EU-politiske netværk


Altingets EU-netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører med tilknytning til den danske EU-politiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Udover rækken af ordinære netværksmøder, der afholdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af september måned 2018 til et særligt døgnmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Thomas Lauritzen. Thomas er Altingets Europa-analytiker og vært for mediets EU-podcast. Gennem to årtier har Thomas dækket alle de store politiske og økonomiske begivenheder i det europæiske samarbejde samt i den vestlige verdens sikkerhedspolitik. Han er dermed en af Danmarks mest erfarne europæiske korrespondenter.

 

Møde med MF'erne 
   

Dette møde giver dig mulighed for at sparre med MF’erne: Peter Hummelgaard Thomsen (S), Kenneth Kristensen Berth (DF) og Jan E. Jørgensen (V). Dagens tema bestemmer medlemmerne af netværket. 

Børsbygningen, onsdag 15. august 2018 kl. 09.00-12.00


---

Døgnmøde - 24. september 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:
- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- Indlæg ved Catharina Sørensen, forskningschef, Tænketanken Europa
- Fælles frokost
- Indlæg ved Kim Jørgensen, EU-ambassadør
- Pause m. kaffe og kage
- Workshop
- Pause og bobler
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
- Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Indblik i maskinrummet 

Kim Jørgensen, EU-ambassadør

Ifølge en ny undersøgelse har Danmark ingen stærke partnere i EU, hvilket kun kan forventes at blive forværret når Storbritannien forlader Unionen. EU-ambassadør Kim Jørgensen vil fortælle nærmere om de konkrete strategier for, at Danmarks interesser varetages på den bedste måde i EU. I sin egenskab af leder for Danmarks permanente repræsentation ved EU er Kim Jørgensen en absolut nøgleperson. Som den højest placerede faste repræsentant for Danmark i Bruxelles rådgiver ambassa- døren løbende både statsministeren og de andre medlemmer af regeringen i spørgsmål om EU, og han forhandler ofte selv på Danmarks vegne i en lang række afgørende sager, herunder den danske position i forhold til Brexit. Kim Jørgensen kan derfor give os et enestående indblik i, hvordan Danmark agerer i EU’s maskinrum i en svær tid.

(Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 24. september 2018)

 

Suverænitet, ydre trusler – og Brexit


Catharina Sørensen, forskningschef, Tænketanken Europa

Den danske EU-debat opleves som så negativ af mange virksomhedsledere, at flere helt holder sig væk. En række tabte EU-folkeafstemninger har også gjort de såkaldte ’ja-politikere’ håndsky, og senest har Socialdemokratiet meldt ud, at de danske EU-forbehold er fredede. Paradoksalt nok viser gentagne målinger, at danskerne har en rekordhøj opbakning til EU. Forskningschef ved Tænketanken EUROPA tager temperaturen på den danske EU-debat og dens tre x-faktorer: Suverænitet, ydre trusler – og Brexit.

(Grønbechs Hotel, Bornholm, mandag 24. september 2018)

 

--- 

Deal or no deal ?

Claus Grube, ambassadør 

Hvilket EU ser vi efter udtræden af UK? Og hvilke udfordringer og muligheder udgør brexit for DK? Med ambassadørposter i både Bruxelles og London på sit CV er Claus Grube en af Danmarks mest erfarne EU-diplomater. Han var i en årrække Danmarks faste repræsentant ved EU, hvorefter han blev departementschef i Udenrigsministeriet. Senest har han frem til september 2017 været Danmarks ambassadør i London og dermed fulgt Brexit-forhandlingerne fra første række. Claus Grube har direkte kontakter til en række af de centrale aktører i Bruxelles såvel som i London.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, fredag den 23. november 2018, kl. 9.30 - 12.30

  

Udsigt til EP-valg i 2019

Anne Mette Vestergaard, kontorchef, Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark

I 2019 skal vi ikke stemme én, men to gange, og Anne Mette Vestergaard besøger os for at tale om, hvad der gør det kommende valg til Europa-Parlamentet til noget helt særligt. Anne Mette vil også bringe os ind i maskinrummet bag kampagnen "Denne gang stemmer jeg", som I opfordres til at tilmelde jer som forberedelse til mødet: http://ttimv.eu/Danmark

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, fredag 11. januar 2019, kl. 9.30 - 12.30

---

Arena Summit 2019

Altinget og Mandag Morgen inviterer 28. marts 2019 alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder.

På dagen sætter vi fokus på nogle af tidens vigtigste tendenser i den fremtid, vi bevæger os hastigt imod. Centrale temaer bliver således blandt andet digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Breakout-sessioner, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt.

Tid og sted: Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019

 

 

Med forbehold for ændringer.