Erhverv- og vækstpolitisk netværk 2018


“Regeringen ønsker et erhvervsfremmesystem, som bedre og mere effektivt understøtter vækst og virksomhedernes behov”. Sådan beskrev Erhvervsminister Brian Mikkelsen regeringens ambitioner med nedsættelsen af Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme.

Men hvilken effekt vil implementeringen af udvalgets anbefalinger få for væksten i Danmark? Hvordan kan virksomhederne selv bidrage til et mere strømlinet og effektivt samarbejde med det offentlige? Og hvilken indflydelse kan iværksætteri, digitalisering og uddannelse få for erhvervslivet og væksten i de kommende år? I denne sæson diskuterer vi blandt andet disse spørgsmål og får besøg af aktuelle oplægsholdere, der kommer med indspark til en spændende og konstruktiv debat i Altingets erhvervs- og vækstpolitiske netværk.

Netværket er et professionelt fagpolitisk netværk for danske virksomheder, offentlige aktører, brancheorganisationer og andre interesseorganisationer, der beskæftiger sig med den politiske vækstdagsorden. Netværket er et fortroligt forum, hvor medlemmerne bliver indviet i nye vækst-, herunder eksportpolitiske initiativer, og diskuterer rammevilkårene for danske virksomheder.

Programmet for 2018 er næsten på plads og nedenfor kan du se det foreløbige program. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den vækstpolitiske dagsorden de sidste 30 år gennem ansættelser i Finansministeriet, på Børsen og senest i Dansk Industri.

Se hele programmet for 2017 her.

  

De næste vækstpolitiske træk

Thomas Bustrup, direktør i DI 

Eksporten er en central kilde til vækst og værdiskabelse i Danmark. Innovative og konkurrencedygtige virksomheder, der kan skaffe kunder i udlandet og trække ordrer hjem til Danmark, er helt afgørende for en lille og åben økonomi i en stor og globaliseret verden. Direktør i Dansk Industri, Thomas Bustrup, har ansvaret for den internationale vinkel i en interesseorganisation, hvis medlemmer alle har blikket stift rettet mod forretningsmulighederne i udlandet. Til dette møde i netværket vil Thomas Bustrup kort redegøre for dansk eksports aktuelle (kamp)form og lægge op til diskussion med netværkets medlemmer om en række centrale aspekter af verdensøkonomien, samt hvilken betydning disse har for danske virksomheder.

Børsbygningen, tirsdag 5. december 2017 kl. 09.00-12.00

 

Iværksætterpanelets videre arbejde

Tommy Ahlers, fmd. Iværksætterpanelet, fmd. Iværksætter foreningen

Iværksætterpanelet præsenterede i efteråret 2017 sine anbefalinger til at styrke det danske iværksættermiljø - men arbejdet slutter ikke der. Panelet fortsætter som et rådgivende udvalg, der løbende skal komme med yderligere anbefalinger til Erhvervsministeriet. Der kan komme nye forslag inden sommeren 2018, som skal fødes ind i forhandlingerne om finansloven for 2019. Hvilke udfordringer har panelet identificeret i sit videre arbejde? Og hvad har de på dagsordenen til politikerne? Formanden for panelet, Tommy Ahlers, tager diskussionen med netværket.

Børsbygningen, mandag 5. marts 2018 kl. 09.00-12.00

 

SMV'ernes vækstpotentiale

Jacob Himmelstrup, Medlem af regeringens digitale vækstpanel, adm. direktør, Nærenergi Danmark

25 års erfaring fra små og mellemstore virksomheder og politisk aktiv i Dansk Industri på disse virksomheders vegne. Fhv. medlem af Erhverv- og Vækstministeriets Produktionspanel 1.0 og nuværende medlem af regeringens digitale vækstpanel. Jacob Himmelstrups erfaringer taler sit eget klare sprog. På dagens møde vil han med afsæt i sin indsigt og erfaring give sit bud på, hvordan vi skaber vækst i Danmark og derudover diskutere, hvorfor vi ikke får de allerede eksisterende og dygtige SMV'er til at vokse yderligere, når de nu rummer et uudnyttet vækstpotentiale.

Børsbygningen, onsdag 23. maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige døgnmøde - Grønbechs Hotel tirsdag 6. september 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Besøg hos HASLE Refractories og oplæg ved adm. direktør Michael Bladt 
  • Transport til Allinge og indlogering på Grønbechs Hotel
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Peter Loft, kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune
  • Walk n' talk rundt i Allinge
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem.

 Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm tirsdag 6. september 2018 inkl. overnatning

 

Virksomhedsbesøg

Michael Bladt, adm. direktør, HASLE Refractories A/S

HASLE Refractories A/S udvikler, fremstiller  og sælger årligt næsten 10.000 tons ildfaste materialer. Produktionen er baseret på råvarer importeret fra 14 forskellige lande, herunder Kina, Sydamerika og Sydafrika. Virksomheden eksporterer mere end 80 produkterne af produkterne til cirka 40 lande. Adm. direktør Michael Bladt giver et indblik i, hvordan man driver en international eksportvirksomhed på Bornholm., når vi besøger virksomheden i Rønne.

HASLE Refractories, Rønne, Bornholm tirsdag 6. september 2018

 

Kommunal erhvervspolitik


Peter Loft, kommunaldirektør, Bornholm Regionskommune

Bornholms Regionskommune sprang frem til en placering som nummer 68 – mod nummer 89 året forinden - i DIs erhvervsklimaundersøgelse 2017. Hvad er baggrunden for den fremgang? Og fortsætter udviklingen? Hvad er grundstenene i kommunens erhvervspolitik? Det giver kommunaldirektør Peter Loft sin vurdering af, når han tager en debat om erhvervs- og vækstpolitikken med netværkets medlemmer.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm tirsdag 6. september 2018 inkl. overnatning

 

Uddannelse som vækstdriver

Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA

”Nøglen til vækst ligger i uddannelse”. Mantraet er kendt for de fleste, men hvordan realiserer vi det – og hvem har ansvaret for, at det sker? Hvor godt står de danske uddannelsesinstitutioner i en stadig mere omfattende konkurrere med internationale – og hvordan ser fremtiden ud? Og hvordan ville det danske uddannelsessystem se ud, hvis vi kunne tænke det helt forfra og etablere det på ny? Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA, gør os klogere og tager debatten – også om, hvordan vi kan skabe et bedre samspil mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne.

Torsdag 1. november 2018 kl. 09.00-12.00 - endelig lokation følger

 

Erhvervsfremmesystemet - hvad nu?

Oplægsholder ikke bekræftet

Forenklingsudvalget, der skal se på, hvordan man kan forenkle erhvervsfremmesystemet til gavn for virksomhederne, forventes at præsentere deres anbefalinger i starten af 2018. Hvilke anbefalinger arbejder Erhvervsstyrelsen videre med? Og er der andre erhvervsfremmende tiltag i støbeskeen? Vi inviterer en relevant aktør til at gøre os klogere på blandt andre disse spørgsmål, og diskuterer oplægget over et glas vin og lidt mad.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 1472 København K kl. 15.00-18.00

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget 
Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.