Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Mødeleder

Netværket styres af Charlotte Rønhof, der er formand for Rådet for Børns Læring og i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri.

Program

3/6-2020

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde

Til årets forskningspolitiske døgnmøde sætter vi fokus på samarbejdet mellem erhvervsliv, virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, kl. 8:20

20/10-2020

Altinget & Mandag Morgen Summit 2020

Altinget og Mandag Morgen inviterer igen til Summit i 2020 med fokus på den store omstilling. Til Summit samler vi beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både det offentlige, det private og civilsamfundet, som på tværs af brancher og fagområder tager del i omstillingen og bidrager til udviklingen af fremtidens samfund.  Den digitale udvikling bevæger sig i stadigt hastigere tempo med højteknologiske tigerspring i horisonten. Morgendagens teknologier og den digitale omstilling kommer til at ændre den private såvel som den offentlige sektor. Håbet er, at teknologiske fremskridt fostrer en succesfuld grøn omstilling.  Den digitale omstilling giver dog samtidigt muligheder for at forbedre og udvikle vores samfund så der kan bruges færre hænder til en større mængde opgaver. De nye teknologier vil forandre vores byer, vores hjem, vores uddannelsesinstitutioner og vores arbejdspladser. De rummer muligheder for at revolutionere vores sundhedsvæsen, vores infrastruktur og fremskynde den tvingende nødvendige omstilling til bæredygtige og vedvarende energikilder. Men det kræver alt sammen, at vi forstår - og formår at tøjle - teknologien. Det kræver lederskab, innovation og mod til at gå nye veje og til at gentænke indretningen af vores samfundsstrukturer og vores virksomheder. 

Øksnehallen, København, kl. 9:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forskningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.


Accepter betingelser