Bliv
kontaktet

Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Mødeleder

Netværket styres af Charlotte Rønhof, som i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri og som i dag virker som professionelt bestyrelsesmedlem

Program

Tidligere begivenheder

Vis

7/9-2022

David Budtz Pedersen, Professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Thomas Bech Hansen, Vicepræsident, Force Techonology

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde: Hvordan får forskningen mere impact?

Et af de primære krav til den danske forskning er, at den skal have samfundsmæssig gennemslagskraft; impact. Ifølge investorer og erhvervsorganisationer opnås impact gennem efterspørgselsdrevet forskning eller forskningsmissioner. Men særligt sidstnævnte har vist sig at være mere problematisk og har måske snarere vist sig som et kvikfiks til et mere komplekst spørgsmål. Så hvordan får opnår vi egentlig den forskningsmæssige impact? 

For måske kan spørgsmålet ikke blot reduceres til debatten mellem fri- og strategisk forskning. Så hvordan kortlægger vi impact på tværs af forskningsområder? Hvordan kan vi kommunikere de samfundsmæssige potentialer, som forskningen rummer? Og hvordan kan vi skabe nogle højkvalitets samarbejder på tværs af den offentlige, private og civile sektor, som kan demonstrere værdien af reel impact? 

For at blive klogere på ovenstående får vi blandt andet besøg af David Budtz Pedersen, Professor på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. David har arbejdet indgående med impact for i både forskningsverdenen og i staten. David vil derfor holde et oplæg om, hvordan vi kortlægger impact på tværs af forskningsområder og kommunikerer de samfundsmæssige potentialer, som forskningen rummer. 

For at få en mere hands-on forståelse af forskningsmæssig impact får vi besøg af Thomas Bech Hansen, som er vicepræsident i FORCE Technology. Thomas vil dykke ned i, hvordan forskningsimpact ikke nødvendigvis skaber innovationsimpact. 

Netværkets årlige topmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med et emne sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Vilcon Hotel & Konferencegård, Lorupvej 44, 4200 Slagelse, kl. 10:00-8:30

24/10-2022

Bjarne Corydon, Direktør og chefredaktør på Børsen & fhv. Finansminister

Hvordan kan forsknings- og finanspolitik forstå hinanden?

Én af de helt store problematikker i forskningsverdenen er, at hvordan man oversætter forskningens potentialer og gevinster til finansverdenens sprog. For selvom forskning udgør en betydelig del af Danmarks BNP, bliver det langt fra afspejlet i de midler, vores forskning får tildelt af staten. Og størrelsen på de midler bliver bestemt i Finansministeriet. Så hvorfor har de to sfærer egentlig så svært ved at forstå hinanden? Og kan vi gøre noget for at skabe et fælles forståelsesgrundlag mellem forsknings- og finansverdenen? 

For at besvare det får vi besøg af Bjarne Corydon, Direktør og chefredaktør hos Børsen. Bjarne er tidligere finansminister og kender det finanspolitiske maskinrum indgående. Derfor vil vi i netværket låne hans indsigter - og måske kritikker - for at forstå, hvordan forskningen i højere grad kan appellere til det offentlige finansielle verdenssyn.  

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

12/12-2022

Lars Frølund, Nato, European Innovation Council og Innovationsfonden

Forskning og Gløgg: Hvordan skaber vi et bedre økosystem for forskningsbaseret innovation?

Omsætningen fra forskning til innovation bliver prioriteret på det både forskningsmæssige-, erhvervsmæssige- og politiske plan - og faktisk også på den internationale dagsordenen hos blandt andet EU og Nato. Men hvordan etableres et godt økosystem for innovation egentlig? Altså: Hvordan skaber man succesfulde samarbejder mellem universiteter og industri uden at gå på kompromis med frie forskningsidealer? Og hvem er ansvarlige for at sætte de rammer? 

Vi vil til dagens møde forsøge at blive klogere på, hvordan man kan støtte hele innovationscyklussen, fra forskning på de allertidligste stadier til finansiering og opskalering af start up-virksomheder og SMV’er, på en meningsfuld måde. Og dermed hvordan du fra din organisation, - uanset om det er en forskningsinstitution, erhvervsorganisation eller en fond - kan blive bedre til at bidrage til et godt økosystem for den forskningsbaserede innovation.

For at blive klogere på ovenstående får vi besøg af Lars Frølund, særlig innovationsrådgiver i Nato samt medlem af EU's European Innovation Council og Innovationsfondens bestyrelse. 

Vi vil afslutte dagens møde med et glas gløgg og ønske hinanden god jul, inden vi ses igen i 2023!

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 13:00-16:00

27/2-2023

Serge Belongie, Professor & Direktør for Danmarks nye pionercenter for kunstig intelligens

Kunstig intelligens i et forskningsperspektiv

Det er uomtvisteligt, at kunstig intelligens fylder mere og mere. Og det er ikke længere i de rutineprægede funktioner som transport, hvor teknologien gør sig gældende. For i takt med at den kan påvirke – blandt andet –påvirke innovation på life science- og klimaområdet, står det klart, at kunstig intelligens står til at spille en væsentlig rolle i forskningsverdenen.

Og det blev der da også slået en tyk streg under, da Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM FONDEN investerede godt 350 millioner kroner i et nyt pionercenter for forskning i kunstig intelligens i samarbejde med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet. Ledet af den anerkendte AI-topforsker Serge Belongie er centeret det mest ambitiøse af sin slags på dansk jord. Men et så omfattende projekt giver også anledning til at diskutere forskning i et kunstig intelligens-perspektiv i bred forstand.

For hvordan kommer kunstig intelligens til at påvirke Danmarks forskning på kort og lang sigt? Hvilken rolle kommer teknologien til at spille for de ikke-tekniske fag? Og hvordan kan vi navigere mellem hype og realisme, når vi skal blive klogere på teknologiens påvirkning på forskningssamfundet? 

For at besvare ovenstående får vi besøg af den verdenskendte datalog og direktør for Danmarks nye pionercenter for kunstig intelligens, Serge Belongie.

Programdato er tentativ. 

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København, kl. 9:30-12:30

27/4-2023

Er forskningsfriheden under pres fra Christiansborg?

Som kulmination på en debat indledt af blandt andre Morten Messerschmidt (DF) og Henrik Dahl (LA), præsenterede Socialdemokratiet og en samlet blå blok en omdiskuteret vedtagelsestekst, som vil gøre op med "aktivistisk forskning". Debatten byggede på, at humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer havde problemer med overdreven politisk aktivisme på bekostning af det videnskabelige.

Uagtet ens holdning til problemstillingen rejser den en række spørgsmål om forholdet mellem forskning og politik. Armslængdeprincippet kommer altså til diskussion igen. Heriblandt om universiteterne er for dårlige til at håndtere problemer med 'uvidenskabelig forskning'? Og hvordan bør forholdet mellem forskning og politik se ud? Og hvad er den største trussel mod forskningsfriheden egentlig?

Til dagens møde vil vi sætte forskningsfriheden i et politisk perspektiv og diskutere de rammer og dilemmaer, som problemstillingen rummer.  

Programdato er tentativ. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København , kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forskningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser