Erhverv- og vækstpolitisk netværk


Regeringen ønsker et erhvervsfremmesystem, som bedre og mere effektivt understøtter vækst og lokale virksomheders behov. Sådan beskrev tidligere Erhvervsminister Brian Mikkelsen regeringens ambitioner med nedsættelsen af Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme.

I Altingets Erhverv- og vækstpolitiske netværk retter vi fokus mod perspektiverne og rammerne for vækst og udvikling i Danmark såvel lokalt som nationalt. Vi behandler en række emner omhandlende mulighederne for at skabe nye og flere væksterhverv og diskuterer rammevilkårene herfor. Her spørger vi til nødvendigheden og betydningen af iværksætteri, digitalisering og uddannelse, ligesom vi diskuterer lokale tiltag med fokus på blandt andet eksport, turismefremmende indsatser, samt effektive, meningsfulde samarbejder på tværs af virksomheder, myndigheder og organisationer.

Netværket er et professionelt fagpolitisk netværk for danske virksomheder, offentlige aktører og branche- og interesseorganisationer. Netværket er et fortroligt forum, hvor medlemmerne debatterer og lader sig inspirere af ligesindede aktører samt eksterne oplægsholdere.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den vækstpolitiske dagsorden de sidste 30 år i bl.a. Finansministeriet, Dagbladet Børsen og senest i Dansk Industri.

 

Erhvervsturisme og lokal sammenhængskraft

Martin Strange Persson, sekretariatschef, Meetingplace - Wonderful Copenhagen

Skal vi nå det politiske mål om lokal vækst gennem større fokus på erhvervsturisme, forudsætter det inddragelse af aktører med alsidige kompetencer med det fællesmål for øje. En samlet målrettet indsats skal derfor styrke både væksten og vidensdelingen blandt forskningsmiljøerne i Danmark. Martin Strange Persson vil på dagens møde give sit bud på, hvorledes vi kan skabe sammenhængskraft mellem lokale virksomheder og organisationer med henblik på at forbedre vilkårene for erhvervsturismen og samtidig skabe international synlighed for erhvervsturisme i Danmark. Vi vil herudfra diskutere, hvordan erfaringer fra større byer i Danmark kan overføres til og inspirere resten af landets interessenter til at forbedre og udnytte lokale muligheder.

Børsbygningen, onsdag 27. februar 2019 kl. 9.30-12.30

 

Arena 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - hele dagen

   

 

(Med forbehold for ændringer)

 

Om Altinget 
Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.