Bliv
kontaktet

Forskning og innovation

Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem universiteter og virksomheder og diskuterer fremtidens danske forskningspolitik i selskab med eksperter, nøgleaktører og politikere. 

Mødeleder

Netværket styres af Charlotte Rønhof, der er formand for Rådet for Børns Læring og i mange år var direktør for forskningsområdet i Dansk Industri.

Program

15/4-2021

Anne-Marie Levy Rasmussen, Direktør, Innovationsfonden

Har universiteter ondt i armslængden?

Vi oplever i stigende grad, at universiteter bliver brugt til at lave undersøgelser og rapporter, der ender med at blive brugt til politiske forhandlinger. Med andre ord: universiteterne kan bruges til lobbyarbejde. Mange mener, at det er et brud på god forskningsskik. Men hvordan er det gået så vidt, at forskning i yderste tilfælde kan blive et middel til at påvirke meninger på vegne af virksomheder og interessegrupper? Til dagens møde vil vi diskutere, hvad denne nye realitet i forskningsverdenen kan være et udtryk for. Og hvad er løsningen, hvis det er et problem?

Til dagens møde får vi besøg Anne-Marie Levy Rasmussen, som er direktør i Innovationsfonden. Hun vil blandt andet fortælle om Innovationsfondens ambitioner, strategi, initiativer og eventuelle fremtidige problemstillinger - heriblandt armslængdeprincippet og fondenes rolle. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

23/8-2021

Maria-Theresa Norn, Analysechef og ph.d., Tænketanken DEA

Altingets årlige forskningspolitiske døgnmøde: Hvordan får vi endnu mere forretning ud af forskningen?

Imens Danmark konstant ligger højt på de internationale målinger i kvaliteten af vores forskning, halter vi efter på innovationsfronten. Med andre ord; vi er simpelthen ikke gode nok til at omsætte den gode forskning til god innovation. Spørgsmålet er, hvordan vi kan konvertere forskningsresultaterne til innovation i erhvervslivet. Skal universiteterne have klarere og mere systematiske mål for innovation og samarbejde med erhvervslivet? Hvor går balancen mellem fri og strategisk forskning? Investerer vi nok offentlige midler i innovation i forhold til forskning? Og hvad er GTS’ernes rolle i koblingen?

Til årets døgnmøde får vi besøg af Maria-Theresa Norn, Analysechef og ph.d. hos Tænketanken DEA. Maria-Theresa vil blandt andet gøre os klogere på, hvordan vi kan koble forskningen til erhvervslivet. Og hvordan skal vi finansiere forskning med henblik på omsætning til innovation uden at få på kompromis med armslængdeprincippet? Tænketanken DEA er landets førende tænketank indenfor forsknings- og innovationsområdet, hvorfor Maria-Theresas kan give netværket nogle værdifulde indsigter til døgnmødets problemstillinger.

Netværkets årlige topmøde finder sted på smukke Kragerup Gods i Vestsjælland. Omringet af natur får du gennem et døgn mulighed for at gå i dybden med et emne sammen med netværket. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig middag i godsets restaurant 'Blixen'.

Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby, kl. 8:00-8:00

25/10-2021

Kvantitet versus kvalitet i forskning?

Vi befinder os for alvor i accelerationens tidsalder: alt skal gå hurtigt, og resultater skal leveres på rekordtid. Og det gælder også i forskningsverdenen. En stor udfordring for vores forskere er, at de bliver mål på, hvor meget de bliver citeret. Som en konsekvens af det kan man stille spørgsmål til, om de nogle gange bliver nødt til at forsimple deres forskningsresultater i deres bestræbelse på at blive citeret i de bredere kredse. Til dagens møde vil vi blandt andet diskutere, om forskerne bliver pressede til at udgive noget hele tiden – og går de derfor på kompromis med kvaliteten af deres forskning? Skal vi gentænke de krav, som forskerne er blevet underlagt?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

8/12-2021

Stinus Lindgreen, MF for Radikale Venstre og Ph.d. i bioinformatik, KU

Bør forskning være mere efterspørgselsstyret?

Der er et stort fokus på, hvordan forskning kan skabe vækst. Én måde at skabe vækst gennem forskning er at bygge broer mellem forskningen og erhvervslivet. Men skal den bro i så fald skal bygges gennem politiske initiativer - eller er det universiteterne og erhvervslivet, der i samspil skal bygge den? Uanset hvilken vej, man går, er en ting sikkert: forskningen bliver styret efterspørgselsstyret. 

Spørger man blandt andet Dansk Erhverv, er en efterspørgselsstyret forskningspolitik en god ting. For det vil resultere i, at forskningsmidlerne går til de områder, hvor der kan skabes udvikling og arbejdspladser. Vi har allerede set, hvordan en politisk målrettet forskningspolitik kan hjælpe klimaindsatsen. Og det lyder jo meget lovende. Men spørgsmålet er, om der ikke går meget tabt i - i form af f.eks. nye ideer - en efterspørgselsreguleret forskning? Og dermed måske skabelsen af nye hidtil ukendte behov? 

Til dagens møde får vi besøg af Stinus Lindgren, MF for Radikale Venstre og Ph.d. i bioinformatik, der vil give en politisk status på ovenstående samt løfte sløret for sine politiske ambitioner for forskning og innovation. 

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, kl. 9:30-12:30

Er du interesseret?

Vi hører gerne om din profil og din interesse for Altingets forskningspolitiske netværk. Udfyld derfor kontaktformularen for at blive kontaktet af os og høre mere om dine muligheder.

Vi sammensætter netværket ud fra de forskellige profiler, så det består af en varieret sammensætning af relevante aktører.

Ved at udfylde dine oplysninger til højre kan du derfor komme på en foreløbig liste over potentielle medlemmer.

Et medlemskab dækker 5 netværksmøder herunder et årligt døgnmøde. Deltagergebyret er kr. 19.995,- ex. moms for alle møderne inkl. fuld forplejning.


Accepter betingelser