Energipolitisk netværk


Det energipolitiske er måske ét af de områder med størst potentiale for Danmark, der i forvejen anses som firstmovers internationalt med både at udvikle teknologi, eksportere og skabe vækst ud fra energi- og klimaløsninger. Samtidig er selv danske spillere på især dette felt ramt af internationale retningslinjer og lovgivning, der har direkte konsekvenser - men også udviklingspotentiale. Med oplæggene i dette netværk sætter vi derfor fokus på potentialet inden for energisektoren. Der vil blive rejst og besvaret spørgsmål som: hvad er rammevilkårene? Hvad er det vigtigste på den politiske agenda? Hvordan får man indflydelse som både privat og offentlig aktør eller interesseorganisation? Hvad er vækstpotentialet? Samt hvad er myte, og hvad er fakta inden for de større tendenser?

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, inviteres der i sommeren 2019 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Altingets energipolitiske netværk er også en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske energipolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Netværkets faste mødeleder er Morten Nielsen, ejer og direktør af SDG Business Solutions.

 

Forbrugeradfærd som forandringsskaber

Mikkel Holm Sørensen, direktør i KL 7

Der er en stigende opmærksomhed på vores energiforbrug. Mange af os ved godt, at vi burde købe en elbil, spare på strømmen, skifte de gamle vinduer ud, anlægge solceller på taget og meget, meget mere. Men der kan ofte være langt fra politiske og personlige hensigtserklæringer til realisering af de bæredygtige valg. Hvordan kan man skabe den ønskede adfærd, så de politiske visioner bliver til virkelighed? Vi vil ved dagens møde dykke dybt ned i teori og praksis i adfærdsdesign i et forsøg på at blive klogere på, hvordan den moderne energiforbruger handler og forbruger. Hvordan man kan blive bedre til at forstå energiforbrugeren, og hvad er det helt præcist, som påvirker og former vores beslutninger? Hvilke løsninger vil kunne få os til at handle og forbruge bæredygtigt, og hvordan kan industrien imødekomme dette? Dagens oplægsholder er Mikkel Holm Sørensen, direktør i /KL.7, som introducerede disciplinen adfærdsdesign i Danmark og siden har været førende inden for databaseret adfærdsdesign og kendt for at skabe løsninger på komplekse udfordringer med adfærd.

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, tirsdag 7. maj 2019, kl. 09.30 - 12.30

 

 Datacentrene og deres samfundsværdi

Danmark har formået at tiltrække store udenlandske investeringer i opførelsen af store datacentre, og senest er det blevet offentliggjort, at Google vil åbne et datacenter i Fredericia. Men hvordan stiller det forsyningssektoren, som skal forsyne de store energitunge bygninger? Og kan der komme en løsning på problematikken om nyttiggørelse af centrenes overskudsvarme? Vi vil ved dagens møde besøge det sønderjyske og tage debatten om, hvordan man kan indrette hensigtsmæssige forsyningsnet, som både gavner virksomhederne og borgerne. Vi vil også besøge det nyoprettede Kommisorium for Strategisk Energiplanlægning (SEP) i Sønderjylland, et nyt sparrings- og rådgivningsorgan for politikerne fra de fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder, som skal medvirke til at bane vejen for det politiske mål om en grøn energiforsyning i regionen.

Vi mødes ved Kassø Nord tæt ved Aabenraa, hvor Energinet bygger en ny højspændingsstation for at tilslutte Apples datacenter til elnettet. Efter dette besøger vi det nyoprettede Kommisorium for Strategisk Energiplanlægning (SEP) sekretariat på Aabenraa’s gamle rådhus i Storegade 30. Her vil vi få oplæg af Jesper Kjærgaard, Teamleder, Aabenraa Kommune, om hvilke forsyningsmæssige forhold, der har tiltrukket Apple og Google til Kassø – og hvilke krav/behov datacentrene vil medføre fremover mht. energi, datainfrastruktur og anden infrastruktur og forsyning. Dette vil blive fulgt op af et oplæg af Jesper Storebjerg Jensen fra Energinet, som vil tale om datacentrene  og udfordringer generelt for elnettet – og specifikt for Kassø, når datacentre melder deres ankomst. Sekretariatsleder for SEP Søren Schmidt Thomsen vil afslutningsvis forklare Kommissoriets strategi og målsætninger.

Aabenraa, tirsdag den 18. juni 2019, kl. 10.00 - 14.00

 

Altingets årlige energipolitiske døgnmøde på Bornholm 10. - 11. september 2019

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på det energipolitiske område. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Her vil vi med et fremtidsperspektiv gå i dybden med, hvad vi kan forvente af den energipolitiske dagsorden, og hvordan vi allerede nu kan begynde at arbejde for at forme den.

Det faglige program er under udarbejdelse, men agendaen for turen lyder: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Oplæg og debat ved dagens første oplægsholder, Benjamin Rud Elberth

•   Fælles frokost

•   Oplæg og debat ved dagens anden oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets Restaurant Vilhelm og efterfølgende besøg i Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem 

 

Energi- og klimapolitik - det nye sort på sociale medier?

I 2019 skal danskerne til stemmeboksene. Dagene hvor valgkampe primært foregik på byens gågader uddelende pamfletter er ovre. En stor del af en moderne valgkamp er digital. I følge ekspert i digital kommunikation Benjamin Rud Elberth er Facebook et ekstremt potent middel, som i sidste ende uundgåeligt vil flytte stemmer. Hvis man skulle dømme ud fra efterårets politiske udspil er der meget der tyder på, at den kommende valgkamp vil have energi- og klimapolitik højt på dagsordenen. Benjamin Rud Elbert vil komme med cases på, hvordan politikere kan bruge den energi-og klimapolitiske dagsorden til at profilere sig på de sociale medier. Han vil endvidere komme med konkrete værktøjer til, hvordan man som interessent i sektoren klogest begår sig på de sociale medier - og får sin stemme igennem til beslutningstagerne.

Benjamin Rud Elberth, rådgiver og indehaver af Elberth Kommunikation

 

Hvordan fastholder Danmark sin styrkeposition på energiområdet?

Peter Brixen, chefanalytiker, Muusmann

Peter Brixen arbejder som chefanalytiker i Muusmann, hvor hans hovedarbejdsområder er strategi-, analyse-, effektiviserings- og udviklingsopgaver i den offentlige sektor og i faglige og medlemsstyrede organisationer. Peter Brixens karriere startede i 1996 i Det Økonomiske Råd, som derefter blev efterfulgt af mange års topledererfaring i Finansministeriet, hvor han fungerede som afdelingschef med ansvar for statens selskaber samt energi og klima. Peter Brixen var endvidere medlem af Energikommission, som blev nedsat af regeringen i Marts 2016, hvis anbefalinger lagde fundamentet for udarbejdelsen af dansk energi- og klimapolitik i Energiaftalen fra 2018.  Peter Brixen vil komme med sin vurdering af den indgåede aftale samt den efterfølgende implementering. Har Danmark har fået det paradigmeskifte, som Kommissionen anbefalede? Og hvor skal man sætte yderligere ind for at bevare Danmarks styrkepositioner i fremtiden?

Altinget, Ny Kongesgade 10, 1472 København K, onsdag 23. oktober 2019, kl. 09.30 - 12.30

 

Med forbehold for ændringer.