Det Fleksible Arbejdsmarked

I Altingets netværk om Det Fleksible Arbejdsmarked ser vi nærmere på nogle af de udfordringer, som både arbejdsgivere og arbejdstagere står over for i det omskiftelige moderne arbejdsmarked. Vi ser nærmere på alternative måder at indrette både arbejdstiden og arbejdspladsen på og bliver klogere på, hvordan vi kan blive klogere gennem hele vores arbejdsliv, når vi zoomer ind på efter- og videreuddannelse. Vi inviterer eksperter indenfor og ser nærmere på interessante cases, der kan give inspiration til nytænkning af den moderne, fleksible arbejdsplads.

Mødeleder

Iver Houmark Andersen er tidligere redaktionschef hos A4 Medier og har i 14 år beskæftiget sig som journalist/redaktør med forhold på arbejdsmarkedet. Han er nu freelance journalist/konsulent med speciale i arbejdsmarkedsforhold og udvikling af nye medie-koncepter. 

- Iver Houmark, mødeleder

Det moderne arbejdsmarked stiller store krav til fleksibilitet fra såvel arbejdsgivere som arbejdstagere. Hvor det tidligere var normen, at folk blev på den samme arbejdsplads i store dele af deres karriere, er det nu snarere undtagelsen, at arbejdstagere er mere end 10 år på den samme arbejdsplads. Samtidig bevæger den teknologiske udvikling sig med syvmileskridt og stiller stigende krav til efteruddannelse og opkvalificering for at opretholde det nødvendige kompetenceniveau på det moderne arbejdsmarked.

Vi stiller skarpt på arbejdsvilkårerne for arbejdstagere i alle livsfaser, fra unge børnefamilier med behov for fleksibilitet, til de seniorer, der bliver flere og flere og som samfundet har stort behov for, hvis vi skal opretholde det velfærdsniveau, vi kender i dag. Vi sætter også fokus på, hvordan man som arbejdsgiver sørger for at tiltrække, opkvalificere, og ikke mindst fastholde, dygtige og talentfulde medarbejdere på et arbejdsmarked, hvor fortidens loyalitet er byttet ud med individuelle krav og behov for fleksibilitet.

Program

24/2-2020

Claus Steen Madsen, kommunaldirektør, Odsherred Kommune

Stort forsøg med 4-dages arbejdsuge

I de seneste år har der været talt meget om et opgør med den traditionelle 37-timers arbejdsuge. Stress er blevet en folkesygdom, der rammer flere og flere danskere, alt imens danskerne forsøger at finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv. For flere forskellige arbejdsgrupper - fra unge børnefamilier, til seniorer - kan det være en fordel at have fleksibilitet i arbejdstid. Det hidtil største forsøg med at indføre 4-dages arbejdsuge på en offentlig arbejdsplads, blev i efteråret 2019 skudt i gang i Odsherred Kommune, hvor de ca. 300 medarbejdere fremover vil arbejde fire dage om ugen. Vi inviterer kommunaldirektør i Odsherred Kommune, Claus Steen Madsen med til dagens møde, hvor han vil fortælle om baggrunden for initiativet og gøre status på det første halve år med 4-dages arbejdsuge i kommunen.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

Pernille Gaarde, forfatter, foredragsholder og konsulent 

Stort forsøg med 4-dages arbejdsuge

Vi får også selskab af forfatter, foredragsholder og konsulent Pernille Gaarde, der i mange år har arbejdet med gode arbejdsmetoder, arbejdsglæde og effektivitet. Hun har desuden fået lov at følge projektet i Odsherred Kommune og har fulgt it-virksomheden IIH Nordic, der for nogle år siden fik megen omtale, da de indførte 30-timers arbejdsuge for deres medarbejdere. Pernilles arbejde med IIH Nordic resulterede i bogen ”Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige”. Vi sætter fokus på alternative arbejdsformer og bliver klogere på, hvordan et opgør med 37-timers arbejdsuge kan være med til at skabe et sundt og effektivt arbejdsmiljø.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

12/5-2020

Rasmus Brandt Lassen, direktør, Bygningsstyrelsen

Aktivitetsbaserede arbejdspladser er fremtiden

Da Bygningsstyrelsen i januar 2019 skulle flytte til nye lokaler i midten af København, vurderede ledelsen i styrelsen, at det var en god anledning til at gøre op med de traditionelle arbejdsformer. Størstedelen af styrelsens ansatte arbejdede allerede i teams og på projekter, der gik på tværs af afdelingerne. Man vurderede derfor, at det gav mening at gøre op med de åbne kontorlandskaber og gentænke måden at indrette de nye kontorer på. Løsningen blev at skabe rum for flere forskellige samarbejdsformer på tværs af afdelinger og projektsamarbejder, mens der samtidig blev indrettet områder, hvor der var ro til fordybelse og fokuseret arbejde. Vi spørger direktøren for Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen, der beskriver den nye indretning som en fundamental kulturforandring, hvilken betydning den nye indretning har haft på effektiviteten, arbejdsglæden og sammenhængskraften for Bygningsstyrelsens ca. 230 medarbejdere.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

4/9-2020

Stina Vrang Elias, adm. dir., DEA

Hvordan bliver vi bedre til efter- og videreuddannelse?

Det danske arbejdsmarked gennemgår i disse år en rivende udvikling, hvor behøvet for nye og opdaterede kompetencer i næsten alle sektorer følges hånd i hånd med nye teknologiske muligheder og den digitale udvikling. De danske arbejdsgivere efterspørger medarbejdere, der forstår at navigere i den digitale verden. Samtidig står det danske arbejdsmarked i de kommende år overfor en demografisk udvikling og politiske tilbagetrækningsreformer, der giver danskerne flere år på arbejdsmarkedet. Seniorerne på det danske arbejdsmarked bidrager med omfattende erhvervserfaring og har en betydningsfuld rolle i at videregive disse til de næste generationer. Men hvordan sikrer man, at en fortsat aldrende arbejdsstyrke formår at erhverve sig de nødvendige kompetencer, der sikrer, at både arbejdsgiverne og samfundet får fuldt udbytte af alle generationer af arbejdstagere? Og hvordan bliver både arbejdstagere og arbejdsgivere bedre til at udnytte de potentialer, der er i styrket fokus på efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere? Vi inviterer Stina Vrang Elias, der er adm. direktør i Tænketanken DEA, med til dagens møde og bliver klogere på efter- og videreuddannelse på de danske arbejdspladser. Stina Vrang Elias sad desuden for bordenden ved de seneste trepartsforhandlinger om netop efteruddannelse.

Ny Kongensgade 10, København, kl. 9:30

20/10-2020

Altinget & Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst. I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer. Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, kl. 9:30

27/10-2020

Det årlige heldagsmøde om Det Fleksible Arbejdsmarked

På årets heldagsmøde om det fleksible arbejdsmarked dykker vi ned i de gode eksempler på fleksibilitet på danske arbejdspladser. En god arbejdsgiver er lydhør for sine medarbejderes behov og en øget fleksibilitet kan være med til at øge arbejdsglæden, reducere sygefraværet, være med til at tiltrække dygtige medarbejdere og højne effektiviteten. Men det kan være svært at vide, hvor og hvordan man skal igangsætte denne proces, hvilke tiltag der har størst effekt - både på den korte og den lange bane - og hvordan man som arbejdsgiver kan være lydhør for sine medarbejderes behov. Mødet afholdes i naturskønne omgivelser på Kragerup Gods.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 9:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets netværk om Det Fleksible Arbejdsmarked. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører, der dermed kan bringe forskellige vinkler og indspark til bordet.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser