Netværk for forskning og innovation


Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder, zoomer ind på regeringens ambitiøse oplæg til TeknologipagtRådet, der skal få flere unge, til at vælge STEM-uddannelser. Derudover ser vi nærmere på EU's Horizon 2020 program med fokus på overgangen til det kommende Horizon Europe. Vi kommer med andre ord vidt omkring på forskningsområdet og får ved møderne også selskab af Altingets forskningsredaktør Toke Kristiansen, der gør os klogere på sidste nyt fra Christiansborg.

Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser mellem netværkets medlemmer, der repræsenterer forskellige hjørner af feltet. Over fire møder stiller vi skarpt på forskellige grene af området og inviterer desuden vores medlemmer med til vores nye, store konference Arena Summit, der i 2019 sætter fokus på den næste generation. Netværket tager også døgnseminar på Bornholm, hvor Grønbechs Hotel danner rammerne for en dag med plads til gode diskussioner og faglig fordybelse.

Du kan se det foreløbige program for 2019 nedenfor.

 

Fremtiden for dansk forskning - Indblik fra ministeriet

Agnete Gjersing, departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet

Til dette møde får vi besøg af departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Agnete Gjersing, der giver os et indblik i udviklingen i de kommende års danske forskningspolitik. Vi spørger blandt andet ind til ministeriets FORSK2025-projekt, der skal være med til at sætte retningen for fremtidens forskning og uddannelse. Ministeriet har desuden bebudet et teknologisk løft af de videregående uddannelser og udsendte i efteråret 2018 et Call for Action til universiteterne og andre aktører, der skulle byde ind med erfaringer, ideer, visioner og bud på barrierer i arbejdet med digitale teknologier. Vi følger op på den indsamlede viden og ser nærmere på næste skridt på området. Derudover spørger vi departementschefen, hvilke områder der ellers fokuseres særligt på? Vi opfordrer desuden deltagerne til selv at komme med spørgsmål, problemstillinger og temaer, som departementschefen kan belyse ved dette møde.

Børsbygningen, fredag 1. februar kl. 09:30-12:30

 

Arena Summit 2019

Internationale keynote-speakere, relevante fagspecifikke workshops og meget mere - yderligere information følger

Som en del af dit medlemskab får du adgang til vores topmøde ”Arena 2019”, der afholdes i foråret 2019. Her vil du møde ligesindede og interessefæller – du vil opleve inspiration fra uventede områder, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. Du bliver præsenteret for de vigtigste tendenser i version 4.0 af både samfund og industri. Vi undersøger digitaliseringens og teknologiens betydning for alle aspekter af samfundet og arbejdet, fremtidens arbejdsmarked og deraf følgende kompetencebehov, behovet for at tænke i bæredygtige løsninger, indretningen af fremtidens velfærdssamfund og udviklingstendensernes betydning for demokratiet.  

Dagen bliver fyldt med inspiration fra en lang række af de vigtigste samfundsaktører og -debattører lige nu. Programmet for dagen vil være sammensat af en række forskellige elementer: Sessioner i plenum med hårdtslående keynote speakers og nyskabende formidlingsgreb. Workshops, hvor der er mulighed for at dykke ned i et tema og mødes med ligesindede, der også er interesserede i at søge inspiration fra andre, der deler interesser og udfordringer. Og rig mulighed for at mødes på tværs og udvide netværket med nye kontakter, der både kan inspirere til nye løsninger her og nu, men som forhåbentlig også kan udvikle sig til nye samarbejder på længere sigt. 

Tivoli, København, torsdag 28. marts 2019 - kl. 09:00-17:00

 

TeknologipagtRådet og udfordringerne for digital omstilling

André Rogaczewski, CEO i Netcompany og formand for TeknologipagtRådet

Til dette møde har vi inviteret Teknologipagtrådets formand André Rogaczewski til at gæste vores netværk med et oplæg om målene for regeringens TeknologipagtRåd. “Med Teknologipagten giver regeringen, erhvervslivet, uddannelses-institutioner, or­ganisationer og andre aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompe­tencer og spore flere unge ind på STEM­-uddannelser”. Sådan formulerer regeringen selv ambitionerne for rådet,  der i skrivende stund har samarbejde med 260 virksomheder, 52 organisationer, 90 uddannelsesinstitutioner og 7 fonde. Teknologipagten har blandt andet som mål, at 20 pct. flere skal gennemføre STEM­-uddannelser både på faglært og vide­regående niveau. Det svarer til ca. 10.000 flere per­soner med uddannelser på STEM­-området. Og der er stor efterspørgsel på netop STEM-kompetencer på arbejdsmarkedet. 

Som CEO for Netcompany, der med sine 1700 medarbejdere har en selverklæret ambition om at være en af Nordeuropas førende inden for digital omstilling, kender André Rogaczewski til udfordringerne med at tiltrække og fastholde højt specialiserede medarbejdere. Vi ser derfor frem til at høre mere om hans syn på de målsætninger, der er sat for Teknologipagten, samt hans syn på både udfordringerne og mulighederne i den fortsatte digitale omstilling.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 15. maj 2019, kl. 09:30-12:30

 

Fremtidens forskningspolitik i EU - Horisont Europa

Oplægsholder endnu ikke bekræftet

Den europæiske forskningspolitik i EU er i høj grad med til at sætte rammerne for dansk forskning. De enorme puljer af fondsmidler og forskningsstøtte er enormt vigtige for finansieringen af forskningsprogrammer i hele Europa. Men hvordan ser fremtidens europæiske forskningssamarbejde ud i et EU i opbrud? Hvad kommer overgangen fra Horizon 2020 til Horizon Europe til at betyde for dansk forskning? Hvad dækker rammerne i den nye aftale over og hvilken rolle kommer det nye fælles Europæiske Innovationsråd til at spille i de næste års europæiske forskningspolitik? Vi inviterer en ekspert på området til at gøre os klogere på rammerne for europæisk forskning, når vi kigger mod Horisont Europa.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, Mandag 26. august, kl. 09:30-12:30

 

Altingets årlige forskningsdøgn - Grønbechs Hotel onsdag 2. oktober

Til årets forskningspolitiske døgnmøde sætter vi fokus på fondenes rolle i dansk forskning. Hvilken rolle kommer fondene til at spille i fremtidens danske forskning? Og hvordan sørger vi for, at forskerne kan bruge mindre tid på ansøgninger om forskningsmidler og mere tid på at bedrive forskning. Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

 

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg - Fondenes rolle i dansk forskning
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder - endnu ikke bekræftet
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

 

Med forbehold for ændringer