Forsyningspolitisk netværk 2018


Med Lars Chr. Lilleholt (V) fik forsyningssektoren for første gang en minister, som samlede og gjorde sektoren til et selvstændigt fokusområde. Ministeren har øget  fokus på benchmark og effektiviseringer og har derudover fremlagt danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi.

Altingets forsyningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske forsyningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Netværket vil derudover udvikle deltagernes forståelse samt mulighed for at påvirke den kommende forsyningsstrategi gennem oplæg fra relevante og indflydelsesrige oplægsholdere i et fortroligt rum.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i august måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Programmet for 2018 er under udarbejdelse, men du kan du se det foreløbige program nedenfor. Du kan ligeledes se programmet for sidste år her.  

Netværkets faste mødeleder er redaktør på Altinget: forsyning Klaus Ulrik Mortensen

  

Fremtidens forsyning

Henrik Garver, adm. direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI

Ved årets andet møde tager vi fremtidsbrillerne på, tænker ud af boksen og diskuterer hvordan fremtidens forsyningssektor ser ud om 20-30 år. Dette vil ske sammen med Henrik Garver, adm. direktør Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, som i efteråret 2017 udgav en større rapport om mulige fremtidsscenarier for sektoren. Mødet vil blive afholdt i mere uformelle rammer i Ubbes Vinbar, hvor vi vil byde på et godt glas vin og tapas.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, tirsdag 13. marts 2018 kl. 15.00-18.00

 

Møde med ordførerne

 

Thomas Danielsen (V), Christian Poll (ALT) og Jens Joel (S)

Hvordan ser fremtiden ud for fjernvarmesektoren? Vi inviterer energiordførerne ind til en debat om, hvilke konsekvenser det vil have for forsyningssektoren, at grundbeløbet forsvinder 1/1 2019 samt en diskussion af mulige fremtidsscenarier hvis tilslutningspligten bliver afviklet. 

Børsbygningen, tirsdag 29. maj 2018 kl. 09.00 - 12.00

 

Altingets årlige forsyningsdøgn - Grønbechs Hotel mandag 13. august 2018

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Vi ligger ekstraordinært ud med en tur til Bornholms Energi og Forsyning, hvor vi vil blive vist rundt og fortalt om deres spændende projekter og omorganiseringer. Dagens program lyder således:

Fly fra København til Bornholm og transport til Bornholms Energi og Forsyning 

Rundvisning på Bornholms Energi og Forsyning

Transport til Grønbechs Hotel, Allinge

Fælles frokost

Oplæg ved Gitte Haar, ansvarlig partner, Center for Cirkulær Økonomi

Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Vilhelm' og 'Øltinget'

Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Et multiforsyningsselskab med en grøn profil

Rasmus Sielemann Christensen, direktør Bornholms Energi- og Forsyning, og Klaus Vesløv, Afdelingschef Public Affairs/Komm./CSR Bornholms Energi- og Forsyning

Meget er sket på Bornholm de seneste år. Stort set alt al forsyning er nu samlet under ét tag, nemlig i multiforsyningsselskabet Bornholms Energi og Forsyning. Derudover drømmes der i disse dage om at blive Danmarks grønne test-ø, som det er lykkedes at få Lars Chr. Lilleholt (V) til at tage med i forhandlingerne ved den kommende energiaftale. Hvordan alt dette har kunnet lade sig gøre, og fremtidens udfordringer, vil du høre nærmere om på dagens rundtur.

Bornholms Energi- og Forsyning, Rønne, Bornholm, mandag 13. august 2018

 

Grib den cirkulære dagsorden

Gitte Haar, ansvarlig partner, Center for Cirkulær Økonomi

Omstillingen til den cirkulære økonomi ligger højt på den politiske dagsorden, men hvordan man oversætter teori til praksis er ikke altid gennemskueligt. Gitte Haar fra Center for Cirkulær Økonomi vil ved dagens oplæg gøre os klogere på, hvordan man mest hensigtsmæssigt griber potentialet i at tænke cirkulært i sin organisation.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 13. august 2018

 

Klimatilpasning der passer 

Lykke Leonardsen, Head of program for Resilient and Sustainable City Solutions, Københavns Kommune 

Det kræver god planlægning, hvis man skal sikre, at man får mest klimatilpasning for pengene. Klimatilpasningsindsatsen kan således bidrage til at opfylde flere politiske mål samtidig. Men hvordan tilgodeser man både miljøet og forsyningsselskabernes udfordringer, i en samlet indsats? Ved dette møde vil vi ekstraordinært invitere Altingets miljøpolitiske netværk med ind til en hyggelig sammenkomst, hvor der vil være rig mulighed for at debattere og netværke på tværs over lidt vin, vand og tapas. 

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 10. september 2018 kl. 15.00-18.00 

 

Forsyningssikkerhed - er det stadig pengene værd?

Lars Barfoed, bestyrelsesformand Energinet, direktør for public affairs Primetime, fhv. minister

Hvad skal der til, for at danskerne fortsat kan nyde godt af en høj grad af forsyningssikkerhed, og er det virkelig nødvendigt at foretage de store investeringer? Historisk har energinettet været skruet sammen ud fra princippet om, at landene i høj grad skal kunne forsyne sig selv. Er der ræson i at gå væk fra dette princip og i højere grad handle strøm landene imellem? Tag debatten med bestyrelsesformanden for Energinet, Lars Barfoed, ved dagens møde. 

Børsbygningen, tirsdag 13. november 2018 kl. 09.30-12.30

 

 

 Med forbehold for ændringer