Bliv
kontaktet

Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Mødeleder

Netværket styres af Charlotte Rønhof, der er formand for Rådet for Børns Læring og i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

23/8-2021

Maria-Theresa Norn, Analysechef og ph.d., Tænketanken DEA

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde: Hvordan får vi mere innovation ud af forskningen?

Imens Danmark konstant ligger højt på de internationale målinger i kvaliteten af vores forskning, halter vi efter på innovationsfronten. Med andre ord; vi er simpelthen ikke gode nok til at omsætte den gode forskning til god innovation. Spørgsmålet er, hvordan vi kan konvertere forskningsresultaterne til innovation i erhvervslivet. Skal universiteterne have klarere og mere systematiske mål for innovation og samarbejde med erhvervslivet? Hvor går balancen mellem fri og strategisk forskning? Investerer vi nok offentlige midler i innovation i forhold til forskning? Og hvad er GTS’ernes rolle i koblingen?

Til årets døgnmøde får vi besøg af Maria-Theresa Norn, Analysechef og ph.d. hos Tænketanken DEA. Maria-Theresa vil blandt andet gøre os klogere på, hvordan vi kan koble forskningen til erhvervslivet. Og hvordan skal vi finansiere forskning med henblik på omsætning til innovation uden at gå på kompromis med armslængdeprincippet? Tænketanken DEA er landets førende tænketank indenfor forsknings- og innovationsområdet, hvorfor Maria-Theresas kan give netværket nogle værdifulde indsigter til døgnmødets problemstillinger.

Netværkets årlige topmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med et emne sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00-8:00

Hans Müller Pedersen, Direktør, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde

På det årlige forskningspolitiske døgnmøder søger vi at få flere vinkler på omsætningen fra forskning til innovation. Derfor skal vi også have den politiske dimension i spil. Altså; hvordan får vi fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens maskinrum styrket den forskningsbaserede innovation? Og gennem hvilke institutionelle og politiske midler? Dét får vi svar på, når Hans Müller Pedersen, Direktør, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, giver indsigt i styrelsens ambitioner og strategier på området. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:30-8:30

Claus Crone Fuglsang, Chief Science Officer & Executive Vice President, Novozymes

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde

For at få en fyldestgørende besvarelse på døgnmødets tema skal vi også have inddraget en aktør fra industrien. Og hér kommer Claus Crone Fuglsang, Chief Science Officer og Executive Vice President i Novozymes, ind i billedet. Han vil gøre os klogere på, hvordan han og Novozymes styrker den forskningsbaserede innovation. Hvad kan andre forskningsbaserede aktører lære af dem? Og hvad er Novozymes strategier og ambitioner på området? 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:30-8:30

25/10-2021

Kvantitet versus kvalitet i forskning?

Vi befinder os for alvor i accelerationens tidsalder: alt skal gå hurtigt, og resultater skal leveres på rekordtid. Og det gælder også i forskningsverdenen. En stor udfordring for vores forskere er, at de bliver mål på, hvor meget de bliver citeret. Som en konsekvens af det kan man stille spørgsmål til, om de nogle gange bliver nødt til at forsimple deres forskningsresultater i deres bestræbelse på at blive citeret i de bredere kredse. Til dagens møde vil vi blandt andet diskutere, om forskerne bliver pressede til at udgive noget hele tiden – og går de derfor på kompromis med kvaliteten af deres forskning? Skal vi gentænke de krav, som forskerne er blevet underlagt?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

8/12-2021

Stinus Lindgreen, MF for Radikale Venstre og Ph.d. i bioinformatik, KU

Bør forskning være mere efterspørgselsstyret?

Der er et stort fokus på, hvordan forskning kan skabe vækst. Én måde at skabe vækst gennem forskning er at bygge broer mellem forskningen og erhvervslivet. Men skal den bro i så fald bygges gennem politiske initiativer - eller er det universiteterne og erhvervslivet, der i samspil skal bygge den? Uanset hvilken vej, man går, er en ting sikkert: forskningen bliver styret efterspørgselsstyret. 

Spørger man blandt andet Dansk Erhverv, er en efterspørgselsstyret forskningspolitik en god ting. For det vil resultere i, at forskningsmidlerne går til de områder, hvor der kan skabes udvikling og arbejdspladser. Vi har allerede set, hvordan en politisk målrettet forskningspolitik kan hjælpe klimaindsatsen. Og det lyder jo meget lovende. Men spørgsmålet er, om der ikke går meget tabt i - i form af f.eks. nye ideer - en efterspørgselsreguleret forskning? Og dermed måske skabelsen af nye hidtil ukendte behov? 

Til dagens møde får vi besøg af Stinus Lindgren, MF for Radikale Venstre og Ph.d. i bioinformatik, der vil give en politisk status på ovenstående samt løfte sløret for sine politiske ambitioner for forskning og innovation. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

28/2-2022

Status fra Christiansborg

Vi er i et nyt år. Derfor er det tid til at få en status fra Christiansborgs nøgleaktører på forskningsområdet. Mødets format bliver en ordførerdebat, hvor partierne kan dele deres ambitioner og den retning, de ønsker at sætte for Danmarks forskning. Hvilke centrale dagsordener er der på spil? Hvor er der mulighed for et bredt samarbejde mellem partierne, så de kan styrke Danmarks forskning? Og hvordan skal forskning prioriteres til - eksempelvis - krisehåndtering i den nærmeste fremtid? 

Program og mere info følger når vi nærmer os mødet. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

28/4-2022

Kunstig intelligens i et forskningsperspektiv

Det er uomtvisteligt, at kunstig intelligens fylder mere og mere. Og det er ikke længere i de rutineprægede funktioner som transport, hvor teknologien gør sig gældende. For i takt med at den kan påvirke – blandt andet –påvirke innovation på life science- og klimaområdet, står det klart, at kunstig intelligens står til at spille en væsentlig rolle i forskningsverdenen.

Og det blev der da også slået en tyk streg under, da Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM FONDEN investerede godt 350 millioner kroner i et nyt pionercenter for forskning i kunstig intelligens i samarbejde med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet. Ledet af den anerkendte AI-topforsker Serge Belongie er centeret det mest ambitiøse af sin slags på dansk jord. Men et så omfattende projekt giver også anledning til at diskutere forskning i et kunstig intelligens-perspektiv i bred forstand.

For hvordan kommer kunstig intelligens til at påvirke Danmarks forskning på kort og lang sigt? Hvilken rolle kommer teknologien til at spille for de ikke-tekniske fag? Og hvordan kan vi navigere mellem hype og realisme, når vi skal blive klogere på teknologiens påvirkning på forskningssamfundet? 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

10/8-2022

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde

Netværkets årlige topmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med et emne sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Tema til årets forskningspolitiske døgnmøder følger

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00-8:00

5/10-2022

Internationaliseringen af forskning - hvordan kommer Danmark på verdenskortet?

Et altafgørende element for at udvikle det forskningsfaglige niveau nationalt er at styrke forskningen i det internationale perspektiv. For derigennem sikrer man nemlig de bedste muligheder for forskningsmæssige nybrud samt hjemtagningen af internationale forskningsmidler. 

Danmark producerer allerede forskning i høj kvalitet på den internationale bane. Men det betyder ikke, at der ikke skal initiativer til for at bevare og styrke den position. Dét beskæftiger flere nøgleaktører sig med, hvor blandt andet Danmarks Frie Forskningsfond har udarbejdet konkrete tiltag til internationalisering af dansk forskning. Med det i mente, er det interessant at diskutere de initiativer, strategier og samarbejder (heriblandt EU's rolle), der skal til for at Danmark bevarer sin position på det forskningsmæssige verdenskort. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forskningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser