Forsyningspolitisk netværk 2018


Med Lars Chr. Lilleholt (V) fik forsyningssektoren for første gang en minister, som samlede og gjorde sektoren til et selvstændigt fokusområde. Ministeren har øget fokusset på benchmark og effektiviseringer og har derudover fremlagt danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi.

Altingets forsyningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske forsyningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Netværket vil derudover udvikle deltagernes forståelse samt mulighed for at påvirke den kommende forsyningsstrategi gennem oplæg fra relevante og indflydelsesrige oplægsholdere i et fortroligt rum.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i august måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Programmet for 2018 er under udarbejdelse, men du kan du se det foreløbige program nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for sidste år her.  

Netværkets faste mødeleder er redaktør på Altinget: forsyning Klaus Ulrik Mortensen

  

En status på forsyningsstrategien

Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister  (V)

Forsyningens minister, Lars Chr. Lilleholt (V), fremlagde i september danmarkshistoriens første, samlede forsyningsstrategi, der skal effektivisere sektorerne for 5,9 mia. kroner frem mod år 2025. Lars Chr. Lilleholt giver en status på forsyningsstrategien ved dagens møde.

Børsbygningen, torsdag 11. januar 2018, kl. 13.00 -16.00

 

Fremtidens forsyning

På dette møde tager vi fremtidsbrillerne på, tænker ud af boksen og diskuterer hvordan fremtidens forsyningssektor ser ud om 20-30 år. Mødet vil blive afholdt i mere uformelle rammer i Ubbes Vinbar, hvor vi vil byde på et godt glas vin og tapas. 

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, tirsdag 13. marts 2018 kl. 15.00-18.00

 

Møde med ordførerne

Pia Olsen Dyhr (SF) og Thomas Danielsen (V)

Hvordan ser fremtiden ud for fjernvarmesektoren? Vi inviterer energiordførerne ind til en debat om mulige fremtidsscenarier efter grundbeløbet forsvinder 1/1 2019.

Børsbygningen, onsdag 9. maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige forsyningsdøgn - Grønbechs Hotel mandag 13. august 2018

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Vi ligger ekstraordinært ud med en tur til Bornholms Energi og Forsyning, hvor vi vil blive vist rundt og fortalt om deres spændende projekter og omorganiseringer. Dagens program lyder således:

Fly fra København til Bornholm og transport til Bornholms Energi og Forsyning 

Rundvisning på Bornholms Energi og Forsyning

Transport til Grønbechs Hotel, Allinge

Fælles frokost

Oplæg ved relevant indlægsholder og workshop

Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Bornholms Energi- og Forsyning rundt

Rasmus Sielemann Christensen, direktør Bornholms Energi- og Forsyning, og Klaus Vesløv, Afdelingschef Public Affairs/Komm./CSR Bornholms Energi- og Forsyning

Meget er sket på Bornholm de seneste år. Stort set alt al forsyning er nu samlet under ét tag, nemlig i multiforsyningsselskabet Bornholms Energi og Forsyning. Derudover drømmes der i disse dage om at blive Danmarks grønne test-ø, som det er lykkedes at få Lars Chr. Lilleholt (V) til at tage med i forhandlingerne ved den kommende energiaftale. Hvordan alt dette har kunnet lade sig gøre, og fremtidens udfordringer, vil du høre nærmere om på dagens rundtur.

Bornholms Energi- og Forsyning, Rønne, Bornholm, mandag 13. august 2018

 

Forsyningssikkerhed - er det stadig pengene værd?

Lars Barfoed, bestyrelsesformand Energinet, direktør for public affairs Primetime, fhv. minister

Hvad skal der til, for at danskerne fortsat kan nyde godt af en høj grad af forsyningssikkerhed, og er det virkelig nødvendigt at foretage de store investeringer? Historisk har energinettet været skruet sammen ud fra princippet om, at landene i høj grad skal kunne forsyne sig selv. Er der ræson i at gå væk fra dette princip og i højere grad handle strøm landene imellem? Tag debatten med bestyrelsesformanden for Energinet, Lars Barfoed, ved dagens møde. 

Børsbygningen, onsdag 2. oktober 2018 kl. 09.00-12.00

 

 

 Med forbehold for ændringer