Bliv
kontaktet

EU

Altingets EU-netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører med tilknytning til den danske EU-politiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede, når vi mødes fem gange årlige og diskuterer de vigtigste EU-relaterede emner, der har betydning for Danmarks placering i EU.

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Bjarke Møller. Han har beskæftiget sig indgående med europæisk politik og økonomi i de sidste tre årtier blandt andet som direktør for Tænketanken EUROPA (2014-2019) og som chefredaktør for ugebrevet Mandag Morgen (2008-2013).  Han er desuden i dag adjungeret professor på Copenhagen Business School og forfatter til bogen Håbets politik - Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Bjarke vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin store viden om EU.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

10/6-2022

Marlene Wind, professor, Insitut for Statskudskab, Københavns Universitet

Future of Europe - hvad nu?

Konferencen om Europas fremtid blev skudt i gang 9. maj 2021, hvor borgere fra alle EU’s 27 medlemslande er inviteret til at deltage i konferencen, som frem mod sommeren 2022 skal skabe dialog på tværs af Europa om fremtidens EU.

Vi summerer op på konferencen om Fremtidens Europa, det franske EU-formandskab og kigger frem på mulige scenarier sammen med Marlene Wind, professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 Kbh K, kl. 13:00-16:00

20/9-2022

Døgnseminar: Europas Green Deal og den cirkulære økonomi

Årets døgnseminar foregår i naturskønne omgivelser på Kragerup Gods. Gennem et døgn skaber vi rammerne for og tiden til fordybelse, inspiration, sparring og mere uformelle snakke i netværket over blandt andet en god middag om aftenen. 

Vi retter i år fokus mod Europas Green Deal og den cirkulære økonomi og har inviteret flere oplægsholdere, som skal være med til at gøre os klogere på begge dele. 

Kragerup Gods, kl. 9:00-9:00

Kristian Ruby, generalsekretær, Eurelectric

Accelerationen af energiomstillingen

Den enorme brancheorganisation for den europæiske elsektor, Eurelectric, har store ambitioner på energiområdet. Sektoren er klar til at omstille sig, så den er præget af grøn el-produktion og bæredygtige visioner, og så er den helt konkrete opgave at sikre CO2-neutral energi til hele Europa i 2050. 

I vinteren 2021 oplevede vi høje og stigende energipriser, hvor et nyt dilemma udspillede sig: hvordan balanceres den grønne omstilling samtidig med et fald i energipriserne? Er vedvarende energi en del af løsningen, eller kan højere energi- og elpriser torpedere den grønne omstilling i EU? 

Vi har inviteret generelsekretær i Eurelectric, Kristian Ruby, til at fortælle os, hvordan det står til på el- og energiområdet på europæisk plan. Hvad er de konkrete udfordringer, og hvordan Eurelectric vil accelerere omstillingen til 100 pct ren el-produktion med nul emissioner. Han kan fortælle om de strategiske overvejelser, man gør sig som den, der taler på vegne af hele elsektorens værdikæde i Bruxelles

 

 

Kragerup Gods, kl. 10:15-11:30

Peter Møllgaard, formand, Klimarådet & Dekan, Maastricht University School of Business and Economics

Green Deal, cirkulær økonomi og politisk innovation

Hvad kan EU gøre i forhold til en Greel Deal og Fit for 55? Det har vi inviteret formand for Klimarådet, Peter Møllgaard, til at fortælle nærmere om. Peter er dekan ved Maastricht University School of Business and Economics og har erfaring med indpasning af vedvarende energi i elsystemet og forskning i regulering og konkurrencepolitik. Peter er desuden tidligere medlem af Energikommissionen og Energinets bestyrelse. 

Kragerup Gods, kl. 13:00-14:00

Lone Feifer, director, sustainable buildings, VELUX

Bæredygtig byggeri - fremtidens regenerative bygningsdesign

 Velux lancerede i begyndelsen af november 2021 deres vision for fremtidens bæredygtige byggeri. Initiativet kaldes Build for Life og tager fat på byggeindustriens udfordringer og introducerer en ny regenerativ tilgang til byggeri og bygningsdesign. Vi har inviteret Lone Feifer, direktør for bæredygtigt byggeri hos VELUX, til en snak om, hvordan vi gør Europas byggemasse bæredygtig, og så taler vi om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for nulemission og plusenergihuse 

Kragerup Gods, kl. 14:15-15:15

23/11-2022

Netværksmøde

Program tilgår

Altinget, Ny Kongensgade 12, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets EU netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den EU-politiske arena i Danmark.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser