Netværk for forskning og innovation


Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi ser nærmere på samarbejdet mellem vidensinstitutionerne og de danske virksomheder, og i særdeleshed hvordan samarbejdet kan styrkes.

Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser mellem netværkets medlemmer, der repræsenterer forskellige hjørner af feltet.

Programmet for 2017-2018 kan du se nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet. Derudover arrangeres der et eftermiddagsmøde i mere uformelle rammer, hvor der bydes på et glas vin og lidt mad, mens der er mulighed for at debattere dagens tema.

Netværkets faste mødeleder er fhv. minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander (V). Helge Sander forlod ministerposten i 2010, og året efter blev det også et farvel til Folketinget. Tiden efter godt 25 år på tinge har Helge Sander blandt andet brugt på opgaver for rumfartsindustrien og inden for nanoteknologi.  

 

Fondens visioner for dansk forskning

Flemming Besenbacher, professor og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er en vægtig og markant spiller, når det kommer til dansk uddannelses- og forskningspolitik. Senest opfordrede fondets formand Flemming Besenbacher i en kronik, politikerne til at ”tænke vildt, tænke nyt og tænke langsigtet,” når det kommer til politikken på området. Flemming Besenbacher, der selv har en lang forskerkarriere bag sig, gæster netværket til en snak om Carlsbergfondets visioner for dansk forskning – både nationalt og internationalt.

Børsbygningen, tirsdag 28. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Fra forsker til fundraiser

Thomas Bjørnholm, Prorektor for forskning og innovation, Københavns Universitet

Eksterne midler fra forskningsråd, private fonde, virksomheder og EU finansierer i stadig højere grad forskningen på landets universiteter, og har gjort forskerne til ”jægere med jagttegn” uden hvilke, universiteterne hverken kunne uddanne eller forske, som prorektor for forskning og innovation på KU Thomas Bjørnholm beskrev det for år tilbage. Thomas Bjørnholm gæster netværket til en snak om konkurrenceudsatte forskningsmidler og betydningen for forskerne og deres forskning.

Den Sorte Diamant, tirsdag 6. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige forskningsdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 1. maj 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Her sætter vi blandet andet fokus på open data, og hvordan det påvirker forskernes arbejde, men også muligheden for samarbejde mellem forskningsinstitutionerne og de danske virksomheder.

Omgivet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med mod- og medspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved John Renner Hansen, professor og dekan på Københavns Universitet 
  • Frokost
  • Indlæg ved Peter Scharff, Head of Engagement & Digital Natives, Google
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem


Innovation gennem open data

John Renner Hansen, professor og dekan, Københavns Universitet

Dekan og professor John Renner Hansen har været medlem af den styregruppe, der havde til opgave at koordinere udviklingen og implementeringen af Den Nationale Strategi for Open Access, der er en del af udviklingen inden for open science. John Redder Hansen dykker ned i en gren af tilgangen, nemlig open data, og fortæller om potentialerne i forhold til innovation og udvikling, men også om de principelle diskussioner, der følger af tilgangen.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm tirsdag 1. maj 2018 inkl. overnatning

 

Google og universiteterne

Peter Scharff, Head of Engagement & Digital Natives, Google

Google er blandt deltagerne i Sciences digitaliseringsråd, der arbejder for at sikre, at universitetsuddannelserne er på forkant med den digitale udvikling. Head of Engagement & Digital Natives hos Google Peter Scharff giver et indblik i, hvordan virksomheden i øvrigt arbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og kommer med sine ønsker til, hvilke kompetencer institutionerne skal sikre de unge. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm tirsdag 1. maj 2018 inkl. overnatning

 

Innovation i det offentlige - what works?

Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation

Som de første i verden har Center for Offentlig Innovation og Danmarks Statistik udarbejdet et innovationsbarometer, som sætter tal på innovationen i den offentlige sektor. Ved dagens møde giver centerleder for Center for Offentlig Innovation, tidl. erhvervsminister, Pia Gjellerup, et indblik i, hvad der fremmer og hæmmer de offentlige innovationsprocesser, og gør derudover medlemmerne klogere på, hvordan de kan indgå værdifulde samarbejder med de offentlige aktører.

Børsbygningen, mandag 20. august 2018 kl. 09.00-12.00 

 

Effektfuldt samarbejde

  

Bo Stjerne Thomsen, Global Head of Research. LEGO Fonden, Niels Østergaard, Senior Director, Research and Development, Arla Foods Ingredients

På sæsonens sidste møde sætter vi fokus på grænsefladen mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, og hvordan man sikrer et effekt- og værdifuldt samarbejde mellem aktørerne. Bo Stjerne Thomsen, global forskningsleder for Lego Fonden og Niels Østergaard, Senior Director, Research and Development hos Arla Foods Ingredients fortæller om deres samarbejder, men tager også en diskussion med gruppen om, hvilke kompetencer uddannelserne skal levere fremover. Efterfølgende byder vi på et glas vin og en bid mad.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 1472 København, onsdag 31. oktober 2018 kl. 15.00-18.00

 

Med forbehold for ændringer

Navnenyt

Se flere »