheden i fremtiden?

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, kl. 13:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forsyningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser