Bliv
kontaktet

EU

I Altingets EU-netværk samler vi professionelle, der arbejder med EU-politiske dagsordner og politisk interessevaretagelse i EU. Vi mødes fem gange årligt, hvor vi udveksler erfaringer, sætter fokus på metoder og gode eksempler fra den virkelige verden og diskuterer de vigtigste og mest aktuelle dagsordner fra EU.

 

Mødeleder

Netværkets faste mødeleder er Bjarke Møller. Han har beskæftiget sig indgående med europæisk politik og økonomi i de sidste tre årtier blandt andet som direktør for Tænketanken EUROPA (2014-2019) og som chefredaktør for ugebrevet Mandag Morgen (2008-2013).  Han er desuden i dag adjungeret professor på Copenhagen Business School og forfatter til bogen Håbets politik - Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Bjarke vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin store viden om EU.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

25/1-2023

Carsten Grønbech Jensen, Direktør for Europapolitik og Arktis i Udenrigsministeriet

Danmarks interesser i EU’s geopolitik og Global Gateway strategi

Europas rolle i den globale orden er under hastig forandring. Putins krig i Ukraine har udstillet EU-landenes energi- og ressourcemæssige sårbarhed. Det har fået Kommissionen til at sætte fokus på, hvordan EU i fremtiden kan sikre sin strategiske suverænitet samt forsyning af energi, råstoffer og kritisk teknologi. Kommissionen lancerede derfor blandt andet Global Gateway strategien i 2021.

På dagens netværksmøde sætter vi fokus på det danske arbejde med og interesser i EU’s geopolitik. Hvad er Danmarks interesser i EU’s geopolitiske arbejde? Og hvordan har vi fra dansk side påvirket EU’s geopolitiske dagsordenen? Og hvad er EU´s styrker og svagheder i den nye globale orden i kapløbet for ressourcerne og relationerne?

Til at besvare disse spørgsmål og gøre os klogere på Danmarks EU-politiske arbejde har vi inviteret Carsten Grønbech Jensen, der er direktør for Europapolitik og Arktis i Udenrigsministeriet.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København , kl. 9:30-12:30

24/3-2023

Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet og chefforhandler for DSA'en

Fællesmøde med digitaliseringsnetværket: Varetagelse af digitale interesser i EU

EU har i de senere år lavet en stribe reguleringer, der har ændret spillereglerne for tech-giganterne på EU’s indre marked. Blandt andet er der kommet nye regler for databeskyttelse, cybersikkerhed og etiske regler for kunstig intelligens. Samtidig har Kommissionen taget en stribe strategiske initiativer, der skal styrke Europas digitale konkurrenceevne.

På mødet gør vi status over lovarbejdet med en politisk repræsentant og med en repræsentant fra tech-giganterne og spørger dem, hvordan de hver især arbejder med at varetage egne interesser. Hvilke prioriteter er vigtigste for dem? Hvilke interessekonflikter spænder ben for politikken? Hvilke erfaringer har de gjort sig, og hvordan synes de, at de er lykkedes med at påvirke lovarbejdet?

Oplægsholder: Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet og chefforhandler for DSA'en. 

Vi oplyser snarest om anden oplægsholder.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København , kl. 9:30-12:30

25/5-2023

En europæisk sundhedsunion: Hvad betyder det for det danske sundhedsvæsen?

Før coronapandemien havde EU ikke en fælles sundhedspolitik, men midt i krisen var fællesskabet nødt til at træffe en række beslutninger og samarbejde mellem sundhedsmyndighederne i medlemslandene. Pandemien fik Kommissionen til at fremlægge ambitiøse forslag til etablering af en europæisk sundhedsunion, og grundlagde blandt andet en europæisk kriseenhed på sundhedsområdet, HERA, og EU4Health-programmet.

Men hvilken betydning har de fælles initiativer for medlemslandene og borgerne i EU? Hvordan kan vi i Danmark få gavn af EU´s nye sundhedsberedskab? Hvordan arbejder de danske interesseorganisationer indenfor sundhedsområdet med og mod EU’s forslag? Og hvad kan vi i netværket lære af den proces?

Oplægsholder oplyses snarest.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København , kl. 9:30-12:30

27/9-2023

Døgnmøde i Bruxelles

Netværkets årlige døgnmøde går i år til Bruxelles. Vi planlægger en hel dag og aften med spændende aktører i Bruxelles og sørger naturligvis for forplejning og overnatning. 

Oplægsholder og program oplyses snarest. 

Bruxelles, kl. 10:00-10:00

21/11-2023

Netværksmøde i København

Program og oplægsholder oplyses snarest. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K., kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets EU netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører fra forskellige hjørner af den EU-politiske arena i Danmark.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser