Netværk om fremtidens arbejdsplads og familie


Danske børnefamilier arbejder næstmest i hele Europa, og mange familier kan ikke få hverdagen til at hænge sammen, viser flere undersøgelser. Samtidig er kvinderne begyndt at overhale mændene på videregående uddannelser, og næste digitale generation Y er på vej ind på arbejdsmarkedet, der af eksperter kendetegnes som medarbejdere, der sætter højere krav til arbejdspladsen og til at kunne dyrke sin fritid.

Flere virksomheder og politiske aktører er begyndt at lege med tanken om nye måder at strukturere arbejdslivet på. Selvom nogle arbejdspladser har taget springet, er majoriteten stadig skeptisk over for nye tiltag om eksempelvis 30 timers arbejdsuger eller øremærket barsel. Gennem dialog med politikere, forskere, interesseorganisationer og internationale eksperter beskæftiger netværket sig med problematikker som merværdi og et mere produktivt samfund, nye arbejdsformer, ligestilling og work-life balance.

Det tværfaglige netværk bevæger sig i de problematikker, der opstår i spændingsfeltet mellem beskæftigelses-, familie,- ligestillings-, arbejdsmarkeds-, uddannelses- og socialpolitik. Netværket mødes fem gange årligt - til fire formiddagsmøder i indre København og én dags studietur til Göteborg. Netværkets faste mødeleder er journalist og kommunikationsrådgiver Nana Askov, der blandt andet har været redaktionschef på UgebrevetA4 og Avisen.dk.

  

Ud af skammekrogen

Pernille Steen Pedersen, ph.d og forsker ved CBS

70.000 danskere er i gennemsnit sygemeldt dagligt - ikke mindst på grund af stress. Det koster samfundet millioner, og der er ikke mindst store menneskelige omkostninger forbundet med det. Pernille Steen Pedersen, der har en fortid i Beskæftigelsesministeriet, mener, at skam er en overset faktor i det moderne arbejdsliv, når det drejer sig om at forstå hvornår og hvordan stress fører til en sygemelding. Hvad gør vi ved manglende anerkendelse, skam og stress, og ikke mindst: hvad skal lederen tænke anderledes for at imødekomme udfordringen?

Børsbygningen, fredag 21. april 2017 kl. 9.00-12.00

 

Fra hamsterhjul til balance - for arbejdstager og arbejdsgiver

 

Edith Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef i Djøf, og Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Flere fagforeninger ønsker familiepolitik på dagsordenen i trepartsforhandlinger, og det bør hentes hele vejen ind i de private virksomheder. Djøf ser ikke en kollektiv ret til deltid som løsningen på familiers udfordringer med at få sammenhæng mellem arbejds- og familieliv, men mener, at vi har en kollektiv interesse i at arbejde for, at arbejdspladser bliver bedre til at rumme, at forskellige mennesker har forskellige behov, der varierer over et arbejdsliv. Arbejdslivspolitisk chef i Djøf vil sammen med den viceadministrerende direktør for arbejdsgiverne diskutere, hvordan dette hænger sammen med produktivitet, og hvordan vi kan skabe sammenhængskraft uden at gå på kompromis.

Børsbygningen, tirsdag 6. juni 2017 kl. 9.00-12.00

 

Studietur til Göteborg

Altingets netværk tager en en-dags-tur til Göteborg og besøger kommunen og en lokal virksomhed for at se, hvordan man har taget alternative og mere moderne arbejdsformer til sig på helt anden vis end i Danmark. Er den indførte 30-timers arbejdsuge en best case, blot et eksperiment, eller en fejlslået god intention? Er der forskel i resultaterne på medarbejder- og arbejdsgiversiden?

  • Afgang fra Københavns Lufthavn
  • Besøg hos Göteborg Stadsdel
  • Fælles netværksfrokost
  • Besøg hos Martin Banck, Toyota Center Göteborg
  • Eftermiddagsdrinks
  • Hjemkomst til København


Fleksibelt arbejde i den offentlige sektor

Omvisning hos Göteborgs Stadsdel

I Göteborgs Stad har man eksperimenteret med kortere arbejdsuger og fleksible tider i især sundheds- og omsorgssektoren. Hvordan det fungerer på en offentlig arbejdsplads og i forhold til borgerbetjeningen, vil vi diskutere på besøg hos stadsdelsdirektionen og beslutningstagerne bag.

Torsdag den 14. september 2017


Praktiske erfaringer fra frontløberne

Martin Banck, CEO for Toyota Center Göteborg

I forhold til i Danmark har vi set en arbejdskritisk bevægelse på vej frem i Sverige, og ikke bare på grund af medarbejdervelfærd. Hos Toyota Göteborg har man sænket en række medarbejderes arbejdstid til 30 timer for flere år siden - men giver dem stadig løn for 40. CEO Martin Banck er manden bag idéen, som han selv siger egentlig opstod på grund af produktivitets- og effektiviseringshensyn. Hvordan giver det regnskab mening, og hvad har det haft af konsekvenser for både kunder, medarbejdere og ledelse?

Göteborg, Sverige, torsdag 14. september 2017

 

Debat om de politiske og økonomiske vilkår: utopi eller realistisk fremtid

Carolina Magdalene Maier, MF (ALT) politisk ordfører, ligestillings-, børne- og familieordfører, og Martin Ågerup, cheføkonom og direktør i CEPOS

Cepos har kaldt Alternativets forslag for 'narreværk' og at løbe fra den økonomiske tyngdelov. Hvad er de politiske forestillinger, kan det overhovedet lade sig gøre i virkeligheden, eller er det tomme løfter til stressede familier? På dagens netværksmøde vil vi give netværksmedlemmerne mulighed for at diskutere den politiske vision og stille direkte spørgsmål.

Børsbygningen, mandag 6. november 2017 kl. 9.00-12.00

 

Livscyklus som pilotprojekt

Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

"Vi er i forskellige livssituationer på forskellige tidspunkter i vores liv." Derfor betyder det meget at kunne bestemme selv, hvor meget man arbejder - men det er de færreste, der har mulighed for at gå op eller ned i tid. I januar 2017 iværksatte Ninna Thomsen derfor et pilotprojekt, hvor medarbejderne fik mulighed for løbende at tilpasse deres arbejdstid, og 8 ud af 10 deltagere har allerede vurderet, at muligheden har haft stor betydning for jobtilfredsheden. Ninna Thomsen giver et indblik i erfaringerne fra pilotprojektet og mulighederne for at udbrede den fleksible arbejdstid til flere af forvaltningerne i Københavns Kommune.

Den Sorte Diamant, onsdag 13. december 2017 kl. 9.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.