EU-politiske netværk


Altingets EU-netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører med tilknytning til den danske EU-politiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Udover rækken af ordinære netværksmøder inviteres der i slutningen af april måned 2019 til et særligt døgnmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Thomas Lauritzen. Thomas er Altingets Europa-analytiker og vært for mediets EU-podcast. Gennem to årtier har Thomas dækket alle de store politiske og økonomiske begivenheder i det europæiske samarbejde samt i den vestlige verdens sikkerhedspolitik. Han er dermed en af Danmarks mest erfarne europæiske korrespondenter.

 

Den danske Brexit Task Force 

Niels Heltberg, leder af Udenrigsministeriets Brexit-sekretariat

Siden den britiske folkeafstemning har Slotsholmen arbejdet på at forberede Danmark på Brexit og ikke mindst et ‘No Deal’ scenarie. Chefen for Udenrigsministeriets Brexit-sekretariat Niels Heltberg vil gæste netværket og tale frit om den aktuelle forhandlingssituation samt de danske forberedelser på mulige fremtidsscenarier, hvis vi går en ’No Deal’-fremtid i møde.

Altinget i Ny Kongensgade 10, 1472 København K, fredag 8. marts 2019, kl. 9.30 - 12.30

---

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

Altingets årlige EU-Døgnmøde fredag den 26. april 2019

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:
- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- Indlæg ved Kristian Ruby, generalsekretær for Eurelectric
- Fælles frokost
- Indlæg ved Søren Toft, CEO og stifter af Toft Kommunikation
- Pause m. kaffe og kage
- Workshop
- Pause og bobler
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
- Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Vejen til grøn omstilling – og politisk indflydelse

Kristian Ruby, generalsekretær for Eurelectric

Som generalsekretær for Eurelectric er Kristian Ruby én af Danmarks absolutte sværvægtere når det kommer til politisk interessevaretagelse i EU. Kristian Ruby er således talerøret for ca. 3.500 virksomheder, der arbejder med at fremstille, distribuere og handle med strøm, og som tilsammen står for en omsætning på omkring 1.500 milliarder kroner årligt. Ifølge Kristian Ruby handler det ikke om at blive hørt, men snarere om at blive hørt på den rigtige måde. Den politiske virkelighed kræver, at man forstår samspillet mellem alle de essentielle aktører, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at forme dagsordenen. Kristian Ruby tager med os til Grønbechs Hotel, hvor han vil dele ud af sine erfaringer.

 

Brexit, Europa-Parlamentsvalget og Danmarks fremtidige interessevaretagelse i EU

Søren Toft, CEO og stifter af Toft Kommunikation

Det britiske Brexit-kaos kan koste Danmark dyrt - ikke alene i eksportindtægter og arbejdspladser, men også i politisk indflydelse. EU er inde i en ny og dramatisk fase, der vil påvirke Danmarks indflydelsesmuligheder og interesser i mange år frem. Ikke alene skal EU forhandle en ny handelsaftale på plads med Storbritannien – efter skilsmisseaftalen - men EU-landene skal også blive enige om et nyt budget efter Storbritannien har forladt EU. Samtidig har de to kernelande, Frankrig og Tyskland, varslet et intensiveret samarbejde indenfor ØMU’en, den økonomiske politik, samt rets- og forsvarspolitik. Områder hvor Danmark idag har forbehold. Hvad betyder dette for varetagelsen af danske interesser, når en vigtig samhandels- og samarbejdspartner forlader EU-samarbejdet? Hvordan står DK idag - og hvad kan danske politikere og interesseorganisationer gøre for at øge deres politiske indflydelsesmuligheder i EU-samarbejdet i fremtiden? 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, fredag den 26.april 2019 inkl. overnatning

 

En status på EP-valget

Ryan Heath, senior EU-korrespondent POLITICO

I slutningen af maj 2019 skal de europæiske borgere til stemmeurnerne. Derfor mødes vi kort efter valget og tager en status på valgresultatet sammen med Ryan Heath, som er senior EU-korrespondent hos POLITICO og ansvarlig for POLITICOs dækning af Europarlamentsvalget i 2019. Ryan er endvidere regelmæssig politisk kommentator på medier som BBC, Deutsche Welle og Al Jazeera og har rapporteret fra store begivenheder som World Economic Forum i Davos. Han vil give sin analyse af det forgangne europaparlamentsvalg, den offentlige debat ledende op til valget samt hvad vi kan forvente af den nye politiske sammensætning.

Altinget i Ny Kongensgade 10, 1472 København K, mandag 3. juni 2019, kl. 9.30 - 12.30

 

Det store vagtskifte i EU-toppen

Pia Ahrenkilde-Hansen, generaldirektør for kommunikation, EU-Kommissionen

Lige før sommerferien godkendte Europa-Parlamentet med nød og næppe tyskeren Ursula von der Leyen som den, der skal afløse Jean-Claude Juncker som formand for EU-Kommissionen. Von der Leyen er nu ved at opstille et nyt hold kommissærer, der ifølge planen skal tiltræde 1. november. Men kan det nås? Hvordan foregår udpegelsen af de nye kommissærer, og hvordan er det politiske spil mellem Europa-Parlamentet og medlemslandenes regeringer? 

Få dage før EP’s høringer af de nye kommissærer møder vi en af de topfunktionærer, der står midt i transitionen: Pia Ahrenkilde-Hansen, der som generaldirektør for kommunikation er en af de øverste danske chefer i EU-Kommissionen. Takket være sin centrale placering og mangeårige erfaring kan Pia Ahrenkilde give et unikt indblik i det vagtskifte, der vil definere EU’s ledelse og retning i de kommende år.

Altinget i Ny Kongensgade 10, 1472 København K, 27. september, kl. 9.30 - 12.30 

Med forbehold for ændringer.