Netværk for forskning og innovation


Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder, zoomer ind på regeringens ambitiøse oplæg til TeknologipagtRådet, der skal få flere unge, til at vælge STEM-uddannelser. Derudover ser vi nærmere på EU's Horizon 2020 program med fokus på overgangen til det kommende Horizon Europe. Vi kommer med andre ord vidt omkring på forskningsområdet og diskuterer desuden fondenes rolle i dansk forskning og retter blikket ud mod verden, hvor især Israel i mange år er blevet fremhævet som et foregangsland inden for forskning og innovation. Netværket styres af Charlotte Rønhof, der i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri.

Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og på denne måde skaber vi dialog og forbindelser mellem netværkets medlemmer, der repræsenterer forskellige hjørner af feltet. Over fire møder stiller vi skarpt på forskellige grene af området og inviterer desuden vores medlemmer med til vores nye, store konference Arena Summit, der i 2019 sætter fokus på den næste generation. Netværket tager også døgnseminar på Bornholm, hvor Grønbechs Hotel danner rammerne for en dag med plads til gode diskussioner og faglig fordybelse.

Du kan se det foreløbige program for 2019 nedenfor.

 

Altingets årlige forskningsdøgn - Grønbechs Hotel onsdag 2. oktober

Til årets forskningspolitiske døgnmøde sætter vi fokus på fondenes rolle i dansk forskning. Hvilken rolle kommer fondene til at spille i fremtidens danske forskning? Og hvordan sørger vi for, at forskerne kan bruge mindre tid på ansøgninger om forskningsmidler og mere tid på at bedrive forskning? Vi sætter desuden fokus på Israel som forskningsnation og får besøg af en af de danskere, der kender den israelske forskningsklynge bedst. Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

 

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg - Fondenes rolle i dansk forskning v. Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i Villumfonden og Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder - Tel Aviv og den israelske forskningsklynge v. Tue David Bak, Innovation Centre Denmark, Tel Aviv
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Inspiration fra Israel - Forskning, teknologi og frygtløs iværksætterkultur

Tue David Bak, chef for Innovation Centre Denmark i Tel Aviv

Israel nævnes ofte, når der tales om de mest markante og betydningsfulde internationale forsknings- og innovationshubs i verden. Med stærke forskningsmiljøer, rig adgang til dygtige og talentfulde specialister og masser af risikovillig kapital tiltrækker Israel både store multinationale virksomheder som Google, Microsoft, IBM og BMW, men danner også grundlag for mindre start-up-hubs for entreprenante og innovative iværksættere. Innovation Centre Denmark hører under Udenrigsministeriet og har base i Tel Aviv, hvor de hjælper danske virksomheder og forskningsinstitutioner med at få adgang til de boblende israelske innovationsmiljøer. Chef for Innovationscenteret, Tue David Bak, flyver fra den israelske kystby til solskinsøen og fortæller om det spændende israelske forskningsmiljø.

Grønbechs Hotel, onsdag 2. oktober 2019

 

Fondenes rolle i dansk forskning

   

Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør i Villumfonden og Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden

På årets døgnmøde sætter vi desuden fokus på fondenes rolle i dansk forskning, når vi inviterer to direktører fra Villumfonden og Innovationsfonden til debat. Villumfonden har netop iværksat et nyt projekt med fokus at fremme tværfaglig forskning med det ene ben i datalogi. Forskningsdirektør i Villumfonden, Thomas Bjørnholm, genbesøger netværket og fortæller om sin 'nye' rolle i det danske forskningsmiljø og overgangen fra rollen som prorektor på Københavns Universitet til fondsverdenen. Tore Duvold har siden foråret bestredet rollen som konstitueret direktør i Innovationsfonden efter flere år som vicedirektør med særligt ansvar for fondens Grand Solutions-investeringer. Vi spørger de to erfarne herrer, hvordan de ser fremtiden for fondenes rolle i dansk forskning. 

Grønbechs Hotel, onsdag 2. oktober 2019

 

Hvordan sætter man forskning på den politiske dagsorden?

Søren Toft, toft kommunikation

Danmark er et videnssamfund, der skal leve af vores høje uddannelsesniveau og innovative løsninger, hvor høj faglig ekspertise og kreative, nyskabende og højteknologiske løsninger er vores vigtigste eksportvare. Nogenlunde sådan har mange politikere italesat Danmarks rolle i det globale samfund, hvor vi ikke længere kan følge med på en lang række andre parametre. Men når det kommer til den politiske vilje til at investere omfattende i forskning, uddannelse og innovation, får piben ofte en anden lyd. Universiteterne og forskningsmiljøerne har i mange år været ramt af nedskæringer og skiftende regeringer har forsømt at bakke ambitionerne om Danmarks rolle som førende forsknings- og vidensnation op med de nødvendige investeringer. Hvordan kan forsknings- og uddannelsesinstitutionerne nå igennem til politikerne? Hvordan sætter man forskning og innovation højere på den politiske dagsorden? Og hvordan kan universiteter, virksomheder og forskningsmiljøer blive bedre til at danne fælles front, for at nå igennem på Christiansborg? Til dette møde sætter vi fokus på politisk interessevaretagelse og hvordan forskning kommer højere på den politiske dagsorden. Vi får besøg af Søren Toft, der har mange års erfaring med politisk interessevaretagelse fra både Christiansborg og Bruxelles. Med udgangspunkt i analysen "Sådan vinder du på Christiansborg", der er baseret på interviews med 40 folketingsmedlemmer, får vi en rundtur i den politiske jungle.

Ny Kongensgade 10, København, torsdag d. 12. december kl. 14:00-17:00

 

Forskningspolitik i 2020 - ny regering, ny retning?

Oplægsholder endnu ikke endeligt bekræftet

Regeringens ambitioner på det forskningspolitiske område optog ikke meget plads i det forståelsespapir, der blev præsenteret efter folketingsvalget i forsommeren 2018. Regeringen understreger dog, at de vil styrke forskningen i bæredygtige løsninger på klimaområdet. I forståelsespapiret fremhæves det desuden, at det er gennem forskning og uddannelse, at vi skal finde løsninger på samfundets udfordringer. Regeringen vil derfor arbejde for at sikre forskningsfriheden og arbejde mod det såkaldte Barcelona-mål, så de offentlige investeringer i forskning udgør mindst en pct. af BNP. Men hvordan vil regeringen konkret arbejde for at styrke dansk forskning? Hvordan skal Danmark styrke sin position som forskningsnation i en global kontekst? Og hvordan vil regeringen arbejde for at styrke båndene mellem erhvervsliv og forskningsinstitutioner? Vi inviterer en repræsentant fra regeringen til at gøre os klogere på den nye retning for dansk forskning.

Ny Kongensgade 10, København, onsdag d. 5. februar

 

Arena Summit 2020 - Morgendagens ledere

Altinget og Mandag Morgen inviterer alle netværksdeltagere til en dag, hvor videndeling og erfaringsudveksling er i højsædet, hvor der bliver mulighed for at møde ligesindede og interessefæller – og hvor der er plads til at finde ny inspiration, der kan skabe grobund for nye løsninger og samarbejder. I 2019 samlede Altinget og Mandag Morgen over 600 beslutningstagere fra både offentlige organisationer og private virksomheder til den første Arena Summit, hvor der særligt var fokus på udfordringerne for den næste generation inden for bl.a. fremtidens kompetencer, velfærds- og sundhedsteknologi, fremtidens demokrati og bæredygtig vækst.

I marts 2020 sætter vi igen fokus på nogle af de største samfundsudfordringer og inviterer danske og internationale hovedtalere til at gøre os klogere på, hvordan vi, ved hjælp af nye teknologier, alternative samarbejdsformer og innovative løsninger, kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Programmet for dagen opdateres løbende, men I kan se frem til en inspirerende dag med plads til både store tanker og små pauser, hvor der er tid til refleksion, netværksdannelse og diskussioner på tværs af sektorer.

Øksnehallen, København, torsdag 26. marts 2020, kl. 09:30-16:00

 

Altingets årlige forskningsdøgn - Grønbechs Hotel onsdag 3. juni 2020

Til årets forskningspolitiske døgnmøde sætter vi fokus på samarbejdet mellem erhvervsliv, virksomheder, forskningsinstitutioner og universiteter. Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue, Vilhelm og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

 

Program:

Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
Velkomst og indlogering på hotellet
Formiddagsmøde og indlæg - "Styrket samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder" v. Søren Frandsen, SDU RIO
Fælles frokost
Indlæg ved oplægsholder - oplægsholder endnu ikke bekræftet
Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'
Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Styrket samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder

Søren E. Frandsen, chef, SDU RIO

På Syddansk Universitet etablerede de i 2017 en særlig afdeling, der skulle hjælpe virksomheder, myndigheder og forskere med at styrke samarbejdet. SDU RIO har til formål at assistere forsknings- og iværksættermiljøerne på universitetet og gøre det lettere at samarbejde med myndigheder og erhvervsliv. De assisterer bl.a. med juridisk bistand i forbindelse med patentering, rådgivning i forbindelse med iværksætteri og start-ups og arbejder målrettet for at gøre Syddansk Universitet til Danmarks iværksætteruniversitet. Men hvordan går arbejdet med at opfylde disse ambitioner? Hvordan gør man vejen fra idé til patent kortere? Og hvordan sikrer man, at forskere ikke gør det tunge arbejde for virksomhederne uden at eventuelle afkast kommer tilbage til universiteter og forskningsmiljøer? Vi inviterer chef for SDU RIO, Søren E. Frandsen med til årets døgnmøde og bliver klogere på, hvordan ambitionerne skal opfyldes og hvilke initiativer, der skal fokuseres på i de kommende år for bl.a. at styrke indsatsen på employability og iværksætteri. 

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 3. juni 2020

 

 

Med forbehold for ændringer