Bliv
kontaktet

Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Mødeleder

Netværkets nye faste mødeleder er fhv. departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet Agnete Gersing, som i dag har konsulentbureauet Agnete Gersing Consulting. Agnete vil i kraft af sin erfaring som topchef i ministeriet bidrage med sin særlige viden indenfor forskning og innovation, samt sikre et højt fagligt niveau og skarp facilitering af netværksmøderne.

Program

Tidligere begivenheder

Vis

12/12-2022

Lars Frølund, Nato, European Innovation Council og Innovationsfonden

Forskning og Gløgg: Hvordan skaber vi et bedre økosystem for forskningsbaseret innovation?

Omsætningen fra forskning til innovation bliver prioriteret på det både forskningsmæssige-, erhvervsmæssige- og politiske plan - og faktisk også på den internationale dagsordenen hos blandt andet EU og Nato. Men hvordan etableres et godt økosystem for innovation egentlig? Altså: Hvordan skaber man succesfulde samarbejder mellem universiteter og industri uden at gå på kompromis med frie forskningsidealer? Og hvem er ansvarlige for at sætte de rammer? 

Vi vil til dagens møde forsøge at blive klogere på, hvordan man kan støtte hele innovationscyklussen, fra forskning på de allertidligste stadier til finansiering og opskalering af start up-virksomheder og SMV’er, på en meningsfuld måde. Og dermed hvordan du fra din organisation, - uanset om det er en forskningsinstitution, erhvervsorganisation eller en fond - kan blive bedre til at bidrage til et godt økosystem for den forskningsbaserede innovation.

Oplægsholder: For at blive klogere på ovenstående får vi besøg af Lars Frølund, særlig innovationsrådgiver i Nato samt medlem af EU's European Innovation Council og Innovationsfondens bestyrelse. 

Vi vil afslutte dagens møde med et glas gløgg og ønske hinanden god jul, inden vi ses igen i 2023!

Ubbes Vinhandel, Ny Vestergade 1, 1471 København, kl. 13:00-17:00

6/2-2023

Serge Belongie, Professor & Direktør for Danmarks nye pionercenter for kunstig intelligens

Kunstig intelligens i et forskningsperspektiv

Det er uomtvisteligt, at kunstig intelligens fylder mere og mere. Og det er ikke længere i de rutineprægede funktioner som transport, hvor teknologien gør sig gældende. For i takt med at den kan påvirke – blandt andet –påvirke innovation på life science- og klimaområdet, står det klart, at kunstig intelligens står til at spille en væsentlig rolle i forskningsverdenen.

Og det blev der da også slået en tyk streg under, da Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og VILLUM FONDEN investerede godt 350 millioner kroner i et nyt pionercenter for forskning i kunstig intelligens i samarbejde med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU, IT-Universitetet og Københavns Universitet. Ledet af den anerkendte AI-topforsker Serge Belongie er centeret det mest ambitiøse af sin slags på dansk jord. Men et så omfattende projekt giver også anledning til at diskutere forskning i et kunstig intelligens-perspektiv i bred forstand.

For hvordan kommer kunstig intelligens til at påvirke Danmarks forskning på kort og lang sigt? Hvilken rolle kommer teknologien til at spille for de ikke-tekniske fag? Og hvordan kan vi navigere mellem hype og realisme, når vi skal blive klogere på teknologiens påvirkning på forskningssamfundet? 

Oplægsholder: For at besvare ovenstående får vi besøg af den verdenskendte datalog og direktør for Danmarks nye pionercenter for kunstig intelligens, Serge Belongie.

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København, kl. 9:30-12:30

28/4-2023

David Dreyer Lassen, prorektor på Københavns Universitet med ansvar for forskning

Er forskningsfriheden under pres?

Spørgsmålet om hvordan forholdet mellem forskning og politik bør være har flere gange være omdrejningspunktet i debatten om forskningsfriheden.

Som kulmination på en debat indledt af Morten Messerschmidt (DF) og Henrik Dahl (LA), vedtog Socialdemokratiet og en samlet blå blok i 2021 en omdiskuteret vedtagelsestekst, som vil gøre op med "aktivistisk forskning". Debatten byggede på, at humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer havde problemer med overdreven politisk aktivisme på bekostning af det videnskabelige. 2252 danske forskere underskrev i juni 2022 ”Frihedsbrevet” som har til formål at nedsætte en kommission, som skal undersøge forskningsfriheden. I september 2022 udgav Justitia en komparativ analyse, som understreger væsentlige problemer ved den danske Universitetslov mht. akademisk frihed og forskningsfriheden.

Armslængeprincippet kommer således ofte under debat, hvorfor vi til dagens møde vil sætte forskningsfriheden, aktivisme og forskningsformidling i et politisk perspektiv og bl.a. diskutere universiteternes ansvar for og håndtering af de problematikker, som forskningsfriheden medfører samt balancen mellem ekspertrollen og personlige holdninger. Til dette formål får vi besøg af prorektor på KU David Dreyer Lassen, som bl.a. har udtalt, at vedtagelsesteksten er et udtryk for en mistillid til forskere og universiteter. 

Oplægsholder: David Dreyer, Prorektor på KU

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København, kl. 9:30-12:30

20/6-2023

Døgnmøde Forskning og Innovation: Hvordan får vi forskningen på den politiske dagsorden? - Samspillet mellem forskning og erhverv

En undersøgelse, som Gallup har lavet for Styrelsen for Forskning og Innovation, viser, at hele 91 procent af befolkningen mener, at forskning har helt afgørende eller stor betydning, når det drejer sig om at løse fremtidens store udfordringer i Danmark og globalt. På trods af denne opbakning oplever forskere, at forskningen ikke når politikerne og derved ikke prioriteres højt på den politiske dagsorden. Christiansborg og fondene har hidtil efterlyst, at der produceres viden, som kan bidrage til samfundet - med forskningsudvalgets snarlige nedsættelse vil vi til årets forskningspolitiske døgnmøde derfor sætte fokus på, hvordan vi får forskningen på den politiske dagsorden.

I denne forbindelse er det relevant at se på samspillet mellem forskning og erhverv, da denne kobling måske kan være med til at sikre et udbytte af forskningen, få forskningsresultaterne ud i samfundet, og hermed skabe den efterspurgte værdi. Men er det muligt at levere forskning på et højt niveau, når man prioriterer samarbejde med erhvervslivet? Og hvordan kan vi skabe grobund for mere videnssamarbejde, som både løser samfundsudfordringer og sikrer en excellent forskningskvalitet?

Oplægsholdere: Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet. Flere oplægsholdere følger.  

Døgnmødet finder sted i de smukke omgivelser på Kragerup Gods. 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 12:00-13:00

Per Michael Johansen, rektor Aalborg Universitet

Er der en modsætning mellem erhvervssamarbejde og topforskning?

En rapport fra IRIS-group viser at Aalborg Universitet er landets mest samarbejdende universitet. Vi får derfor besøg af Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet, som vil give sit perspektiv på samspillet mellem forskning og erhverv. Spørgsmålet er nemlig om der er en modsætning mellem erhvervssamarbejde og topforskning? 

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 14:45-16:15

30/8-2023

Forskning og innovation 2023-2024 fra den nye forskningsministers perspektiv

Lokation afventes, kl. 9:30-12:30

5/10-2023

Missionsorienteret forskning

Mere info følger. 

Lokation afventes, kl. 9:30-12:30

7/12-2023

Netværksmøde Forskning og Innovation

Lokation afventes, kl. 13:00-17:00

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forskningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 24.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser