Bliv
kontaktet

Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Mødeleder

Netværket styres af Charlotte Rønhof, der er formand for Rådet for Børns Læring og i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri.

Program

23/9-2020

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde

Til årets forskningspolitiske døgnmøde sætter vi fokus på samarbejdet mellem erhvervsliv, virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Netværkets årlige topmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med et emne sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby,, kl. 8:00

Mikkel Sørensen, Chef ved DTU Skylab

Oplæg ved Mikkel Sørensen - chef for DTU Skylab

Entreprenørskab er et af Christiansborgs mest elskede begreber. Også universitetsverdenen er dybt optagede af at bygge bro mellem forskningsverdenen og erhvervslivet. Og spørger man Mikkel Sørensen, så er det forskningsbaserede entreprenørskab et rigtig godt redskab til at bygge broen.
Til oplægget vil han blandt andet fortælle os, hvordan koblingen mellem læring og innovation bidrager til skabelsen af en bæredygtig start-up.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby,, kl. 10:30-11:30

Jes Broeng, direktør og professer DTU "Open Entrepreneurship"

Oplæg ved Jes Broeng - direktør og professor DTU "Open Entrepreneurship"

Få betvivler, at vi i Danmark har mange fantastiske forskere. Men alligevel efterlyser både Christiansborg og fondene, at forskere konstant skal producere viden, der kan bidrage til samfundet. Og særligt fra politisk hold bliver det et stigende krav at skulle forklare ’nytten’ ved sin forskning – og dermed at kunne legitimere modtagelsen af forskningsmidler. Men hvad nu hvis universiteterne matcher sine dygtige forskere med eksterne og erfarne entreprenører? Og hvordan kan universiteterne samarbejde for at opnå dette? Spørger man Jes Broeng, vil matchet mellem forskeren og entreprenøren skabe forskningsprodukter, der skaber den efterspurgte værdi.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 13:00-14:00

9/11-2020

Hvordan sikrer vi en bedre kønsbalance til modtagere af forskningsmidler?

Internationalt er der en stor bevægelse i gang for at sikre mere køndiversitet på nærmest alle vitale områder af samfundet. Dette har særligt ramt universitetsverdenen, der kæmper med balancen mellem at være lydhør overfor nogle studerendes krav om diversitet og ikke bevidstløst følge alle strømningerne. På dagens møde vil vi diskutere, hvordan vi sætter ind på forskningsområdet i forhold til en bedre kønsbalance? Og hvordan skal vores forskningssamfund forholde sig til de identitetspolitiske problemstillinger, som man har set omkring køn i ind- og udland?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

8/12-2020

Forskning og ’brugbar viden’

Mange forskere oplever, at der bliver stillet spørgsmålstegn til deres forsknings relevans udenfor den akademiske verden. Andres forskning når aldrig ud i de bredere kredse. Og de forskere, der når ud i de bredere kredse, bliver ofte kritiseret for at være ’populistiske’ og gå på kompromis med deres faglighed. Vi vil i den forbindelse diskutere hvilke overvejelser, der skal indgå før- og under et forskningsprojekt, der sikrer, at forskningen kan være til gavn for andre end forskerens egen interesse. Og kan vi gøre mere for, at vores forskning når politikerne – og derved prioriteres højere på den politiske dagsorden? Eller er vi gået for langt i vores nytte-jagt på forskningen?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

8/2-2021

Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institute

Forskning og konstruktiv kommunikation

I øjeblikket er ét af forskningsverdenens helt varme emner, hvordan resultater og projekter bliver formidlet udenfor den akademiske verden. Og ikke nok med at forskningen skal formidles til en bredere målgruppe; den skal også fremstå spændende og relevant for andre end selve forskningsgruppen. Så hvordan gøres det uden at overdrive eller udelade vigtige detaljer? Og hvordan kan man gennem sin formidling fremstå relevant for eksempelvis Christiansborg? For et lille år siden kom Danske Universiteter med syv retningslinjer for god forskningskommunikation. Men holder de? Eller skal vi i virkeligheden nytænke, hvordan forskeren kan formidle sin viden?

Til dagens møde får vi besøg af Ulrik Haagerup, der er journalist og grundlægger og direktør for Constructive Institute. Instituttet lærer journalister og nyhedsorganisationer, hvordan de kan formidle den komplekse viden konstruktivt. Og mon ikke forskningsverdenen også kan lære noget af Ulrik Haagerups erfaringer og metoder?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

15/4-2021

Har universiteter ondt i armslængden?

Vi oplever i stigende grad, at universiteter bliver brugt til at lave undersøgelser og rapporter, der ender med at blive brugt til politiske forhandlinger. Med andre ord: universiteterne kan bruges til lobbyarbejde. Mange mener, at det er et brud på god forskningsskik. Men hvordan er det gået så vidt, at forskning i yderste tilfælde kan blive et middel til at påvirke meninger på vegne af virksomheder og interessegrupper? Til dagens møde vil vi diskutere, hvad denne nye realitet i forskningsverdenen kan være et udtryk for. Og hvad er løsningen, hvis det er et problem?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

8/6-2021

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde

Netværkets årlige topmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med et emne sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00

18/8-2021

Kvantitet versus kvalitet i forskning?

Vi befinder os for alvor i accelerationens tidsalder: alt skal gå hurtigt, og resultater skal leveres på rekordtid. Og det gælder også i forskningsverdenen. En stor udfordring for vores forskere er, at de bliver mål på, hvor meget de bliver citeret. Som en konsekvens af det kan man stille spørgsmål til, om de nogle gange bliver nødt til at forsimple deres forskningsresultater i deres bestræbelse på at blive citeret i de bredere kredse. Til dagens møde vil vi blandt andet diskutere, om forskerne bliver pressede til at udgive noget hele tiden – og går de derfor på kompromis med kvaliteten af deres forskning? Skal vi gentænke de krav, som forskerne er blevet underlagt?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forskningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser