Det Fleksible Arbejdsmarked


Det moderne arbejdsmarked stiller store krav til fleksibilitet fra såvel arbejdsgivere som arbejdstagere. Hvor det tidligere var normen, at folk blev på den samme arbejdsplads i store dele af deres karriere, er det nu snarere undtagelsen, at arbejdstagere er mere end 10 år på den samme arbejdsplads. Samtidig bevæger den teknologiske udvikling sig med syvmileskridt og stiller stigende krav til efteruddannelse og opkvalificering for at opretholde det nødvendige kompetenceniveau på det moderne arbejdsmarked. Vi stiller skarpt på arbejdsvilkårerne for arbejdstagere i alle livsfaser, fra unge børnefamilier med behov for fleksibilitet, til de seniorer, der bliver flere og flere og som samfundet har stort behov for, hvis vi skal opretholde det velfærdsniveau, vi kender i dag. Vi sætter også fokus på, hvordan man som arbejdsgiver sørger for at tiltrække, opkvalificere, og ikke mindst fastholde, dygtige og talentfulde medarbejdere på et arbejdsmarked, hvor fortidens loyalitet er byttet ud med individuelle krav og behov for fleksibilitet.

I Altingets netværk om Det Fleksible Arbejdsmarked ser vi nærmere på nogle af de udfordringer, som både arbejdsgivere og arbejdstagere står over for i det yderst omskiftelige moderne arbejdsmarked. Vi ser nærmere på alternative måder at indrette både arbejdstiden og arbejdspladsen på og bliver klogere på, hvordan vi kan blive klogere gennem hele vores arbejdsliv, når vi zoomer ind på efter- og videreuddannelse. Vi inviterer eksperter indenfor og ser nærmere på interessante cases, der kan give inspiration til nytænkning af den moderne, fleksible arbejdsplads.

Møderne styres af Iver Houmark, der bl.a. har en fortid som redaktionschef på Ugebrevet A4 og har beskæftiget sig med det arbejdsmarkedspolitiske område som journalist i mere end 20 år.

 

Programmet for 2020 er nu næsten på plads og kan læses nedenfor. 

 

Arbejdet forstået baglæns - ny analyse af seniorer og arbejdsliv

Mads Christoffersen, kultursociolog, foredragsholder og fhv. leder af DTUs Executive MBA

For at kortlægge overgangen fra arbejdsliv til seniorliv søsatte en arbejdsgruppe i 2017 en undersøgelse af arbejdslivet. Gennem såkaldte Fortidsværksteder (gruppeinterviews) med 128 deltagere fra 12 forskellige faggrupper, har gruppen, bestående af de tre erfarne forskere og ledelseseksperter Mads Christoffersen, Niels Møller og Lisbet Theilgaard, undersøgt arbejdslivet set gennem 5.000 års samlet erhvervserfaring. Diskussionerne i de 12 gruppeinterviews fokuserede på deltagernes oplevelse af en lang række aspekter af arbejdslivet og udviklingen af eksempelvis ledelse, kollegiale fællesskaber og oplevelsen af at træde ud af arbejdsmarkedet. Undersøgelsen udmøntede sig i bogen "Arbejdet forstået baglæns - erfaringer fra 40 års arbejdsliv", der blev præsenteret ved et større arrangement på Christiansborg i efteråret. Til dette møde får vi selskab af Mads Christoffersen, der har mange års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv og har ledet Executive MBA uddannelsen på DTU. Han vil fortælle om resultaterne af undersøgelsen og fortælle om nogle af de erfaringer, der kom frem ved undersøgelsen, samt præsentere de råd til ledere og medarbejdere, der kan være med til både at sikre et godt arbejdsliv og et godt seniorliv.

BLOX, Bryghuspladsen 8, 1473 København, fredag 13. december kl. 09:30-12:30

 

Stort forsøg med 4-dages arbejdsuge

 

Claus Steen Madsen, kommunaldirektør i Odsherred Kommune & Pernille Gaarde, forfatter, foredragsholder og konsulent 

I de seneste år har der været talt meget om et opgør med den traditionelle 37-timers arbejdsuge. Stress er blevet en folkesygdom, der rammer flere og flere danskere, alt imens danskerne forsøger at finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv. For flere forskellige arbejdsgrupper - fra unge børnefamilier, til seniorer - kan det være en fordel at have fleksibilitet i arbejdstid. Det hidtil største forsøg med at indføre 4-dages arbejdsuge på en offentlig arbejdsplads, blev i efteråret 2019 skudt i gang i Odsherred Kommune, hvor de ca. 300 medarbejdere fremover vil arbejde fire dage om ugen. Vi inviterer kommunaldirektør i Odsherred Kommune, Claus Steen Madsen med til dagens møde, hvor han vil fortælle om baggrunden for initiativet og gøre status på det første halve år med 4-dages arbejdsuge i kommunen. Vi får også selskab af forfatter, foredragsholder og konsulent Pernille Gaarde, der i mange år har arbejdet med gode arbejdsmetoder, arbejdsglæde og effektivitet. Hun har desuden fået lov at følge projektet i Odsherred Kommune og har fulgt it-virksomheden IIH Nordic, der for nogle år siden fik megen omtale, da de indførte 30-timers arbejdsuge for deres medarbejdere. Pernilles arbejde med IIH Nordic resulterede i bogen ”Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige”. Vi sætter fokus på alternative arbejdsformer og bliver klogere på, hvordan et opgør med 37-timers arbejdsuge kan være med til at skabe et sundt og effektivt arbejdsmiljø.

Ny Kongensgade 10, København, mandag 24. februar 2020 kl. 09:30-12:30

 

Altinget & Mandag Morgen Summit 2020 - Den Store Omstilling

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

København, 26 marts 2020 - Øksnehallen

Læs mere om Summit 2020 og tilmeld dig her.

 

Aktivitetsbaserede arbejdspladser er fremtiden

Rasmus Brandt Lassen, direktør, Bygningsstyrelsen

Da Bygningsstyrelsen i januar 2019 skulle flytte til nye lokaler i midten af København, vurderede ledelsen i styrelsen, at det var en god anledning til at gøre op med de traditionelle arbejdsformer. Størstedelen af styrelsens ansatte arbejdede allerede i teams og på projekter, der gik på tværs af afdelingerne. Man vurderede derfor, at det gav mening at gøre op med de åbne kontorlandskaber og gentænke måden at indrette de nye kontorer på. Løsningen blev at skabe rum for flere forskellige samarbejdsformer på tværs af afdelinger og projektsamarbejder, mens der samtidig blev indrettet områder, hvor der var ro til fordybelse og fokuseret arbejde. Vi spørger direktøren for Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen, der beskriver den nye indretning som en fundamental kulturforandring, hvilken betydning den nye indretning har haft på effektiviteten, arbejdsglæden og sammenhængskraften for Bygningsstyrelsens ca. 230 medarbejdere.

Ny Kongensgade 10, København, tirsdag 12. maj 2020 kl. 09:30-12:30

 

Hvordan bliver vi bedre til efter- og videreuddannelse?

Stina Vrang Elias, adm. dir., DEA

Det danske arbejdsmarked gennemgår i disse år en rivende udvikling, hvor behøvet for nye og opdaterede kompetencer i næsten alle sektorer følges hånd i hånd med nye teknologiske muligheder og den digitale udvikling. De danske arbejdsgivere efterspørger medarbejdere, der forstår at navigere i den digitale verden. Samtidig står det danske arbejdsmarked i de kommende år overfor en demografisk udvikling og politiske tilbagetrækningsreformer, der giver danskerne flere år på arbejdsmarkedet. Seniorerne på det danske arbejdsmarked bidrager med omfattende erhvervserfaring og har en betydningsfuld rolle i at videregive disse til de næste generationer. Men hvordan sikrer man, at en fortsat aldrende arbejdsstyrke formår at erhverve sig de nødvendige kompetencer, der sikrer, at både arbejdsgiverne og samfundet får fuldt udbytte af alle generationer af arbejdstagere? Og hvordan bliver både arbejdstagere og arbejdsgivere bedre til at udnytte de potentialer, der er i styrket fokus på efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere? Vi inviterer Stina Vrang Elias, der er adm. direktør i Tænketanken DEA, med til dagens møde og bliver klogere på efter- og videreuddannelse på de danske arbejdspladser. Stina Vrang Elias sad desuden for bordenden ved de seneste trepartsforhandlinger om netop efteruddannelse.

Ny Kongensgade 10, København, fredag 4. september 2020 kl. 09:30-12:30

 

Det årlige heldagsmøde om Det Fleksible Arbejdsmarked

På årets heldagsmøde om det fleksible arbejdsmarked dykker vi ned i de gode eksempler på fleksibilitet på danske arbejdspladser. En god arbejdsgiver er lydhør for sine medarbejderes behov og en øget fleksibilitet kan være med til at øge arbejdsglæden, reducere sygefraværet, være med til at tiltrække dygtige medarbejdere og højne effektiviteten. Men det kan være svært at vide, hvor og hvordan man skal igangsætte denne proces, hvilke tiltag der har størst effekt - både på den korte og den lange bane - og hvordan man som arbejdsgiver kan være lydhør for sine medarbejderes behov. Mødet afholdes i naturskønne omgivelser på Kragerup Gods.

Programmet for dagen er snart endeligt på plads og opdateres løbende.

Kragerup Gods, Tirsdag 27. oktober 2020 - heldagsseminar

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), månedlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.